Armen-oord 1531

(Monétaire) Armen-oord/penning "Heilige Geest meesters" stad Delft.


Materiaal: Koper.
Massa: Onbekend.
Diameter: 22 mm.
Aanmaakplaats: Delft.
Datering: 1531

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Het omschrift:

✠ DEN ° ARMEN ° GELT ° IN ° DELFT

Het stadswapen van Delft.

In het veld, twee naar elkaar kijkende staande klimmende leeuwen.

Centraal, een (passer) punt.

Boven het stadswapen het jaartal 1531

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Tekst in vier regels.

DANS / LEMOSINA / LARGITER / FIDELIE'

Vrij vertaald uit het Latijn, Aalmoezen gevende aan de gelovige armen.

Lit.: Kees Pannekeet, www.duiten.nl DEL.1: oord;

Minard-Van Hoorebeke, pag.90 nr.160.

Met toestemming van de centrale overheid werden deze armenpenningen aangemunt in 1531 en 1543 voor circulatie binnen de stad Delft. En werden uitgegeven door de "Heilige-Geest meesters" (armen-bestuur). Desbetreffende penningen konden als betaling worden aangenomen door "Backers, comans, snijers; schoenmaeckers ende andere diergelijcke neringe doende tot behoeff van den armen". Diegene die de penningen hadden ontvangen, kon ze wekelijks inwisselen voor gewoon gangbaar geld bij de "Armen-kamer". Na enige tijd werd deze penningen gebruikt voor het gewone geldverkeer in en buiten de stad Delft. Keizer Karel V vaardigde in 1548, een ordonnatie uit waarin deze penningen werden verboden.

Armen-oord 1543

(Monétaire) Armen-oord/penning "Heilige Geest meesters" stad Delft.

Ter waarde van 12 mijten.


Materiaal: Koper.
Massa: Onbekend.
Diameter: 22 mm.
Aanmaakplaats: Delft.
Datering: 1543.


Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Het omschrift:

DEN ARMEN ✶ GELT ✶ IN DELFT

Het stadswapen van Delft.

In het veld, twee naar elkaar kijkende staande klimmende leeuwen.

Centraal, een (passer) punt.

Boven het stadswapen het jaartal 1543

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Tekst in vier regels.

SANS / ELEMOSIN / LARGITER / FIDELIE

Vrij vertaald uit het Latijn, Aalmoezen gevende aan de gelovige armen.

Lit.: Kees Pannekeet, www.duiten.nl DEL.2: oord.

Armen-oord 1559

(Monétaire) Armen-oord/penning "Heilige Geest meesters" stad Delft.


Materiaal: Koper.
Massa: Onbekend.
Diameter: 22 mm.
Aanmaakplaats: Delft.
Datering: 1559.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Een versierde rand, met blad en bloem-motief

Centraal het stadswapen van Delft.

Boven het stadswapen het jaartal 1559

Ter weerszijden, van het schild.

twee boven elkaar staande punt-cirkels.

Omsloten met een parelcirkel.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een versierde rand, met blad-ranken.

Centraal, een duif met gespreide vleugels.

Met nimbus, waarin een kruis.

De Heilige Geest voorstellende.

Rond de H. Geest, versiert met vierblad bloem-motief.

Omsloten met een parelcirkel.

Lit.: Kees Pannekeet, www.duiten.nl DEL.3: oord;

Minard-Van Hoorebeke, pag.91 nr.161.

(Armen)penning Delft (?)

Bodemvondst, Rob (Rakker)

Armen-penning van de stad Delft (?).

Onder voorbehoud van juistheid.

Licht gefragmenteerd aan de rand.


Materiaal: Lood.
Massa: 2,46 gram.
Diameter: 18 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Delft of Dordrecht (?).
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierboord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Vierpas met klein wapenschild.

Het stadswapen van Delft (?)

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierboord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Gelelied kruis.

