Penning naar model gouden "Demi ecu d'or" Karel VII.

Uit de collectie, Paul Callewaert. 

Penning naar model "Demi Ecu d'Or a la Couronne". 1450

Charles VII 1422-1461, als koning van Frankrijk.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Keerzijde licht decentrisch.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,38 gram.

Diameter: 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Parijs ?.

Datering: z.j. Na 1450

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Omschrift:

KΛROLVS : DЄI : GRΛ : FRΛnCORV : RЄX

Karel, door de gratie Gods, koning van Frankrijk.

Gekroond koninklijk gepareld wapenschild van Frankrijk.

Op het veld drie lelies.

Keerzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Omschrift:

XPC : VInCIT : RЄGnΛT : ЄT : ImPЄRΛT : 

Christus overwint, regeert en gebiedt.

Op het veld, een gebloemd kruis.

Penning naar model Denier/pâtard Dauphine.

Watervondst, Jimmy Deschrijvere.

Penning  van het type "Denier/pâtard Dauphin".

Onder de Franse koningen Charles VII (1422-1461)

Of Lodewijk XI (1461-1483)

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,20 gram.

Diameter: 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1422-1483.

Voorzijde: Binnen een versierde band tussen twee gladde cirkels.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een gekronkelde dolfijn naar links.

(Gespiegelde dolfijn)

Centraal, een (passer) punt.

 

Keerzijde: Binnen een versierde band tussen twee gladde cirkels.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een klein gevoet kruis.

Centraal, een (passer) punt.

Penning naar model "Dubbele mijt" Jan zonder Vrees.

Bodemvondst, Glenn Terwe.

Penning naar model "Dubbele mijt". 1407

Jan zonder Vrees 1404-1419

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,5 gram.

Diameter: 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl.  Gent ?.

Datering: z.j. Na 1407

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Omschrift:

IOhS : D : B : COm : FLΛnD

Centraal op het veld.

De twee gotische letters FL

Met daarboven een horizontaal streepje.

Centraal, een (passer) punt.

 

Keerzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Omschrift:

✠ mOИETΛ : FLΛИDRIE

Lang gevoet kruis binnen een parelcirkel.

Lit.: J.C. Martiny, Het Munthuis in Gent deel II, pag. 97 nr.76; Vanhoudt  G 2648.

Penning naar model "Dubbele mijt".

Bodemvondst, Luc Wijnants.

Penning naar model "Dubbele mijt"

Philips de Stoute 1384-1404 (?)

Het Bourgondische wapen is niet natuurgetrouw weergegeven en deze behoord dan ook toe in de rubriek “slecht herkenbare wapens / Barbaarse wapens”.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,60 gram.

Diameter: 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 14e begin 15e eeuw.

 

Voorzijde: Omgeven door een dubbele cirkel,

die een pseudo-legende voorstelt.

Gevierendeeld Bourgondisch wapenschild.

 

 

Keerzijde: Binnen een omschrift:

PhILIPPVS REX BVRG

(Philips hertog van Bourgondië.

Een gespleten/gevorkt glad kort kruis.

In de kwartieren telkens een bolletje.

 

Penning naar model "Dubbele stuiver". (DS 15/01)

Bodemvondst, Jules van der Vleuten.

Penning naar model "Dubbele stuiver"

Philips de Schone (?)

Het Bourgondische wapens is niet natuurgetrouw weergegeven en deze behoord dan ook toe in de rubriek “slecht herkenbare wapens / Barbaarse wapens”.
De juist weergegeven Bourgondische wapen penningen worden gedateerd na 1434, deze zal in principe een latere productie betreffen maar nooit voor 1434 (aanvang productie groten/dubbele groten van Philips de Goede met gelijkaardig wapenschild)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 26 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. na 1499-1503.

Voorzijde: Omgeven door een dubbele cirkel,

die een pseudo-legende voorstelt.

Gespiegeld gekroond Bourgondisch wapenschild.

