Armenpenning St-Aegidy 1699

Armenpenning Bisdom Münster.

Uitgifte door Friedrich Christian von Plettenberg.

Prins-bisschop van Münster. (1688-1706)

Materiaal: Koper.

Massa: 5,86 gram.

Diameter: 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Münster.
Datering: 1699


Voorzijde: Gelegen op het veld, in drie regels:

Lelie, geflankeerd met kleine bloemen.

KIRSPEL / SANCTI / AEGIDŸ

Rozet, geflankeerd met kleine bloemen.

Keerzijde: Binnen een sierboord.

In drie regels.

Lelie op rozet, geflankeerd met kleine bloemen.

FUR : DIE . / ARMEN / 1699

Twee kleine bloemen.

Lit.: Beiträge zur Münzkunde des ehemaligen Hochstifts Münster , Volume 2 (1841) pag. 149-150 nr. 1; Schulze 160 a; Weingärtner 232.

Prins-bisschop van Münster, Friedrich Christian von Plettenberg en hulp-bisschop Johann Peter von Quentell, lieten deze penningen slaan voor de armenzorg.

Er bestaan zes type's van deze penningen.

Dit na de slechte oogsten van 1698 en 1699, daar men dreigde te verhongeren.

Eind 1699 importeerde hij goedkoop graan uit het buitenland.

Armenpenning St-Lamberti 1699

Armenpenning Bisdom Münster.

Uitgifte door Friedrich Christian von Plettenberg.

Prins-bisschop van Münster. (1688-1706)

Materiaal: Koper.

Massa: 5,65 gram.

Diameter: 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Münster.
Datering: 1699


Voorzijde: Gelegen op het veld, in drie regels:

Lelie, geflankeerd met rozetten.

KIRSPEL / SAN.CTI / LAMBERTI

Rozet, geflankeerd met kleine bloemen.

Keerzijde: Binnen een sierboord.

In drie regels.

Lelie op rozet, geflankeerd met kleine bloemen.

FUR : DIE . / ARMEN / 1699

Twee kleine bloemen.

Lit.: Beiträge zur Münzkunde des ehemaligen Hochstifts Münster , Volume 2 (1841) pag. 149-150 nr. 2; Schulze 160 b; Weingärtner 233.

Prins-bisschop van Münster, Friedrich Christian von Plettenberg en hulp-bisschop Johann Peter von Quentell, lieten deze penningen slaan voor de armenzorg.

Er bestaan zes type's van deze penningen.

Dit na de slechte oogsten van 1698 en 1699, daar men dreigde te verhongeren.

Eind 1699 importeerde hij goedkoop graan uit het buitenland.

Armenpenning St-Ludgeri 1699

Materiaal: Koper.

Massa: 5, gram.

Diameter: 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Münster.
Datering: 1699


Voorzijde: Gelegen op het veld, in drie regels:

Lelie, geflankeerd met rozetten.

KIRSPEL / SANCTI / LUDGERI

Rozet, geflankeerd met kleine bloemen.

Keerzijde: Binnen een sierboord.

In drie regels.

Lelie op rozet, geflankeerd met kleine bloemen.

FUR : DIE . / ARMEN / 1699

Twee kleine bloemen.

Lit.: Beiträge zur Münzkunde des ehemaligen Hochstifts Münster , Volume 2 (1841) pag. 149-150 nr. 3; Schulze 160 c; Weingärtner 234.

Prins-bisschop van Münster, Friedrich Christian von Plettenberg en hulp-bisschop Johann Peter von Quentell, lieten deze penningen slaan voor de armenzorg.

Er bestaan zes type's van deze penningen.

Dit na de slechte oogsten van 1698 en 1699, daar men dreigde te verhongeren.

Eind 1699 importeerde hij goedkoop graan uit het buitenland.

Armenpenning St-Martini 1699

Armenpenning Bisdom Münster.

Uitgifte door Friedrich Christian von Plettenberg.

Prins-bisschop van Münster. (1688-1706)

Materiaal: Koper.

Massa: 6,14 gram.

Diameter: 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Münster.
Datering: 1699


Voorzijde: Gelegen op het veld, in drie regels:

Lelie, geflankeerd met kleine bloemen.

