Penning type "Wapenschild" (W 14/31)

Bodemvondst, John El Oso.

Penning met wapenschild/kruis.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 21 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: z.j. Ca. 1350-1450.

Voorzijde: Binnen een brede naar links draaiende gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een (fictief ?) wapenschild,

met gearceerde dwarsbalk.

Onder de balk, rechts een kruis.

Geflankeerd met een punt/bolletje.

Keerzijde: Binnen een naar links draaiende gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een drie-lijnig kruis.

In de kwartieren, telkens drie bolletjes/punten.

Penning type "Wapenschild" (W 14/32)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Penning met wapenschild/boog.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Lacune, door gietfout.

Materiaal: Tin.

Massa: 0,85 gram.

Diameter: Ø 11,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: z.j. Ca. 1350-1450.

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Een gepunt wapenschild.

Op het veld, een dierlijk figuur naar links.

Een steigerend paard (?)

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Een staande handboog naar rechts.

Geflankeerd ter weerszijden, met een knots (?)

Centraal, een (passer) punt.

Penning type "Wapenschild" (W 14/33)

Penning type wapenschild.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Tin.

Massa: 2,5 gram.

Diameter: Ø 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.14e eeuw. 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierboord,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een wapenschild, met vijf vertikale gearceerde balken.

Het schild hangende aan een lint.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een dubbel gelijnde vierpas, 

de uitlopers van de vierpas, versiert met telkens drie bolletjes/punten.

De vier hoeken aan de buitenzijde, versiert met een punt/bolletje.

Op het veld, een gelelied kruis.

Centraal, in het kruishart een (passer) punt.

Penning type "Wapenschild" (W 14/34)

Bodemvondst, André van Erkom.

Penning type wapenschild (?)/kruis.

Verknipt.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Verguld koper.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 19,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.14e eeuw. 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Rond wapenschild (?).

Op het veld, diagonale gearceerde balken.

Bovenaan de letter P (?)

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Groot gevoet kruis.

In de bovenste kwartieren,

De gotische letters 

 Λ / V

De letter A zonder middenstreepje.

In de onderste kwartieren,

niet meer afdoende leesbaar.

Penning type "Wapenschild" (W 14/35)

Bodemvondst, bouwput Arnemuiden. 

Uit particuliere collectie.

Penning type wapenschild/kruis.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 6,5 gram.

Diameter: Ø 21 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e à 15e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gearceerde boord/rand.

Die een pseudo legende voorstelt.

Een ovaal wapenschild, vierengedeeld.

Fictief wapenschild met balken en kepers.

Keerzijde: Binnen een gearceerde boord/rand.

Die een pseudo legende voorstelt.

Een breedarmig kruis, met open hart.

In het open kruishart, een punt/bolletje.

In de kwartieren, telkens een ringetje.

Lit.: Bruno Janson, (2012) De gouden eeuw van Arnemuiden, Loden penningen, pag.7 nr.011.

Penning type "Wapenschild" (W 14/36)

Penning type "Wapenschild". 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Kleine lacune door gietfout.

Materiaal: Tin.

Massa: 1,08 gram.

Diameter: Ø 17,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gearceerde smalle boord.

Die een pseudo-omschrift voorsteld.

Een scherp gepunt fictief wapenschild.

In het veld, twee gearceerde keepers.

Bovenaan, twee gearceerde balken.

Centraal een (passer) punt

Keerzijde: Binnen een gladde boord/rand.

Een dubbel gelijnd anker kruis.

Centraal, een (passer) punt.

Lit.: J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode, Goudswaard 2003, 05.02 Wapens met één of meer kepers. pag.143 soortgelijk wapenschild pag.185 nrs.197-198.

Arthur Forgeais, Collection de Plombs Historiés, Trouvés dans la Seine.

Type Armorié, pag.10 e.v.

Penning type "Wapenschild" (W 14/37)

Bodemvondst, Dordrecht.

Penning type "Wapenschild". 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 2, 46 gram.

Diameter: Ø 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een scherp gepunt (fictief) wapenschild.

In het veld, drie keepers.

