Penning St-Andreas, (Orde van de Distel)

Bodemvondst, Pieter De Milt.

Penning Orde van de Distel (?) .

Sint-Andreas.

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Tin.

Massa: 4,25 gram.

Diameter: 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. (Schotland ?)

Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een smalle gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een staande St- Andreas, achter zijn martelaarskruis.

Een dubbel gelijnd kruis, centraal een (passer) punt.

Het kruis, met beide handen vasthoudend.

Keerzijde: Binnen een smalle gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.
Een Sint-Andreas kruis, dubbel gelijnd met centraal een (passer) punt.

In de kwartieren:

Rechts, een vuurslag met wegspringende flints.

Onderaan, de distel van de Orde.

Links, een hoed met pluimen (?)

Bovenaan, niet nader te bepalen onderwerp.

De Schotse "Orde van de Distel" ("The Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle") is de hoogste onderscheiding van Schotland. 

De Orde is volgens overlevering, in de Middeleeuwen opgericht, maar later weer in de vergetelheid geraakt.

In Schotland, heeft de "Orde van de Distel" voorrang boven de "Orde van de Kousenband".

Een afbeelding uit de tijd van Jacobus III van Schotland (1460-1488) toont het Schotse koninklijk wapen met de keten van de "Orde van de Distel".

Koning Jacobus VII van Schotland, heeft de Orde in 1687 opnieuw ingesteld.

Penning St-Andreaskruis.

Bodemvondst, Friso Langen.

Penning "Sint-Andreas kruis" / "Twee gekruiste lansen" (?)

(Poorterspenning/stadswachtpenning)

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 1,31 gram.

Diameter: 14 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een St-Andreas kruis/twee gekruiste lansen (?)

In het linkse kwartier, de Romeinse cijfer I

(Waardebepaling ?)

In het rechtse kwartier, een slanke toren met puntdak (?)

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een lang glad kruis.

In de kwartieren, telkens een punt/bolletje.

Centraal, in het kruishart een (passer) punt.

Penning "St- Arnoldus".

Bodemvondst, Earl Specht.

Penning op Sint- Arnoldus.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 19,82 gram.

Diameter: 26,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. (Oudenburg ?)

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een aanziende St- Arnoldus.

Gekleed met een mantel.

Links van de heilige, een kromstaf naar buiten gericht.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.
Een roerstok,  attribut van de H. Arnoldus.

Patroonheilige van brouwers.

Bevestiging van RAM Oudenburg, archeoloog Wouter d'Haese. voor H. Arnoldus.

Roerstok (St-Arnoldus ?)

Bodemvondst, The Detector (DVVL).

Penning roerstok (?)

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Gefragmenteerd aan de rand.

Lacune, door gietfout.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: 13 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een roerstok (?)

Attribut van de H. Arnoldus, patroonheilige van brouwers.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.
Een lang glad kruis.

In de kwartieren, drie punten/bolletjes (?)

Centraal, in het kruishart een (passer) punt.

Bedelpenning ? (Oog)

Bodemvondst, Adri Hoogendoorn.

Bedelpenning voor blinden (?) .

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 3,10 gram.

Diameter: 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: z.j. Ca. 14e à 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen drie gladde cirkels.

Een aanzient oog.

Centraal, een passerpunt als pupil/iris.

Keerzijde: Binnen drie gladde cirkels.
Een aanzient oog.

Waarin een dubbel kruis.

Centraal, een passerpunt als pupil/iris.

Verwijzing naar blind zijn ?

Legitimatie-penning voor blinden/slechtzienden ?

Een gewettigde (stedelijke) bedelpenning.

Waarmee men zich kon bewijzen, deze handicap te hebben.

En de toelating verkreeg van stad /gemeente om te bedelen.

Penning "Bijl/fleur de lys".

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Penning Bijl met "Fleur de lys".

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Tin.

Massa: 3,32 gram.

Diameter: 21,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Gelegen op het veld.

Een liggende bijl naar rechts.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Fleur de lys.

Penning type "Bisschop/heilige".

Bodemvondst, Tim Kauling.

Penning Bisschop/heilige.

Boorgat/nagelgat voor ophanging.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: Onbekend.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. (Groningen/Leeuwarden ?)

Datering: z.j. Ca. 15e à 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een aanziende gemijterde bisschop/heilige 

Gekleed met een mantel.

