Graanloodje-accijnsloodje.

Betekenis van de letters:

Sac                   Zak                              Kwantiteit/maateenheid.

Sacx                 Zak                              Kwantiteit/maateenheid.

Sack                 Zak                              Kwantiteit/maateenheid.

Half scepel       Halve schep (el)           Kwantiteit/maateenheid.

Scepel              Schep (el)                    Kwantiteit/maateenheid.

M                     Mud                             Kwantiteit/maateenheid.

t                      tarwe                          Graansoort.

r                      rogge                          Graansoort.

ROG                 rogge                          Graansoort.

PX (X)              Onbekend                    Niet vermeld in historische bronnen.

Instempeling letter, apen of huismerk  Merkteken.

Bron: Lit.: Marco van der Harst, Wie eerst komt die eerst maalt, Penningen uit West-Friese bodem.

 

Graanloodje, Amsterdam (?) ½ mud haver.

Bodemvondst, Axel.

Geknipt graanlood.

De juiste datering/plaats van deze penning/loodje is niet gekend

Materiaal: Lood.

Massa: 8,7 gram.

Afmetingen: 20 mm. x 17 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. (Amsterdam ?)

Datering: z.j. Ca. eind 15e begin 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een horizontaal rechthoekig, en geknipt plaatje.

In gotische letters:

HAVER

Daarboven, een (water) rad/wiel.

 

Keerzijde: Binnen een verticaal rechthoekig, en geknopt plaatje.

De gotische letters hAlF

Daaronder de gotische letter 

Half Mud

(Graan-maat)

Bron: Marco van der Harst & Allex Kussendrager.

Graanloodje, Stede Broec/Broekerhaven (Scepe)

Bodemvondst, Axel Vroling.

Enkelzijdig graanlood, Sted Broec / Broekerhaven.

De juiste datering/plaats van deze penning/loodje is niet gekend.

Voorzien van een klop.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 20 mm. x 17 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Broekerhaven (?)

Datering: z.j. Ca. 1500-1600


Voorzijde: Binnen een verticaal rechthoekig, en geknipt plaatje.

In ingeslagen gotische letters in een kader:

SCePe

Kwantiteit/maateenheid "Schep".

Onderaan een klop met X

Keerzijde: Blanco.

Minimale schade door aanraking spade tijdens ontgraving.

Bron/lit.: Marco van der Harst & Allex Kussendrager. www.loodjes.nl 

Graanpenningen / Koren accijns loden, West-Friesland (Holland)

Stede Broec/Broekerhaven.

Graanlood, Dordrecht (?)

Bodemvondst, Jules van der Vleuten.

Graanlood/penning.

 

Juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood.
Massa: 9,99 gram.
Diameter: 32 mm.
Datering: z.j. Ca. 16e à 17e eeuw..

Aanmaakplaats: z.pl. Dordrecht (?).


Voorzijde: Binnen een gladde boord.
In twee regels de gotische letters:
d / M . M

Met daaronder een klein gevoet kruis.

Centraal, een (passer) punt. 

Keerzijde: Blanco.

 

 

Lit.: Allex Kussendrager & Marco van der Harst, www.loodjes.nl Graanpenningen of Koren accijns loodjes, Dordrecht.

Graanloodje, Overijssel 1627

Uit de collectie, Marco van der Harst.

Ruitvormig graanloodje/accijnslood voor rogge.

Materiaal: Lood.
Massa: Onbekend.
Afmetingen: 22,7 mm. x 21,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Overijssel.
Datering: 1627


Voorzijde: Gelegen op een ruitvormig veld.

Centraal, een huismerk.

Ter weerszijden van het merk, het gesplitst jaartal.

i6 / Z7

1627

Bovenaan de letters.

F W

Initialen van de eigenaar (?)

Onder het huismerk de letters

ROG

Rogge

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

De hoofdletter

I

Geflankeerd met de cijfers

7 / 4

Vermoedelijke maateenheid.

