Penning type "Wapenschild". (W15/01)

Bodemvondst Hans Bostelaar.

Penning met dubbel wapenschild.

(Leerbewerkers/riemmakers ?)

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,36 gram.

Diameter: 19 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Een fictief wapenschild.
Waarvan het veld is gearceerd, 
waarop een ruitvormige gesp (?). 
Ter weerszijden en boven het wapen,
versiert met vruchtdragende ranken.

Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Een fictief wapenschild.
Drie elzen/priemen (?) gelegen op een leeg veld.
Ter weerszijden en boven het schild,
versiert met ranken.


Lit: Pelsdonk pag. 183 afb.173 (dit exemplaar).

Penning type "Wapenschild". (W15/02)

 (niet nader te bepalen)

Penning met wapenschild (?) en kruis.

Onherkenbaar door beschadiging.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 0,61 gram.

Diameter: 13 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een versierde band, 
die een pseudo-legende voorstelt.
Mogelijks, een wapenschild (?)


Keerzijde: Binnen een versierde band,
die een pseudo-legende voorstelt.
Lang gevoet kruis.

Met in tenminste twee tegenover elkaar staande kwartieren.
Met telkens een punt.

Lit. : Gezocht en gevonden 7.5.13.

Penning type "Wapenschild". (W15/03)

Gefragmenteerde penning met (fictief ?) wapenschild/kruis.

Lacune door gietfout.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning in niet gekend.

Lood/tin legering

Diameter: 22,8 mm.

Massa: 1,72 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e à 15e eeuws.

Voorzijde: Binnen een sierband, die een pseudo-legende voorstelt.
Een wapenschild met ruitmotief.
De drie hoeken van het schild raken de buitenbaan.

Keerzijde: Binnen een gearceerde band, die een pseudo-legende voorstelt. 
Een kruis met drie banen getopt met een "Fleur de lis".

Lit: A.Forgeais (1866)

Penning type "Wapenschild". (W15/04)

Bodemvondst Maarten Van De Capelle.

Penning met (Fictief ?) wapenschild.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering

Massa: 1,88 gram.

Diameter: 14 mm.
Datering: z.j. Ca. 14e à 15e eeuw.
Aanmaakplaats: z.pl. onbekend.


Voorzijde: Binnen een gearceerde rand,
die een pseudo-legende voorstelt.
Een fictief wapenschild (?) 

De bovenste punten van het schild raken de gearceerde band.
Mogelijks, in twee gedeeld wapen.
Waarvan in het bovenste veld, drie bollen staan (?)


Keerzijde: binnen een gearceerde rand,
die een pseudo-legende voorstelt.
Een lang glad gevoet kruis, de voeten van het kruis doorbreken de gearceerde band.
In elk kwartier een bolletje.


Lit: A. Forgeais pag 31 e.v.

Penning type "Wapenschild". (W15/05)

Bodemvondst Pieter de Breuk.

Penning met kromstaffen in wapenschild. 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering

Diameter: 28 mm.

Massa: 7,68 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e à 15e eeuw.

Voorzijde: Binnen een versierde buitenrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een wapenschild, op een effen veld.
De punten van het wapenschild, raken de sierband.

Twee met de rug naar elkaar, versierde kromstaffen.

Geflankeerd aan beide zijden met rozetten.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen twee cirkels, die de legende draagt.

❖ BΛLTΛSΛR : mЄRT

Interpunctie van drie boven elkaar staande punten.
Centraal, een kort driedubbel leliekruis.

Met telkens drie bolletjes in de kwartieren.

Centraal, een (passer) punt.

Mogelijks naar model "maille" toegeschreven aan Middelburg (?) 

Penning type "Wapenschild". (W15/05 a)

Bodemvondst.

Penning met kromstaffen in wapenschild. 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering

Diameter: 27 mm.

Massa: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e à 15e eeuw.