In het hartschild, een leeuwtje (?)

Keerzijde: Binnen een versierde veelpas.

Een gebloemd kruis, met hartschild.

Lit.: Vanhoudt H 152.

Penning naar model "Dubbele stuiver". (DS 15/02)

Uit de collectie, Dimidov.

Penning naar model "Dubbele stuiver"

Philips de Schone (?)

Het Bourgondische wapens is niet natuurgetrouw weergegeven en deze behoord dan ook toe in de rubriek “slecht herkenbare wapens / Barbaarse wapens”.
De juist weergegeven Bourgondische wapen penningen worden gedateerd na 1434, deze zal in principe een latere productie betreffen maar nooit voor 1434 (aanvang productie groten/dubbele groten van Philips de Goede met gelijkaardig wapenschild)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,95 gram.

Diameter: 17 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. na 1499-1503.

 

Voorzijde: Omgeven door een dubbele cirkel,

die een pseudo-legende voorstelt.

Gekroond Bourgondisch wapenschild.

 

 

Keerzijde: Binnen een versierde veelpas.

Een gebloemd kruis, met hartschild.

 

Lit.: Vanhoudt H 152.

Penning naar model "Dubbele stuiver". (DS 15/03)

Bodemvondst, Wouter Keijmel.

Penning naar model "Dubbele stuiver"

Philips de Schone (?) Karel V (?)

 De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 26 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. na 1499-1503.

Voorzijde: Omgeven door een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Gekroond Bourgondisch wapenschild, binnen een versierde veelpas.

In het hartschild, een leeuwtje (?)

 

Keerzijde:Een gebloemd kruis, met hartschild.

(Mogelijks een herkruist kruis, in het hartschild)

Omsloten met een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

 

Lit.: Vanhoudt H 137 & 152, I 12.

Penning naar model "Dubbele stuiver". (DS 15/04)

Bodemvondst, Hans Bostelaar.

Penning naar model "Dubbele stuiver"

Philips de Schone (?) Karel V (?)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6 gram..

Diameter: 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. na 1499-1503.

Voorzijde: Omgeven door een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Gekroond Bourgondisch wapenschild, binnen een versierde veelpas.

In het hartschild, een leeuwtje (?)

Keerzijde:Een gebloemd kruis, met hartschild.

Omsloten met een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

 

Lit.: Vanhoudt H 137 & 152, I 12.

Penning naar model "Dubbele stuiver". (DS 15/05)

Bodemvondst, Peter D'Haese.

Penning naar model "Dubbele stuiver"

Philips de Schone (?) Karel V (?)

Gefragmenteerd aan de rand.

Verknipte en in boogvorm versiering aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 8,45 gram..

Diameter: 34 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. na 1499-1503.

Voorzijde: Omsloten met een pseudo-legende.

Gekroond Bourgondisch wapenschild,

binnen een versierde veelpas.

In het hartschild, een leeuwtje (?)

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een gebloemd kruis, met hartschild.

Omsloten met een pseudo-legende.

Lit.: Vanhoudt H 137 & 152, I 12.

Penning naar model " Double Tournois/Sterling-penny".

Bodemvondst, Bart Camps.

Penning naar model " Double Tournois/ Sterling-penny".

Charles VII als koning van Frankrijk.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 17 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1447-1456

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Waaraan een gearceerde open sierrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Gelegen op het veld,

drie "Fleur de lys"

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Kort gevoet kruis.

In de kwartieren telkens drie bolletjes/punten.

Centraal, een (passer) punt.

Penning naar model "Gouden Rijder".

Bodemvondst, Rene Baas.

Penning (Pseudo munt) Naar model en type van een “Gouden rijder”.

Filips de Goede 1419-1467
(Ø 28 mm. 3,61 gram bij uitgifte)

Voorzien van een ingeslagen gat.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 4,2 gram.
Diameter: 28,92 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1434-1454.

