Passement en Lintwerkers 1777


Gildepenning/Overmanspenning Passement en Lintwerkers.

Op naam van Johannes Messersmit.


Materiaal: Zilver (Zg).

Massa: 14,69 gram.

Diameter: Ø 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1777


Voorzijde: Binnen een verhoogde kabelrand.

Het omschrift.

PASSEMENT EN LINTWERCKERSGILT

Onder een platte kroon.

In een gecisileerd veld.

Een klos, haspel, weversspoel en een knijpschaar.Voorzijde: Binnen een verhoogde kabelrand.

Het gekroond wapen van de stad Amsterdam.

Het wapen gehouden, door twee leeuwen als schildhouders.

Onder het wapen een cartouche,

waarin het gildelid en jaartal.

           IOHANNES
        MESSERSMIT

              I7  /  77

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse

Ambachtsgilden, Amsterdam 34.Passement- en

Lintwerkers pag.67 nr.34.1.

Dirks, Gildepenningen VI.64.

Amsterdam Museum, Identificatie PA 2950 _______________________________________________Passement en Lintwerkers

Bodemvondst, uit particuliere collectie.

Gildepenning Passement en Lintwerkers.

Op naam van Isaac Potgieter.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 1705-1760

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels.

Het omschrift.

PASSEMENT EN LINTWERCKERSGILT

Onder een platte kroon.

Een klos, haspel, weversspoel en een knijpschaar.

Scharenslijpers 1577

Scharenslijpers 1629


Gildepenning "Scharenslijpers".

Op naam van Cornelis Banckrus.


Draagoog met pengat voor ophanging.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 14,93 gram.

Afmetingen: 49 mm. x 50 mm. met draagoog 56 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1629


Voorzijde: Binnen een rechthoekig plaatje,

met afgeronde hoeken.

Twee werkmannen aan een rad met vlakke slijpsteen.

Bezig met het slijpen van werkinstrumenten.

Bovenaan tussen een diktepasser de letters:

                           A  /  C

Links een houweel, rechts twee bijlen.

Onderaan links een emmer, rechts een spade.

In de afsnede, in twee regels:

   BANCKRVS · CORNELIS

              ANNO · I629


Keerzijde: Binnen een rechthoekig plaatje,

met afgeronde hoeken.

In elf regels tekst:

     DESE ° EXTREMENDE

N ° ERST ° GEMAECHT ° EN
    DENV, GESCHILLEBEN °

BLANCK ° ENDE ° SCAERBT

 OD ° DAT ° DEN °TIMERMA

  N ° DOET ° SIN ° WERCKT

      OM ° ET ° HOVT ° MA

         ECKEN ° BEQVAM °

     WANT ° MEN ° SIEDER

           SONE ° HEVSEN

               VAN STAEN °

Vrij vertaald: Deze werktuigen eerst gemaakt en dan

geslepen. Blank en scherp gemaakt zodat de

timmerman in zijn hout kan werken.

Zo ziet men mooie huizen staan.


Lit.: Rijksmuseum Amsterdam. Identificatie NG-VG-7-227.

Niet vermeld in Wittop Koning.


_________________________________________________

Scheepstimmerlieden 1687

Gegraveerde Gilde-, presentiepenning scheepstimmerlieden.

Spijkergat/pengat voor ophanging.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1687

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een ongetuigde driemaster naar rechts varende. 

Onder het schip, golven.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In vier regels, met datering.

20 OCTOB

   IOVE

DE REIER

   1687

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam pag.42 nr.2.2.

Dirks, XVI.170.

Chris Teulings, Gildepenningen, Hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden (2019) pag.374.

Schilders of St-Lucas 1634

Gildepenning (Begrafenis-penning ?) Schilders of St-Lucas.

Naar model 1683

Gegraveerd jaartal en gildelid.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter:  Ø 34 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1728

Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Een gevleugelde os met rechtsgewende kop

Het wapenschild van de St-Lucasgilde.

Het wapen omklemd met de poten van de os.

Schilders of Sint Lucas 1748

Gildepenning (Begrafenis-penning ?) Schilders of St-Lucas.

Naar model 1683

Gegraveerd jaartal en gildelid.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 18,29 gram.

Diameter:  Ø 34 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1748

Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Een gevleugelde os met rechtsgewende kop

Het wapenschild van de St-Lucasgilde.

Het wapen omklemd met de poten van de os.

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Een sierlijk versierde cartouche in drie compartimenten.

In het bovenste compartiment het jaartal.

                        1748

Gescheiden door een doodshoofd, centraal het gildelid in drie regels.

                     ABRAHAM

               van den

               BROECK

In het onderste compartiment de letter

     S

Schilder.

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachten. Amsterdam, 12.Schilders of St-Lucaspag. pag.52 nr.12.2.

Dirks XV.164.

Keuzenkamp 243a.

Minard-Van Hoorebeke nr.176, foutief opgegeven voor Gent.

Schilders of Sint Lucas 1764

Schoenmakers

Bodemvondst, Axel.

Enkelzijdige penning Schoenmakers-gilde.

Voorzien van cijfer-kloppen.