Lit.: Allex Kussendrager & Marco van der Harst, www.loodjes.nl Graanpenningen / Koren accijns loden. Overijssel.

Graanloodje, Overijssel 1627 (rond)

Graanloodje/accijnslood voor Mout.

Materiaal: Lood.
Massa: Onbekend.
Diameter: Ø  27,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Overijssel.
Datering: 1627


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Centraal, een huismerk.

Ter weerszijden van het merk, het gesplitst jaartal.

i6 / Z7

1627

Bovenaan de letters.

F W

Initialen van de eigenaar (?)

Onder het huismerk de letters

MOLT

Mout

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

De hoofdletter

X

Geflankeerd met de cijfers

7 / 4

Vermoedelijke maateenheid.

Lit.: Allex Kussendrager & Marco van der Harst, www.loodjes.nl Graanpenningen / Koren accijns loden. Overijssel.

Graanlood.

Bodemvondst, Gj. Bras.

 

Penning met letters. 

Schade door plooi.

Juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood.
Massa: 11 gram.
Diameter: 28 mm.
Datering: z.j. Ca. 16e à 17e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.


Voorzijde: Binnen een gladde boord.
De gotische letters, tussen twee horizontale lijntjes:
M . M

Onderaan een klein huismerk (?),

schuin naar rechts.

Boven de letters in driehoek-motief,

drie bolletjes/punten.

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Allex Kussendrager & Marco van der Harst, www.loodjes.nl Graanpenningen of Koren accijns loodjes.

Graanloodje, West-Friesland. (GR 01)

Bodemvondst, Earl Specht.

Enkelzijdig geslagen en geknipt graanlood.

De juiste datering/plaats van deze penning/loodje is niet gekend

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 8,16 gram.

Afmetingen: 32,7 mm. x 19,47 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. (Hoorn ?) West-Friesland.

Datering: z.j. Ca. 1499-1602


Voorzijde: Binnen een geknipte vormgeving.

Twee identieke naast elkaar staande wapenschilden.

Met ingedeukt wapenschild,

een staande en klauwende leeuw, naar links gewend.

De staart naar buiten gekeerd.

Daarnaast gelegen, een parelcirkel.

verdeeld in twee delen, in parelmotief.

Waarin in twee regels, de gotische letters:

half  / Scepel

(Halve schep) 

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Marco van der Harst & C.P. Schrickx, Wie eerst komt die eerst maalt, Graanloodjes uit de bodem van West-Friesland . pag 33, nr 1 (dit exemplaar).

Graanloodje, West-Friesland. (GR 02)

Bodemvondst, Earl Specht.

Enkelzijdig geslagen en geknipt graanlood.

De juiste datering/plaats van deze penning/loodje is niet gekend

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,77 gram.

Afmetingen: 26,3 mm. x 21,16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. (Hoorn ?) West-Friesland.

Datering: z.j. Ca. 1499-1602


Voorzijde: Binnen een geknipte vormgeving.

Een parelcirkel.

Waarin in twee regels, de gotische letters:

r  / Scepe

(rogge schep)

Onder de parelcirkel.

Een ingeslagen huismerk.

Zespuntige ster, de bovenste punten met elkaar verbonden.

Omsloten door een parelrand.

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Marco van der Harst & C.P. Schrickx, Wie eerst komt die eerst maalt, Graanloodjes uit de bodem van West-Friesland . pag 33, nr 3 (dit exemplaar).

 

Graanloodje, West-Friesland. (GR 03)

Bodemvondst, Earl Specht.

Geslagen en geknipt graanlood.

De juiste datering/plaats van deze penning/loodje is niet gekend

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,31 gram.

Afmetingen: 29,3 mm. x 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. (Hoorn ?) West-Friesland.

Datering: z.j. Ca. 1499-1602


Voorzijde: Binnen een geknipte vormgeving.

Een parelcirkel.

