Type "Sterling" (S 14/01)

Bodemvondst Marcel De Putter.

Pseudo-muntpenning van het Sterling type.

Voorzien van een ingeslagen draaggaatje.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 19 mm.

Massa: 1,64 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een gekroond hoofd.

De kroon doorbreekt de pseudo-legende.

Keerzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een drievoudig gevoet kruis.


Lit: Gezocht en gevonden 7.5.8.; Pelsdonk 215 e.v.; A.Forgeais Blz.115 e.v.

Type "Sterling" (S 14/02)

Bodemvondst Roland Decock.

Penning "Sterling" type. 

(Pseudo-munt penning) 

Mogelijks naar model Hollandse sterling Floris V (?)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 1,50 gram.
Diameter: 15 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1277-1350


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband, die een pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend borstbeeld.
(naar voorbeeld van Jan I van Brabant ?)
De lijn die over de penning loopt, is vermoedelijk te wijten doordat de mal was gebarsten.


Keerzijde: Lang gevoet kruis, gekantonneerd met telkens drie bolletjes.
De gearceerde buitenbaan, stelt een pseudo-legende voor.


Lit: Pelsdonk 218; Grolle 11.7.4.

Type "Sterling" (S 14/03)

Bodemvondst Rob (Rakker).

Pseudo-muntpenning van het Sterling type.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Nabootsing op de muntslag "Long cross penny" van koning Edward I, II of III.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 20 mm.

Massa: Onbekend.
Aanmaakplaats:z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een gekroond hoofd.

De wangen, bol uitgevoerd.

Keerzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een groot glad gevoet kruis.
In de kwartieren telkens drie punten (?).


Lit: Pelsdonk 215 e.v.; A.Forgeais Blz.115 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.8.

Type "Sterling" (S 14/04)

Bodemvondst, Johan Dils.

(Archeologische opgraving)

Pseudo-muntpenning van het Sterling type.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 20 mm.

Massa: Onbekend.
Aanmaakplaats:z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een gekroond/gemutst hoofd.


Keerzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een groot glad gevoet kruis.
In de kwartieren telkens drie punten (?).


Lit: Pelsdonk 215 e.v.; A.Forgeais Blz.115 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.8.

 

Type "Sterling" (S 14/05)

Bodemvondst, Roland De Cock.

Pseudo-muntpenning van het "Sterling" type.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,27 gram.

Diameter: 16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e eeuws.

Voorzijde: Binnen een gladde buitenrand.

Een gekroond, aanziend hoofd.(?)

Keerzijde: Binnen een gladde buitenrand.

Lang gevoet kruis.

Met in de kwartieren:

1/ drie bolletjes.

2/ twee bolletjes.

3/ een bolletje.

4/ rustbank/bed.(?)


Er is een verhaal over deze soort van loden penningen.
Deze werden, uitgegeven als vorm van betaalmiddel (tegoed).
En om hun te herinneren aan de dagtaak, staan in de kwartieren van het gevoet kruis (Wat de godsdienst voorstelt) een keer drie, een keer twee, en een keer 1 bolletje.
Wat de zes werkdagen van de week voorstelt.

In het laatste kwartier, staat een rustbank (Rustdag) wat de zondag voorstelt.
De keerzijde, stelt een goedgezind hoofd voor.
Wat hier van deze bewering klopt, daar kunnen we enkel maar naar gissen.

 

Type "Sterling" (S 14/06)

Bodemvondst, Jules van der Vleuten.

Pseudo-muntpenning van het Sterling type.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 18 mm.

Massa: 3,5 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een versierde band.
Die een arabesken omschrift/pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend gekroond hoofd.

De kroon en het bovenlichaam, doorbreken de pseudo-legende.


Keerzijde: Binnen een versierde band.
Die een arabesken omschrift/pseudo-legende voorstelt.
Een lang gevoet kruis, de benen van het kruis doorbreken de pseudo-legende.
In elk kwartier, telkens drie bolletjes.


Lit: 
Pelsdonk 216; A.Forgeais Blz.115 e.v.

 

Type "Sterling" (S 14/07)


Uit de collectie, Dimidov.


Penning type "Sterling".


Licht gefragmenteerd aan de rand.


Juiste functie/datering/plaats voor deze penning

is onbekend.


Materiaal: Tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Diameter: Ø 17 mm.

Massa: 1,91 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een anepigrafisch schrift voorstelt.

Een aanziend hoofd.

De hals in de gearceerde boord.


Keerzijde: Binnen een parelboord .

Die een anepigrafisch schrift voorstelt.

Een lang glad gevoet kruis, de kruisvoeten raken

de parelboord.
Gekwartierd met twaalf bolletjes.