Voorzijde: Binnen een versierde buitenrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een wapenschild, op een effen veld.
De punten van het wapenschild, raken de sierband.

Twee met de rug naar elkaar, versierde kromstaffen.

Geflankeerd aan beide zijden met rozetten.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen twee cirkels, die de legende draagt.

mЄLGIOR : mЄRTI

Interpunctie van drie boven elkaar staande punten.
Centraal, een kort driedubbel leliekruis.

Met telkens drie bolletjes in de kwartieren.

Centraal, een (passer) punt.

Mogelijks naar model "maille" toegeschreven aan Middelburg (?) 

Penning type "Wapenschild". (W15/06)

Bodemvondst, Johan Dils.

(Archeologische opgraving Diksmuide)

Penning met (fictief) enkellijnig wapenschild.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1350-1450.

Voorzijde: Gelegen op een gearceerd veld.

Fictief (?) wapenschild.

Met vier verticaal gestreepte balken.

Centraal in het schild een (passer)punt.

Keerzijde: Onbekend.

Lit: A. Forgeais pag.44; Pelsdonk 05.01-187.

Penning type "Wapenschild". (W15/07)

Uit de collectie, Dimidov.

Penning met wapenschild/letters.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,05 gram.

Diameter: 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1350-1450.

Voorzijde: Binnen een buitencirkel,

een puntig wapenschild.

Met in het veld, een adelaar naar links gewend.

Keerzijde: De letters I B

Penning type "Wapenschild". (W15/08)

Uit de collectie, Dimidov.

Penning met wapenschild/letters.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,87 gram.

Diameter: 14 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1350-1450.

Voorzijde: Binnen een parelrand-cirkel,

een gepunt fictief wapenschild.

Niet nader toe te schrijven onderwerp/tekening in het veld.

Keerzijde: Binnen een parelrand-cirkel.

De letters W B, met daarboven een punt.

Penning type "Wapenschild". (W15/09)

Bodemvondst, Hans Bostelaar.

Penning met wapenschild/kruis.

Licht geframenteerd door gietfout, en kleine lacune.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,29 gram.

Diameter: 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1350-1450.

Voorzijde: Binnen een versierde rand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een fictief wapenschild, onderaan afgerond.

Met centraal in het veld, een (passer) punt.

Daarrond meerdere punten/bolletjes.

(Links van het schild, een gevoet kruis ?)

Keerzijde: Binnen een versierde rand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een glad kruis, met in de kwartieren telkens een bolletje/punt.

Centraal een (passer) punt.

Lit.: Pelsdonk 201 (dit exemplaar). 

Penning type "Wapenschild" (W15/10)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Penning type (fictief) wapenschild.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Lacune, door gietfout.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 0,96 gram.

Diameter: 12,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. 
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Wapenschild, met in het veld een rastermotief.


Keerzijde: Binnen een gladde rand.

Langharig manshoofd met hoofddeksel naar rechts gewend.
Centraal, een (passer) punt.

Penning type "Wapenschild" (W15/11)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Penning type dubbel wapenschild.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,64 gram.

Diameter: 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. 
Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw begin 16e eeuw. 


Voorzijde: Gelegen op een gladde ondergrond.

Wapenschild, met kepers in het veld.

In de buitenhoeken, 

Links, een gekeerde maan.

Rechts, een vierpuntige ster/letter x (?)


Keerzijde: Gelegen op een gladde ondergrond.

Vierengedeeld, wapenschild.

1e kwartier de kleine gotische letter a (?)

2e en 3e kwartier punt/bolletje/kogel.

4e kwartier de gotische letter A

Penning type "Wapenschild" (W15/12)

Bodemvondst, Mark Boeckhout.

Penning type wapenschild.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw begin 16e eeuw. 


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierboord.`

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een wapenschild, onderaan rond.

In het veld, drie niet verder te bepalen wapenschildjes.


Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

De waardebepaling in de gotische letters d V

(Vijf Denier ?)

