Avondsmaalloodje Lutherse gemeente Amsterdam. (AML 01)

Bodemvondst Pieter de Breuk.

Avonds-maal/Nacht loodje-penning Lutherse gemeente Amsterdam.

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: 6,23 gram.
Diameter: 24 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.
Datering: z.j. Ca. 1600-1625.


Voorzijde: Binnen een parelrand.
Een palm en olijftak, gestoken door een doornenkroon.
(Volgens Jacobi Schultz, bestond de ene zijde uit een rijksstaf en een lauriertak)
Legende in de buitenbaan:

❀ CHRISTI ❀ REGNVM

Wat wil zeggen: Koninkrijk van God.


Keerzijde: Blanco.

Lit.: Harry Donga, Geslagen verbeelding, Lutherse penningen in Nederland. 2010; Allex Kussendragerwww.loodjes.nl.

Wat zijn avondmaalsloodjes.

Voorafgaande aan de viering van het heilig avondmaal behoorden gelovigen in zelfonderzoek tot inkeer en boetedoening te komen zodat men ‘waardig’ de sacramenten zou kunnen ontvangen. Deze boetedoening kon geschieden in een pastoraal gesprek met de pastor of door het bijwonen van een speciale boetedienst. Daarna kon men deelnemen aan de avondmaalsviering. Door de groei van het aantal gemeenteleden in de zeventiende eeuw, kon men alleen nog middels een gemerkt loodje controleren of men wel gerechtigd was deel te hebben aan de sacramenten. Deze presentiepenning of ‘loodje’ bevatte vaak aan de ene zijde een voorstelling en aan de andere zijde een jaartal en/of zegel, vaak ook de zwaan. Het was meestal rond en in lood uitgevoerd, maar het kon ook vierkant zijn of ovaal en in koper of zelfs in een enkel geval in zilver. Eind negentiende eeuw raakte deze merkwaardige gewoonte in onbruik. De avondmaalsloodjes waren in gebruik bij de lutherse gemeenten van Amsterdam, Delft, Enkhuizen, ’s Gravenhage, Groningen, Haarlem, ’s Hertogenbosch, Leiden, Middelburg, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Vlissingen, Zutphen

Avondsmaalloodje Lutherse gemeente Amsterdam. (AML 03)

Bodemvondst, Maikel van der Ben.

Avonds-maal/Nacht loodje-penning Lutherse gemeente Amsterdam.

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: 15 gram.
Diameter: 30 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.
Datering: z.j. Ca. 1600-1625.


Voorzijde: Binnen een parelrand.
Een palm en olijftak, gestoken door een doornenkroon.
(Volgens Jacobi Schultz, bestond de ene zijde uit een rijksstaf en een lauriertak)
Legende in de buitenbaan:

❀ CHRISTI ❀ REGNVM

Wat wil zeggen: Koninkrijk van God.


Keerzijde: Blanco.

Lit: Harry Donga, Geslagen verbeelding, Lutherse penningen in Nederland. 2010; Allex Kussendragerwww.loodjes.nl.

Avondsmaalloodje Lutherse gemeente Amsterdam. (AML 04)

Bodemvondst, Earl Specht.

Avonds-maal/Nacht loodje-penning Lutherse gemeente Amsterdam.

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: 12,2 gram.
Diameter: 26,4 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.
Datering: z.j. Ca. 1600-1625.


Voorzijde: Binnen een parelrand.
Een palm en olijftak, gestoken door een doornenkroon.
(Volgens Jacobi Schultz, bestond de ene zijde uit een rijksstaf en een lauriertak)
Legende in de buitenbaan:

❀ CHRISTI ❀ REGNVM

Wat wil zeggen: Koninkrijk van God.


Keerzijde: Blanco.

Mogelijks ingeslagen cijfers die het jaartal vormen.

Lit.: Harry Donga, Geslagen verbeelding, Lutherse penningen in Nederland. 2010; Allex Kussendragerwww.loodjes.nl.

Wat zijn avondmaalsloodjes.