Centraal een (passer) punt.

Avondmaalspenning boetedienst.

Avondmaalspenning Lutherse gemeente in Delft.


Materiaal: Messing.
Massa: 8,6 gram.
Diameter: 
Ø  35,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Delft .
Datering: z.j. Ca. 17e à 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Twee vrouwen verbeelden het geloof en de boete.

Links, gezeten op een wereldbol, het Lam Gods en de kruisbanier.

Rechts, een biddende of smekende dame.

In een stralende wolk, de naam van God.

                  יְהוָה

Omschrift:

DOET BOET . EN GELOOFT. DEN . EVANGELI . MAR .C . 1 . 15

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

In tien regels tekst.

    1.COR.XI.2.8.

   DE MENSCH PR

 OEVE HEM SELVEN
EN ALSO ETE HI VAN
DESEN BRODE EN DR

INCKE UIT DESEN DR

 INCK BEKER WANT

 WIE ONWEERDICH

   LICK EET EN DR

      INCK . ETC .

Lit.: Harry Donga, De Beeldenaar september/oktober 2018 Lutherse avondmaalspenning uit Delft. pag.217-218.

Avondmaal-penning Waalse Gemeente.

Avondmaal-penning van de Waalse Gemeente te Delft.

Licht gefragmenteerd aan de rand.


Materiaal: Lood.
Massa: Onbekend.
Diameter: 30 mm.
Aanmaakplaats: Delft.
Datering: z.j. Ca. 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een dubbele parel-cirkel.

Het omschrift:

EGLISE . WALONNE DE DELFF.

Waalse kerk te Delft.

Centraal het versiert wapenschild van Delft.

Keerzijde: Binnen een dubbele parel-cirkel.
Het omschrift:

A . CELVI . QVI . VAINCRA . 2 . TIM . 478 .

Aan hem die overwint.

tweede brief van de apostel Paulus aan Timoteüs, vers 478.

Op het veld, een arm uit de wolken.

In de hand een kroon.

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag. 89 nr. 159; Pelsdonk pag. 171 nr. 01.04.029; Allex Kussendrager, Armen-avondmaals-kerkelijke Waalse Lutherse gemeente (Delft).

Avondmaal-penning, Waalse Gemeente (Delft)

Bodemvondst, Gijs.

Avondmaal-penning van de Waalse Gemeente te Delft.

Licht gefragmenteerd aan de rand.


Materiaal: Lood.
Massa: Onbekend.
Diameter: 30 mm.
Aanmaakplaats: Delft.
Datering: z.j. Ca. 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een dubbele parel-cirkel.

Het omschrift:

EGLISE . WALONNE DE DELFF.

Waalse kerk te Delft.

Centraal het versiert wapenschild van Delft.

Keerzijde: Binnen een dubbele parel-cirkel.
Het omschrift:

A . CELVI . QVI . VAINCRA . 2 . TIM . 478 .

Aan hem die overwint.

tweede brief van de apostel Paulus aan Timoteüs, vers 478.

Op het veld, een arm uit de wolken.

In de hand een kroon.

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag. 89 nr. 159; Pelsdonk pag. 171 nr. 01.04.029; Allex Kussendrager, Armen-avondmaals-kerkelijke Waalse Lutherse gemeente (Delft).

Bedel- of legitimatiepenning, Delft. (B-Delf 01)

Bodemvondst Gj Bras.

 

 

 

 

Bedel-of legitimatiepenning.

(Armen-of leprozenhuis ?)

Voorzien van een doorboring/perforatie.

De juiste functie en datering van deze penning is onbekend.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 14 gram.
Diameter: 33 mm.
Aanmaakplaats: Delft.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een dubbele cirkel.
Het wapenschild van Delft, met in het veld twee staande leeuwen. 

Geflankeerd ter weerszijden met bladermotief.
Boven het wapen de gotische tekst.