Rechts van de heilige/bisschop, de letter L

Sint Leonardus (?)

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

De gotische letters III

Als waardebepaling

Penning/loodje Bisschop/heilige (?)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

Penning/loodje, Bisschop/heilige.

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Tin.

Massa: 1,27 gram.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: z.j. Ca. 15e à 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een aanziende gemijterde bisschop/heilige 

Gekleed met een mantel.

Achter de heilige links, een kromstaf (?)

Nog zichtbare sporen van letters ter weerszijden van de heilige.

Keerzijde: Blanco.

Penning type "Christogram"

Bodemvondst, Catuvolcos.

Enkelzijdige penning met Christogram

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,13 gram.

Diameter: 14 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.

(datering is niet nader te bepalen, het "Christogram" is reeds in gebruik op penningen en muntslag vanaf de Romeinse tijd Ca. 300 na Christus tot de 18e eeuw.)

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Christogram.

Centraal een (passer) punt.


Keerzijde: Blanco

Penning met cijfer/klop (Fleur de lys)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

Enkelzijdige penning met cijfer I 

Voorzien van een klop, fleur de lys.

Geframenteerd aan de rand.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,10 gram.

Diameter: 22,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het eenvoudige cijfer I

Rechts, een ingeslagen klop van het type "Fleur de lys".


Keerzijde: Blanco.

 

Mogelijks betreft dit met het cijfer I, een waardebepaling.

En is de klop afkomstig, van een klooster/abdij of kerk.

De "lelie" is in de leer der emblemata, een symbool van de "maagd Maria".

En stelt de zuiverheid en maagdelijkheid voor.

 

 

Penning type "Davidster".

Bodemvondst, Kris (Octavianvs)

Penning met Davidster/kruismotief

(De davidster of het davidschild is een spiritueel symbool in de vorm van een hexagram, een combinatie van twee gelijkzijdige driehoeken.)

Kleine lacune, door gietfout.

Gefragmenteerd aan de randen.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e à 15e eeuws.

 

Voorzijde: Zespunt-ster, Davidster/schild

gelegen op een veld.

De lijnen lopen door, van sterpunt naar sterpunt.

Omsloten met een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal een (passer)punt.

 

Keerzijde: Breed-armig dubbel-lijnig kruis.

Omsloten door een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal een (passer) punt.

 

Penning type "Dubbele kromstaf".

Uit de collectie, Dimidov.

 

 

Enkelzijdige penning met kromstaffen (?).

Juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: lood/tin legering.
Massa: 3,15 gram.
Diameter: 17 mm.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. 


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.

Liggende op twee horizontale balken.

Twee over elkaar liggende kromstaffen, in X vorm.

De kromstaffen naar buiten gekeerd.

Met telkens een punt/bolletje ilinks en rechts in de vrijstaande vlakken.


Keerzijde: Blanco.

Penning, H. Geest (Armentafel/dis ?)

Bodemvondst, Filip Behiels.

Penning, Armentafel/dis H. Geest.

Gefragmenteerd, op keerzijde.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 15,77 gram.

Diameter: 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. (Brugge ?)

Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen twee cirkels.

Een voorstelling van de H.Geest in de vorm van een duif.

Een duif met nimbus/stralenkrans naar links gewend.

Met opgehaalde vleugels.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een breed, glad en gevoet kruis.

In de kwartieren, telkens een letter in minuskel gotisch schrift.

Niet verder leesbaar, door schade.

Gelijkzijdige penning.

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Gelijkzijdige penning met kwart-arceering

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Tin.

Massa: 1 gram.

Diameter: 14,8 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Kwart slag gearceerde kwartieren.

Centraal, een (passer) punt.


Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Kwart slag gearceerde kwartieren.

Centraal, een (passer) punt.

Penning type "Hart".(H-K 15/01)

Bodemvondst, Pieter De Milt.

Penning type "Hart"

Geknipt.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Love-token (?)

Materiaal: Lood.

Massa: 2,05 gram.

Diameter: 17 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (U.K. ?). 

Datering: z.j. Ca.15e eeuw à 16e eeuws.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een hart-motief/vorm.

Doorboord met twee gekruiste pijlen.

De pijlpunten, wijzen naar beneden.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

(licht decentrisch gegoten)

Groot gevoet kruis, centraal een groot kruishart.