Voorafgaande aan de viering van het heilig avondmaal behoorden gelovigen in zelfonderzoek tot inkeer en boetedoening te komen zodat men ‘waardig’ de sacramenten zou kunnen ontvangen. Deze boetedoening kon geschieden in een pastoraal gesprek met de pastor of door het bijwonen van een speciale boetedienst. Daarna kon men deelnemen aan de avondmaalsviering. Door de groei van het aantal gemeenteleden in de zeventiende eeuw, kon men alleen nog middels een gemerkt loodje controleren of men wel gerechtigd was deel te hebben aan de sacramenten. Deze presentiepenning of ‘loodje’ bevatte vaak aan de ene zijde een voorstelling en aan de andere zijde een jaartal en/of zegel, vaak ook de zwaan. Het was meestal rond en in lood uitgevoerd, maar het kon ook vierkant zijn of ovaal en in koper of zelfs in een enkel geval in zilver. Eind negentiende eeuw raakte deze merkwaardige gewoonte in onbruik. De avondmaalsloodjes waren in gebruik bij de lutherse gemeenten van Amsterdam, Delft, Enkhuizen, ’s Gravenhage, Groningen, Haarlem, ’s Hertogenbosch, Leiden, Middelburg, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Vlissingen, Zutphen

Avondsmaal-loodje, Amsterdam (1586/01)

Bodemvondst Axel. 

Avondmaal loodje, der Waalse gemeente Amsterdam.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 13 mm.

Massa: 2,15 gram.
Aanmaakplaats: Amsterdam.
Datering: 1586


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Een gevleugelde arm, die een behoeftige de hand drukt.
Gelegen op het anker, die de hoop voorstelt.
Bovenaan, het alziende oog van God.
Links het zinnebeeld van de koophandel.
Onder de beide handen, het jaartal 1586.


Keerzijde: Binnen een parelrand en een gladde cirkel.
Het ongekroonde stadswapen van Amsterdam.


Lit: Minard-Van Hoorebeke 101; Pelsdonk 013; Burzinski 7314.

Avondsmaal-loodje, Amsterdam (1586/02)

Bodemvondst, Peter Bakker. 

 

 

Avondmaal loodje, der Waalse gemeente Amsterdam.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 16 mm.

Massa: 2,38 gram.
Aanmaakplaats: Amsterdam.
Datering: 1586


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Een gevleugelde arm, die een behoeftige de hand drukt.
Gelegen op het anker, die de hoop voorstelt.
Bovenaan, het alziende oog van God.
Links het zinnebeeld van de koophandel.
Onder de beide handen, het jaartal 1586.


Keerzijde: Binnen een parelrand en een gladde cirkel.
Het ongekroonde stadswapen van Amsterdam.


Lit: Minard-Van Hoorebeke 101; Pelsdonk 013; Burzinski 7314.

 

Avondsmaal-loodje Amsterdam (1586/03)

Bodemvondst, Hylke Roorda. 

Avondmaal loodje, der Waalse gemeente Amsterdam.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 13 mm.

Massa: 1,34 gram.
Aanmaakplaats: Amsterdam.
Datering: 1586


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Een gevleugelde arm, die een behoeftige de hand drukt.
Gelegen op het anker, die de hoop voorstelt.
Bovenaan, het alziende oog van God.
Links het zinnebeeld van de koophandel.
Onder de beide handen, het jaartal 1586.


Keerzijde: Binnen een parelrand en een gladde cirkel.
Het ongekroonde stadswapen van Amsterdam.


Lit: Minard-Van Hoorebeke 101; Pelsdonk 013; Burzinski 7314.

Avondmaal-loodje Amsterdam (1586/04)

Bodemvondst, Mario Raeymaekers. 

Avondmaal loodje, der Waalse gemeente Amsterdam.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 14 mm.

Massa: 2,5 gram.
Aanmaakplaats: Amsterdam.
Datering: 1586 op de penning, vermoedelijk 1786 .


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Een gevleugelde arm, die een behoeftige de hand drukt.
Gelegen op het anker, die de hoop voorstelt.
Bovenaan, het alziende oog van God.
Links het zinnebeeld van de koophandel.
Onder de beide handen, het jaartal 1586.