De vlakken buiten het wapen,

versiert met punten/bolletjes.

Als pseudo omschrift.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Een lang glad kruis.

In de kwartieren, telkens drie punten/bolletjes.

Centraal, een (passer) punt.

Lit.: J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode, Goudswaard 2003, 05.02 Wapens met één of meer kepers. pag.143 soortgelijk wapenschild pag.185 nr.194.

Penning type "Wapenschild" (W 14/38)

Bodemvondst, Ken De Rudder.

Penning type "Wapenschild". 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Lichte plooischade.

Minimale gietresten van de gietboom.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Een scherp gepunt (fictief) wapenschild.

In twee gedeeld wapen.

Bovenste kwartier, drie schuine balken naar links (?)

Onderste kwartier, twee schuine balken naar links (?)

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Een glad gevoet kruis.

Letters in de kwartieren (?)

Penning type "Wapenschild" (W 14/39)

Bodemvondst, UK.

Penning type "Wapenschild/Bloem". 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Licht decentrisch gegoten.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 1,78 gram.

Diameter: Ø 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (UK).

Datering: z.j. Ca. 1350-1450.

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een (fictief) wapenschild aan een draagoog.

In het veld, kepers.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Een zesblad-bloemmotief.

Centraal een (passer) punt.

Rechts onderaan, een steeltje voorstelende (?)

Penning type "Wapenschild" (W 14/40)

Bodemvondst, UK.

Penning type "Wapenschild/Adelaar". 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Licht decentrisch gegoten.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 1,15 gram.

Diameter: Ø 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (UK).

Datering: z.j. Ca. 1350-1450.

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een scherp gepunt (fictief) wapenschild.

In het veld, een gearceerde dwarsbalk en keper.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

Een tweekoppige adelaar.

Met gespreide vleugels, en open staartveren.

Penning type "Wapenschild" (W14/41)

Bodemvondst, Patrick Detectorix.

Penning type "Wapenschild/Kruis". 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Goud/koperpatina.

Materiaal: Tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 1 gram.

Diameter: Ø 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1375.

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een scherp gepunt (fictief) wapenschild.

In het veld een gearceerde keper,

en een gebroken keper.

Een verticale (hulp) lijn over het veld.

De snijpunten van het schild raken de lijncirkel.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Groot breedarmig kruis.

De kruisarmen, ruitvormig gearceerd.

Lit.: J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode, Type 05. Enkellijnige wapens. pag.186 nr.207 (Gelijkaardige keerzijde)

Penning type "Wapenschild" (W 14/42)

Bodemvondst, uit particuliere collectie.

Penning type "Wapenschild/Kruis". 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Zwaar gefragmenteerd.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 1,64 gram.

Diameter: Ø 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1375.

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een scherp gepunt (fictief) wapenschild (?).

Niet nader toe te schrijven.

Omsloten met een pseudo-legende (?)

Keerzijde: Tussen twee lijncirkels, een pseudo legende (?).

Een lang glad kruis, die de pseudo legende

Een opengewerkt geankert kruis.

In de kwartieren, telkens drie punten/bolletjes.

Penning type "Wapenschild" (W 14/43)

Uit particuliere collectie.

Penning type "Wapenschild/Fleur de lys". 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Lacunes door gietfout.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 1,15 gram.

Diameter: Ø 18,12 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1250-1350.

Voorzijde: Binnen een gearceerde boord zonder lijncirkels.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een scherp gepunt (fictief ?) wapenschild.

In het veld, twee gearceerde dwarsbalken.

En twee gearceerde kepers.

Keerzijde: Binnen een gearceerde boord zonder lijncirkels.

Die een pseudo-legende voorsteld.

Gelegen op een gearceerde achtergrond, in ruitpatroon.

Een Fleur de Lys.

De lelie glad uitgewerkt, zonder enige arcering.

Penning type "Wapenschild" (W 14/44)

Penning type wapenschild/kruis.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø Ca. 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1250-1350.

Voorzijde: Binnen een lijncirkel/boord.

Een scherp gepunt in twee verdeeld wapenschild.

