Overman penning 1695

Overman-penning Turfdragers Gilde Amsterdam.

Op naam van Klaas Klaasse Mooy.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 29,56 gram.

Diameter: Ø 53 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1695.

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels, onder zonnestralen.

Het gekroond wapenschild van Amsterdam staande op wolken.

Gehouden door twee leeuwen.

Een beladen turfdrager, links een omvergeworpen draagmand.

Rechts, hangend aan een gevel een touw met lier en hijshaken.

Ter weerszijden van de turfdrager, in drie regels tekst.

 I6I9 op  /  gerecht

  I630    /  besloten

  I695    /  geworde,   

In de afsnede, in twee regels.

Torf Dragers

     Gildt

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels.

Het wapenschild van de familie Klaasse Mooy.

Het wapen getopt met een toernooihelm,

met afhangend helmkleed.

Boven de toernooihelm, een gesloten zegekrans.

Onder het wapen, in een banderol.

     Klaas Klaasse Mooy

Rechts aan de banderol, de initialen van de graveur/zilversmid.

               Ǝ+

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. Amsterdam, 5.Turfdragers pag 45, 5.2.

Dirks, Gildepenningen X.111-112, XII.131. 

Minard-Van Hoorebeke, pag.51 nr.74 (dit exemplaar)

Amsterdam Museum, Identificatie PA 177.

Arm-embleem Turfdrager.

Arm-embleem/draagteken Turfdrager.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j.  Ca. 19e eeuw.

Voorzijde: Gelegen in het veld.

Het stadswapenschild van Amsterdam.

Ter weerszijden van het wapen het volgnummer.

                     N° / 49

Onder en boven het wapen de functie.

                      TURF

                    DRAGER

Keerzijde: Een contra-plaatje op leder.

Vastgezet met acht klinknageltjes.

Lit.: Amsterdam Museum KA 19573.1

Arm-embleem Turfgever.

Arm-embleem/draagteken Turfgever.

Zonder contra-plaatje en rivetten.

Materiaal: Messing.

Massa: 15,86 gram.

Diameter: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j.  Ca. 19e eeuw.

Voorzijde: Gelegen in het veld.

Het stadswapenschild van Amsterdam.

Ter weerszijden van het wapen het volgnummer.

                     N° / 10

Onder en boven het wapen de functie.

                      TURF

                     HEVER

Keerzijde: Blanco.

Acht pengaten voor vastzetting contra-plaatje met rivetten.

Consent (N° 4)


Consent/Toestemmingspenning Turfdragers Gilde.


De juiste functie/datering van deze penning

is niet gekend.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 12,81 gram.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 1700-1850.


Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Het gekroond wapenschild van Amsterdam

staande op een plateau.

Gehouden door twee leeuwen.

In de afsnede, in twee regels tekst.

            Turf dragers

                  Gildt


Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

Staande op een gearceerde ondergrond.

Een rieten mand, gevuld met turfblokken.

In de afsnede in twee regels:

              Consent

                 N.° 4.Lit.: Amsterdam Museum, identificatie PA 178.________________________________________Keurmeesterspenning 1679


Keurmeesterspenning van het turfdragersgilde.


De juiste functie van deze penning is niet gekend.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1679.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Het wapen van de stad Amsterdam.

Ter weerszijden van het wapen, de gesplitste datering.

                                I6  /  79
Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

In vier regels tekst.

          KEUR

     MEESTERS

        VAN DE

          TURF


Lit.: Amsterdam Museum, Identificatie PB 222.__________________________________________

Presentiepenning bij brand 1639 (I)

Presentiepenning bij brand, overstroming enz.

Turfdragers Gilde

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 24,17 gram.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1639.

Voorzijde: Tussen twee parelcirkels.

Het omschrift.

TVRF . DRAGERS . GILT .

In het veld, een blusemmer met opstaand hengsel.

Ter weerszijden van de emmer, het gesplitste jaartal.

                 16  / 39

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Centraal het cijfer/volgnummer.

                I

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. Amsterdam, 5.Turfdragers pag 45, 5.11.

Dirks IX.107.

Keuzenkamp 264-265. 

Ec.Historisch Archief 037-039.