(naar type "Sterling")


Lit.: A.Forgeais Blz.115 e.v.___________________________________________
Type "Sterling" (S 14/08)

Bodemvondst Rob (Rakker)

Pseudo-muntpenning van het Sterling type.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 16 mm.

Massa: Onbekend.
Aanmaakplaats:z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend hoofd.


Keerzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een groot glad gevoet kruis.
Zonder bolletjes/punten in de kwartieren.

Centraal in het kruishart, een (passer) punt.


Lit.: Pelsdonk 215 e.v.; A.Forgeais Blz.115 e.v.

Type "Sterling" (S 14/09)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Pseudo-muntpenning van het Sterling type.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 18,1 mm.

Massa: 3,53 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend gekroond hoofd.

De kroon en het bovenlichaam, doorbreken de pseudo-legende.

Keerzijde: Binnen een versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een lang gevoet kruis, de benen van het kruis doorbreken de pseudo-legende.
In elk kwartier, telkens drie bolletjes.


Lit: Pelsdonk 216; A.Forgeais Blz.115 e.v.

Type "Sterling" (S 14/10)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Pseudo-muntpenning van het Sterling type.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 18,3 mm.

Massa: 3,54 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een versierde band.
Die een arabesken omschrift/pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend gekroond hoofd.

De kroon en het bovenlichaam, doorbreken de pseudo-legende.

Keerzijde: Binnen een versierde band.
Die een arabesken omschrift/pseudo-legende voorstelt.
Een lang gevoet kruis, de benen van het kruis doorbreken de pseudo-legende.
In elk kwartier, telkens drie bolletjes.


Lit.: Pelsdonk pag 186 afb. 216 (dit exemplaar); A.Forgeais Blz.115 e.v.

Type "Sterling" (S 14/11)

Bodemvondst, Philippe Legrand.

Pseudo-muntpenning van het Sterling type.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 15 mm.

Massa: Onbekend.
Aanmaakplaats:z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend hoofd.


Keerzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een groot glad gevoet kruis.
Telkens drie bolletjes/punten in de kwartieren.

Centraal in het kruishart, een (passer) punt.


Lit.: Pelsdonk 215 e.v.; A.Forgeais Blz.115 e.v.

 

Type "Sterling" (S14/12)

Bodemvondst, Rob (Rakker).

Penning van het Sterling type.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 15 mm.

Massa: Onbekend.
Aanmaakplaats:z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend gekroond hoofd.

De wangen van het gekroond personage, bol uitgevoerd.


Keerzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een groot glad gevoet kruis.

De armen van het kruis doorbreken de middencirkel.
Telkens drie bolletjes/punten in de kwartieren.


Lit.: Pelsdonk 215 e.v.; A.Forgeais Blz.115 e.v.

Type "Sterling" (S14/13)

Bodemvondst, Dirk van Hoye.

Penning van het "Sterling" type.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 18 mm.

Massa: 2 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Een aanziend primitief gekroond hoofd.

Haarlokken ter weerzijden van het hoofd.

Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Een groot glad gevoet kruis.

Telkens twee tot drie bolletjes/punten in de kwartieren.


Lit.: Pelsdonk 215 e.v.; A.Forgeais Blz.115 e.v.

Type "Sterling" (S14/14)

Deel deze pagina

Bodemvondst, Dirk van Hoye.

Penning van het "Sterling" type.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 17mm.

Massa: 1 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een smalle gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorsteld.

Een parelcirkel als binnenbaan.

bestaande uit 38 punten/bolletjes.

Een aanziend (vrouwelijk ?) hoofd.

Keerzijde: Binnen een smalle gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorsteld.
Een lang glad slank gevoet kruis.

De kruisarmen lopen door de binnenbaan.

Centraal een (passer) punt.

De binnenbaan bestaat uit 30 punten/bolletjes.


Lit.: Pelsdonk 217.

Type "Sterling" (S14/15)

Bodemvondst, Dirk de Jong.

Penning van het "Sterling" type.

Lacune door gietfout.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 30 mm.

Massa: 4,80 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een fictief omschrift.

Die een pseudo-legende voorsteld.

Een aanziend plat gekroond hoofd.


Keerzijde: Binnen een fictief omschrift.

Die een pseudo-legende voorstelt.
Een lang glad slank gevoet kruis.

De kruisarmen lopen door tot in het omschrift.

In de kwartieren telkens drie bolletjes.

Centraal een (passer) punt.


Lit.: Pelsdonk 226. 

In Londen is een exemplaar gevonden (25 mm. 3,83 gram)met als opschrift

IN MIN BORSE ERES NIEMENT

(Spink's Numismatic Circular, 92 (1984) pag.7.