 

Penning type "Wapenschild" (W 15/13)

Bodemvondst, D B.

Penning type wapenschild.

Gefragmenteerd aan de rand, door gietfout.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 3,90 gram.

Diameter: 18,6 mm. x 14,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. eind 14e eeuw begin 15e eeuw. 


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel

Een smal scherp gepunt wapenschild,

staande op een schildhouder.

Het veld gearceerd, niet nader te bepalen.

 


Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een smal lang kruis.

In de kwartieren telkens, vier tot vijf punten/bolletjes.

Centraal, een (passer) punt.

 

Penning type "Wapenschild" (W 15/14)

Bodemvondst, Marin (Krulstaart).

Penning type wapenschild/kruis.

Geplooid, met lichte plooischade.

Decentrisch gegoten.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Tin.

Massa: 0,90 gram.

Diameter: 10 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw begin 16e eeuw. 


Voorzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

Gelegen op een gearceerd veld.

Een wapenschild, onderaan rond.

Waarop een vierblad-bloemmotief.

Op de bloem een gelelied smal kruis.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gearceerde smalle sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een gelelied kruis.

In de kwartieren telkens, een punt/bolletje.

De punten met elkaar verbonden, als diagonaal kruis versiering.

Centraal, een (passer) punt.

Penning type "Wapenschild" (W 15/15)

Bodemvondst, Roland Decock.

Penning type  dubbel wapenschild.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.

Diameter: 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw begin 16e eeuw. 


Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Het omschift in gotische minuskel letters.

Maria Gratia ✥ Gratia Plena

Maria vol van genade.

Centraal, een dubbel gelijnd wapenschild.

In het veld, drie staande steenhouwers-hamers ?

Centraal, een (passer) punt.

Het wapenschild versiert, met boogvormen. 

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Het omschift in gotische minuskel letters.

✠ Dominus ✥ Tecum bene

De Heer is met U.

Centraal, een wapenschild.

In het veld, drie diagonale gearceerde balken.

Centraal, een (passer) punt.

Het wapenschild versiert, met boogvormen. 

Penning type "Wapenschild" (W 15/16)

Bodemvondst, Philippe Legrand.

Penning type wapenschild/letters.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Minimale aanwezigheid van de gietboom.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Tin.

Massa: 5,72 gram.

Diameter: 17 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw begin 16e eeuw. 


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierboord,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een eenvoudig, vierdelig wapenschild.

De velden in de kwartieren zijn leeg.

Onderaan, het schild afgerond.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Gelegen op het veld.

De gotische minuskel letters VI

Waardebepaling voor zes denier (?) 

Penning type "Wapenschild" (W 15/17)

Penning type wapenschild/kruis.

Licht decentrisch gegoten.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 8,8 gram.

Diameter: Ø 27,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw begin 16e eeuw. 


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een versierde boord, met negen dubbele bogen.

Centraal op het veld, een klein wapenschild.

De bovenzijde van het wapen, voorzien van twee oogjes.

Boven het wapen, een horizontale balk. 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een fictief omschrift  (?)

Die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal, in een binnencirkel.

Een klein gevoet kruis.

Centraal, een (passer) punt.

Penning type "Wapenschild" (W 15/18)

Bodemvondst, Manuel Elst.

Penning type wapenschild/kruis.

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,35 gram.

Diameter: Ø 16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1419-1467.


Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een rond vierdelig wapenschild.

Naar model wapenschild van Filips de Goede (?)

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een vrijstaande boord.

Een klein fijngelijnd gevorkt kruis.

In de kwartieren, telkens een punt/bolletje.

Centraal, een (passer) punt.

Penning type "Wapenschild". (W15/19)

Bodemvondst, bouwput Arnemuiden. 

Uit particuliere collectie.

Penning met dubbel wapenschild.

(Leerbewerkers/riemmakers ?)

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Gefragmenteerd aan de rand.

Spijkergat-, pengat.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 2,5 gram.

