Apothekers.

Gilde-penning Apothekers.

Naam en jaar van examen werden gegraveerd op de keerzijde.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Gegoten, keerzijde gegraveerd.

Massa: 20,79 gram.

Diameter: Ø 38 mm.

Vervaardiger: Hendrick Winter (Zilversmid)

Aanmaakplaats:  Utrecht.

Datering: 1664/1723

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Op een tafeltje een klisteer en mortier.

Op de achtergrond, een pot met het stadswapen van Utrecht.

De oor aan de linkerkant, de pot gevuld met een plant.

Rechts een grote vijzel op blok met het jaartal

1664

In de afsnede:

OLIM MEMINISSE

      IUVABIT

Het is nuttig om het verleden te onthouden.

 

Keerzijde: Binnen een lijncirkel, het omschrift.

❀ RIQUENUS VAN NOLL

DEN 8 FEBRUARY 1723

Een blanco binnenveld, met centale passerpunt.

Omsloten met een gesloten bladerkrans.

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Utrecht. 5.Apothekers pag.124 nr.5.1.

Dirks, CI.5.

Keuzenkamp, 31-32.

D.A. Wittop Koning, Jaarboek (1957)Munt- en Penningkunde. De zilveren penning van het apothekersgilde te Utrecht. pag.60-62.

Bakkers 1650

Gilde-penning Bakkers.

De juiste functie voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 36 mm.

Aanmaakplaats:  Utrecht.

Datering: 1650

Voorzijde: Binnen een geparelde boord.

Een groot brood, centraal het wapenschild van Utrecht.

Onder en boven op het brood, versiert met een bloem-motief.

Links en rechts een krakeling.

Keerzijde: Binnen een geparelde boord.

In vier regels.

    HET

 BACKER

  GILDT
   1650

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Utrecht. 2.Bakkers pag.123 nr.2.1.

Dirks, CI.1.

Keuzenkamp, 35.

Minard-Van Hoorebeke, pag.233-234 nr.438.

Kuipers 1678-1735

Gilde-penning Kuipers.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Vierkant spijkergat voor ophanging.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42,7 mm.

Aanmaakplaats:  Utrecht.

Datering: 1678-1735

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een kuipershamer, naar rechts.

Ter weerszijden van de hamer het (stichtings) jaartal

16 / 78

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In vier regels, het gildelid en datering.

         OTTO

      DE HAAR

         1735._

 D. 22 JANNI:

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Utrecht, 9.Kuipers pag.125 nr.9.1.

Dirks, CII.8-9.

Lakenkopers 1660-1675

(Herbruikte) Gilde-penning Lakenkopers Utrecht.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 12,31 gram.

Diameter: Ø 36 mm.

Aanmaakplaats:  Utrecht.

Datering: 1660/1675

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Het wapenschild van de stad Utrecht.

Ter weerszijden de letters.

             L  /  G 

Lakenkopers Gilde.

In drie regels het gildelid en jaartal.

        iSBRAND BOSCH

            DE iONGE

               1675

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Het wapenschild van de stad Utrecht.

Ter weerszijden de letters.

             L  /  G 

Lakenkopers Gilde.

In drie regels het doorgehaalde gildelid en jaartal.

              PETER

            DE HASE

               1660

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Utrecht, 4.Lakenkopers pag.124 nr.4.1. Isbrand Bosch was kleermaker, Peter de Hase drapier.

Dirks, CI.3. (als leerlooiers)

Keuzenkamp, 36 (als leerlooiers)

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie, Identificatie 1978-0269. 

Passementwerkers 1668


Penning Passementwerkersgilde.


De juiste functie voor deze penning is niet gekend.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 10,25 gram.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: Utrecht.

Datering: 1668


Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Tussen twee lijncirkels, het omschrift.

       PASSEMENTIERƧ · GILDT ·

In het veld, een groot open tandwiel.

Waarin een (wevers) spoel en datering.

                           I668
Keerzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Tussen twee lijncirkels, het omschrift.

·:· DEK·IND·TYT·MIL: V. L·CL.V.DE

In het veld, afgewerkte producten.


Lit.: A. Perreau RBN 1858 pag.429.

Dirks Gildepenningen, 102.010.


___________________________________

Smeden

Uit de collectie, Marco van der Harst.

Gilde-penning Smeden.

Materiaal: Brons.