Zullen alle Turfdragers by tyden van brand/waters-nood/en andere zwarigheden/(des God verhoede) gehouden zyn haar te presenteren/ en komen ter plaatzen/ daar t behoord/omme alle mogelyke hulpe en assistentie te doen, op de verbeurte van een gulden.

Presentiepenning bij brand 1639 (3)


Presentiepenning bij brand, overstroming enz.

Turfdragers Gilde.


Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 24,31 gram.

Diameter: Ø 33 mm. x 38 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1639.


Voorzijde: Tussen twee parelcirkels.

Het omschrift.

TVRF . DRAGERS . GILT .

In het veld, een blusemmer met opstaand hengsel.

Ter weerszijden van de emmer, het gesplitste jaartal.

                                     16 / 39


Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Centraal het cijfer/volgnummer.

                        3Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-

Nederlandse ambachtsgilden. Amsterdam,

5.Turfdragers pag 45, 5.11.

Dirks IX.107.

Keuzenkamp 264-265.

Ec.Historisch Archief 037-039.


Zullen alle Turfdragers by tyden van brand/waters

-nood/en andere zwarigheden/(des God verhoede)

gehouden zyn haar te presenteren/ en komen ter

plaatzen/ daar t behoord/omme alle mogelyke hulpe

en assistentie te doen, op de verbeurte van een gulden.
__________________________________________

Turfdragersfonds 1850


Overman-penning Turfdragersfonds

Turfdragers Gilde Amsterdam.

Op naam van Matthijs Liebes.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 50,52 gram.

Diameter: Ø 46 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1850.


Voorzijde: Binnen twee lijncirkels.

Het wapenschild van de stad Amsterdam.

Ter weerszijden van het wapen, het gesplitste jaartal.

                                  18  /  50

Boven het wapen:

Turfdragersfonds

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels.

In negen regels:

           Matthys Liebes

          tot Overman der

              Turfdragers.

     op den 1 January 1843.

en tot opziener, Keurmeester,

      en ontvanger, aan den

                Turfmarkt

     op den 23 October 1846

               aangesteld.

                     ༺Lit.: Amsterdam Museum, Identificatie PA 194.


___________________________________________

Turfdragersgilde 84

Gildepenning, Turfdragers.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten, geklopt nummer.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 34 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 17de eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

In drie regels tekst.

         TVRF

      DRAGERS

         GILDT

Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

De boord lichtjes overgeplooid.

Centraal het geklopte volgnummer:

                   84

Turfdragersgilde LO 32Gildepenning, Turfdragers.


Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten, geklopte nummers en letters .

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 17de eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

In drie regels tekst.

         TVRF

    DRAGERS

       GILDT


Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

De geklopte letters en cijfers.

                    LO

                    32
Lit.: Amsterdam Museum. Identificatie PB 210.


_________________________________________
Turfdragers Gildt.

Gildepenning, Turfdragers Gilde Amsterdam.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 8,90 gram.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca.1619-1690.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Een beladen turfdrager, met rieten mand.

Ter weerszijden van de drager, krulversiering/guirlanden.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

In het veld, in drie regels.

              TVRF

           DRAGERS

              GILDT

Onder en boven versiert met strikken.

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. Amsterdam, 5.Turfdragers pag 44, 5.1.

Dirks IX.106.

Keuzenkamp 261. 

Minard-Van Hoorebeke, foutief vermeld voor Middelburg. pag.218 nr.405.

Turfdragers (Gildt)

Gildepenning, Turfdragers Gilde Amsterdam.

Weggeradeerde letters.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 8,39 gram.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca.1619-1690.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Een beladen turfdrager, met rieten mand.

Ter weerszijden van de drager, krulversiering/guirlanden.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

In het veld, in twee regels.

              TVRF

           DRAGERS

Derde regel, de letters GILDT weggeradeerd.             

Onder en boven versiert met strikken.

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. Amsterdam, 5.Turfdragers pag 44, 5.1.

Dirks IX.106.

Keuzenkamp 261. 

Minard-Van Hoorebeke, foutief vermeld voor Middelburg. pag.218 nr.405.

Turfdragers 1690 (6)


Gildepenning, Turfdragers Gilde Amsterdam.


Weggeradeerde achterzijde.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, geklopt.