Keerzijde: Binnen een parelrand en een gladde cirkel.
Het ongekroonde stadswapen van Amsterdam.


Lit: Minard-Van Hoorebeke 101; Pelsdonk 013; Burzinski 7314.

Avondmaal-loodje Amsterdam (1586/06)

Bodemvondst, Hylke Roorda. 

Avondmaal loodje, der Waalse gemeente Amsterdam.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 14 mm.

Massa: 1,70 gram.
Aanmaakplaats: Amsterdam.
Datering: Oprichtingsjaar 1586 op de penning, 

vermoedelijk vervaardigd in 1786 .


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Een gevleugelde arm, die een behoeftige de hand drukt.
Gelegen op het anker, die de hoop voorstelt.
Bovenaan, het alziende oog van God.
Links het zinnebeeld van de koophandel.
Onder de beide handen, het jaartal 1586.

Keerzijde: Binnen een parelrand en een gladde cirkel.
Het ongekroonde stadswapen van Amsterdam.


Lit: Minard-Van Hoorebeke 101; Pelsdonk 013; Burzinski 7314.

Avondmaal-loodje Amsterdam (1586/07)


Bodemvondst, Peter Lochtenberg

.

Avondmaal-loodje, Waalse gemeente Amsterdam.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Diameter: 14,4 mm.

Massa: 2,63 gram.
Aanmaakplaats: Amsterdam.
Datering: Oprichtingsjaar 1586 op de penning,

vermoedelijk vervaardigd in 1786 .


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Een gevleugelde arm, die een behoeftige de hand drukt.
Gelegen op het anker, die de hoop voorstelt.
Bovenaan, het alziende oog van God.
Links het zinnebeeld van de koophandel.
Onder de beide handen, het jaartal 1586.


Keerzijde: Binnen een parelrand en een gladde cirkel.
Het ongekroonde stadswapen van Amsterdam.
Lit: Minard-Van Hoorebeke 101

Pelsdonk 013

Burzinski 7314.


___________________________________________


Diaconie, Pap-penning.


Enkelzijdige Pap-penning Diaconie Waalse

gemeente Amsterdam.


Pengat voor ophanging/samenhouding.


Materiaal: Blik.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 58 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 1900-1929


Voorzijde: Binnen een glad veld.

In twee regels geslagen letters.

                DIACOИIE

                   PAP


Keerzijde: Lichte doordruk van de voorzijde.


___________________________________________


Portugees-Israëlietische SynagogeHerdenkingspenning op het 200 jarig bestaan van de

Portugees-Israëlietische Synagoge te Amsterdam.


Materiaal: Tin.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Graveur: J.D. Postumus.

Datering: 1875


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het omschrift:

PORTUGEESCH-ISRAËLIETISCHE

    SYNAGOGE TE AMSTERDAM

Binnen een open krans van twee lauriertakken.

Een wapenschild met pelikaan die zijn jongen voed. 

Symbool van de Portugeese Joden in Nederland.

Onder het wapen de initialen van de graveur.

                              J . D . P .

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In vijf regels:

          TER HERINNERING

AAN HET 200 JARIG BESTAAN

         11 MENACHEM 5635

          12 AUGUSTUS 1875
        DE FEESTCOMMISSIE


De Portugees - Israëlitische Synagoge van Amsterdam,

ook wel Esnoga (Hebreeuws: אסנוגה) of kortweg Snoge

genoemd, is een synagoge uit de 17e eeuw die

gebouwd werd door de Sefardische Joden.