Type "Sterling" (S14/16)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

Penning van het "Sterling" type.

Doorboring/nagelgat voor ophanging.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 15,2 mm.

Massa: 1,15 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

naar links draaiend.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een aanziend gekroond hoofd.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

Naar links draaiende.

Die een pseudo-legende voorstelt.
Een lang glad slank gevoet kruis.

De kruisarmen lopen door tot tegen de sierrand.

Centraal nog een kleine cirkel.

In de kwartieren telkens drie bolletjes/punten.

Centraal een (passer) punt.


Lit.: Pelsdonk 218. 

Type "Sterling" (S14/17)

Bodemvondst, Paul Blomme.

Pseudo-muntpenning van het Sterling type.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 15 mm.

Massa: 0,83 gram.
Aanmaakplaats:z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde versierde band in driehoekmotief.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend hoofd.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel,

een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een groot glad gevoet kruis.
Centraal, een (passer) punt.


Lit.: Pelsdonk 215, deze penning ; A.Forgeais Blz.115 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.8.

Type "Sterling" (S 14/18)

Bodemvondst, Paul Blomme.

Penning van het Sterling type.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 15 mm.

Massa: 0,70 gram.
Aanmaakplaats:z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend gekroond hoofd.

De wangen van de gekroonde persoon, bol uitgevoerd.


Keerzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een groot glad gevoet kruis.

De armen van het kruis doorbreken de middencirkel in parelmotief.
Telkens drie bolletjes/punten in de kwartieren.


Lit.: Pelsdonk 218 e.v.; A.Forgeais Blz.115 e.v.

Type "Sterling" (S 14/19)

Bodemvondst, Paul Blomme.

Penning van het Sterling type.

Licht gefragmenteerd, door barst aan de rand.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 15 mm.

Massa: 0,57 gram.
Aanmaakplaats:z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend gekroond hoofd.

De wangen van het gekroonde personage, bol uitgevoerd.


Keerzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een groot glad gevoet kruis.

De armen van het kruis doorbreken de gladde middencirkel.
Telkens drie bolletjes/punten in de kwartieren.

Centraal, een (passer) punt.


Lit.: Pelsdonk 218, deze penning.

Zie ook (S14/18)

Type "Sterling" (S 14/20)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

Penning van het Sterling type.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 15,4 mm.

Massa: 1 gram.
Aanmaakplaats:z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend gekroond hoofd.

Keerzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een groot glad gevoet kruis.

De armen van het kruis doorbreken de gladde middencirkel.
Telkens drie bolletjes/punten in de kwartieren.


Lit.: Pelsdonk 218.

Type "Sterling" (S 14/21)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

Penning van het Sterling type.

Geframenteerd aan de rand, door gietfout.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 14,6 mm.

Massa: 0,51 gram.
Aanmaakplaats:z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel,
Een aanziend gekroond hoofd.

Centraal, een (passer) punt.


Keerzijde: Gelegen op een gladde cirkel.

Een groot glad gevoet kruis.

De armen van het kruis doorbreken de gladde middencirkel.
Telkens drie bolletjes/punten in de kwartieren.

Centraal, een (passer) punt. 

Type "Sterling" (S 14/22)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

Penning van het Sterling type.

Lacune, door gietfout.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 15,1 mm.

Massa: 0,65 gram.
Aanmaakplaats:z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend gekroond hoofd.

De wangen van het gekroonde personage, bol uitgevoerd.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een groot glad gevoet kruis.

De armen van het kruis doorbreken de gladde middencirkel.
Telkens drie bolletjes/punten in de kwartieren.

Centraal, een (passer) punt.


Lit.: Pelsdonk 218.

Zie ook (S14/18) en (S14/19), komen uit dezelfde gietmal.

Type "Sterling" (S 14/23)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

Penning van het Sterling type.

Gefragmenteerd aan de rand.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 12,5 mm.

Massa: 0,70 gram.
Aanmaakplaats:z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend gekroond hoofd.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een groot glad gevoet kruis.

De armen van het kruis raken de sierboord.
In de kwartieren telkens, een bolletje/punt.

Centraal, een (passer) punt.


Lit.: Pelsdonk 215 e.v.

Type "Sterling" (S 14/24)

Bodemvondst, Mark Boeckhout.

Penning van het Sterling type.

Licht gefragmenteerd aan de rand, plooischade.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 15 mm.

Massa: 1,1 gram.
Aanmaakplaats:z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend gekroond hoofd.

Keerzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een groot glad gevoet kruis.

De armen van het kruis doorbreken de gladde middencirkel.
Telkens drie bolletjes/punten in de kwartieren.


Lit.: Pelsdonk 218.

