Méreaux/mispenning voor overledenen, Saint-Etienne.

Méreaux/mispenning voor overledenen, Saint-Etienne.

Materiaal: Brons.

Massa: 2,38 gram.

Diameter: 22,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca 16e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel en parelcirkel.

Een staande St. Etienne, met nimbus.

Het hoofd en palmtak doorbreekt de legende.

In de linkerhand, een steen.

In de rechterhand, de palm van het martelaarschap.

Omschrift:

* ORATЄ ** / * DЄVM **

Bid tot God

de legende loopt verder op de keerzijde.

Interpunctie van twee boven elkaar staande sterren.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel en parelcirkel.

De letter A tussen twee zespunt-sterren.

Onder en boven de letter twee lijnen/strepen.

Omschrift:

+ PRO ❖ DЄFVnTIS 

voor de rustende.

Lit.: L. 7266.

Méreaux d' Antoine de Laubespin 1576

Bodemvondst, Pieter.

Méreaux/penning op koster d'Antoine de Laubespin, Saint-Etienne.

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 3,04 gram.

Diameter: 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Lyon.

Datering: 1576.

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Een staande St. Etienne, met nimbus.

Het hoofd doorbreekt de legende.

Dragende in zijn mantel, de stenen dienende voor zijn steniging.

In de rechterhand, de palm van het martelaarschap.

Onder de heilige, een afnede met het jaartal 1576.

Omschrift:

. SANCTVS ❀ / ❀ STEPHANVS. 

Keerzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Het wapenschild van de familie de Lubespin, 

zijdelings en bovenaan versiert.

Omschrift:

✠ D : ANTHONIVS DE . LAVBESPIN. CVSTOR . LVG.

Lit.: Rouyer- XI. Méreax et piéces analogues, F.10808, 2725-FI.2/1192.

Saint-Etienne 3 Sol 1637.

Kapittel-penning Saint-Etienne.

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: Onbekend.

Diameter: 28,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Rijsel (Lille).

Datering: 1637.

Voorzijde: Binnen een cirkelrand.

Geknielde St. Etienne, met nimbus.

Bekleed met de insignes van het diaconaat.

De rechterhand omhoog houdende, met een steen in de handpalm.

Dragende in zijn kazuifel, de stenen dienende voor zijn steniging.

Links, de palm van het martelaarschap.

Ter weerszijden van de heilige de letters S / E

Saint-Etienne

Keerzijde: Binnen een cirkelrand.

Centraal op het veld, het grote cijfer 3

Voor de waardepepaling van 3 Sol.

Daaronder het jaartal 1637

Lit.: Numismatique lilloise, ou, description des monnaies, médailles, jetons, méreaux &c. de Lille – Édouard Van Hende 592.

Saint-Etienne 4 Sol 1637.

Kapittel-penning Saint-Etienne.

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 5,15 gram.

Diameter: 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Rijsel (Lille).

Datering: 1637.

Voorzijde: Binnen een dubbele cirkelrand.

Geknielde St. Etienne, met nimbus.

Bekleed met de insignes van het diaconaat.

De rechterhand omhoog houdende, met een steen in de handpalm.

Dragende in zijn kazuifel, de stenen dienende voor zijn steniging.

Links, de palm van het martelaarschap.

Ter weerszijden van de heilige de letters S / E

Saint-Etienne

Keerzijde: Binnen een dubbele cirkelrand.

Centraal op het veld, het grote cijfer 4

Voor de waardepepaling van vier Sol.

Daaronder het jaartal 1637

Lit.: Numismatique lilloise, ou, description des monnaies, médailles, jetons, méreaux &c. de Lille – Édouard Van Hende 593.

Méreaux, Saint-Etienne 1558

Méreaux, Saint-Etienne.

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 3,94 gram.

Diameter: 28,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Rijsel/Lille, Metz (?).

Datering: 1558

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Een banderol als omschrift:

VI DEO + CELOS + APER TOS 

Met verenigde kracht opent God de hemel (?)

Geknielde St. Etienne, met nimbus.

De handen in bidvorm, de ogen naar hemel gericht.

Keerzijde: Binnen een parelrand en gladde cirkel.

Het omschrift:

  . A . DOMINO . FACTVM . EST ISTVD . 1558 .

Dit is van de heer te doen.

Gelegen op een veld, met klavertjes.

Een palmtak, naar het martelaarschap.

Omsloten met een polylobe/stermotief (?)

 Legenden uit het leven van Saint Stephen/Etienne, het schandaal van de Joodse artsen. In de Handelingen van de Apostelen (VII, 55): Ecce video celos apertos en hominis stantem a-dextris virtutis Dei (zie ik zie de hemel open en de Mensenzoon rechts van de deugd van God).

Deel deze pagina