KIRSPEL / SANCTI / MARTINI

Rozet, geflankeerd met kleine bloemen.


Keerzijde: Binnen een sierboord.

In drie regels.

Lelie op rozet, geflankeerd met kleine bloem.

FUR : DIE . / ARMEN / 1699

Twee kleine bloemen.

Lit.: Beiträge zur Münzkunde des ehemaligen Hochstifts Münster , Volume 2 (1841) pag. 149-150 nr. 4; Schulze 160 d; Weingärtner 235.

Prins-bisschop van Münster, Friedrich Christian von Plettenberg en hulp-bisschop Johann Peter von Quentell, lieten deze penningen slaan voor de armenzorg.

Er bestaan zes type's van deze penningen.

Dit na de slechte oogsten van 1698 en 1699, daar men dreigde te verhongeren.

Eind 1699 importeerde hij goedkoop graan uit het buitenland.

Armenpenning Sint-Servaty 1699

Armenpenning Bisdom Münster.

Uitgifte door Friedrich Christian von Plettenberg.

Prins-bisschop van Münster. (1688-1706)

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend.

Diameter: 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Münster.
Datering: 1699


Voorzijde: Gelegen op het veld, in drie regels:

Lelie, geflankeerd met kleine bloemen.

KIRSPEL / SANCTI / SERVATŸ

Rozet, geflankeerd met kleine bloemen.


Keerzijde: Binnen een sierboord.

In drie regels.

Lelie op rozet, geflankeerd met kleine bloemen.

FUR : DIE . / ARMEN / 1699

Twee kleine bloemen.

Lit.: Beiträge zur Münzkunde des ehemaligen Hochstifts Münster , Volume 2 (1841) pag. 149-150 nr. 5; Schulze 160 e; Weingärtner 236.

Prins-bisschop van Münster, Friedrich Christian von Plettenberg en hulp-bisschop Johann Peter von Quentell, lieten deze penningen slaan voor de armenzorg.

Er bestaan zes type's van deze penningen.

Dit na de slechte oogsten van 1698 en 1699, daar men dreigde te verhongeren.

Eind 1699 importeerde hij goedkoop graan uit het buitenland.

Armenpenning "Uber Wasser" 1699

Armenpenning Bisdom Münster.

Uitgifte door Friedrich Christian von Plettenberg.

Prins-bisschop van Münster. (1688-1706)

Materiaal: Koper.

Massa: 5,46 gram.

Diameter: 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Münster.
Datering: 1699


Voorzijde: Gelegen op het veld, in drie regels:

Rozet, geflankeerd met klein bloem.

KIRSPEL / UBER .*. / WASSER

Twee kleine bloemen.

Keerzijde: Binnen een sierboord.

In drie regels.

Lelie op rozet, geflankeerd met kleine bloemen.

FUR : DIE . / ARMEN / 1699

Twee kleine bloemen.

Lit.: Beiträge zur Münzkunde des ehemaligen Hochstifts Münster , Volume 2 (1841) pag. 149-150 nr. 6; Schulze 160 f; Weingärtner 237.

Prins-bisschop van Münster, Friedrich Christian von Plettenberg en hulp-bisschop Johann Peter von Quentell, lieten deze penningen slaan voor de armenzorg.

Er bestaan zes type's van deze penningen.

Dit na de slechte oogsten van 1698 en 1699, daar men dreigde te verhongeren.

Eind 1699 importeerde hij goedkoop graan uit het buitenland.

Méreaux, St-Paulus (Engelbert von Brabeck) 3 Pfennig 1608

Monétaire méreaux/munt St-Paulus-Dom.

Uitgifte van kanunnik Engelbert von Brabeck 

Bisdom Münster.

Voorzien van een klop, met familiewapen.

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 1,65 gram.

Diameter: 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Münster.
Datering: 1608


Voorzijde: Binnen een parel cirkel, en gladde cirkel.

De aanziende buste, van de H. Paulus.

Onderaan de buste, een klop met het familiewapen 

van Engelbert von Brabeck.

Drie goudwolf-hengelstokken.

Omsloten met het omschrift:

   SANCTVS . PAV / LVS . APOSTOL

Voluit: Sanctus Paulus Apostolus.

Heilige apostel Paulus.

Keerzijde: Binnen een parel cirkel.

