Draagteken Beëdigd Koorndrager (54)

Draagteken Beëdigd Koornmeter en weger.

Penning Korenmeters en settergilde 1777


Gildepenning van Korenmeters en setters.

OP naam van Cornelis van Schaick.


Juiste functie/aanmaakplaats van deze

penning is niet gekend.Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 10,12 gram.

Diameter: Ø 37 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam ?.

Datering: 1777.


Voorzijde: Binnen twee lijncirkels, een versierde boord.

In het veld in vijf regels tekst.

            KOOREN
           MEETERS
                EN
           SETTERS
              GILD


Keerzijde: Binnen twee lijncirkels, een versierde boord.

In vier regels, het gildelid en datering.

                   Cornelis

               Van Schaick

           Den 3 November

                    A° 1777
Lit.: Amsterdam Museum, PA 1453.___________________________________________

Jan Symons Waterdrincker.

Bodemvondst, Pieter de Breuk.

Gildepenning van het korendragers- en stortersgilde.

Op naam van Jan Symons Waterdrincker.

Gegraveerde uitvoering.

Materiaal: Messing.

Massa: 7,12 gram

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 2e helft 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een fijn gelijnde cirkel.

In vier regels:

      COREN

    DRAGERS

EN . STORTERS

      GILT. 

Korendragers en storters gilde.

Keerzijde: Binnen een fijn gelijnde cirkel.

In zes regels:

      IAN

 SYMONS  "V

AMSTERDAM

 DE" IONGE

   WATER

 DRINCKER

Jan Symons Waterdrincker, de jongen van Amsterdam.

Lit.: Wittop-Koning, Amsterdam pag. 55 16.1.

Keuzenkamp 105.

Pieter Reynderts.

Bodemvondst Zsolt Németh.

Gildepenning van het korendragers- en stortersgilde.

Op naam van Pieter Reynderts.

Gegraveerde uitvoering.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 2e helft 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een fijn gelijnde cirkel.

In vier regels:

     COREN

   DRAGERS

EN STORTERS

      GILT. 

Keerzijde: Binnen een fijn gelijnde cirkel.

In drie regels:

     PIETER

 REYNDERTS

AMSTERDAM

Lit.: Wittop-Koning, Amsterdam pag. 55 16.1.

Keuzenkamp 105.

Johannes Halberstadt 1750

Gildepenning van het korendragers- en stortersgilde.

Op naam van Johannes Halberstadt

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1750.

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een beladen korendrager gaande naar rechts.

De ondergrond gearceerd.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In vier regels:

         Johannes

     Halberstadt

   Den 6 Augustis

       1750

Lit.: D.A. Wittop-Koning, De penningen der                                                                                                   Noord-Nederlandse ambachtsgilden.                                                                                                   Amsterdam 16.Korendragers- en storters.                                                                                                pag.55-56 nr.16.5.

Keuzenkamp 132-134,136-141.

Dirks XIII.138-140.
Jürriaan Faber 1786.

Gildepenning van het korendragers- en stortersgilde.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 7,05 gram.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1786.

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een beladen korendrager gaande naar rechts.

De ondergrond gearceerd.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In zes regels:

         Jürriaan

       Faber

   heeft t= Gilt

    Gekt= Den

     18 Maij

      1786

Lit.: D.A. Wittop-Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. Amsterdam 16.Korendragers- en storters. pag.55-56 nr.16.5.

Keuzenkamp 132-134,136-141.

Dirks XIII.138-140.


Johannes Bouman 1794

Gildepenning van het korendragers- en stortersgilde.

Op naam van Johannes Bouman.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1794.

Voorzijde: Gelegen in het veld.

Een aanziende beladen korendrager, gaande naar rechts.

Links en rechts een bladmotief.

De ondergrond gearceerd, en met beplanting.

Keerzijde: Gelegen in het veld.

In vier regels:

         JohsBouman

     ht 't Gilt Gekt

       17, Julij

         1794

Lit.: D.A. Wittop-Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. Amsterdam 16.Korendragers- en storters. pag.55-56 nr.16.5.

Keuzenkamp 132-134,136-141.

Dirks XIII.138-140.

Johan Frederik Rattemijer 1802.

Gildepenning van het korendragers- en stortersgilde.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1802.

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een aanziende beladen korendrager, gaande naar rechts.

Omsloten met een open lauwerkrans.