Massa: 32,27 gram.

Diameter: Ø 42 mm.

Vervaardiger: Steven Cornelisz. van Herwijck.

Aanmaakplaats:  Utrecht.

Datering: z.j. Ca. 16de eeuw.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Een staande gemijterde Sint-Elooi naar rechts gewend.

In de rechterhand, een smidshamer.

In de linkerhand, een kromstaf naar rechts gericht.

Omschrift:

WIE . DIT . ONTFAN . EN . NIET . / VEDER EN . BRENCK

Keerzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Een gezeten smid aan het werk op een aambeeld in zijn werkplaats.

De smid in bloot bovenlijf en hoed.

Rechts, een brandend smidsvuur.

Op de grond afgewerkte producten.

In de afsnede, de graveur/ontwerper.

STIN H TRC

Steven Cornelisz. van Herwijck Trajectum (Utrecht)

Omschrift:

VERBVERT . EEN  / PONT . WAS

Lit.:The British Museum, Objectnummer 1907.1001.3.

Niet vermeld in Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden.

Smeden 1642


Gilde-penning "Smeden".

Geklopt met een bijmerk.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Geslagen, geklopt.

Massa: 5,23 gram.

Diameter: Ø 27 mm.

Aanmaakplaats:  Utrecht.

Datering: 1642

Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Een gekroonde smidshamer.

Ter weerszijden van de hamerkop de letters.

                       V  /  R

Terweerszijden van de hamersteel het gesplitste jaartal.

                    16  / 42

Rechtsonder een klop/bijmerk, in schildje-vorm.

Een huismerk met de letters MH waaronder een krulversiering.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Een klein wapenschildje van de stad Utrecht.

In drie regels.

    . DE .

   SMEDE

  . GILT .

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Utrecht, 1.Smeden pag.123 nr.1.1. 

Dirks, CXXXII.h.

Keuzenkamp, 38.

Minard-Van Hoorebeke, pag.233 nr.436.

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie, Identificatie 1994-3345. 

Smedengilde St- Elooi Gasthuis. 1670

Gilde-penning Smedengilde Sint-Eloyen Gasthuis.

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 37 mm.

Aanmaakplaats:  Utrecht.

Datering: 1670

Voorzijde: Binnen een parelrand.

Gekroond wapenschild van de stad Utrecht.

Onder het schild, een aambeeld.

geflankeerd met twee beitels.

Omschrift:

HET . ELOYEN . GAST . HVYS

Het Sint-Elooi Gasthuis.

Keerzijde: Binnen een parelrand.

Een gekroonde smidshamer.

Geflankeerd met een schroef en tang.

Omschrift:

HET . SMEDE . GILDT . 1670

Smedengilde 

Lit.: Dirks CI.4.

Smedengilde 1684


Gilde-penning Smedengilde.

Op naam van Aswerrus van Es.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 42,22 gram.

Diameter: Ø 56 mm.

Aanmaakplaats: Utrecht.

Datering: 1684


Voorzijde: Binnen een kabelcirkel en twee lijncirkels.

Een gekroonde smidshamer

Onder de hamer een krullend lint met de tekst:

          VAN . HET . SMEE  /  DE . GILDT.


Keerzijde: Binnen een kabelcirkel en lijncirkel. 

In drie regels tekst, met versierde hoofdletters.

                   Aswerrus van Es

                         Als broer

                       Anno . J684


Lit.: Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse Ambachtsgilden

Utrecht, 1. Smeden pag.123 nr. 1.3.

Dirks, Gildepenningen CXXXIII.1.2.

Keuzenkamp, 40-42.

Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-7-541.
___________________________________________

Smedengilde 1719


Gilde-penning Smedengilde.

Op naam van Johannes van Hiltrop.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 63,58 gram.

Diameter: Ø 60 mm.

Aanmaakplaats: Utrecht.

Datering: 1719


Voorzijde: Binnen twee lijncirkels, een gesloten krans.

Een gekroonde smidshamer.

Links en rechts van de hamer, een  versiert krul-motief.

Onder de hamer een lint met de tekst:

VAN . HET . SMEE / DE . GILDT.


Keerzijde: Binnen een lijncirkel, een gesloten krans.

In vier regels tekst, tussen versierde krul-ornamenten:

                          JOHANNES,

                        VAN HILTROP

                        ALS - BROER

                          ANNO 1719.