De kruisarmen voorzien, van een middenlijn.

In de kwartieren telkens een bolletje/punt (?)

Penning type "IHS"

Bodemvondst, Eddy Janssens.

Penning type IHS

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3 gram.

Diameter: 18 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1350-1475.


Voorzijde: Binnen een bolletjes rand,

die de rozenkrans voorstelt.

Centraal de gotische letters IHS

De letter H versiert met een kruis.


Keerzijde: Binnen een bolletjes rand,

die de rozenkrans voorstelt.

Een niet nader te omschrijven afbeelding.

Kerkelijke penning (8 denier)

Bodemvondst, Bertus Vermeegen. 

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.


Materiaal: Lood.
Diameter: 18,5 mm.
Massa: Ca. 6 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een kerkelijk heraldisch kruis.

Verkort breedarmig kruis met concave armen.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

De minuskel gotische Romeinse cijfers VIII

Voor de waardebepaling van acht denier.

Penning type "Kam"(K-C 15/01)

Bodemvondst, George Aper.

Penning met kam in het veld.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Champagne streek. 

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Kam in het onderste deel.

Met daarboven twee punt cirkel versieringen.

Centraal, een (passer) punt.


Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort gevoet glad kruis.

In de kwartieren, telkens vier bolletjes/punten.

 

Lit.: le Livre Des Mereils nr. 59, Sébastien Lustiére, Etudes des méreaux champenois dits "au peigne".

 

Het muntbeeld, dient gelezen te worden als "Champ-peigne", een "kam in het veld".

 

Penning type "Kam" (K-C 15/02)

Bodemvondst, Friso Langen.

Penning met kam in het veld.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 11 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Champagne streek (Frankrijk). 

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Kam in het onderste deel.

Met daarboven twee ringetjes.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een glad kruis.

Centraal, een (passer) punt.

 

Lit.: le Livre Des Mereils nr. 59, Sébastien Lustiére, Etudes des méreaux champenois dits "au peigne", pag. 8 afb. 10.

 

Het muntbeeld, dient gelezen te worden als "Champ-peigne", een "kam in het veld".

 

 

Penning type "Kelk/letters". (KE 15/01)

Bodemvondst, Philippe Legrand.

Penning "Kelk/letters".

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 6,38 gram.

Diameter: 21 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een kelk/misbeker op voet.

Waarboven een zwevende hostie.

Keerzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

Centraal in het veld, de letters XUI

Mogelijks voor de waardebepaling (XVI)

16 penning.

Een rozet/bloem linksboven de letters ?

Penning "Kuipers/Ton-makers" (KT 15/01)

Uit de collectie van, Dimidov.

(Gilde ?) Penning Kuipers/tonmakers. 

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,35 gram.
Diameter: 16 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een liggende ton.

Centraal een (passerpunt) tapgat.

Keerzijde: Gelegen op een veld.

De letters IN

Lit.: A. Forgeais pag 156.

 

Penning "Kuipers/Ton-makers" (KT 15/02)

Bodemvondst, Jimmy Deschrijvere.

Penning Kuipers/tonmakers. 

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,10 gram.
Diameter: 18 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een liggende ton.

Centraal een (passerpunt) tapgat.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Kort slank kruis.

Centraal, een (passer) punt.

 

Lit.: A. Forgeais pag 156.

 

Penning "Kuipers/Ton-makers" (KT 15/03)

Bodemvondst, Hans Bostelaar.

Penning Kuipers/tonmakers.

Gefragmenteerd aan de rand. 

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1 gram.
Diameter: 13 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een liggende ton.

Centraal een (passerpunt) tapgat.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Lang smal gevoet kruis.

Liggend op een slank diagonaal gelegen kruis.

Centraal, een (passer) punt.

 

Lit.: A. Forgeais pag 156.

 

Penning type "Kroon".

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Enkelzijdige penning, gestileerde kroon.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 5,68 gram.

Diameter: 21,4 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op gladde cirkels.

Gestileerde vormgeving van een kroon.

Centraal, een (passer) punt.


Keerzijde: Blanco.

Plaquette type "Kruis".(PLK 15/01)

Uit de collectie, Dimidov.

Plaquette type kruis.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,28 gram.

Diameter: 15 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: gelegen op een veld.