De synagoge ligt aan het Mr. Visserplein en het

Jonas Daniël Meijerplein in de voormalige Jodenbuurt

van Amsterdam. Toen het gebouwd werd, was het de grootste synagoge ter wereld. Het kolossale gebouw domineerde de omgeving en doet dat eigenlijk nog steeds. De Snoge is onderdeel van een groot synagogencomplex. Slechts de Portugees-Israëlietische Synagoge vervult nog haar oorspronkelijke functie. De Grote Sjoel vormt tegenwoordig samen met de Obbene Sjoel (1685), de Dritt Sjoel (1700) en de Neie Sjoel (1750/1752) het Joods Historisch Museum. Het interieur van de Portugees-Israëlietische Synagoge is in tegenstelling tot dat van de Hoogduitse synagogen bewaard gebleven, inclusief de koperen kaarsenkronen en -houders, en dateert nog geheel uit de bouwtijd, wat buitengewoon zeldzaam is.


_________________________

Penning Amsterdam "Letter A". (AA 17/01)

Bodemvondst, Hylke Roorda.

(Armen) Penning Amsterdam met letter A.

De juiste functie/datering is voor deze penning onbekend.

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: 3,55 gram.
Diameter: 17 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.
Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

De letter A

Lit.: Pelsdonk 010.

Penning Amsterdam "Letter C". (AC 17/01)

Bodemvondst, Hylke Roorda.

(Armen) Penning Amsterdam met letter C.

De juiste functie/datering is voor deze penning onbekend.

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: 1,66 gram.
Diameter: 13 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.
Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het gekroond (?) wapenschild van de stad Amsterdam.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

De letter C

Lit.: Pelsdonk 012.

Penning Amsterdam "Letter C" (AC 17/02)

Bodemvondst, Axel.

 

 

 

(Armen) Penning Amsterdam met letter C.

De juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: 2,15 gram.
Diameter: 15 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.
Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het gekroond (?) wapenschild van Amsterdam.

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

De letter C

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag. 67 nr. 106; Pelsdonk 012.

Minard-Van Hoorebeke heeft deze afbeelding op als de letter G , en zou "Gereformeerde" betekenen voor de Diaconie van Amsterdam.

 

Penning Amsterdam "Letter C" (AC 17/03)

Bodemvondst, Hylke Roorda.

(Armen) Penning Amsterdam met letter C.

De juiste functie/datering is voor deze penning onbekend.

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: 6,11 gram.
Diameter: 25 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.
Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde (?) cirkel.

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Keerzijde: Binnen een gladde (?) cirkel.

De letter C

Lit.: Pelsdonk 012.

Penning Amsterdam "Letter C" (AC 17/04)

Bodemvondst, Kees Staelmeester.

(Armen) Penning Amsterdam met letter C.

De juiste functie/datering is voor deze penning onbekend.

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: 2,6 gram.
Diameter: 14 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.
Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Keerzijde: Binnen een parel cirkel.

De letter C

 

Lit.: Pelsdonk 012.

 

Penning Amsterdam "Letter C" (AC 17/05)

Bodemvondst, Axel.

(Armen) Penning Amsterdam met letter C.

De juiste functie/datering is voor deze penning onbekend.

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: 3,7 gram.
Diameter: 14 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.
Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

Een parel cirkel en gladde cirkel.

De letter C

Lit.: Pelsdonk 012; Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Amsterdam, Armenpenning; Minard-Van Hoorebeke pag.67 nr.106 (Letter G ?).

Penning Amsterdam "Letter K" (AK 17/01)

Bodemvondst, Danny Ronda.

(Armen) Penning Amsterdam met letter K.

Gefragmenteerd aan de rand.

Decentrisch geslagen.

De juiste functie/datering is voor deze penning onbekend.

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: Ca. 6 gram.
Diameter: 30 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.
Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het wapenschild van de stad Amsterdam.

Ter weerszijden het schild vastgehouden door twee staande leeuwen.

Boven het wapenschild, de letter K (?)

Keerzijde: Binnen een parel cirkel.

Centraal de letter K

(Kolen, Koopmans ?)

Broodloodje "Wijk 4" Amsterdam 1662 (BW4/01)

Bodemvondst, Sandra de Jager.

Broodloodje voor de wijk 4 Amsterdam. 

Uitgifte bij  de hongersnood 1662.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Afmeting: 25 mm x 30 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1662.

Voorzijde: In een rechthoekig vlak veld, binnen een geparelde rand.