Boven het wapen, drie punt-cirkel versieringen

die een kroon voorstelt.

De vlakken naast het schild, gearceerd.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel/boord.

Een gelelied opengewerkt kruis.

De kruisarmen, gearceerd.

In de kwartieren, telkens een punt/bolletje.

Rondom het lelekruis, gearceerd zonder binnencirkel.

Lit.: J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode. Goudswaard 2003 Type 05 Enkellijnige wapens. pag.184 e.v.

Penning type "Wapenschild" (W 14/45)

Bodemvondst, Jimmy Deschrijvere.

Penning type wapenschild/kruis.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Gefragmenteerd aan de rand, en lacune door gietfout. 

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø Ca. 29 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Ieper/Saint-Omer ?).

Datering: z.j. Ca. 1250-1350.

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een scherp gepunt en slank wapenschild.

In het veld, onderaan een kleine balk.

Pseudo-belettering ter weerszijden van het wapen.

Boven het wapen, een langarmig kruis (Patriachaal kruis ?)

Keerzijde: Binnen een lijncirkel/boord.

Een opengewerkt ankerkruis.

In de kwartieren, niet nader te bepalen letters/figuratie.

Lit.: J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode. Goudswaard 2003 Type 05 Enkellijnige wapens. pag.184 e.v.

Penning type "Wapenschild" (W 14/46)

Bodemvondst, uit private collectie.

Penning type wapenschild/kruis.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Kleine lacunes door gietfout. 

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 4,22 gram.

Diameter: Ø 25 mm. x 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1325-1425.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord. 

Een scherp gepunt (fictief) wapenschild.

In het veld, vijf bolletjes/punten in kruisvorm.

De lijnen van het wapenschild lopen door tot de cirkelrand.

In de vrijstaande kwartieren telkens een punt/bolletje.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een lang glad gevoet kruis.

De kruisvoeten, gevormd naar een klein kruisje.

In de kwartieren, telkens drie punten/bolletjes.

Naar model sterling.

Penning type "Wapenschild" (W 14/47)

Bodemvondst, Paul Blomme.

Penning type wapenschild/kruis.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 0,97 gram.

Diameter: Ø 13 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1325-1425.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord. 

Een scherp gepunt (fictief) wapenschild.

In het veld, gearceerd kruis in molenwiek-vorm.

Naar links draaiende molenwieken.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Een breedarmig gearceerd kruis.

Centraal, een (passer) punt.

Lit.: J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode. pag.186 nr.207. 

Penning type "Wapenschild" (W 14/48)

Bodemvondst, Dirk van Hoye.

Archeologische opgraving Antwerpen.

Penning type wapenschild/kromstaf (?).

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Gefragmenteerd aan de rand. 

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 1,1 gram.

Diameter: Ø 13 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1350-1425.

Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een gekroond wapenschild (?)

Centraal in het veld, een vierkant.

Ter weerszijden van het wapen, een versiering/letters (?)

Keerzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een kromstaf naar links gewend.

Ter weerszijden van de kromstaf, een versiering (?)

Penning type "Wapenschild" (W 14/49)

Uit de collectie, Dimidov.

Penning type wapenschild/kruis.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Gefragmenteerd aan de rand. 

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 2,96 gram.

Diameter: Ø 24,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1350-1450.

Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een gekroond wapenschild (?)

Centraal in het veld, drie bollen.

Graafschap Boulogne, graven van Bonen (?).

Keerzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een klein glad kruis.

De kruisarmen raken de binnencirkel.

Penning type "Wapenschild" (W 14/50)


Bodemvondst, (V-1069) © RAAP België, Stad Torhout.


Penning type "Wapenschild".


De juiste functie/datering/plaatsbepaling

van deze penning is niet gekend.


Gefragmenteerd aan de rand.

Plooischade.


Materiaal: Tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 0,18 gram.

Diameter: Ø 9,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1375.


Voorzijde: Binnen een gearceerde rand/boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een scherp gepunt wapenschild.

Afbeelding in het veld, niet meer herkenbaar.