Een ingeslagen kruis.

De horizontale kruisarmen, slank.

De verticale kruisarmen, dubbellijnig.

in de kwartieren telkens een bolletje/punt.

In kwartier 4, vier bolletjes/punten.


Keerzijde: Blanco.

Plaquette type "Kruis". (PLK 15/02)

Bodemvondst UK, Kristof Bruyndonckx.

Plaquette/loodje type kruis.

Geslagen kruis-motief.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 1,35 gram.

Afmetingen: 10 mm. x 10 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw begin 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een ruitvormig kader.

Geklopt kruis.


Keerzijde: Blanco.

Plaquette type "Kruis". (PLK 15/03)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Bodemvondst UK.

Plaquette/loodje type kruis.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tinlegering.

Massa: 1,56 gram.

Afmetingen: 14,7 mm. x 15 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend UK.
Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw begin 16e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op een ruitvormig plaatje.

Smal glad gevoet kruis.

De kruisvoeten, voorzien van een bolletje.

In de kwartieren, telkens een punt/bolletje/pellet.

Keerzijde: Gelegen op een viekant veld.

De letter Y , waarboven een verkleiningsteken (?)

^

Y

Drie-spaak motief (?)

Penning type "Kruis/hart" (?)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Penning type Kruis/hart ?.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 4,58 gram.

Diameter: 22 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1425-1525.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Kruis motief, met bijkomende lijnen aan de kruis-armen.


Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Hart met doorboorde pijl (?)

Getopt met een kruis.

Ter weerszijden letters ? И / A

Penning type "Kruis/muts" (?)

Bodemvondst, Eddy Janssens.

Penning type kruis/muts ?.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4 gram.

Diameter: 17 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: gelegen op een veld.

Lang glad kruis.

In de kwartieren, telkens een diagonaal lijntje/streep.


Keerzijde: Op het veld.

Niet nader te omschrijven voorstelling.

Muts met veer naar links (?)

Penning type "Kelk".

Bodemvondst Hans Bostelaar.

Kerkelijke penning (?) met miskelk.

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,07 gram.

Diameter: 24 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1350-1450.


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Een fictief wapenschild (?)
Waarvan het veld is gearceerd, en voorzien is van een brede dwarsbalk.
Ter weerszijden naast het wapen,
De gotische letters ? / A


Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Een miskelk, met daarboven een hostie met kruis.

Ter weerszijden van de kelk, gotische letters.

Rechts de gespiegelde P, links de letter ?
(Toegevoegde afbeelding van soortgelijke penning van de kerk van Pamele, Oudenaarde)


Lit.: Pelsdonk 193 (dit exemplaar)

Loodje/blokgewicht met kloppen "Vuurijzer/leeuw/letters".

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

Enkelzijdige loodje/blokgewicht met drie kloppen.

Licht gefragmenteerd aan de rand. 

De juiste functie/datering/plaats voor dit loodje is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering

Massa: 8,33 gram.

Diameter: 24,9 mm. x 22,8 mm.
Datering: z.j. Ca. 1450-1550
Aanmaakplaats: z.pl. onbekend.

Voorzijde: Geslagen op een veld.

Bovenaan een klop, met vuurijzer/vuurslag.

Links een klop, een staande leeuw naar links gewend,

omsloten met een gladde cirkel. 

Rechts een klop, met letters ? (niet nader toe te schrijven onderwerp)

omsloten met een gladde cirkel.

 

Keerzijde: Blanco.

 

 

Penning type "Maria".(MAR 15/01)

Penning type H. Maria met tekstband.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 0,80 gram.

Diameter: 17 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1350-1475.


Voorzijde: Staande gekroonde H. Maria.

Met kind op de linkerarm.


Keerzijde: Tekstband tussen twee dubbele lijnen.

In gotisch lettertype.

MARIA

Penning type "Maria".(MAR 15/02)

Uit de collectie, Dimidov.

Penning type H. Maria met tekst.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,44 gram.

Diameter: 22 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1350-1475.


Voorzijde: Binnen een dubbele cirkel.

Een gearceerde binnen sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal de gotische letters IHS

De letter H versiert met een kruis.


Keerzijde: Binnen een dubbele cirkel.

In gotisch lettertype.

MARIA

Tussen de letters een bloem, met lelie-bladeren.

Deel deze pagina