Voorzijde: Binnen een cirkel, 

onderbroken door een geharnaste ruiter, naar rechts dravend.

Met geheven zwaard in de rechterhand, getooid met een lelie als helmpluim.

Het harnas van het paard versiert met Bourgondische vuurijzers.

In de afsnede fictieve: ΛOΛ

De fictieve legende in de buitenbaan is doorbroken met de helmtooi, en de benen van het paard.

ΛVЄ ONDV / ΛVЄQ / OVΛDИOΛ

Keerzijde: Binnen een cirkel, het zevendelig wapenschild van Bourgondië en Vlaanderen.

In het hartschild (een kogel ?).

Gelegen op een sierkruis, waarvan de uiteinden uitlopen op een dennenappel.

Interpunctie in de vorm van een rozet ❀ 

(Wat zou kunnen verwijzen naar Dordrecht)

AVЄ mΛRIΛ GRΛCIΛ PLЄИΛ

Lit.: Pelsdonk 134.

Penning naar model "Groot", Maximiliaan van Habsburg.(Brugge)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

Penning naar model "Groot".

Licht geframenteerd aan de rand.

Gekorrodeerd, en slecht leesbaar.

Lacune door gietfout of erosie.

Gemaakt tijdens de regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk (1485-1488) & Philips de Schone (1482-1506)

De juiste exacte functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Deel deze pagina

Massa: 3,18 gram.

Diameter: 20,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge 

Datering: z.j. Ca. 1487-1488 of kort erna.

 

Voorzijde: Binnen een naar rechts draaiende gearceerde sierboord,

die een pseudo-legende voorstelt.

(✠ DENARIVS:SIMPLEX:GRIFON:MED)

Gelegen op een gelelied kruis.

Het wapenschild van, Oostenrijk en Bourgondië.

 

Keerzijde: Binnen een naar rechts draaiende gearceerde sierrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

(✠ DEVM:PLVS:AMA:QVAM:ARGENTVM)

De gekroonde hoofdetter M

Een "Fleur de lys" onderaan de letter M,

voor aanmuntingsplaats Brugge.

Lit.: Van Gelder et Hoc, 71-6 ; Vanhoudt H 88 & 89 ; Jelle Haemers, De strijd om het regentschap over Filips de Schone, Opstand,facties en geweld in Brugge, Gent en Ieper (1482-1488).

Penning naar model "Groot".

Bodemvondst, Jimmy Deschrijvere.

Penning naar model "Groot"

Naar zesde uitgifte Philips de Schone 1492-1496

Het Bourgondische wapens is niet natuurgetrouw weergegeven en deze behoord dan ook toe in de rubriek “slecht herkenbare wapens / Barbaarse wapens”.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,72 gram.

Diameter: 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. na 1496.

 

Voorzijde: Omgeven door een (onleesbaar) omschrift.

Bourgondisch wapenschild.

Centrale hartschild, beladen met een (passer) punt.

 

Keerzijde: Omgeven door een gearceerde sierrand,

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een opengewerkt lang kruis, die de pseudo- legende onderbreekt.

In het centereen ruitvormig hart, met (passer) punt.

Tussen de armen, afwisselend een ringetje en lelie.

Of met ringetje/leeuw/ringetje/lelie.

 

Lit.: Vanhoudt H 126 & H 127.

Penning naar model "Halve groot". (HG 15/01a)

Bodemvondst, Philippe Legrand.

Penning naar model "Halve groot"

Philips de Goede 1434-1466 (?)

Het Bourgondische wapens is niet natuurgetrouw weergegeven en deze behoord dan ook toe in de rubriek “slecht herkenbare wapens / Barbaarse wapens”.
De juist weergegeven Bourgondische wapen penningen worden gedateerd na 1434, deze zal in principe een latere productie betreffen maar nooit voor 1434 (aanvang productie groten/dubbele groten van Philips de Goede met gelijkaardig wapenschild)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,80 gram.