Waarin in twee regels, de gotische letters:

r  / Sac

(rogge zak)

Onder de parelcirkel.

Een ingeslagen huismerk.

Binnen een rechthoek, een gotische letter B (?).

Keerzijde: In twee regels, de gotische letters.

PX / ROG

(Rogge)

Lit.: Marco van der Harst & C.P. Schrickx, Wie eerst komt die eerst maalt, Graanloodjes uit de bodem van West-Friesland . pag 41, nr 26 (dit exemplaar).

Graanloodje, West-Friesland. (GR 04)

Bodemvondst, Earl Specht.

Enkelzijdig geslagen en geknipt graanlood.

De juiste datering/plaats van deze penning/loodje is niet gekend

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,98 gram.

Afmetingen: 22,3 mm. x 16,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. (Hoorn ?) West-Friesland.

Datering: z.j. Ca. 1499-1602


Voorzijde: Binnen een geknipte vormgeving.

Een parelcirkel.

Waarin in de gotische letter:

M

(Mud)

Boven de gotische letter, de letter r

(rogge)

Onder de parelcirkel.

Een ingeslagen huismerk.

Dubbel gelijnd, in diagonale kruisvorm.

De onderliggende lijnen, telkens een naar buiten gekeerde streep.

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Marco van der Harst & C.P. Schrickx, Wie eerst komt die eerst maalt, Graanloodjes uit de bodem van West-Friesland . pag 45, nr 39 (dit exemplaar).

 

Graanloodje, West-Friesland. (GR 05)

Bodemvondst, Earl Specht.

Geslagen en geknipt graanlood.

Centraal licht gefragmenteerd, door dubbelgeslagen zijden.

De juiste datering/plaats van deze penning/loodje is niet gekend

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,01 gram.

Afmetingen: 23,6 mm. x 15,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. (Hoorn ?) West-Friesland.

Datering: z.j. Ca. 1499-1602


Voorzijde: Binnen een geknipte vormgeving.

Een parelcirkel.

Waarin in de gotische letters:

r / Sac

(rogge zak)

Onder de parelcirkel.

Een ingeslagen huismerk.

Dubbel gelijnd, in diagonale kruisvorm.

Keerzijde: De gotische letters, in twee regels.

PX / ROG

(rogge)

Lit.: Marco van der Harst & C.P. Schrickx, Wie eerst komt die eerst maalt, Graanloodjes uit de bodem van West-Friesland . pag 38, nr 17 (dit exemplaar).

Graanloodje, West-Friesland. (GR 06)

Bodemvondst, Earl Specht.

Enkelzijdig geslagen en geknipt graanlood.

De juiste datering/plaats van deze penning/loodje is niet gekend

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,6 gram.

Afmetingen: 27,3 mm. x 18,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. (Hoorn ?) West-Friesland.

Datering: z.j. Ca. 1499-1602


Voorzijde: Binnen een geknipte vormgeving.

Een parelcirkel.

Waarin, in twee regels, de gotische letters:

t / M

(tarwe mud) 

Onder de gotische letter.

Twee identieke naast elkaar staande wapenschilden.

Met ingedeukt wapenschild,

een staande en klauwende leeuw, naar links gewend.

De staart naar buiten gekeerd.

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Marco van der Harst & C.P. Schrickx, Wie eerst komt die eerst maalt, Graanloodjes uit de bodem van West-Friesland . pag 43, nr 32 (dit exemplaar).

Graanloodje, West-Friesland. (GR 07)

Bodemvondst, Earl Specht.

Geslagen en geknipt graanlood.

De juiste datering/plaats van deze penning/loodje is niet gekend

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,31 gram.

Afmetingen: 29,3 mm. x 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. (Hoorn ?) West-Friesland.

Datering: z.j. Ca. 1499-1602


Voorzijde: Binnen een geknipte vormgeving.

Een parelcirkel.

Waarin in de gotische letters:

r / Scepe

(rogge schep)

Onder de parelcirkel.