Delf
Delft

Keerzijde: Blanco.
(Al dan niet ingeslagen/ingekerfd teken ?)

Lit.: De derde stad van Holland. Geschiedenis van Delft (2015) pag. 78; Pannekeet (www.duiten.nl) Delft; Allex Kussendrager (www.loodjes.nl) Delft.

Citaat: Kees Pannekeet, Te Delft zijn reeds in de 15e eeuw loden armenpenningen gemaakt die werden uitgereikt aan de armen.In de 16e eeuw zijn deze armenpenningen geslagen van koper, wederom ten behoeve van de armen. In 1531 en 1543 werden zij met toestemming van de centrale overheid geslagen. Zij mochten worden uitgegeven door de heilige-geest meesters (Het armenbestuur). De penningen mochten alleen als betaling worden aangenomen door de "backers, comans, snijers, schoenmaeckers ende andere diergelijcke neringe doende tot behoeff van de armen"

Degenen die deze penningen had ontvangen kon ze wekelijks omwisselen voor gewoon geld bij de armenkamer.

Citaat: In het boek "De derde stad van Holland"

Arme of zieke mensen konden met dit soort loodjes aantonen dat ze het recht hadden om te bedelen of gebruik te maken van de diensten van een gast-of leprozenhuis. 

Ook werden ze wel gebruikt als betaalmiddel voor "armenbrood".

Bedel- of legitimatiepenning, Delf. (B-Delf 02)

Bodemvondst Gj Bras.

Bedel-of legitimatiepenning.

(Armen-of leprozenhuis ?)

Voorzien van een doorboring/perforatie.

De juiste functie en datering van deze penning is onbekend.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 15 gram.
Diameter: 30 mm.
Aanmaakplaats: Delft.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een dubbele cirkel.
Het wapenschild van Delft, met in het veld twee staande leeuwen. 

Geflankeerd ter weerszijden met bladermotief.
Boven het wapen de gotische tekst.

Delf
Delft

 

Keerzijde: Blanco.
(Al dan niet ingeslagen/ingekerfd teken ?)

 

Lit.: De derde stad van Holland. Geschiedenis van Delft (2015) pag. 78; Pannekeet (www.duiten.nl) Delft; Allex Kussendrager (www.loodjes.nl) Delft.

 

 

 

Bedel-, of legitimatiepenning, Delf. (B-Delf 03)

Bodemvondst, bouwput Arnemuiden.

 © Collectie 't Stadthuys-Museum Arnemuiden.

Bedel-of legitimatiepenning.

(Armen-of leprozenhuis ?)

De juiste functie en datering van deze penning is onbekend.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 14,297 gram.
Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: Delft.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een dubbele cirkel.
Het wapenschild van Delft, met in het veld twee staande leeuwen. 

Geflankeerd ter weerszijden met bladermotief.
Boven het wapen de gotische tekst.

Delf
Delft

 

Keerzijde: Blanco.
(Al dan niet ingeslagen/ingekerfd teken ?)

Lit.: De derde stad van Holland. Geschiedenis van Delft (2015) pag. 78

Pannekeet (www.duiten.nl) Delft

Allex Kussendrager (www.loodjes.nl) Delft.

© 't Stadthuys-Museum Arnemuiden.

Objectnr.0460.

Citaat: Kees Pannekeet, Te Delft zijn reeds in de 15e eeuw loden armenpenningen gemaakt die werden uitgereikt aan de armen.In de 16e eeuw zijn deze armenpenningen geslagen van koper, wederom ten behoeve van de armen. In 1531 en 1543 werden zij met toestemming van de centrale overheid geslagen. Zij mochten worden uitgegeven door de heilige-geest meesters (Het armenbestuur). De penningen mochten alleen als betaling worden aangenomen door de "backers, comans, snijers, schoenmaeckers ende andere diergelijcke neringe doende tot behoeff van de armen"

Degenen die deze penningen had ontvangen kon ze wekelijks omwisselen voor gewoon geld bij de armenkamer.