Type "Sterling" (S 14/25)

Bodemvondst, Robert Ian McGowan.

Penning van het Sterling type.

Licht decentrisch gegoten.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.

Diameter: 17 mm.

Massa: 1,6 gram.
Aanmaakplaats:z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend hoofd.

Keerzijde: Binnen een gearceerde versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een groot glad gevoet kruis.

Telkens drie bolletjes/punten in de kwartieren.

Centraal, een (passer) punt.


Lit.: Pelsdonk 218.

Type "Sterling" (S 14/26)

Bodemvondst, Alex Van Der Kallen.

Penning van het "Groat Sterling" type.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Licht gefragmenteerd aan de rand. 

Materiaal: Lood.

Diameter: 28 mm.

Massa: 6,07 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Een fictief omschrift (?)
Die een pseudo-legende voorstelt.
Binnen een veelpas, de punten versiert met een drielobbig bladmotief.

Een gekroond, aanziend hoofd.

Interpunctie, zespuntige ster.

Keerzijde: Binnen drie gladde cirkels .

Fictieve legende, in de binnen en buitenbaan.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een groot glad gevoet kruis, die de legende onderbreekt.

Telkens drie bolletjes/punten in de kwartieren.

Centraal, een (passer) punt.


Lit.: Pelsdonk, Pennincxken van Loode, pag.187 nr.225. (Dit exemplaar)

Type "Sterling" (S 14/27)

Bodemvondst, Sicco Siegers.

Pseudo-muntpenning van het Sterling type.

Licht gefragmenteerd, plooibarsten.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 15 mm. x 16 mm.

Massa: 1,275 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een versierde/geparelde boord.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend (rondvormig) hoofd.

Keerzijde: Binnen een versierde/geparelde boord.
Die een pseudo-legende voorstelt.

(Bijna, niet meer herkenbaar)
Een lang gevoet kruis.

In de kwartieren telkens drie bolletjes/punten.

Centraal, een (passer) punt.


Lit.:
 A.Forgeais Blz.115 e.v.

Soortgelijk exemplaar (S 14/07)

Type "Sterling" (S 14/28)

Bodemvondst, John El Oso.

Pseudo-muntpenning van het Sterling type.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.

Diameter: Onbekend.

Massa: Onbekend.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een smalle gearceerde boord.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend gekroond hoofd.

Keerzijde: Binnen een smalle gearceerde boord.
Die een pseudo-legende voorstelt.

Een lang gevoet kruis.

In de kwartieren telkens drie bolletjes/punten/pellets.

Centraal, een (passer) punt.

Type "Sterling" (S 14/29)

Pseudo-muntpenning van het Sterling type.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 18 mm.

Massa: 2,06 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een naar rechts draaiende gearceerde boord.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend hoofd, met hoofddeksel.

Keerzijde: Binnen een naar recht draaiende gearceerde boord.
Die een pseudo-legende voorstelt.

Een lang gevoet kruis.

In de kwartieren telkens drie bolletjes/punten/pellets.

Centraal, een (passer) punt.

Lit.: J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode, pag.187 nr.228.

(Dit exemplaar)

Type "Sterling" (S 14/30)

Bodemvondst, Paul Blomme.

Pseudo-muntpenning van het Sterling type.

Lichte pooi aan de rand.

Minimale lacune/gietfout.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 26 mm.

Massa: 5,2 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een versierde boord.

Gearceerde driehoeken, naar binnen gekeerd.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een aanziend hoofd, met kroon.

En gekruld haar.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een gelelied kruis, liggende op een binnencirkel.

In de kwartieren, telkens drie bolletjes/punten/pellets.

De drie punten, telkens vergezeld van een ringetje.

Buiten de binnencirkel, tussen de lelie kruisvoeten.

Versiert met ringetjes.

Lit.: J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode,Type 06. Het sterling-type en penningen met een hoofd. pag.186 e.v..

Type "Sterling" (S 14/31)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

Penning van het Sterling type.

Geframenteerd aan de rand, door gietfout.

Kleine lacune, door gietfout.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Tin.

Diameter: 20,3 mm.

Massa: 1,73 gram.
Aanmaakplaats:z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1350.


Voorzijde: Binnen een gestreepte cirkel.
Een aanziend hoofd, met muts.

De kledij gearceerd, en vastgehouden met een mantelspeld.

Keerzijde: Binnen een fijne gladde cirkel.

Een groot gevoet glad kruis.

De kruisvoeten, meelopend met de cirkel.

In de kwartieren, telkens drie punten/bolletjes/pellets.

Lit.: J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode,Type 06. Het sterling-type en penningen met een hoofd. pag.186 e.v..