Materiaal: Messing.

Massa: 3 gram.

Diameter: Ø 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam ?

Datering: z.j. Ca 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Een staand mes en els.

Met daarboven een kroontje.

Buiten de parelcirkel, de ingeslagen cijfers.

4 6 4

Keerzijde: Blanco.

Slepers 1619 Jan Landers.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Het gekroond wapen van de stad Amsterdam.

Het wapen gehouden, door twee leeuwen als schildhouders.

Onder het wapen een cartouche, waarin het gildelid.

                Isaac Potgieter

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 34.Passement- enLintwerkers pag.67 nr.34.1.

Dirks, Gildepenningen VI.64.

Chris Teulings, Gildepenningen, Hun rol binnen de

ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden (2019) pag.374.

Minard-Van Hoorebeke, pag.33 nr.37.

Schaatsen-leesten en klompenmakers" 1751

Bodemvondst,  Fred Draaijer.

Gildepenning Schaatsen, leesten en klompenmakers.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1751

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Geflankeerd en vastgehouden, door twee staande leeuwen.

Onder het stadswapen,

de initialen gegraveerd van het gildelid.

J D V

Onderaan het jaartal

1751

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Een leest, schaats en klomp.

In de afsnede, het volgnummer/gildelidnummer.

28

Lit.: Wittop Koning, Amsterdam pag 69, 40.2.

Dirks CXXXIX.4.

Schaatsen-leesten en klompenmakers 1751(JVDK)


Gildepenning Schaatsen, leesten en klompenmakers.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: 10,87 gram.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1751


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Geflankeerd en vastgehouden, door twee staande leeuwen.

Onder het stadswapen,

de initialen gegraveerd van het gildelid.

· J · V · D · K ·

Onderaan het jaartal

             1751


Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Een leest, schaats en klomp.

In de afsnede, het volgnummer/gildelidnummer.

                             N°  45
Lit.: Wittop Koning, Amsterdam pag 69, 40.2.

Dirks Gildepenningen, CXXXIX.4._______________________________________________Gildepenning "Scharenslijpers".

Op naam van Pieter la Boy.

Pengat voor ophanging.

Materiaal: Messing.

Massa: 20,26 gram.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1577

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond wapen van de stad Amsterdam.

Het wapen gehouden, door twee leeuwen als schildhouders.

Onder het wapen een cartouche, waarin het gildelid en jaartal in drie regels.

              PIETER

              LA BOY

               I577

Keerzijde: Binnen een gekartelde rand/boord.

Een scharenslijper aan het werk.

Een platte kruiwagen waarop een slijpsteen,

die met de linkervoet draaiende word gehouden.

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 26.Scharenslijpers pag.63 nr.26.1.

Dirks, Gildepenningen VIII.91.

Chris Teulings, Gildepenningen, Hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden (2019) pag.374.

Collectie, Amsterdam Museum. Identificatie PA 143.

Schilders of St-Lucas 1623

Bodemvondst, Pieter de Breuk.

Gildepenning Schilders of St-Lucas.

Gegraveerde uitvoering.

Materiaal: Messing.

Massa: 3,7 gram.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1623

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

St-Lucasschild.

Met daarboven het jaartal 

1623

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

In drie regels:

Thomas

 Adams

   B H

(mogelijks staat B H voor Boek-handelaar ?)

Lit.: Wittop Koning, Amsterdam Pag 51, 12.1.

Keuzenkamp 512.

Uit de collectie, Pieter de Breuk.

Gildepenning Schilders of St-Lucas.

Gegraveerde uitvoering.

Materiaal: Messing.

Massa: 6,65 gram.

Diameter:  Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1623

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

St-Lucasschild.

Met daarboven het jaartal.

1634

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

In drie regels:

 Gerrijt

Ockers

    G

(mogelijks staat G voor glazenmaker ?)

Lit.: Wittop Koning, Amsterdam Pag 51, 12.1.

Keuzenkamp 512.

Schilders of Sint Lucas 1728

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Een sierlijk versierde cartouche in drie compartimenten.

In het bovenste compartiment het jaartal.

                     1728

Gescheiden door een doodshoofd, centraal het gildelid in

twee regels.

                     Dirck

            TOLLENAER

In het onderste compartiment de letter

        G

Glazenmaker

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachten. Amsterdam, 12.Schilders of St-Lucaspag. pag.52 nr.12.2.

Dirks XV.164.

Keuzenkamp 243a.

Minard-Van Hoorebeke nr.176, foutief opgegeven voor Gent.

Gildepenning (Begrafenis-penning ?) Schilders of St-Lucas.

Gegraveerd jaartal en gildelid.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter:  Ø 42,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1764

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een sierlijk versiert wapenschild van de St-Lucasgilde.

Het wapen gehouden met de voorpoten door een os.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een sierlijk versierde cartouche in drie compartimenten.

In het bovenste compartiment het jaartal.

                     17 64

Gescheiden door een doodshoofd, centraal het gildelid in

twee regels.

                        PIETER

                SMIT.

In het onderste compartiment de letter

      B. .

Beeldhouwer

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse

ambachten. Amsterdam, 12.Schilders of St-Lucaspag. pag.52 nr.12.3.