(Fictief wapenschild)Keerzijde: Binnen een gearceerde rand/boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een glad groot kruis.

Gekwartierd met telkens drie puntjes/bolletjes.

(naar model "Sterling")


Lit.: J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode,

Goudswaard 2003 Type 04 (Mogelijk) bestaande

wapens. Type 05 Enkellijnige wapens. pag.182-186.
___________________________________________


Penning type "Wapenschild" (W 14/51)


Penning type wapenschild.


De juiste functie/datering/plaats van deze penning

is onbekend.


Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een eenvoudig (fictief) wapenschild.

In het veld, vijf verticale dwarsbalken.


Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een lang glad gevoet kruis.

De kruisvoeten, raken de cirkelrand._________________________________________

Penning type "Wapenschild" (W14/52)


Bodemvondst, Philippe Legrand.


Penning type wapenschild/kruis.

Gefragmenteerd aan de rand, door gietfout.


De juiste functie/datering/plaats van deze penning

is onbekend.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 2,3 gram.

Diameter: Ø 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een scherp gepunt wapenschild.

De zijkanten van het schild versiert.

In het veld, een gelijnd breed kruis.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een groot breedarmig kruis.

De kruisvoeten, raken de cirkelrand.

___________________________________

Penning type "Wapenschild" (W14/53)


Bodemvondst, Ary van Waart.


Penning type wapenschild/kruis.

Gefragmenteerd aan de rand.


De juiste functie/datering/plaats van deze penning

is onbekend.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 3,4 gram.

Diameter: Ø 21 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord,

en parelcirkel, een niet meer leesbaar 

omschrift/pseudo-legende.

Een wapenschild, met in het veld een keper.

Onder en boven de keper niet verder beschrijfbare

voorwerpen.

Het wapen hangende aan een geknoopt lint (?)
Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord,

en parelcirkel, een niet meer leesbaar

Een groot opengewerkt kruis, de kruisvoeten

gevorkt en onderbreken het omschrift.

In het open kruishart, een punt/bolletje.

In de kwartieren, niet verder beschrijfbare

voorwerpen of letters.


_________________________________________Penning type "Wapenschild" (W 14/54)


Bodemvondst, UK. River Thames.


Penning type "Wapenschild/Bloem".


De juiste functie/datering/plaats van deze penning

is niet gekend.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 1,7 gram.

Diameter: Ø 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (UK).

Datering: z.j. Ca. 1350-1450.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Hangend aan een lint, een scherp gepunt

wapenschild met schildhoofd.

In het veld (drie) lelie's.


Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een acht-blad-bloemmotief.

De bloemblaadjes versiert.

Centraal een passer punt.
______________________________________


Penning type "Wapenschild" (W 14/55)


Penning type wapenschild/kruis.


De juiste functie/datering/plaats van deze

penning is onbekend.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 2,14 gram.

Diameter: Ø 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1325-1425.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel boord.

Een scherp gepunt (fictief) wapenschild.

In het veld, een parelcirkel met gevoet glad kruis.

In de kwartieren, telkens een punt.

Vergezeld van twee bogen met punt

in de bovenste hoeken, verbonden met bolletjes.

Onderaan in het veld, een golvende lijn.

Ter weerszijden en bovenaan golvende lijnen,

versiert met bolletjes.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel boord.

Een dubbele geparelde vierpas.

In de vierpas een glad gevoet kruis.

De kruisvoeten in kruisvorm.

Rond de vierpas, versiert met kleine bolletjes.

In de buitenhoeken van de vierpas,

telkens drie bolletjes.


______________________________________Penning type "Wapenschild" (W 14/56)


Penning type dubbel wapenschild.


De juiste functie/datering/plaats van deze

penning is onbekend.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 1,82 gram.

Diameter: Ø 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Fr.)

Datering: z.j. Ca. 1325-1425.


Voorzijde: Gelegen in het veld.

Een scherp gepunt wapenschild.

In het veld, een adelaar met gespreide vleugels.

De kop naar rechts gewend.

Op de vleugels pluimpjes.

Het wapen omsloten met bolletjes.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel boord.