Massa: 7,5 gram.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1690.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Een beladen turfdrager, met rieten mand.

Ter weerszijden van de drager,

krulversiering/guirlanden.


Keerzijde: Gelegen op een afgevijld veld.

Een hartvorm waarin de letter.

                    G

Onder het hart, het jaartal :

                  I690

Onderaan het volgnummer/gildelid.

                      6


Lit.: Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse ambachtsgilden.

Amsterdam, 5.Turfdragers pag 44, 5.1.

Dirks IX.106.

Keuzenkamp 261.

Minard-Van Hoorebeke, foutief vermeld voor

Middelburg. pag.218 nr.405.

________________________________________
Turfdragers (Mand)

Keerzijde: Binnen een dubbele cirkel.

In drie regels:

   TVRF

DRAGERS

   GILT

Turfdragers gilde.

Centraal een (passer) punt.

Lit.: Wittop Koning, Amsterdam Pag 45, 5.7.

Dirks IX.108.

Keuzenkamp 262-263. 

Minard-Van Hoorebeke, pag. 110 nr. 192 foutief aangegeven als Den Haag.

Gildepenning  "Turfdragers".

Gegraveerd.

Materiaal: Messing.

Bewerking, Gegraveerd.

Massa: 9,62 gram.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j.  Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een dubbele cirkel.

Een turfdragers-mand.

Boven de mand,  twee ingeslagen punten.

Waar normaal, het gildelidnummer dient te staan.

Centraal, een (passer) punt.

Turfdragers (1)


Gildepenning "Turfdragers".


Materiaal: Messing.

Bewerking, Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een turfdragers-mand.

Boven de mand, het sierlijke cijfer.

                         1


Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In drie regels:

        TVRF

    DRAGERS

         GILT

Turfdragers gilde.
Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse ambachtsgilden.

Amsterdam Pag 45, 5.7.

Dirks, Gildepenningen IX.108.

Keuzenkamp 262-263.

Amsterdam Museum, Identificatie PA 1326.1.___________________________________________
Turfdragers 1709

Gildepenning  "Turfdragers".

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 47 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. (Amsterdam ?).

Datering: 1709

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Een turfdrager met mand in de nek, naar links gaand.

De drager wat voorover gebogen.

In de afsnede, het nummer van het gilde-lid/drager.

46

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord, en gladde cirkel.

In twee regels:

De letters 

TDG

Turf dragers gilde.

Onder de letters,

AИИO 1709

Lit.: Wittop Koning, Amsterdam Pag 44, 5.4.

Dirks XV.160.

Volgens Dirks, is de toeschrijving voor Amsterdam onzeker.

Turfdragers (A)

Gildepenning  "Turfdragers".

Bijkomende gietnaad, door barst in gietmal.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j.  Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Een brandemmer, met opstaand hengsel.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

De letters 

    TDG

Turf dragers gilde.

Tussen de letters T G

De letter

     A

Centraal een (passer) punt.

Lit.: Wittop Koning, Amsterdam Pag 45, 5.12.

Dirks IX.110.

Keuzenkamp 267-273; 

Pelsdonk, Supplement pag. 209 nr. S533.

Bekend voor dit type, zijn de letters A tot en met de letter G. Waarvan er ook gekend zijn met een nummer op de brandemmer.

Turfdragers A (2)

Gildepenning  "Turfdragers".

Geklopt volgnummer.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j.  Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Een brandemmer, met opstaand hengsel.

Centraal, geklopt met het volgnummer.

                    2

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

De letters 

    TDG

Turf dragers gilde.

Tussen de letters T G

De letter

      A

Centraal een (passer) punt.

Lit.: Wittop Koning, Amsterdam Pag 45, 5.12.

Dirks IX.110.

Keuzenkamp 267-273; 

Pelsdonk, Supplement pag. 209 nr. S533.

Bekend voor dit type, zijn de letters A tot en met de letter G gekend.

Turfdragers B

Gildepenning  "Turfdragers".

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j.  Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Een brandemmer, met opstaand hengsel.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

De letters 

    TDG

Turf dragers gilde.

Tussen de letters T G

De letter

      B

Centraal een (passer) punt.

Lit.: Wittop Koning, Amsterdam Pag 45, 5.12.

Dirks IX.110.

