Betalingspenning 1848 (40 Cent)

Bodemvondst, Dirk de Jong.

Betalingspenning voor werkverschaffing.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 26,4 gram.

Diameter: Ø 40 mm.

Aanmaakplaats: Schermeer.

Datering: 1848

Voorzijde: Tussen een lijncirkel/boord, het omschrift.

SCHERMEERS . BESCHERMER .

Sint-Michaël met in de rechterhand een geheven zwaard.

In de linkerhand, een wapenschild met molen.

Wapen van Schermer.(Naar model zegelstempel van de Polder)

Centraal een passer-punt.

Keerzijde: Gelegen op het veld.

Het jaartal en waardebepaling.

 18 48

40 . CT

Centraal een (passer) punt.

Lit.: C.W. Bruinvis, Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 1893, Betalingspenningen van Schermermeer. pag 120-121.

J.Dirks II pag.388 nr 29 beschrijft deze als brandspuitpenning van de Polder Schermermeer.

Deze penningen bestaan in waarden van 20 en 40 Cent, met de jaartallen van 1842 tot 1849. Een betalingspenning voor werkverschaffing. 40 cent is vermoedelijk de verloning voor een half dagloon. Betreft geen noodmunt, maar had de waarborg dat de verdienste niet aan de plaatselijke kroeghouders zou ten goede komen.

Betalingspenning 1849 (40 Cent)

Betalingspenning voor werkverschaffing.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 26,90 gram.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: Schermeer.

Datering: 1849

Voorzijde: Tussen twee lijncirkels, het omschrift.

SCHERMEERS . BESCHERMER .

Sint-Michaël met in de rechterhand een geheven zwaard.

In de linkerhand, een wapenschild met molen.

Wapen van Schermer.(Naar model zegelstempel van de Polder)

Centraal een passer-punt.

Keerzijde: Gelegen op het veld.

Het jaartal en waardebepaling.

18 49

40 CT

Centraal een (passer) punt.

Lit.: C.W. Bruinvis, Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 1893, Betalingspenningen van Schermermeer. pag 120-121.

J.Dirks II pag.388 nr 29 beschrijft deze als brandspuitpenning van de Polder Schermermeer.

Deze penningen bestaan in waarden van 20 en 40 Cent, met de jaartallen van 1842 tot 1849. Een betalingspenning voor werkverschaffing. 40 cent is vermoedelijk de verloning voor een half dagloon. Betreft geen noodmunt, maar had de waarborg dat de verdienste niet aan de plaatselijke kroeghouders zou ten goede komen.

Zegel dijkgraaf Schermer.

Uit de collectie, © Bert Willemsen (Muntmarkt.nl)

Deel naar het zegel van de "Comarchiæ Schermeranæ" of dijkgraaf van Schermer.

Enkelzijdige uitvoering.

Legimitatie-penning van een marketenster (?)

De juiste functie/datering van deze afdruk/penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 37,30 gram.

Diameter: Ø 41,93 mm.

Aanmaakplaats: Schermeer.

Datering: z.j. Ca. na 1633.

Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

In een versierde banderol.

SCH/ER MEERS 

BESCHERMER .

Staande tussen bloemen en planten.

De gevleugelde en geharnaste Sint-Michaël met stralenkrans.

In de rechterhand een geheven zwaard.

In de linkerhand, een wapenschild met molen.

Wapen van Schermer.(Naar model zegelstempel van de Polder)

 

Keerzijde: Blanco.

Afbeelding  het zegel van Schermer.

Lit.: J. Belonje, De Schermeer 1633-1933.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar, De Koniek: Graft-de Rijp en Schemer 2008 augustus 2008 pag.10 blz. 126.

Op 13 november 1636 werd door het Hof het wapen vastgelegd "Schermeer's Beschermer" Mogelijks diende deze penning als legimitatiepenning voor een vrouw ( (Marketenster) die allerlei dingen verkocht aan de soldaten van huurlegers. Er stonden in 1634  bij de inpoldering 44 keten en twee huizen waar  "de neeringe van biertappen" werd uitgevoerd en men accijnsvrij bier kon bekomen.

Deel deze pagina