Een klein wapenschild binnen een achtpas.

De binnenpunten van versiert met drie bolletjes.

In het veld zes lelie's._________________________________________

Penning type "Wapenschild" (W 14/57)


Penning type dubbel wapenschild.


De juiste functie/datering/plaats van deze

penning is onbekend.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 2,19 gram.

Diameter: Ø 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Fr.)

Datering: z.j. Ca. 1325-1425.


Voorzijde: Tussen twee lijncirkels, een parelcirkel .

Binnen een opengewerkte rozet,

met architecturale vormgeving.

Een scherp gepunt en slank wapenschild.Keerzijde: Tussen twee lijncirkels, een parelcirkel.

Binnen een opengewerkte rozet,

met architecturale vormgeving.

De vrije buitenkanten versiert met ringetjes/krullen.

Een scherp gepunt en slank wapenschild.

_________________________________________Penning type "Wapenschild" (W 14/58)


Penning type wapenschild.


De juiste functie/datering/plaats van deze

penning is onbekend.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 2,07 gram.

Diameter: Ø 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Fr.)

Datering: z.j. Ca. 1325-1425.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Een dubbel gelijnd wapenschild.

In het veld, drie lelies.

Het wapen omsloten met negen rozetten,

vergezeld van punten/bolletjes.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een weegschaal/ballans met twee schalen.

Omringd met kleine punten/bolletjes.
_________________________________________
Penning type "Wapenschild" (W 14/59)


Bodemvondst, Filip Behiels.


Penning type wapenschild.


De juiste functie/datering/plaats van deze

penning is onbekend.


Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 4,70 gram.

Diameter: Ø 18,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend 

Datering: z.j. Ca. 14de eeuw.


Voorzijde: Gelegen in een glad veld.

Een scherp gepunt wapenschild.

In het veld, een maansikkel.

Waarop een vrouwenhoofd met muts (?)

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord,

en dikke lijncirkel.

Een gotisch cijfer voor waardebepaling.

                             I

_________________________________________
Penning type "Wapenschild" (W 14/60)


Penning type wapenschild.


De juiste functie/datering/plaats van deze

penning is onbekend.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 1,03 gram.

Diameter: Ø 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Fr.)

Datering: z.j. Ca. 1325-1425.


Voorzijde: Binnen een parelcirkelrand,

en parelcirkel.

Een ring van twintig bolletjes.

Die een anepigrafisch schrift voorstelt.

In het veld, een wapenschild met chevron.

Boven het wapen, een ringetje.
Keerzijde: Binnen een parelcirkelrand,

en parelcirkel.

Een ring van 22 bolletjes. 

Die een anepigrafisch schrift voorstelt.

In het veld, twee gekruiste bladeren._________________________________________

Penning type " (dubbel) Wapenschild" (W14/61)


Gelijkzijdige penning type "Wapenschild".

De juiste functie/datering/plaats van

deze penning is niet gekend.


Materiaal: Tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 0,96 gram.

Diameter: Ø 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Lombarden.

Datering: z.j. Ca. 1285-1400.


Voorzijde: Binnen een gladde boord,

bezet met bolletjes.

Die een anepigrafisch schrift voorstelt.

Binnen een parelcirkel.

Wapenschild Franzesi.


Keerzijde: Binnen een gladde boord,

bezet met bolletjes.

Die een anepigrafisch schrift voorstelt.

Binnen een parelcirkel.

Wapenschild Franzesi.

_________________________________________

Penning type "Wapenschild" (W14/62)


Penning type "Wapenschild".


De juiste functie/datering/plaats van

deze penning is niet gekend.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 2,39 gram.

Diameter: Ø 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1285-1400.


Voorzijde: Binnen een kartelrand/boord.

Een dubbel gelijnd wapenschild.

In het veld, een klauwende leeuw naar links.

De drie zijden van het wapen telkens versierd met

drie open rozetten, rechts naast het wapen een

zespunt stermotief.


Keerzijde: Binnen een kartelrand/boord.

Centraal de gotische letters:

                      O : A

Boven de letters een lelie.
__________________________________________