Keuzenkamp 267-273; 

Pelsdonk, Supplement pag. 209 nr. S533.

Bekend voor dit type, zijn de letters A tot en met de letter G gekend.

Turfdragers (C)

Gildepenning  "Turfdragers".

Lichte gietnaad.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j.  Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Een brandemmer, met opstaand hengsel.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

De letters 

    TDG

Turf dragers gilde.

Tussen de letters T G

De letter

      C

Centraal een (passer) punt.

Lit.: Wittop Koning, Amsterdam Pag 45, 5.12.

Dirks IX.110.

Keuzenkamp 267-273; 

Pelsdonk, Supplement pag. 209 nr. S533.

Bekend voor dit type, zijn de letters A tot en met de letter G gekend.

Turfdragers (D 62)

Gildepenning  "Turfdragers".

Lichte gietnaad.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j.  Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord. 

De letters 

    TDG

Turf dragers gilde.

Tussen de letters T G

De letter

      D

Centraal een (passer) punt.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De gegraveerde cijfers

             62

Lit.: Wittop Koning, Amsterdam Pag 45, 5.12.

Dirks IX.110.

Keuzenkamp 267-273; 

Pelsdonk, Supplement pag. 209 nr. S533.

Bekend voor dit type, zijn de letters A tot en met de letter G. Waarvan er ook gekend zijn met een nummer op de brandemmer.

Turfdragers (E)

Gildepenning  "Turfdragers".

Gefragmenteerd aan de rand door gietfout.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j.  Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord. 

Een brandemmer, met opstaand hengsel.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

De letters 

TDG

Turf dragers gilde.

Tussen de letters T G

De letter 

      E

Lit.: Wittop Koning, Amsterdam Pag 45, 5.12.

Dirks IX.110.

Keuzenkamp 267-273. 

Turfdragers (F)

Gildepenning  "Turfdragers".

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j.  Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Een brandemmer, met opstaand hengsel.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

De letters 

TDG

Turf dragers gilde.

Tussen de letters T G

De letter 

F

Centraal een (passer) punt.

Lit.: Wittop Koning, Amsterdam Pag 45, 5.12.

Dirks IX.110.

Keuzenkamp 267-273. 

Pelsdonk, Supplement pag. 209 nr. S533.

Turfdragers (79)

Gildepenning Turfdragers.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 22,88 gram.

Diameter: 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Een ton/vat,

tussen de letters

T / L

Turf lood

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De gegraveerde cijfers

79

Lit.: Wittop Koning, Amsterdam 5.6.

Dirks IX.109.

Ec.Hist.Arch. 045.

Keuzenkamp, 274.

Turfdragers OƵ  (27)


Gildepenning Turfdragers.


Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca.17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

De letters:

     O Ƶ

Oude Zijde.Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De gegraveerde cijfers

               27

Volgnummer/lidnummer.


Lit.: Wittop Koning,  De penningen der Noord-Nederlandse

Ambachtsgilden Amsterdam Turfdragers pag.45 nr.5.10.

Dirks, Gildepenningen I pag.123._________________________________________


Accijnspenning Overzeese venen (165)

Accijnspenning voor ingevoerde turf (Overzeese venen)

Materiaal: Brons.

Massa: 14,60 gram.

Diameter: Ø 31,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 18e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In drie regels.

Een achtblad-bloem motief.

Het volgnummer:

        165

De letter O voor Overzeese venen.

Accijnspenning Overzeese venen (183)

Accijnspenning voor ingevoerde turf (Overzeese venen)

Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 34 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 18e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In twee regels.

Bovenaan de letter O voor Overzeese venen.

Centraal het volgnummer:

        183

Accijnspenning Binnenlandse venen (94 gegraveerd)

Accijnspenning voor ingevoerde turf (Binnenlandse venen)

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten en gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 18e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Keerzijde: Gegraveerd in een glad veld.

In twee regels.

Het volgnummer:

        94

De letter B voor Binnenlandse venen.

Accijnspenning Binnenlandse venen (131)

Keerzijde: Geklopt in een glad veld.

In twee regels.

Het volgnummer:

        131

De letter B voor Binnenlandse venen.

Accijnspenning voor ingevoerde turf (Binnenlandse venen)

Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 18e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.