Saint-Pierre, Douai.

Uit de collectie van, Dimidov.

Méreaux/penning Collégiale Saint-Pierre.

Lichte slagbarst.

Materiaal: Messing.

Massa: 2,10 gram.
Diameter: 21 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Kapittelkerk Sint-Pieter Douai.
Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een sierrand.

Een vierpas, gelelied aan de toppen van de binnenbogen.

Twee gekruiste sleutels.

Keerzijde: Binnen een sierrand.

Een gelelied kruis, met in het hart een edelsteen.

In de kwartieren de letters:

C / P / S / P

Voluit: CaPitulum Sancti Petri.

Wat wil zeggen: De hoofdkerk Sint-Pieter.

Lit.: L. Dancoisne et Delanoy, Monnaies, Médailles et Jetons de Douai, Pl. VI nr.1.

Weldadigheidspenning op Marie de Wattines.

Weldadigheidspenning van Marie de Wattines († 1680).

.

Materiaal: Tin.

Massa: 15,31 gram.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Douai.

Datering: z.j. Ca. eind 18é eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde boord.

In drie regels:

FONDATION

      DE M .

DESWATiNES

Stichting van Marie de Wattines.

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

In drie regels:

   MISE

     RI

CORDiA

Misericordia/Medelijden.

Lit.: De Coster, Quelques Jetons et Méreaux (1860) pag.5-6 nr.4.

De jonge dame Marie de Wattines, die op 4 april 1680 in Douai stierf, had een mis gesticht die elke dag werd gevierd in de kapel van Notre-Dame des Mairacles in de collegiale kerk van Saint-Pierre, en aan het einde van de misviering deelde men 52 broden van 6 patard uit aan arme vrouwen: maar om er recht op te hebben, moesten ze de mis bijwonen.Door het brievenoctrooi van maart 1779 werden de goederen die aan deze stichting waren toegewezen, verenigd met de schenking van de Zusters van Liefde, maar ten koste van de executie van missen en aalmoezen. Het is daarom duidelijk dat deze penningen tijdens de mis werden gegeven aan de arme vrouwen die het hoorden, zodat ze het brood konden gaan ontvangen dat voor hen was bestemd door de liefdadigheid van de stichting: door middel van een vorm van brieven lijken ze van de tweede de helft van de achttiende eeuw hebben behoord.

Deel deze pagina