Lit.: Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse Ambachtsgilden

Utrecht, 1. Smeden pag.123 nr. 1.3.

Dirks, Gildepenningen CXXXIII.1.2.

Keuzenkamp, 40-42.

________________________________________

Stofjeswerkers 1692

Gilde-penning Stofjeswerkers.

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 9,33 gram.

Diameter: Ø 30,5 mm.

Aanmaakplaats:  Utrecht.

Datering: 1692

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Het monogram

S T W B

STofjes Werkers Bus 

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

Een zijderups op een blad.

Boven de rups, versiert met krulmotief.

Onder het blad, de datering.

1692

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Utrecht pag.124 Stofjeswerkers 7.1.

Dirks, CII.17.

Keuzenkamp, 44.

Paul Bordeaux, Un méreau inédit de la Caisse d'assistance des marchands d'étoffes d'Utrecht, Tijdschrift Munt- en Penningkunde (1900) pag.273-283.

Deze penning is de oudste van de Stofjeswerkersgilde, en werd vooral gebruikt als aanwezigheidspenning bij begrafenissen.

Draagpenning Wapengenootschap.

Draagpenning Wapengenootschap Pro Patria et Liberate.

De juiste functie van deze gildepenning is niet gekend.

Voorzien van een bevestigingsoogje.

Materiaal: Zilver.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø ovaalmeting 32,2 mm. x 25,2 mm.

Aanmaakplaats:  Utrecht.

Graveur: J. M. Lageman.

Datering: z.j. Ca. 1783-1784

Voorzijde: Binnen een geprofileerde ovalen boord.

Een huldekrans van bloemen, samengebonden met een

strik met afhangende lintjes waaraan kleine kwastjes.

In drie regels.

      UTR :

    WAPEN

      GEN :

Utrecht, Wapengenootschap.

Onderaan tegen de boord de graveur/ontwerper.

J . M . LAGEMAN . F .

Keerzijde: Binnen een geprofileerde ovalen boord.

Een gesloten ovalen krans.

Gelegen op een kruislings geplaatste olijftak en zwaard.

Een klein wapenschild van de stad Utrecht, aan een lint met strik.

Ter weerszijden van het wapen de letters.

              P . / P .

Onder het wapen de letters.

                & . L

Pro Patria et Liberate

Voor land en vrijheid.

Wijnkopers 1650 Paulus van Mayseys.

Gilde-penning Wijnkopers.

De juiste functie van deze gildepenning is niet gekend.

Keerzijde gegraveerd.

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 36 mm.

Aanmaakplaats:  Utrecht.

Datering: 1650

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

❀ TE . VEEL ❀ IS . FENYN ❀

            . 16 ❀ 50 .

Teveel is venijn

Een hand uit de wolken.

Die een druivenrank met bladeren vasthoud.

Onderaan drie wijntonnen, waarvan twee vaten gekipt liggen.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

Centraal een monogram met de letters.

PMS

Paulus van Mayseys

Omschrift:

❀ PAVLVS  VAN ☉ MAYSEYS ☉

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Utrecht, 3 Wijnkopers, pag.123 nr.3.1.

Dirks, CII.11-15.

Keuzenkamp, 46-47.

Minard-Van Hoorebeke, Noord-Nederlandse Gildepenningen, Gent 1878, foutief geplaatst onder Amsterdam. pag.21-22 nr.12.

Wijnkopers 1650 Cornelis Spoor.

Gilde-penning Wijnkopers.

De juiste functie van deze gildepenning is niet gekend.

Pengat voor ophanging.

Keerzijde gegraveerd.

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats:  Utrecht.

Datering: 1650

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

❀ TE . VEEL ❀ IS . FENYN ❀

            . 16 ❀ 50 .

Teveel is venijn

Een hand uit de wolken.

Die een druivenrank met bladeren vasthoud.

Onderaan drie wijntonnen, waarvan twee vaten gekipt liggen.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

Een rechtstaand pijlvormig monogram met de letters.

C S

Cornelis Spoor

Omschrift:

CORNELIS SPOOR °

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Utrecht, 3 Wijnkopers, pag.123 nr.3.1.

Dirks, CII.11-15.

Keuzenkamp, 46-47.

Minard-Van Hoorebeke, Noord-Nederlandse Gildepenningen, Gent 1878, foutief geplaatst onder Amsterdam. pag.21-22 nr.12.