Diameter: Ø 20,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.15e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.

Een fictief wapenschild.

Het veld gearceerd, 

waarop een ruitvormige gesp met angel naar beneden (?). 

Ter weerszijden en boven het wapen,

versiert met vruchtdragende ranken.

Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel.

Een fictief wapenschild.

Drie elzen/priemen (?) gelegen op het veld.

Ter weerszijden en boven het schild,

versiert met ranken.

Lit: J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode,  pag. 183 afb.173.

www.lodenpenningen-mereaux.be 15e eeuw, Type "Wapenschild" (W15/01).

Bruno Janson, (2012) De gouden eeuw van Arnemuiden, Loden penningen, pag.8 nr.037.

Penning type "Wapenschild". (W 15/20)

Bodemvondst, bouwput Arnemuiden.

Uit particuliere collectie.

Penning type wapenschild/kruis.

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 2,8 gram.

Diameter: Ø 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.

Voorzijde: Binnen een breede gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een rond fictief vierdelig wapenschild.

In de kwartieren 1 en 3, een schuin geplaatste balk.

In de kwartieren 2 en 4, een kruis.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een breede gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een lang glad kruis,

de kruisarmen lopen door tot in de pseudo-legende.

In het midden, een kleine lijncirkel.

Centraal, een (passer) punt.

Lit.: Bruno Janson, (2012) De gouden eeuw van Arnemuiden, Loden penningen, pag.9 nr. 039.

Penning type "Wapenschild". (W 15/21)

Bodemvondst, Philippe Legrand.

Penning type wapenschild/kruis.

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 3,05 gram.

Diameter: Ø 21,84 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.

Voorzijde: Binnen een breede gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een fictief wapenschild (?)

Niet nader toe te schrijven.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Een breed gevoet kruis.

In de kwartieren, een ovaalvormig bolletje.

Penning type "Wapenschild" (W 15/22)

Bodemvondst, Frankrijk.

Penning type wapenschild/kruis.

Gefragmenteerd aan de rand.

Licht decentrisch gegoten.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 9,1 gram.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Frankrijk).

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels.

Een driehoekig wapenschild.

In het veld een weegschaal/ballans ?

Keerzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een smal glad, bolgevoet kruis, gelegen op een binnencirkel.

Centraal, een (passer) punt.

Letters in de kwartieren.

L / I / X / V  (?)

Penning type "Wapenschild" (W 15/23)

Bodemvondst, Nieuwlande.

Penning type wapenschild/kruis.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 5,67 gram.

Diameter: Ø 26 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. verdronken dorp Nieuwlande.

Datering: z.j. Ca. 1350-1450.

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels.

Onduidelijk omschrift of pseudo omschrift.

Wapenschild met Sint Andreaskruis,

in de kwartieren punten/bolletjes.

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels.

Onduidelijk omschrift of pseudo omschrift.

Een gevoet glad kruis.

In de kwartieren een ringetje, 

in het derde kwartier de letter V (?)

Lit.: J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode, Goudswaard 2003 (dit exemplaar) Type 05. Enkellijnige wapens. pag.186 nr.209.

Penning type "Wapenschild" (W 15/24)

Penning type wapenschild/kruis.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Spijkergat/pengat voor ophanging.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 4,86 gram.

Diameter: Ø 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. verdronken dorp Nieuwlande.

Datering: z.j. Ca. 1350-1450.

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels.

Onduidelijk omschrift of pseudo omschrift.

Wapenschild met Sint Andreaskruis,

in de kwartieren punten/bolletjes.

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels.

Onduidelijk omschrift of pseudo omschrift.

Een gevoet glad kruis.

In de kwartieren een ringetje, 

in het derde kwartier de letter V (?)

Lit.: J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode, Goudswaard 2003 Type 05. Enkellijnige wapens. pag.186 nr.209.

Zie ook Penning type "Wapenschild" W 15/23

Deel deze pagina