Citaat: In het boek "De derde stad van Holland"

Arme of zieke mensen konden met dit soort loodjes aantonen dat ze het recht hadden om te bedelen of gebruik te maken van de diensten van een gast-of leprozenhuis. 

Ook werden ze wel gebruikt als betaalmiddel voor "armenbrood".

Begrafenispenning.

Bodemvondst, bouwput Arnemuiden. 

Uit particuliere collectie.

Begrafenispenning.

Juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 6,9 gram.

Diameter: Ø 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Delft.

Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw, begin16e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Het stadswapen van Delft.

In het veld, twee naar elkaar kijkende staande klimmende leeuwen.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Op het veld de gotische minuskel letters

O b

Obiit/overleden.

Horizontale lijn/streep door de letters o b

Symbolisch weergegeven voor de sleutel van de hemelpoort.

Boven de letters, een vijfpuntige ster. (het hemelse)

Onder de letters, een drielobbig klaverblad op steeltje. (het aardse)

Lit.: J.E.L.Pelsdonk, Pennincxkens van Loode (2003)01.04 Delft pag.170 nr.027(fo).

Bruno Janson, (2012) De gouden eeuw van Arnemuiden, Loden penningen, pag.8 nr.047.

Penning Bourgondisch wapen/sterling

Deel deze pagina

Bodemvondst, John El Oso.

(Monétaire-armen) penning stad Delft.

Naar model Groot/Sterling type.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Spijkergat, als ophang/draag-functie.

Materiaal: Tin.
Massa: 6,65 gram.
Diameter: 30 mm.
Aanmaakplaats: Delft.
Datering: Z.j. Ca. 1450-1500


Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Het omschrift:

mOnЄTΛ . nOVΛ . DЄ DЄLF :

Nieuwe munt van Delft.

Verdeeld Bourgondisch wapenschild.

Waarvan de balken en het leeuwtje, gespiegeld zijn.

Een lelie in plaats van drie lelies.

Centraal een klein hartschild in kruisvorm.

 

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Het omschrift:

nC / TVS : / mΛRT / InVS

Sint Martinus.

Lang glad gevoet kruis.

De kruisarmen, doorbreken de legende/omschrift.

In de kwartieren, telkens drie punten/bolletjes.

Lit.: J.E.L.Pelsdonk, Pennincxkens van Loode (2003) pag.182 nr.156.

Communie-penning (avondmaal-penning) Delft.

Avondmaal-penning van de Waalse Gemeente te Delft.


Materiaal: Lood.
Massa: Onbekend.
Diameter: 34 mm.
Aanmaakplaats: Delft.
Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een dubbele parel-cirkel.

Het omschrift:

VOOR . DE . COMMVNICANTEN . VAN . DELF .

Voor de communicanten van Delft.

Centraal de afbeelding uit de zegel van de Waalse gemeente.

Het "Lam Gods" staand op een weide,

met gekeerde kop.

In de linker opgetrokken voorpoot,

een kruisbanier met zegevaan naar rechts.

Keerzijde: Binnen een parel-cirkel, en gladde cirkel.

In negen regels:

Test uit "1 Cor.11:28".

         . DE .

   MENSCHEPR

OEVE HEMSELVE

 ENDE ALSOETE .

 HIJ VAN DESEN .

BROEDE  . ENDE

  DRINCKE VAN
      . DESEN .
       . KELCK .

De mensch eproeve hemselve ende also ete hij van desen broede ende drincke van dese kelck

De mens legt zichzelf op de proef, en zo eet hij van dit brood en drinkt uit deze kelk.

Lit.: Harry Donga Geslagen verbeelding, Lutherse penningen in Nederland nr. 82; Allex Kussendrager, Armen-avondmaals-kerkelijke Waalse Lutherse gemeente (Delft).

Penning armenzorg, Delft.