Gekroond stadswapen van Amsterdam, 

door twee leeuwen vast gehouden. 

Keerzijde: Vlak veld met geparelde cirkel met een effen randje omgeven.
Daartussen de letter  W  en het cijfer 4

(Wijk 4)

Lit.: Beschryving der NEDERLANDSCHE HISTORIEPENNINGEN, door MR. GERARD VAN LOON, vierde deel, 1731; pagina, 227, 228 en 229.
L. Minard van Hoorebeke nr. 103; V.L.: II.507; Pelsdonk 021; Allex Kussendrager

http://www.loodjes.nl/Amsterdam.html

In 1662 heerste er een grote hongersnood.

De regering van Amsterdam riep uit, dat wie een roggebrood van zes ponden een stuiver goedkoper wilde,

zich bij de Burgemeester van hun wijk (er waren 60 wijken) konden vervoegen om daar een gestempeld broodloodje te halen,die zij bij de bakker van hun wijk konden inleveren, waarna zij het roggebrood dus een stuiver goedkoper konden krijgen.

Broodloodje "Wijk 4" Amsterdam 1662 (BW4/02)

Bodemvondst, Evelien van der Velden.

Broodloodje voor de wijk 4 Amsterdam. 

Uitgifte bij  de hongersnood 1662.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Afmeting: Onbekend.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: z.j. 1662.

Voorzijde: In een vierkant vlak veld, binnen een geparelde rand.

Overhoeks geslagen.

Gekroond stadswapen van Amsterdam, 

door twee leeuwen vast gehouden. 

Keerzijde: Vlak veld met geparelde cirkel met een effen randje omgeven.

Overhoeks geslagen.
Daartussen de letter  W  en het cijfer 4

(Wijk 4)

Lit.: Beschryving der NEDERLANDSCHE HISTORIEPENNINGEN, door MR. GERARD VAN LOON, vierde deel, 1731; pagina, 227, 228 en 229.
L. Minard van Hoorebeke nr. 103; V.L.: II.507; Pelsdonk 021; Allex Kussendrager

http://www.loodjes.nl/Amsterdam.html

In 1662 heerste er een grote hongersnood.

De regering van Amsterdam riep uit, dat wie een roggebrood van zes ponden een stuiver goedkoper wilde,

zich bij de Burgemeester van hun wijk (er waren 60 wijken) konden vervoegen om daar een gestempeld broodloodje te halen,die zij bij de bakker van hun wijk konden inleveren, waarna zij het roggebrood dus een stuiver goedkoper konden krijgen.

Broodloodje "Wijk 5" Amsterdam (1662)

Bodemvondst, Sander Visser.

Broodloodje voor de wijk 5 Amsterdam. 

Uitgifte bij  de hongersnood 1662.

Materiaal: Lood.

Massa: 10 gram.

Afmeting: 25 mm x 25 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1662.

Voorzijde: In een vierkant vlak veld tussen een geparelde rand en een fijn randje, 

het gekroonde stadswapen van Amsterdam, 

door twee leeuwen vast gehouden. 

Keerzijde: Vlak veld met geparelde cirkel met een effen randje omgeven.
Daartussen de letter  W  en het cijfer 5

(Wijk 5)

Lit.: Beschryving der NEDERLANDSCHE HISTORIEPENNINGEN, door MR. GERARD VAN LOON, vierde deel, 1731; pagina, 227, 228 en 229.
L. Minard van Hoorebeke nr. 103; V.L.: II.507; Pelsdonk 021; Allex Kussendrager

http://www.loodjes.nl/Amsterdam.html

In 1662 heerste er een grote hongersnood.

De regering van Amsterdam riep uit, dat wie een roggebrood van zes ponden een stuiver goedkoper wilde,

zich bij de Burgemeester van hun wijk (er waren 60 wijken) konden vervoegen om daar een gestempeld broodloodje te halen,die zij bij de bakker van hun wijk konden inleveren, waarna zij het roggebrood dus een stuiver goedkoper konden krijgen.

