Beloningspenning hulp aan Choleralijders 1854

Beloningspenning voor verleende diensten aan choleralijders.

Op naam van P.J. van de Goorbergh.

Opstaande boord en draagoog ontbreken.

Materiaal: Verguld zilver.

Bewerking: Gegraveerd, verguld.

Massa: 6,82 gram.

Diameter: Ø 44 mm..

Aanmaakplaats: Breda.

Datering: 1854


Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Het wapenschild van Breda, boven een burcht.

Het wapen getopt met een gevleugelde engel.

Het schild gehouden door twee leeuwen.

Onder de burcht het jaartal.

              1854

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Binnen een open bladerkrans,

onderaan dichtgemaakt met een strik.

In acht regels tekst.

      De Stad BREDA

         erkentelijk

        aan den heer

P.J. VAN DE GOORBERGH

    Lid der Commissie

 voor bewezene diensten

   tijdens het woeden

       der Cholera

De gemeenteraad van de stad Breda besloot op de zitting van 22 november 1854, de Genees-, en Heelkundigen die de choleralijders hebben bijgestaan  te belonen met een zilveren herinneringspenning. De penning werd uitgereikt op 4 april 1855 aan zeven geneesheren en twee commissieleden.

Noodmunt Stuiver 1577

Enkelzijdige belegeringsmunt/noodgeld, stad Breda ter waarde van 1 stuiver.

Duitse belegering 04/08-04/10/1577.

Geklopt met bijmerken voor geldigheid.

Materiaal: Tin.

Massa: 5,3 gram.

Diameter: Ø 22 mm..

Aanmaakplaats: Breda.

Datering: 1577


Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

IN . DER . NOOT . B . A°.I577 : 

Het wapenschild van de stad Breda.

Links geklopt met een torentje.

Rechtes geklopt met een hoorn.

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Vanhoudt, Munten van de Bourgondische, Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden en van de Franse en Hollandse periode 1434-1830  pag.338 nr.507.

 

 

Noodmunt 1 stuiver 1577

Enkelzijdige belegeringsmunt/noodgeld, stad Breda ter waarde van 1 stuiver.

Uitgegeven voor de militaire campagnes in het zuiden (1577-1585) 

Materiaal: Tin.

Massa: 6,03 gram.

Diameter: 30 mm..

Aanmaakplaats: Breda.

Datering: 1577


Voorzijde: Binnen een rond muntplaatje.

Centraal geklopt.

Binnen een parelrand, en gladde cirkel.

Het omschift en datering:

NECESSITATIS . ERGO . 1577 :

Daarom noodzakelijk.

Centraal in twee regels:

BRE / DÆ 

Breda

Bovenaan, een klein wapenschildje met op het veld een hoorn.

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Vanhoudt, pag.374 nr.I 244.

 

 

 

 

Noodmunt 40 stuiver 1625.

Enkelzijdige belegeringsmunt/noodgeld, stad Breda ter waarde van 40 stuiver.

Geslagen tijdens de belegering van Breda door de Spaanse troepen onder Ambrosio Spinola.

Materiaal: Zilver (Ag).

Massa: 9,99 gram.

Afmeting: 26 mm. x 26 mm.

Aanmaakplaats: Breda.

Datering: 1625


Voorzijde: Centraal op een ruitvormig muntplaatje.

Binnen een parelcirkel.

Een gekroond wapenschild, van de prins van Oranje.

Omsloten met een omschrift en datering.

. BREDA . OBSESSA . 1625

Breda omsingeld.

Bovenaan de waardebepaling 40

Veertig stuivers.

Onderaan, een vijfblad bloem-motief.

Links en rechts, het wapenschild van de stad Breda. 

Lit.: Brause-Mansfeld pag.16 nr.12; Vanhoudt (II), pag.469 nr.678; Delmonte, S.322.

Noodmunt 60 Stuiver 1625


Enkelzijdige belegeringsmunt/noodgeld,

stad Breda ter waarde van 60 stuiver.


Geslagen tijdens de belegering van Breda door

de Spaanse troepen onder Ambrosio Spinola.


Materiaal: Zilver (Ag).

Massa: 15,3 gram.

Afmeting: 32 mm. x 30 mm.

Aanmaakplaats: Breda.

Datering: 1625


Voorzijde: Centraal op een ruitvormig muntplaatje.

Binnen een parelcirkel.

Een klimmende Nederlandse Generaliteitsleeuw.

Omsloten met een omschrift en datering.

. BREDA . OBSESSA . 1625 .

          Breda omsingeld.

Bovenaan de waardebepaling

                      60

            Zestig stuivers.

Onderaan, een vijfblad bloem-motief.

Links een hoorn rechts het wapen van de stad Breda.


Lit.:  Vanhoudt (II), pag.468 nr.676.


________________________________________________


Noodmunt 20 Stuiver 1625

Enkelzijdige belegeringsmunt/noodgeld, stad Breda ter waarde van 40 stuiver.

Geslagen tijdens de belegering van Breda door de Spaanse troepen onder Ambrosio Spinola.

Materiaal: Zilver (Ag).

Massa: 4,97 gram.

Afmeting: 20,2 mm. x 19,6 mm.

Aanmaakplaats: Breda.

Datering: 1625


Voorzijde: Centraal op een ruitvormig muntplaatje.

Binnen een parelcirkel.