Penning armenzorg.

De juiste functie en datering van deze penning is onbekend.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 24,6 gram.
Diameter: 31 mm.
Aanmaakplaats: Delft.
Datering: z.j. Ca. éérste kwart 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.
Het gekroond wapenschild van Delft.

Omschrift:

DELFT . IN . / HOLLAND

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

In twee regels:

CHARI / TAS
Wat wil zeggen, Het goede doel.

Lit.: Allex Kussendrager, www.loodjes.nl  Armenpenning Delft.

Eigendomsloodje I.D.V. 1661

Bodemvondst, IJzerenhein (DVVL)

Penning/eigendomsloodje (?)

De juiste functie/plaatsbepaling is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 18 gram.
Diameter: Ø 25 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Delft .
Datering: 1661

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Een gevierendeeld familiewapenschild.

Ter weerszijden van het wapen,

een rozet met een bolletje onder en boven de rozet.

Boven het wapen de initialen.

I . D . V 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Het wapenschild van de stad Delft.

Ter weerszijden van het wapen, 

een rozet met een bolletje onder en boven de rozet.

Boven het wapen het jaartal.

I66I

Graanpenning (?)

Graanpenning (?)


Materiaal: Koper.
Massa: Onbekend.
Diameter: 
Ø  22 mm.

Aanmaakplaats: Delft.
Datering: z.j. Ca. 16de eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Het wapenschild van de stad Delft.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Twee ringen, boven elkaar staande.

Rechts, de gotische letter.

           ℜ

Boven en onder de letter, een punt/bolletje.

Lit.: A. Kussendrager & M. van der Harst, Graanpenningen/Koren accijns loden. Delft.

Gelijksoortige penning met hoed en gotische letter R .

Ontgrondingspenning 1750

Ontgrondingspenning stad Delft.

Voorzien van een ophangingsgaatje.


Materiaal: Lood.
Massa: Onbekend.
Diameter: 60 mm.
Aanmaakplaats: Delft.
Datering: 1750


Voorzijde: Binnen een versierde boord.

Gekroond wapenschild van de stad Delft.

Boven het wapen:

DELFT

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

Een klimmende leeuw naar links gewend.

Ter weerszijden het gesplitst jaartal 17 / 50

Onder de leeuw het volgnummer.

N 3

Lit.: Pelsdonk pag 159, 1603 Ontgrondingspenningen.

 (Noot: Pelsdonk) De penningen zijn ingestempeld met een volgnummer. 

Het ontgronden (turfsteken) was belast.

Voordat het turf per schip mocht worden vervoerd, diende de schipper zich laten inschrijven bij de belastingsinner, en bekwam hij een penning.

Mensen die het tuf laden of losten, dienden de hoeveelheid turf te controleren.

En met de penning terug naar de belastinginner gaan.

Pas als de schipper het vereiste bedrag had betaald, mocht hij wegvaren.

Stedelijke penning/mereau 1577

Uit de collectie, © Bert Willemsen (Muntmarkt.nl)

Stedelijke penning/mereau.

De juiste functie van deze penning is onbekend.


Materiaal: Koper.
Massa: 2,39 gram.
Diameter: 
Ø  23 mm. x 21,6 mm.

Aanmaakplaats: Delft.
Datering: 1577


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

De cirkel is onderbroken aan de letter D.

Centraal, in het veld de letters.

DELF

Delft

Onder en boven versiert met krulmotief.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Centraal, in het veld het jaartal.

                1577

Onder en boven versiert met krulmotief.

Penning/loodje Ster, Delft.

Bodemvondst, Tim Vermaesen.

Penning/loodje Delft.

De juiste functie en datering van deze penning is onbekend.


Materiaal: Lood.
Massa: 5 gram.
Diameter: 21 mm.
Aanmaakplaats: Delft.
Datering: z.j. Ca. 18e à 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen dubbele gladde cirkels.

