Beloningspenning 1622

Uit de collectie, Markiezenhof Historisch Centrum.

Beloningspenning, het ontzet van de stad Bergen op Zoom.

Voorzien van gouden draagoog.

Materiaal: Goud.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 44 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1622. (Productiejaar 1623)

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

FAVSTO . NVMINE . BERGA . VICTRIX

Door de gunst van God is Bergen overwinnaar.

Twee naakte wildemannen met knots op de schouder.

De genitaliën afgedekt met een bladerkrans.

In hun handen, een geknoopt lint met afhangende linten.

Aan de uiteinden van de linten een kwastje.

Hangend aan het geknoopt lint,

het versiert stadswapen van Bergen op Zoom.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

 AVXILIS . PROTECTA . TVIS . 3 . OCTOB . 1622

(Bergen) beschermd met uw(God's) hulp, 3 oktober 1622.

De gekroonde leeuw van de Staten-Generaal.

In de rechterklauw een geheven zwaard.

In de linkerklauw, een bundel van zeven pijlen.

Lit.: Alexander van der Kallen,17 maart 2018, Gouden en zilveren beloningspenningen van Bergen op Zoom van het type V.Loon 151.1-3.

Drs. Jaap Dekker, De Waterschans, 1 december 2008, pag.6-7.

G. Van Loon, Den Haag 1726, Beschryving der Nederlandsche Historiepenningen Deel 2 151.1-3.

M.W. Snoeck, 1926, Penningen en munten betreffende Bergen op Zoom.

In 1622 belegerde de Spaanse veldheer Ambrogio Spinola tevergeefs Bergen op Zoom. De stad werd door Maurits ontzet. Als dank hiervoor werd een beloningspenning geslagen. De penning was "vereerd aan de officieren der bezetting van Bergen op Zoom, na het ontzet der stad". Volgens de notulen van de Brede Raad werd hij verder toegekend aan de met name genoemde "heeren van de magisstraat", "leden van den buitenraedt ende raetsluyden", "gecommitteerde Heeren Staten" en enkele belangrijke personen. De waarde van de uitvoering in goud werd bepaald door de status van de ontvager. Daarna is de penning nog verscheidene keren toegekend zowel in goud als in zilver.

Deze afgebeelde gouden draagpenning is een variant, waarbij de markiezenkroon boven het stadswapen ontbreekt.

 

 

Gildepenning Oud Kleerkopers 1763

Enkelzijdige gildepenning "Oud Kleerkopers".

De juiste functie van deze penning is onbekend.

Geklopt volgnummer/lidnummer in Romeinse cijfers.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 44 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1763. 

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord.

In vijf regels.

  1763

OUDEN

BOORT

N° XII

  NT

Volgnummer/lidnummer in Romeinse geklopte cijfers.

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden.

pag. 154 Bergen op Zoom 1.1.

125 jarig bestaan derde Regiment Infanterie 1939

Penning op de 125ste bestaan van het derde Regiment Infanterie .

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 60 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1939. 

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord.

Zicht op de toegang van het "Markiezenhof".

  MARKIEZENHOF

BERGEN OP ZOOM

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord.

In acht regels :

     TER HERINNERING

            AAN HET

    125 JARIG BESTAAN

              VAN HET

3E REGIMENT INFANTERIE

                TE

     BERGEN OP ZOOM

      1814  9 JAN 1939

Onderaan het wapenschild van Bergen op Zoom,

het wapen gehouden door twee wildemannen met knots.

Links van het wapen, een geweer naar links.

Rechts van het wapen, een mitrailleur naar rechts.

Deel deze pagina