Broodloodje "Wijk 10" Amsterdam (1662)

Bodemvondst, Sander Visser.

Broodloodje voor de wijk 10 Amsterdam. 

Hongersnood 1662.

Materiaal: Lood.

Massa: 15 gram.

Afmeting: 25 mm x 25 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1662.

Voorzijde: In een vierkant vlak veld tussen een geparelde rand en een fijn randje, 

het gekroonde stadswapen, 

door twee leeuwen vast gehouden. 

Boven in het veld 1662

Keerzijde: Vlak veld met geparelde cirkel met een effen randje omgeven.
Daartussen de letter  W  en het cijfer 10 

(Wijk 10)

Lit: Beschryving der NEDERLANDSCHE HISTORIEPENNINGEN, door MR. GERARD VAN LOON, vierde deel, 1731; pagina, 227, 228 en 229.
L. Minard van Hoorebeke nr. 103; V.L.: II.507; Pelsdonk 021; Allex Kussendrager

http://www.loodjes.nl/Amsterdam.html

In 1662 heerste er een grote hongersnood.

De regering van Amsterdam riep uit, dat wie een roggebrood van zes ponden een stuiver goedkoper wilde,

zich bij de Burgemeester van hun wijk (er waren 60 wijken) konden vervoegen om daar een gestempeld broodloodje te halen,die zij bij de bakker van hun wijk konden inleveren, waarna zij het roggebrood dus een stuiver goedkoper konden krijgen.

Broodloodje "Wijk 12" Amsterdam (1662)

Bodemvondst, Sander Visser.

Broodloodje voor de wijk 12 Amsterdam. 

Hongersnood 1662.

Materiaal: Lood.

Massa: 14 gram.

Afmeting: 25 mm x 25 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1662.

Voorzijde: In een vierkant vlak veld tussen een geparelde rand en een fijn randje, 

het gekroonde stadswapen, 

door twee leeuwen vast gehouden. 

Boven in het veld 1662

Keerzijde: Vlak veld met geparelde cirkel met een effen randje omgeven.
Daartussen de letter  W  en het cijfer 12 

(Wijk 12)

Lit: Beschryving der NEDERLANDSCHE HISTORIEPENNINGEN, door MR. GERARD VAN LOON, vierde deel, 1731; pagina, 227, 228 en 229.
L. Minard van Hoorebeke nr. 103; V.L.: II.507; Pelsdonk 021; Allex Kussendrager

http://www.loodjes.nl/Amsterdam.html

In 1662 heerste er een grote hongersnood.

De regering van Amsterdam riep uit, dat wie een roggebrood van zes ponden een stuiver goedkoper wilde,

zich bij de Burgemeester van hun wijk (er waren 60 wijken) konden vervoegen om daar een gestempeld broodloodje te halen,die zij bij de bakker van hun wijk konden inleveren, waarna zij het roggebrood dus een stuiver goedkoper konden krijgen.

Broodloodje "Wijk 15" Amsterdam 1662

Bodemvondst, Zsolt Nemeth.

Broodloodje voor de wijk 15 Amsterdam. 

Hongersnood 1662.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Afmeting: 28 mm x 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1662.

Voorzijde: In een vierkant vlak veld tussen een geparelde rand en een fijn randje, 

het gekroonde stadswapen, 

door twee leeuwen vast gehouden. 

Boven in het veld 1 6 6 2.


Keerzijde: Vlak veld met geparelde cirkel met een effen randje omgeven.
Daartussen de letter  W  en het cijfer 15 

(Wijk 15)

Lit: Beschryving derNEDERLANDSCHE HISTORIEPENNINGEN, door MR. GERARD VAN LOON, vierde deel, 1731; pagina, 227, 228 en 229.
L. Minard van Hoorebeke nr. 103; V.L.: II.507; Pelsdonk 021; Allex Kussendrager

In 1662 heerste er een grote hongersnood.

De regering van Amsterdam riep uit, dat wie een roggebrood van zes ponden een stuiver goedkoper wilde,

zich bij de Burgemeester van hun wijk (er waren 60 wijken) konden vervoegen om daar een gestempeld broodloodje te halen,die zij bij de bakker van hun wijk konden inleveren, waarna zij het roggebrood dus een stuiver goedkoper konden krijgen.

