Bakenlood Prins Willem V 1752


Bodemvondst, Kris Van Den Berge.


Enkelzijdig bakenlood/veer- of tollood (?) t.w.v. 12 Stuivers.


Gefragmenteerd aan de rand, centraal spijkergat/pengat.


Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 13,78 gram.

Diameter: Ø 34 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1752


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

In drie regels:

                        PW

                      ST J2

                        I752

Prins Willem (?) Twaalf stuivers 1752.


Keerzijde: Blanco.Lit.: Allex Kussendrager, 2021 Bakenloden Voor een veilige route door de

Noordelijke-Nederlanden.Nog nader te onderzoeken, pag.94  Type ZP.


Onbekend Bakenlood, Veer- of tollood, en is nog steeds niet toegewezen,

maar vermoedelijk voor bebakening van de Ooster Schelde (Tholen).

De letters PW zou kunnen staan voor Prins Willem (V), een heerlijkheid

van Prins Willem V. De loodjes zijn gekend van 1752 tot 1828.


___________________________________________________