De Romeinse cijfers .I.I.I., voor de waardebepaling.

Drie pfennig.

Omsloten met het omschrift en datering:

. BVRSA . DO / MINORVM . 1608

Bursa Dominorum

Portemonnee/geldbeurs.

Lit.: Weingärtner 25;

Dr. Hermann Grote, Blätter für Munzkunde (1835) pag. 22c, nr.10.

Méreaux, St-Paulus (1 Pfennig) 1699

Monétaire méreaux/munt St-Paulus-Dom.

Bisdom Münster.

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: Onbekend.

Diameter: 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Münster.
Datering: 1699


Voorzijde: Binnen een gestreepte cirkel rand, en gladde cirkel.

Het omschrift:

. MO . CATHE . ECCLE . MONASTE .

Voluit: Moneta Cathedralis Ecclesiæ Monasterii.

Kathedraal, kerk en klooster geld.

Met mantel gekleede staande St-Paulus met nimbus.

In de rechterhand, een geheven zwaard.

In de linkerhand, een bijbel.

Ter weerszijden van de heilige.

De letters S / P

 

Sankt-Paulus 

Keerzijde: Binnen een gestreepte cirkel rand.

Het Romeinse cijfer I, voor de waardebepaling.

Het gesplitste jaartal 16 / 99 ter weerszijden van de waardebepaling.

Omsloten, met een versierde takken-krans.

De krans onder en boven gesloten met een strik.

Lit.: Weingärtner 49. 

Méreaux, St-Paulus (3 Pfennig) 16??

Bodemvondst, Marco Sanders.

Monétaire méreaux/munt St-Paulus-Dom.

Bisdom Münster.

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 1,3 gram.

Diameter: 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Münster.
Datering: Ca. eind 17e eeuw.

Bestaan met jaartallen: 1661, 1669, 1692, 1696 en 1699. 


Voorzijde: Binnen een gestreepte cirkel rand, en gladde cirkel.

Het omschrift:

MON . CATHE . ECCL . MONAS 

Voluit: Moneta Cathedralis Ecclesiæ Monasterii.

Kathedraal, kerk en klooster geld.

Met mantel gekleede staande St-Paulus met nimbus.

In de rechterhand, een geheven zwaard.

In de linkerhand, een bijbel.

Ter weerszijden van de heilige.

De letters S / P

Sankt-Paulus 

Keerzijde: Binnen een gestreepte cirkel rand.

De Romeinse cijfers 3, voor de waardebepaling.

Waaronder het jaartal 16 ??

Jaartal niet meer leesbaar.

Omsloten, met een versierde takken-krans.

De krans onder en boven gesloten met een strik.

Méreaux, St-Paulus (3 pfennig) 1740

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Monétaire méreaux/munt St-Paulus-Dom.

Bisdom Münster.

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 3,76 gram.

Diameter: 23,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Münster.
Datering: 1740


Voorzijde: Binnen een parelcirkel, en gladde cirkel.

Het omschrift:

MON : CATHED : ECCLES : MONASTE :

Voluit: Moneta Cathedralis Ecclesiæ Monasterii.

Kathedraal, kerk en klooster geld.

Met mantel gekleede St-Paulus met nimbus, in half figuur.

In de rechterhand, een geheven zwaard.

In de linkerhand, een bijbel.

In de afsnede, in dubbele lijn.

S, PAVLVS

Sankt-Paulus 

Keerzijde: Binnen een parelrand.

De Romeinse cijfers 3, voor de waardebepaling.

Geflankeerd met kruisvormige rozetten.

   ✥ III 

PFENNING

    1740

Omsloten, met een versierde cirkelkrans.

Méreaux, St-Paulus (3 Pfennig) 1748

Bodemvondst, Peter Peeters.

Monétaire méreaux/munt St-Paulus-Dom.

Bisdom Münster.

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 3,40 gram.

Diameter: 24,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Münster.
Datering: 1748


Voorzijde: Binnen een parelcirkel, en gladde cirkel.

Het omschrift:

MON : CATHED : ECCLES : MONASTE :

Voluit: Moneta Cathedralis Ecclesiæ Monasterii.

Kathedraal, kerk en klooster geld.