Wijk 15 bevond zich in de omgeving van het huidige Waterloo-plein in Amsterdam.

Broodloodje "Wijk 2?" Amsterdam 1662

Bodemvondst, Kris Van Den Berge.

Geslagen, Broodpenning Wijk 2? Amsterdam.

Gegalveerd naar 1/4 penning.

Uitgifte in 1662 ten behoeve van de armen tijdens de hongersnood.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,02 gram.

Afmeting: 15 mm. x 15 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1662.

Voorzijde: Gelegen op een vierkant veld.

Binnen een parelcirkel, met een effen randje omsloten.

Gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Vastgehouden door twee staande leeuwen.

Boven de cirkel, het jaartal 1662.

Keerzijde: Gelegen op een vierkant veld.

Binnen een parelcirkel, met een effen randje omsloten.

W 2(?)

Wat staat voor wijk 2 (?)

Lit.: Pelsdonk 21; Minard-Van Hoorebeke pag.66,  afb.103.

In 1662 heerste er een grote hongersnood. De regering van Amsterdam riep uit, dat wie een roggebrood van zes ponden een stuiver goedkoper wilde, zich bij de Burgemeester van hun wijk (er waren 60 wijken) konden vervoegen om daar een gestempeld broodloodje te halen, die zij bij de bakker van hun wijk konden inleveren, waarna zij het roggebrood dus een stuiver goedkoper konden krijgen.

Broodloodje "Wijk 33" Amsterdam 1662

Bodemvondst, Peter Bakker.

Geslagen, Broodpenning Wijk 33 Amsterdam.

Uitgifte in 1662 ten behoeve van de armen tijdens de hongersnood.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 25,45 gram.

Afmeting: 27 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1662.

Voorzijde: Gelegen op een vierkant veld.

Binnen een parelcirkel, met een effen randje omsloten.

Gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Vastgehouden door twee staande leeuwen.

Boven de cirkel, het jaartal 1662.

Keerzijde: Gelegen op een vierkant veld.

Binnen een parelcirkel, met een effen randje omsloten.

33

Wat staat voor wijk 33.

 

Lit.: Pelsdonk 21; Minard-Van Hoorebeke pag.66,  afb.103.

 

In 1662 heerste er een grote hongersnood. De regering van Amsterdam riep uit, dat wie een roggebrood van zes ponden een stuiver goedkoper wilde, zich bij de Burgemeester van hun wijk (er waren 60 wijken) konden vervoegen om daar een gestempeld broodloodje te halen, die zij bij de bakker van hun wijk konden inleveren, waarna zij het roggebrood dus een stuiver goedkoper konden krijgen.

 

 

 

Vlees-penning, Amsterdam 1607

Bodemvondst, Pieter De Breuk.

Vleeshouders-penning (?)

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,89 gram.

Diameter: 16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1607

Voorzijde: Binnen een parelrand en gladde fijne cirkel.

Huismerk centraal gelegen.

Gesplitst jaartal ter weerszijden van het huismerk.

16 / 07

Met initialen I / Y / S

Keerzijde: Blanco.

Vlees-penning, Amsterdam 1607

Bodemvondst, Pieter De Breuk.

Vleeshouders-penning (?)

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,94 gram.

Diameter: 17 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1607

Voorzijde: Binnen een parelrand en gladde fijne cirkel.

Huismerk centraal gelegen.

Gesplitst jaartal ter weerszijden van het huismerk.

16 / 07

Met initialen I / Y / S

Keerzijde: Blanco.

Vlees-penning, Amsterdam 1611

Bodemvondst Zsolt Nemeth.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 21 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1611. 


Voorzijde: Binnen een parelrand en cirkel.

Huismerk centraal gelegen

Ter weerszijden het gesplitst jaartaal 

16 / 11

De initialen van de eigenaar (?)

I / Y / S

Keerzijde: Blanco.