Een ingeslagen huismerk.

De gotische letter A

Keerzijde: De gotische letters, in twee regels.

PX / ROG

(rogge)

Lit.: Marco van der Harst & C.P. Schrickx, Wie eerst komt die eerst maalt, Graanloodjes uit de bodem van West-Friesland . pag 35, nr 9 (dit exemplaar).

Graanloodje, West-Friesland. (GR 08)

Bodemvondst, Earl Specht.

Geslagen en geknipt graanlood.

De juiste datering/plaats van deze penning/loodje is niet gekend

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,31 gram.

Afmetingen: 29,3 mm. x 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. (Hoorn ?) West-Friesland.

Datering: z.j. Ca. 1499-1602


Voorzijde: Binnen een geknipte vormgeving.

Een parelcirkel.

Waarin in de gotische letters:

t / M

(tarwe mud)

De doorslagen van de huismerk-kloppen, op de keerzijde.

Keerzijde: Twee kloppen, naast elkaar.

Met huismerk, niet nader te omschrijven.

Lit.: Marco van der Harst & C.P. Schrickx, Wie eerst komt die eerst maalt, Graanloodjes uit de bodem van West-Friesland . pag 43, nr 33 (dit exemplaar).

Graanloodje, West-Friesland. (GR 09)

Bodemvondst, Earl Specht.

Enkelzijdig geslagen en geknipt graanlood.

De juiste datering/plaats van deze penning/loodje is niet gekend

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,5 gram.

Afmetingen: 25,2 mm. x 15,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. (Hoorn ?) West-Friesland.

Datering: z.j. Ca. 1499-1602


Voorzijde: Binnen een geknipte vormgeving.

Een ovale parelcirkel.

Waarin in de gotische letters:

r / Sac

(rogge zak)

Boven en onder de gotische letters, 

een huismerk, met de gespiegelde cijfer 4

Keerzijde: Blanco,

maar mogelijks onderaan een klop met huismerk.

Lit.: Marco van der Harst & C.P. Schrickx, Wie eerst komt die eerst maalt, Graanloodjes uit de bodem van West-Friesland . pag 36, nr 11 (dit exemplaar).

Graanloodje, West-Friesland. (GR 10)

Bodemvondst, Earl Specht.

Enkelzijdig geslagen en geknipt graanlood.

Lichte slagbarst.

De juiste datering/plaats van deze penning/loodje is niet gekend

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,2 gram.

Afmetingen: 22 mm. x 13,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. (Hoorn ?) West-Friesland.

Datering: z.j. Ca. 1499-1602


Voorzijde: Binnen een geknipte vormgeving.

Een ovale parelcirkel.

Waarin in de gotische letters:

r / M

(rogge mud)

Onderaan, een huismerk met de initialen HI

Keerzijde: Blanco, 

Lit.: Marco van der Harst & C.P. Schrickx, Wie eerst komt die eerst maalt, Graanloodjes uit de bodem van West-Friesland . pag 52, nr 87 (dit exemplaar).

Graanloodje, West-Friesland. (GR 11)

Bodemvondst, Earl Specht.

Enkelzijdig geslagen en geknipt graanlood.

De juiste datering/plaats van deze penning/loodje is niet gekend

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,5 gram.

Afmetingen: 26,7 mm. x 20,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. (Hoorn ?) West-Friesland.

Datering: z.j. Ca. 1499-1602


Voorzijde: Binnen een geknipte vormgeving.

Een parelcirkel.

Waarin in twee regels, de gotische letters:

r  / Sac

(rogge zak)

Onder de parelcirkel.

Een ingeslagen huismerk.

Zespuntige ster, de bovenste punten met elkaar verbonden.

Omsloten door een cirkel.

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Marco van der Harst & C.P. Schrickx, Wie eerst komt die eerst maalt, Graanloodjes uit de bodem van West-Friesland . pag 36, nr 12 (dit exemplaar).