Wijnkopers 1650 Niclaas van Roye de Jonge.

Gilde-penning Wijnkopers.

Op naam van Niclaas van Roye de Jonge.

De juiste functie van deze gildepenning is niet gekend.

Keerzijde gegraveerd.

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 10,99 gram.

Diameter: Ø 34 mm.

Aanmaakplaats:  Utrecht.

Datering: 1650

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

❀ TE . VEEL ❀ IS . FENYN ❀

            . 16 ❀ 50 .

Teveel is venijn

Een hand uit de wolken.

Die een druivenrank met bladeren vasthoud.

Onderaan drie wijntonnen, waarvan twee vaten gekipt liggen.

Keerzijde: Gelegen in het veld

Een monogram met de letters.

               YCRD

Omschrift:

❀ NICLAES ° VAN ° ROYE ° DE ° IONGE


Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Utrecht, 3 Wijnkopers, pag.123 nr.3.1.

Dirks, CII.11-15.

Keuzenkamp, 46-47.

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie Identificatie GP-00339 

Wijnkopers 1650 Jochem van Kleef.

Gilde-penning Wijnkopers.

Op naam van Jochem van Kleef.

De juiste functie van deze gildepenning is niet gekend.

Keerzijde gegraveerd.

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 11,3 gram.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats:  Utrecht.

Datering: 1650

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

❀ TE . VEEL ❀ IS . FENYN ❀

            . 16 ❀ 50 .

Teveel is venijn

Een hand uit de wolken.

Die een druivenrank met bladeren vasthoud.

Onderaan drie wijntonnen, waarvan twee vaten gekipt liggen.

Keerzijde: Gelegen in het veld

Een monogram met de letters.

               IVK

Omschrift:

❀ IOCHEM ❀ VAN ❀ KLEEF


Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Utrecht, 3 Wijnkopers, pag.123 nr.3.1.

Dirks, CII.11-15.

Keuzenkamp, 46-47.

Wijnkopers 1720 Jacobus van Hattem.

Gilde-penning Wijnkopers.

De juiste functie van deze gildepenning is niet gekend.

Materiaal: Koper (Cu).

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats:  Utrecht.

Datering: 1720

Voorzijde: Binnen een versierde boord en lijncirkel.

Het omschrift:

❀ TE ° VEEL ❀ IS ° FENYN ❀

            ° 17 ♱ 20 °

Teveel is venijn

Een hand uit de wolken.

Die een druivenrank met bladeren vasthoud.

Onderaan drie wijntonnen, waarvan twee vaten gekipt liggen.

Keerzijde: Binnen een versierde boord en lijncirkel.

Het omschrift:

❀ ° IACOBUS ° VAN ° HATTEM . 

Centraal het monogram.

           I V H

Jacobus van Hattem.

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Utrecht, 3 Wijnkopers, pag.123 nr.3.1.

Dirks, CII.11-15.

Keuzenkamp, 46-47.

Minard-Van Hoorebeke, Noord-Nederlandse Gildepenningen, Gent 1878, foutief geplaatst onder Amsterdam. pag.21-22 nr.12.

Wijnkopers 1723 Gysbert Egeling.

Gilde-penning Wijnkopers.

Op naam van Gysbrecht Egeling.

De juiste functie van deze gildepenning is niet gekend.

Materiaal: Koper (Cu).

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 20,57 gram.

Diameter: Ø 38 mm.

Aanmaakplaats:  Utrecht.

Datering: 1723

Voorzijde: Binnen een versierde boord en lijncirkel.

Het omschrift:

❀ TE ° VEEL ❀ IS ° FENYN ❀

 16 ❀ 50 

Teveel is venijn

Een hand uit de wolken,

die een druivenrank met bladeren vasthoud.

Onderaan drie wijntonnen, waarvan twee vaten gekipt liggen.

Keerzijde: Binnen een versierde boord en lijncirkel.

Het omschrift:

GYSBERT ⊰ ❀ EGELING , A°.17 ❀ 23.

Centraal het rechtstaand monogram, getopt met het cijfer 4.

           GE

Gysbrecht Egeling.

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Utrecht, 3 Wijnkopers, pag.123 nr.3.1.

Dirks Gildepenningen, CII.11-15.

Keuzenkamp, 46-47.

Collectie Nederlandse Bank Identificatie GP-00340