Centraal de letters:

DELF

Delft.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel, en gladde cirkel.

Een opgehoogde achtpuntige ster, 

Turf-penning 1571 (D-TP 01).

Bodemvondst, Arnold (Antonio BVW)

Turf-penning (Armenkamer) Delft.

Licht geplooid, aan de rand.


Materiaal: Lood.
Massa: Onbekend.
Diameter: 25 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Delft.
Datering: 1571


Voorzijde: Binnen een brede cirkel.

Het wapenschild van de stad Delft.

Boven het wapen, het verkort jaartal 1571

Keerzijde: Binnen een brede cirkel.

Centraal, in een horizontale balk met dubbele lijn.

TVRF

Turf

Centraal, een (passer) punt.

Lit.: Pelsdonk, pag.170 nr.026; Allex Kussendrager, www.loodjes.nl  Delft, Turfpenning.

Turf-penning 1571 (D-TP 02).


Bodemvondst, Jim Hollaar.


Turf-penning (Armenkamer) Delft.Materiaal: Lood.
Massa: Onbekend.
Diameter: 20 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Delft.
Datering: 1571


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord,

en lijncirkel.

Het wapenschild van de stad Delft.

Boven het wapen, de eindcijfers van het jaartal:

                                    7I

                                 1571
Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord,

en lijncirkel.

Centraal, in een horizontale balk met dubbele lijn.

                                TVRF

                                 Turf

Centraal, een (passer) punt.
Lit.: Pelsdonk, pag.170 nr.026.

Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Delft, Turfpenning.


___________________________________________


Penning/loodje Wapenschild "Delft".

Bodemvondst, Mitchell Christiaanse.

Penning/loodje Delft.

Licht verplooid aan de rand.

De juiste functie/plaats en datering van deze penning is onbekend.


Materiaal: Lood.
Massa: Onbekend.
Diameter: 37 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Delft (?).
Datering: z.j. Ca. 18e à 19e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op het veld.

Gekroond stadswapenschild van Delft (?)

Vastgehouden door twee klimmende leeuwen.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Centraal, een ringetje/cirkeltje.

Waarnaast de letter M

Legitimatie-penning Bevolkingsagent

Legitimatie-penning Bevolkingsagent te Delft.

Voorzien van draagoog en draagring.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen en gegraveerd.
Massa: Onbekend.
Diameter: 
Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: Delft .
Datering: z.j. eind 19de eeuw.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond wapenschild van de stad Delft.

Gehouden door twee leeuwen op een sokkel.

Onder het wapen een lauwerkrans met twee palmtakken.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Omschrift:

BEVOLKINGS AGENT

        ༻.༺

          der

        ༻.༺

 GEMEENTE DELFT

Legitimatie-penning IJker Stadswaag 1896

Legitimatie-penning IJker van het botervaatwerk in de stadswaag te Delft.

Op naam van H.R. Voet.

Voorzien van draagoog en draagring.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen en gegraveerd.
Massa: Onbekend.
Diameter: 
Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: Delft .
Datering: 1896


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond wapenschild van de stad Delft.

Gehouden door twee leeuwen op een sokkel.

Onder het wapen een lauwerkrans met twee palmtakken.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In zes regels:

    H. R. VOET ⊱

       IJKer

       ~ van het ~

    botervaatwerk

     in stadswaag

        ༻.༺

1871 - 1 Juli - 1896.

700 jaar stad Delft 1946


Herdenking 700 jaar stadsrechten te Delft.


Naar model vroedschapspenning.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1946.


Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord.

Zicht op de stad Delft met trekvaart


Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord.

In zeven regels:

           · DELFT ·

    HERDACHT · NA ·

  ZEVEN · EEUWEN ·

 DE · VERWERVING ·

        · ZIJNER ·

   STADSRECHTEN ·

      · 1246 - 1946 ·

                 ✥

__________________________________________