Communiepenning "Waalse Gemeente".

Gelijkzijdige Communiepenning van de Waalse Gemeente Gouda.

De juiste datering voor deze communiepenning is ongekend. 

Materiaal: Messing.

Massa: 1,94 gram.

Diameter: 27 mm.

Datering: z.j. Ca. eind 17e eeuw begin 18e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. Gouda.

Voorzijde: Binnen een kabelrandversiering.

Een klein wapenschild van de stad Gouda.

Op een in twee verdeeld veld, een opengewerkte balk.

Waarboven een duif, naar links gewend.

Onderaan het veld, een kronkelende slang naar links.

Omsloten met het omschrift:

SO : SIM : CO : COLO : E : PRV : CO : SERP :

Keerzijde: Binnen een kabelrandversiering.

Een klein wapenschild van de stad Gouda.

Op een in twee verdeeld veld, een opengewerkte balk.

Waarboven een duif, naar links gewend.

Onderaan het veld, een kronkelende slang naar links.

Omsloten met het omschrift:

SO : SIM : CO : COLO : E : PRV : CO : SERP :

Lit.: C.A. van Sypesteyn, Veilingcatalogus (1745) pag.51 nr.374 "Dusdanige wierd oudstyds aan de Communicanten in de Walsche Gemeente te Gouda gegeven".; Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Nederlandse Kerkelijke Avondmaals-/Armenpenningen van o.a. de Waalse-, Lutherse-, Hervormde-, Gereformeerde- Gemeenten, Gouda.

Driehoekige draagpenning/loodje, Gouda.

Bodemvondst, Gj Bras.

Driehoekige draagpenning/loodje, stad Gouda.

Afgeronde hoeken, met klop stadswapen.

Breuk thv de doorboring, voor ophanging.

De juiste functie/datering voor deze draagpenning/loodje is ongekend. 

Materiaal: Lood.

Massa: 17 gram.

Afmetingen: 34 mm. x 33 mm.

Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. Gouda.

Voorzijde: Gelegen op het veld.

De letters

HI of BI (?)

Waarnaast rechts, een klop met het stadswapenschild van Gouda.

Keerzijde: Gelegen op het veld.

Het cijfer 2 in hoog reliëf.

Wijk 2 (?)

 Lit.: Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Gouda.

Penning/loodje Diaconie huis (?) Gouda.

Bodemvondst, Verowin.

Enkelzijdige penning, met kloppen.

Boorgaatje, voor ophanging.

De juiste functie/datering voor deze draagpenning/loodje is ongekend. 

Materiaal: Lood.

Massa: 35 gram.

Diameter: 40 mm.

Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.

Aanmaakplaats:  Gouda.

Voorzijde: Gelegen op het veld.

Rechtopstaand staafje, afgerond.(langwerpig broodje ?)

Waarnaast rechts, een klop met het stadswapenschild van Gouda.

Onder het wapen de ingeslagen letters

        D H

Diaconie Huys (?)

Keerzijde: Blanco.

Turfpenning, Aalmoezeniershuis 1683

Enkelzijdige penning, met klop.

De juiste functie/plaatsbepaling voor deze penning/loodje is ongekend. 

Materiaal: Lood.

Massa: 16,27 gram.

Diameter: 35 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gouda.

Datering: 1683

Voorzijde: Binnen een opgehoogde boord.

Een klein afgerond wapenschild van de stad Gouda.

Links van het wapen, een klop met de letter 

                            M 

Centraal, het merkteken van het Aalmoezeniershuis (Æ) .

Ter weerszijden, het gesplitste jaartal.

                   16 Æ 83

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Pelsdonk, pag. 172 nr. 040; Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Gouda.

Turfpenning, Aalmoezeniershuis 1691

Schildvormige turfpenning, Aalmoezeniershuis .

Gegoten opnaai-gaatjes.

Spijkergaten.

De juiste functie voor deze penning is onbekend. 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 49 mm. x 37 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gouda.

Datering: 1691

Voorzijde: Binnen een schildvorm.

Gelegen op een open perkament-rol.

Het wapenschild van de stad Gouda.

Boven het wapen een niet nader toe te schrijven versiering.

Rechts van het wapenschild de letter en cijfers 

       Λ20

Volgnummer (?)

Aalmoezenier 20 (?)

Keerzijde: Binnen een gladde schildvorm.

Centraal op het veld,

de gotische letters  

         Æ

Het merkteken van het Aalmoezeniershuis.

Waaronder het jaartal

           1691

Lit.: van Orden 19.1; Soortgelijke Minard-Van Hoorebeke pag.102 nr.180.

Turfpenning Aalmoezeniershuis 1795

Schildvormige turfpenning, Aalmoezeniershuis .

Spijkergaatjes.

Penning voor een ton turf en gift in geld.

Materiaal: Messing.

Massa: 42,32 gram.

Afmetingen: 58 mm. x 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gouda.

Datering: 1795

Voorzijde: Binnen een schildvorm.

De rand glad omboord.

Het versierde wapenschild van de stad Gouda.

Keerzijde: Binnen een gladde schildvorm.

Centraal op het veld,

de gotische letters  

         Æ

Het merkteken van het Aalmoezeniershuis.

Waaronder in een cartouche het jaartal 

            1795

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Gouda  pag.102 nr.180.

Penning/loodje "Gehelmd wapenschild" 1622

Bodemvondst, Gj Bras.

Enkelzijdige penning, met gehelmd wapenschild.

Plooischade.