Diameter: 20,67 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1434-1466.

 

Voorzijde: Omgeven door een (onleesbaar) omschrift.

Bourgondisch wapenschild.

 

Keerzijde: Omgeven door een (onleesbaar) omschrift.

Een gevoet kruis, met hartschild.

In de kwartieren, afwisselend een leeuw (?) en lelie.

 

Lit.: Vanhoudt H 5.

Penning naar model "Halve groot".(HG 15/01c)

Bodemvondst Roland Decock.

Penning naar model "Halve groot" Philips de Schone of Maria van Bourgondië.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: onbekend.

Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1475-1485.

Voorzijde; Omgeven door een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

De letter M

De benen van de letter onderaan en bovenaan uitgehold.

Keerzijde: Lang glad kruis, 

waarbij de voeten van het kruis, 

de versierde omgeven band raakt. 

Die een pseudo-legende voorstelt.

Lit: Vanhoudt H 49, H 72.

Penning naar model "Halve groot". (HG 15/02c)

Bodemvondst, Sammy Fraeyman.

Penning naar model "Halve groot" Philips de Schone of Maria van Bourgondië.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: onbekend.

Diameter: 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1475-1485.

Voorzijde; Omgeven door een arabesken sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

De letter M,

De benen van de letter onderaan en bovenaan uitgehold.

Keerzijde: Lang glad kruis, 

waarbij de voeten van het kruis, 

de versierde omsloten band raakt. 

Die een pseudo-legende voorstelt.

Lit: Vanhoudt H 49, H 72.

Penning naar model "Halve groot". (HG 15/03c)

Bodemvondst, Eric Vantorre.

Penning naar model "Halve groot" Philips de Schone of Maria van Bourgondië.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,7 gram.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1475-1485.

Voorzijde; Omgeven met een fictief omschrift,

die een pseudo-legende voorstelt.

De letter M,

De benen van de letter, zijn dubbellijnig en onderaan en bovenaan uitgehold.

 

Keerzijde: Lang dubbellijnig gebloemd kruis, 

waarbij de voeten van het kruis, de binnencirkel raken.

Omsloten met een fictief omschrift,

die een pseudo-legende voorstelt.

Lit.: Vanhoudt H 49, H 72.

Penning naar model "Halve groot". (HG 15/04c)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

Penning naar model "Halve groot" Philips de Schone of Maria van Bourgondië.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Doorboring/nagelgat.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,25 gram.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1475-1485.

Voorzijde; Omgeven met een fictief omschrift,

die een pseudo-legende voorstelt.

De letter M,

De benen van de letter, zijn dubbellijnig en onderaan en bovenaan uitgehold.

 

Keerzijde: Lang dubbellijnig gebloemd kruis, 

waarbij de voeten van het kruis, de binnencirkel raken.

Omsloten met een fictief omschrift,

die een pseudo-legende voorstelt.

Lit.: Vanhoudt H49, H72.
Penning naar model "Halve groot". (HG 15/05c)

Bodemvondst, Sammy Fraeyman.

Penning naar model "Halve groot" Philips de Schone of Maria van Bourgondië.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Ca. 2 gram..

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1475-1485.

Voorzijde; Omgeven door een arabesken sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

De letter M,

De benen van de letter onderaan en bovenaan uitgehold.

Keerzijde: Lang glad kruis, 

waarbij de voeten van het kruis, 

de versierde omsloten band raakt. 

Die een pseudo-legende voorstelt.

Lit: Vanhoudt H 49, H 72.

Penning naar model "Halve groot". (HG 15/06c)

Bodemvondst, Philippe Legrand.

Penning naar model "Halve groot" Philips de Schone of Maria van Bourgondië.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,80 gram..

Diameter: 15,76 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1475-1485.

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Een fictief omschrift,

die een pseudo-legende voorstelt.

Op het veld de sierlijke letter M,

De benen van de letter onderaan en bovenaan uitgehold.