Dirks IX.102.

Keuzenkamp 240-241.

Minard-Van Hoorebeke pag.30  afb.33.

Bodemvondst Pieter de Breuk.

Slepers gildepenning.

Materiaal: Messing.

Massa: 10,01 gram.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.

Vervaardiger: Geelgieter Hans Rogiers. 

Datering: 1619.

Voorzijde: Binnen een parelrand.

Een gaande sleper, in de rechterhand een zweepslag.

Met ingespannen paard en ongeladen sleep.

In de afsnede het jaartal tussen twee rozetten.

 1619 

Boven het paard, een lege cartouche.

Voor nummering van het gildelid.

Keerzijde: Binnen een laurierkrans,

onder en boven, links en rechts versiert door een rozet.

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Vastgehouden door twee staande leeuwen.

In de afsnede, de gegraveerde naam van de sleper.

Jan Landers.

Lit.: Wittop Koning pag. 43 Amsterdam 4.1.

Dirks IX.103.

Keuzenkamp 244.

Minard-Van Hoorebeke pag.46  afb.65.

Slepers 1619 Jan Baltesse Bos.

Slepers gildepenning.

Materiaal: Messing.

Massa: Ca. 10 gram.

Diameter: Ø 31,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.

Vervaardiger: Geelgieter Hans Rogiers. 

Datering: 1619.

Voorzijde: Binnen een parelrand.

Een gaande sleper, in de rechterhand een zweepslag.

Met ingespannen paard en ongeladen sleep.

In de afsnede het jaartal tussen twee rozetten.

 1619 

Boven het paard, een lege cartouche.

Voor nummering van het gildelid.

Keerzijde: Binnen een laurierkrans,

onder en boven, links en rechts versiert door een rozet.

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Vastgehouden door twee staande leeuwen.

In de afsnede, de gegraveerde naam van de sleper in twee regels.

Ian Baltesse

    Bos

Lit.: Wittop Koning, Penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. (1978) pag. 43 Amsterdam 4.1.

Dirks IX.103.

Keuzenkamp 244.

Minard-Van Hoorebeke pag.46  afb.65.

Slepers 1778 Pieter Hart.

Slepers gildepenning.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.

Vervaardiger: Geelgieter Hans Rogiers. 

Datering: 1778

Voorzijde: Binnen een parelrand.

Een gaande sleper, in de rechterhand een zweepslag.

Met ingespannen paard en ongeladen sleep.

In de afsnede het jaartal tussen twee rozetten.

 1619 

Boven het paard, een lege cartouche.

Voor nummering van het gildelid.

Keerzijde: Binnen een laurierkrans,

onder en boven, links en rechts versiert door een rozet.

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Vastgehouden door twee staande leeuwen.

In de afsnede, de gegraveerde naam van de sleper en datering.

Pieter Hart

11 November

  1778

Lit.: Wittop Koning, Penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. (1978) pag. 43 Amsterdam 4.1.

Dirks IX.103.

Keuzenkamp 244.

Minard-Van Hoorebeke pag.46  afb.65.

Smeden-gilde 1681


Enkelzijdige geklopte Gildepenning "Smeden".


Materiaal: Messing.

Bewerking: Geklopt.

Massa: 4,57 gram.

Afmetingen: 24 mm. x 24 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1681


Voorzijde: Geklopt op een vierkant plaatje,

de hoeken afgerond.

Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Gekruist over elkaar liggend.

Een gekroonde smidshamer, sleutel, mes

en een zwaard getopt met een emmer/ketel.

Ter weerszijden, het gesplitste jaartal.

                      I6  /  8I


Keerzijde: Blanco.


Lit.: Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-7-229.


________________________________________________


Smeden. Johannes de Smet.

Uit de collectie, Lothar Boerjan.


Enkelzijdige gegraveerde Gildepenning "Smeden".

Mogelijkse voorloper van Amsterdamse Smedenpenningen.


Materiaal: Messing.

Massa: 13,52 gram.

Diameter: Ø 36 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend,  Amsterdam (?).

Toewijzing Amsterdam is nog onzeker.

Datering: z.j. Ca. eind 17e eeuw. 

Voorzijde: Binnen een cirkel.

Een aambeeld met twee hamers.

In twee regels, de meester smid.

  I . D

SMEDT

Johannes de Smet (?)

Boven de letters, een veelpuntig stermotief.

Links en rechts versiert, met bladertakken en uitlopers.

Keerzijde: Blanco, centraal een passerpunt.

Bron: Correspondentie Chris Teulings, Onb29,01126 Johannes de Smet Koperslager.  

Noord-Nederlandse gildepenning.

 

 

Smeden of Eloyen 1767

Gildepenning  "Smeden of Eloyen".

Gegraveerde naam en jaartal. 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 36 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam .

Datering: 1767

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Gelegen op een gekruist zwaard en mes.

Een gekroonde smidshamer.

Links een sleutel, rechts een ketel.

Onderaan een geweerslot.

Omsloten met een banderol.

ELOYEN / GILT OO