Graanloodje, West-Friesland. (GR 12)

Bodemvondst, Jo Maas.

Enkelzijdig geslagen en geknipt graanlood.

De juiste datering/plaats van deze penning/loodje is niet gekend

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,83 gram.

Afmetingen: 23,8 mm. x 18,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. (Hoorn ?) West-Friesland.

Datering: z.j. 1561


Voorzijde: Binnen een geknipte vormgeving.

Een parelcirkel.

Waarin in twee regels, de gotische letters:

r  / M

(rogge mud)

Onder de parelcirkel.

Een ingeslagen huismerk.

De letter A

Ter weerszijden, het gesplitste jaartal 6 A 1

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Marco van der Harst & C.P. Schrickx, Wie eerst komt die eerst maalt, Graanloodjes uit de bodem van West-Friesland .

Graanloodje. (GR 13)

Bodemvondst, Jeremy Scholten.

Enkelzijdig geslagen en geknipt graanlood.

De juiste datering/plaats van deze penning/loodje is niet gekend

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 28 mm. x 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. (Hoorn ?) West-Friesland.

Datering: z.j. Ca. 1499-1602


Voorzijde: Binnen een geknipte plaatje.

Een parelcirkel.

Waarin in twee regels, de gotische letters:

  r  

Sac

(rogge zak)

Bovenaan een bloemmotief.

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Marco van der Harst & C.P. Schrickx, Wie eerst komt die eerst maalt, Graanloodjes uit de bodem van West-Friesland . pag.36, nr.12 .

Korenloodje.

Bodemvondst, Zsolt Nemeth.

Koren/maal/molenaars-loodje.

De juiste datering/plaats voor dit loodje is onbekend.

Materiaal: Lood

Massa: Onbekend.

Afmeting: 22 mm. x 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

In twee regels:

COE / REN 

(Koren)

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een molenijzer.

(molen-muuranker)

Graanloodje A, type Warmehuizen (?).

Bodemvondst, Axel Vroling.

Enkelzijdig graan-loodje.

De juiste datering/plaats voor dit loodje is onbekend.

Materiaal: Lood

Massa: Onbekend.

Afmeting: 17 mm. x 17 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Opmeer (?).

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

De gotische letter A

Voor graanmaat "Archel".

Of als merkteken van de aanbrenger van het gemaal.

Keerzijde: Blanco.

 

Bron: Marco van der Harst

 

 

 

Graanlood (Tarwe)

Bodemvondst, Rik Bak.

Graan-loodje.

De juiste datering/plaats voor dit loodje is onbekend.

Lichte schade door spadesteek.

Materiaal: Lood

Massa: 10,76 gram.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 16de eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

In drie regels gotische schrift.

   M

ALF T

    b

M= Molen-, Mulder-, Molenaar of graanmaat (Mud).

Alf= Half T= Tarwe

b= Merkteken van de aanbrenger van het gemaal.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

In drie regels gotische schrift.

     M

ALF ♦ T

 a

M= Molen-, Mulder-, Molenaar of graanmaat (Mud).

Alf= Half T= Tarwe

a= Merkteken van de aanbrenger van het gemaal.

Bron: Marco van der Harst.

Westermolen (Schagen)

Bodemvondst, Lorenzo Ruyter.

Enkelzijdig graan-loodje/maal-loodje Westermolen te Schagen.

De juiste functie/datering voor dit loodje is onbekend.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Lood

Massa: 2 gram.

Afmeting: 12 mm. x 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Schagen (West-Friesland).

Datering: z.j. Ca. 1580-1650

Voorzijde: Gelegen op rechthoekig veld, met afgeronde hoeken.

De rand, glad omboord.

Het veld verdeeld in vier vlakken.

In ieder kwartier telkens een X motief.

Keerzijde: Blanco.

Diagonale kraslijn.

Bron: Marco van der Harst.

Deel deze pagina