De ondergrond, horizontaal gearceerd.

Keerzijde: Gegraveerd op een glad veld.

In vijf regels:

     Johan Frk=

    Rattemijer

 ht= t Fonds Gekt

    19 Augs

      1802

Lit.: D.A. Wittop-Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. Amsterdam 16.Korendragers- en storters. pag.55-56 nr.16.5.

Keuzenkamp 132-134,136-141.

Dirks XIII.138-140.

J.T. Tiele 1802.

Gildepenning van het korendragers- en stortersgilde.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1802.

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een aanziende beladen korendrager.

Op de achtergrond, een lichterschuit.

Keerzijde: Gegraveerd op een glad veld.

In vijf regels:

            J T,

       Tiele

 't Fonds Gekogt

     21 Augs=

      1802

Lit.: D.A. Wittop-Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. Amsterdam 16.Korendragers- en storters. pag.55-56 nr.16.5.

Keuzenkamp 132-134,136-141.

Dirks XIII.138-140.

J. van der Sande 1805.

Gildepenning van het korendragers- en stortersgilde.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend

Diameter: Ø 36 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1805.

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een staande aanziende beladen korendrager.

Op de achtergrond, een lichterschuit.

Waarboven vijf meeuwen.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In vijf regels:

          J.van

     der Sande.

 't fonds Gekogt

    d: 27, Junij

      1805,

Lit.: D.A. Wittop-Koning, De penningen der                                                                                                Noord-Nederlandse ambachtsgilden. Amsterdam                                                                                16.Korendragers- en storters. pag.55-56 nr.16.5.

Keuzenkamp 132-134,136-141.

Dirks XIII.138-140.

Johan Gd Visser 1815.

Gildepenning van het korendragers- en stortersgilde.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend

Diameter: Ø 33 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1815.

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een staande aanziende beladen korendrager.

Op de achtergrond, een lichterschuit.

Draagteken Beëdigd Koorndrager.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 45 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 1815-1899

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Het wapen van de stad Amsterdam.

Ter weerszijden van het wapen, het volgnummer.

  N°/ 54

Omschrift:

BEËEDiGD / KOORNDRAGER

Keerzijde: Gesoldeerd op een glad veld.

Twee koperen bevestigingsoogjes.

Lit. Collectie Nederland Museum. Identificatie 1995-4370.

Draagteken Beëdigd Koorndrager (279)


Draagteken Beëdigd Koorndrager.

Voorzien van een lederen bevestiging met knoopsgat.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 45 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 1815-1899


Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Het wapen van de stad Amsterdam.

Ter weerszijden van het wapen, het volgnummer.

                             N°/ 279

Omschrift:

      BEËEDiGD 

KOORNDRAGER


Keerzijde: Gesoldeerd op een glad veld.

Twee koperen bevestigingsoogjes.

Waardoor een lederen lint voor vastzetting.


____________________________________________________________

Petrus van der Linden 1816.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In vijf regels:

          Johan

     Gd Visser

 't Fonts Gekogt

    31 Aùgùstus

      1815,

Lit.: D.A. Wittop-Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. Amsterdam 16.Korendragers- en storters. pag.55-56 nr.16.5.

Keuzenkamp 132-134,136-141.

Dirks XIII.138-140.

Gildepenning van het korendragers- en stortersgilde.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend

Diameter: Ø 34,5 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1816.

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een staande aanziende beladen korendrager op klompen.

Op de achtergrond, een laadhuis.

Rechts van de korendrager, een ladder.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In vijf regels:

          Petrus

  van der Linden.

 't fonts Gekogt

    8 April.

     1816.

Lit.: D.A. Wittop-Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. Amsterdam 16.Korendragers- en storters. pag.55-56 nr.16.5.

Keuzenkamp 132-134,136-141.

Dirks XIII.138-140.

Willem Servaas 1817.

Gildepenning van het korendragers- en stortersgilde.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1817.

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een aanziende beladen korendrager, op klompen.

Links en rechts een vertikale blad/rankversiering.

Met telkens een zijdelings bloemmotief.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In vijf regels:

        Willem

     Servaas

 't fonts Gekogt

    13 Augs

      1817

Lit.: D.A. Wittop-Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. Amsterdam 16.Korendragers- en storters. pag.55-56 nr.16.5.

Keuzenkamp 132-134,136-141.

Dirks XIII.138-140.