Blok/wijk, Hinthammerstraat 1774


Legitimatie draagpenning van het blok Hinthammerstraat.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 12,94 gram.

Diameter: Ø ovaal 51 mm. x 40 mm.

Aanmaakplaats: 's Hertogenbosch.
Datering: 1774


Voorzijde: Gelegen in een ovaal veld met draagoog.

De rand gelijnd omboord.

In twee regels tekst:

      HINTMER

       STRAETKeerzijde: Gelegen in een ovaal veld met draagoog.

De rand gelijnd omboord.

In drie regels, het volgnummer en datering.

                             N= 2J

                           BLOCK

                             J774
Lit.: Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-17-133.


_______________________________________________________Blok/wijk, Markt en Tolbrugstraat 1803


Legitimatie draagpenning van het blok van de Markt en de Tolbrugstraat.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 14,85 gram.

Diameter: Ø ovaal 53 mm. x 37 mm.

Aanmaakplaats: 's Hertogenbosch.
Datering: 1803


Voorzijde: Gelegen in een ovaal veld met draagoog.

De rand gelijnd omboord.

In vier regels tekst:

        BLOK

  van de Markt

          en

 TolbrugstraatKeerzijde: Gelegen in een ovaal veld met draagoog.

De rand gelijnd omboord.

In twee regels, het volgnummer en datering.

                           N° 3

                         J803 ~
Lit.: Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-17-136.
_______________________________________________________
Blok/wijk, Orthenstraat 1779


Legitimatie draagpenning van het blok Orthenstraat tot op het einde.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 9,63 gram.

Diameter: Ø ovaal 54 mm. x 41 mm.

Aanmaakplaats: 's Hertogenbosch.
Datering: 1779


Voorzijde: Gelegen in een ovaal veld met draagoog.

De rand gelijnd omboord.

Een staande heilige Petrus met nimbus naar rechts.

In de linkerhand twee sleutels aan een ring.

In de rechterhand, een boek.

Onder de heilige:

    S PETER
Keerzijde: Gelegen in een ovaal veld met draagoog.

De rand gelijnd omboord.

In zes regels, het volgnummer en datering.

                              N° 1

                           BLOCK

                           ORTEN
                           STAAT

                         EN '.ENT

                            1779
Lit.: Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-17-131.
_______________________________________________________

Blok/wijk, Vughterstraat 1764


Legitimatie draagpenning van het blok Vughterstraat.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 13,53 gram.

Diameter: Ø ovaal 51 mm. x 36 mm.

Aanmaakplaats: 's Hertogenbosch.
Datering: 1764


Voorzijde: Gelegen in een ovaal veld met draagoog.

De rand gearceerd omboord.

Een bloeiende distel.

Het gesplitst jaartal ter weerszijden van de distelbloem.

                               17  /  64Keerzijde: Gelegen in een ovaal veld met draagoog.

De rand gearceerd omboord.

In vier regels, afkorting blok/straat  en volgnummer.

                          B - V - D

                             V - S

                               N°

                               5

           Blok van de VughterstraatLit.: Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-17-132.


__________________________________________________________