Het wapenschild van de stad Breda.

Omsloten met een omschrift en datering.

 BREDA . OBSES . 1625 .

Breda omsingeld.

Bovenaan de waardebepaling 

          20

Twintig stuivers.

Onderaan, een vijfblad bloem-motief.

Lit.: H.Vanhoudt (II), pag.469 nr.679.

Delmonte, S.323.

Noodmunt, Dubbele stuiver 1625

Enkelzijdige belegeringsmunt/noodgeld, stad Breda ter waarde van 2 stuiver.

Geslagen tijdens de belegering van Breda door de Spaanse troepen onder Ambrosio Spinola.

Materiaal: Koper.

Massa: 4,16 gram.

Afmeting: 18 mm. x 18 mm.

Aanmaakplaats: Breda.

Datering: 1625


Voorzijde: Centraal op een ruitvormig muntplaatje.

Binnen een parelcirkel.

Bovenaan, de waardebepaling . II . 

Twee stuiver/dubbele stuiver.

In twee regels:

BREDA / OBSESSA

Breda omsingeld.

Klein wapenschild, van de stad Breda.

Gesplitst jaartal, ter weerszijden van het wapen.

16 / 25

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Vanhoudt, pag.386 nr.I 460.

 

 

Noodmunt, 1 stuiver 1625

Enkelzijdige belegeringsmunt/noodgeld, stad Breda ter waarde van 1 stuiver.

Geslagen tijdens de belegering van Breda door de Spaanse troepen onder Ambrosio Spinola.

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend.

Afmeting: 14 mm. x 15 mm.

Aanmaakplaats: Breda.

Datering: 1625


Voorzijde: Centraal op een ruitvormig muntplaatje.

Binnen een parelcirkel.

Bovenaan, de letter . B .

Breda

Klein wapenschild, van de stad Breda.

Het jaartal 1625 boven het stadswapen.

Gesplitste waardebepaling I / S

Een stuiver.

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Vanhoudt, pag.386 nr.I 461.

 

 

Penning op " Vrede van Breda" 1665-1667

Penning op "Vrede van Breda".

De vrede gesloten tussen de Verenigde Nederlanden en Engeland, bij het einde van de tweede Engelse-Nederlandse oorlog.

Materiaal: Tin, bestaat in bronzen afslag.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 88 mm..

Aanmaakplaats: z.pl. Breda.

Datering: 1667


Voorzijde: Binnen dubbele gladde cirkels.

Het omschrift:

BELLO AB ANGLIS ILLATO,A BELGIS FORTITER GESTO VINDICATA MARIUM LIBERATE . ET QUÆSTA ARMIS PACE XXXI JULII MDCLXVII

Centraal een dame in ontblote borsten, 

staande op een aan handen gebonden soldaat.

In de linkerhand een olijftak, en de hoorn des overvloeds.

In de rechterhand een brandende toorts, waarmee ze de sybolische oorlog verbrand.

Boven de vrouw, de zon die door de wolken schijnt.

Links, een gevleugelde Cupido met pijl in de rechterhand.

Keerzijde: Binnen dubbele gladde cirkels.

Het omschrift:

BREDA BELLONÆ SEDES, CANDESTINO ET APERTO MARTE CELEBERRIMA CONCILIANTIBUS SUECIS, DAT PACEM GALLIS, ANGLIS, DANIS, BELGIS ET ORBI QUIETEM

Zicht op de stad Breda.

In de afsnede de data:

XXXI IULII MICIXVII

Lit.: Teylers Museum, TMNK 00743.

Stedelijke penning Breda.


Bodemvondst uit particuliere collectie.


Enkelzijdige stedelijke penning Breda.


De juiste functie, datering van deze penning

is niet gekend.

Broodpenning, bedelpenning ?


Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.
Massa: 4 gram.
Afmetingen: 15 mm x 13 mm.

Aanmaakplaats: Breda.

Datering: z.j Ca. 17de à 18de eeuw.


Voorzijde: Gelegen op een schildvormig veld.

De rand glad omboord.

Het wapen van de stad Breda.


Keerzijde: Blanco.


____________________________________________

Gedenkpenning Stoelenfabriek Galvanitas 1959

Gedenkpenning, Galvanitas (Breda)

25 jarig bestaan van de stoelenfabriek.

Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 75,9 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend

Medailleur: Daniel (Niel) Steenbergen 1911-1997
Datering: 1959


Voorzijde: Binnen een gladde boord.

De God, Athena/Minerva binnen een driehoek.

In de rechterhand, een speer/lans naar onderen gericht.

Onder de driehoek:

GALVANITAS

Op de linkerhand, het beeldje van de God Nike.

Het geheel omsloten met een dagcirkel.

Waarop de zon, sterren en de maan.

Getopt met een rijksappel (?)

Ter weerszijden, de gesplitste datering

4 MEI / 1934

Onderaan, een vliegtuigje.

Omschrift:

WAT NUT IS U EEN WYDE WERELD ALS U NIET

KUNT ZITTEN

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Een huisgezin met drie kinderen,

gezeten aan een gedekte tafel.

Waarboven een driearmige luchter.

Omsloten met diverse afbeeldingen van personen, uit het dagelijkse leven.

Lit.: Museum Kempenland, collectienr. 1991.04.26; De Beeldenaar, De Geuzen Penning, 19e jaargang nr.4 oktober 1969.