Met mantel gekleede St-Paulus met nimbus, in half figuur.

In de rechterhand, een geheven zwaard.

In de linkerhand, een bijbel.

In de afsnede, in dubbele lijn.

S PAULUS

Sankt-Paulus 

Keerzijde: Binnen een gestreepte cirkel rand.

De Romeinse cijfers 3, voor de waardebepaling, van drie pfenning.

Geflankeerd met kruisvormige rozetten.

   ✥ III 

PFENNING

    1748

Omsloten, met een versierde boord in dubbele cirkels.

Méreaux, St-Paulus (3 Pfennig) 1753

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Monétaire méreaux/munt St-Paulus-Dom.

Bisdom Münster.

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 3,57 gram.

Diameter: 24,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Münster.
Datering: 1753


Voorzijde: Binnen een gestreepte cirkel rand, en gladde cirkel.

Het omschrift:

MON : CATHED : ECCLES : MONASTE :

Voluit: Moneta Cathedralis Ecclesiæ Monasterii.

Kathedraal, kerk en klooster geld.

Met mantel gekleede St-Paulus met nimbus, in half figuur.

In de rechterhand, een geheven zwaard.

In de linkerhand, een bijbel.

In de afsnede, in dubbele lijn.

S. PAULUS°

Sankt-Paulus 

Keerzijde: Binnen een gestreepte cirkel rand.

De Romeinse cijfers 3, voor de waardebepaling.

Geflankeerd met kruisvormige rozetten.

   ✥ III 

PFENNING

    1753

Omsloten, met een versierde cirkelkrans.

Méreaux, St-Paulus (3 Pfennig) 1760

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Monétaire méreaux/munt St-Paulus-Dom.

Bisdom Münster.

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 3,51 gram.

Diameter: 23,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Münster.
Datering: 1760


Voorzijde: Binnen een gestreepte cirkel rand, en gladde cirkel.

Het omschrift:

MON : CATHED : ECCLES : MONASTE :

Voluit: Moneta Cathedralis Ecclesiæ Monasterii.

Kathedraal, kerk en klooster geld.

Met mantel gekleede St-Paulus met nimbus, in half figuur.

In de rechterhand, een geheven zwaard.

In de linkerhand, een bijbel.

In de afsnede, in dubbele lijn.

S. PAULUS

Sankt-Paulus 

Keerzijde: Binnen een gestreepte cirkel rand.

De Romeinse cijfers 3, voor de waardebepaling.

Geflankeerd met kruisvormige rozetten.

   ✥ III ✥

PFENNING

    1760

Omsloten, met een versierde cirkelkrans

Centraal, een (passer) punt.

Méreaux, St-Paulus (6 Pfennig) 1762

Monétaire méreaux/munt St-Paulus-Dom.

Bisdom Münster.

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 3,68 gram.

Diameter: Ø 24,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Münster.
Datering: 1762


Voorzijde: Binnen een gestreepte cirkel rand, en gladde cirkel.

Het omschrift:

MON : CATHED : ECCLES : MONASTE :

Voluit: Moneta Cathedralis Ecclesiæ Monasterii.

Kathedraal, kerk en klooster geld.

Met mantel gekleede St-Paulus met nimbus, in half figuur.

In de rechterhand, een geheven zwaard.

In de linkerhand, een bijbel.

In de afsnede, in dubbele lijn.

P

Zes Pfennig.

Keerzijde: Binnen een gestreepte cirkel rand.

De Romeinse cijfers VI, voor de waardebepaling.

Geflankeerd met kruisvormige rozetten.

   ✥ VI ✥

PFENNING

    1762

Omsloten, met een versierde cirkelkrans

Centraal, een (passer) punt.

Kapitel-penning Dom (I Pfennig) 1790

Monétaire méreaux/munt zilveren afslag St-Paulus-Dom.

Bisdom Münster.

Materiaal: Zilver (Ag).

Massa: 2,60 gram.

Diameter: 21,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Münster.
Datering: 1790


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

In drie regels:

MÜNSTER : / DOM / CAPITUL

Dom kapitel van Münster.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het Romeinse cijfer I

voor de waardebepaling van 1 PFENNING

Onder de waarde, het jaartal.

1790

Lit.: Weinrich, 75. 

Deel deze pagina