De juiste functie/plaatsbepaling voor deze penning/loodje is ongekend. 

Materiaal: Lood.

Massa: 10 gram.

Afmetingen: 27 mm. x 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gouda (?).

Datering: 1622

Voorzijde: Gelegen op het veld.

Een gehelmd (familie ?) wapenschild.

Omsloten met een ovalen parelrand.

Bovenaan, de datering

           1622

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Gouda.

Meerdere loodjes met dit wapen, werden teruggevonden in de regio Gouda.

En bestaan in diverse uitvoeringen, mogelijks hebben deze penningen/loodjes te maken met de scheepvaart.

Lakenkoopman Pieter Sijen.


Eigendomslood/label van lakenkoopman Pieter Sijen

voor de Italiaanse (laken)markt.


Spijkergat voor ophanging.


Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.
Massa: Onbekend.
Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gouda.
Datering: z.j. Ca. 1665-1706.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Het versiert wapenschild van koopman Pieter Sijen.

Getopt met een toernooihelm,

met afhangend helmkleed.

De toernooihelm met helmtooi.Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

In zes regels Italiaanse tekst.

            DRAPPO

          FINISSIMO

        D'HOLLANDE

      DE LA FABRICA

           DI PIETRO

               SYEN

Fijne Hollandse drapering/laken

gefabriceerd bij Pieter Sijen.


________________________________________


Leprozen-penning 1611

Enkelzijdige leprozenloodje/leprapenning.

Toegangspenning tot het "Leprooshuis", de penning werd uitgedeeld door de Lazarusmeesters.  

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 24 mm.

Aanmaakplaats: Gouda.

Datering: 1611.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Centraal in het veld, een lazarusklep.

Ter weerszijden van de klep het gesplitste jaartal.

     I6  /  II

Boven de lazarusklep.

         GOVDA

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Allex Kussendrager, Muntkoerier april 1994 pag. 21-22.

van Orden en Schinkel, bijdragen voor de penningkunde (1841) pag.38-39  pl.I nr.5.

Collectie Nederlandse Bank. Identificatie. GP-00507.

Veer/tollood (13)

Bodemvondst, Gj Bras.

Enkelzijdige driehoekige penning, met gehelmd wapenschild.

De juiste functie/plaatsbepaling/datering voor deze penning/loodje is ongekend. 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 30 mm. x 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gouda.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een diehoekige gladde boord.

Gelegen op het veld.

Binnen een parelrand.

Het wapenschild van de familie, 't Kind de Roodenbeke.

Getooid met een toernooihelm, en afhangend helmkleed.

Onderaan het volgnummer 13

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Gouda.

Vermoedelijk is dit loodje gebruikt voor de veren van Capelle a/d IJssel-Krimpen a/d IJsel. Ter weerszijden van de toernooihelmpluim de letters P / I of P / K.

Veer/tollood (24)

Bodemvondst, Gj Bras.

Enkelzijdige driehoekige penning, met gehelmd wapenschild.

Spijkergat, voor ophanging.

De juiste functie/plaatsbepaling/datering voor deze penning/loodje is ongekend. 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 30 mm. x 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gouda.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een driehoekige gladde boord.

Gelegen op het veld.

Binnen een parelrand.

Het wapenschild van de familie, 't Kind de Roodenbeke.

Getooid met een toernooihelm, en afhangend helmkleed.

Onderaan het volgnummer 24

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Gouda.

Vermoedelijk is dit loodje gebruikt voor de veren van Capelle a/d IJssel-Krimpen a/d IJsel. Ter weerszijden van de toernooihelmpluim de letters P / I of P / K.

Veer/tollood (39)

Bodemvondst, Gj Bras.

Enkelzijdige vierkante penning, met gehelmd wapenschild.

Spijkergat, voor ophanging.

De juiste functie/plaatsbepaling/datering voor deze penning/loodje is ongekend. 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 26 mm. x 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gouda.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Gelegen op het veld.

Binnen een parelrand.

Het wapenschild van de familie, 't Kind de Roodenbeke.

Getooid met een toernooihelm, en afhangend helmkleed.

Onderaan het volgnummer 39

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Gouda.

Vermoedelijk is dit loodje gebruikt voor de veren van Capelle a/d IJssel-Krimpen a/d IJsel. Ter weerszijden van de toernooihelmpluim de letters P / I of P / K.

125 jaar Stoom-zeepzienderij "De Hamer" 1966


Gedenkpenning 125-jarig bestaan van de 

Stoom-zeepzienderij te Gouda.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 91 gram.

Diameter: Ø 60 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend.

Graveur: Anoniem.

Datering: 1966.


Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Zeepbellen boven een stad.

                VIRULY

Onderaan een merkteken met vis.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Het omschrift:

T.P. VIRULY & CO'S STOOMZEEPZIENDERIJ 

                    "DE HAMER" N.V.

In het veld in twee regels:

           125 JAAR

          1841 - 1966

Centraal een leeg veld voor inscriptie.In 1841 opgericht in Gouda door Viruly na aankoop

van de zeepziederij "de Hamer" (gestart in 1556).

Kon niet uitbreiden en ging in 1901 over naar de

Goudse stearine Kaarsenfabriek. In 1918 kwamen de

fabrieken van Viruly in handen van de Mij. tot Expl. van

Zeepfabrieken. Deze ging in 1929 over naar Unilever,

in 1976 naar Lever Industrial, in 1989 naar Lever Orares. Na nog enkele fusies werd het in 2010 Johnson Divesey.


___________________________________________