Herderstraat 1655

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

Buurt/begrafenispenning, Herderstraat of Liefdebuurt.

's Gravenhage/Den Haag.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 50,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1655

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels, het omschrift.

+ BONVS . PASTOR . PRO .OVIBVS . SVIS :

Goede herder voor zijn kudde.

Een herder met herderstaf, in gevecht met een wolf.

Achter de herder, zijn schapen.

Op de achtergrond links een boom.

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels,

het omschrift en de datering.

+ IN . AMORE . VIVIT . MVNVS . A°. I.6.55

In de wereld van liefdeslevens, in het jaar 1655

Gezeten in het landschap tegen een boom,

een moeder met drie spelende kinderen. 

Linksboven, het gegraveerde volgnummer/lidnummer.

32

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.30 nr.233.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.502-503 nr.26.

van Remmen nr.32.

Word ook benoemd als Herder en Herderinnenstraat, volgens de kaart uit 1665 word dit de Liefdesbuurt genoemd.

Herderstraat 1655 (Begrafenis)

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

Begrafenis/presentiepenning, Herderstraat of Liefdebuurt.

's Gravenhage/Den Haag.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1655

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels, 

het omschrift en de datering.

+ IN . AMORE . VIVIT . MVNVS . A°. I.6.55

In de wereld van liefdeslevens, in het jaar 1655

Gezeten in het landschap tegen een boom, 

een moeder met drie spelende kinderen. 

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels, 

het omschrift en de datering.

. HOMO : MEMEИTO : MORI . A°.. I6 . 55 .

Onthoud de mens,  1655

Een lijkbaar met kist, en lijkkleed.

Bovenaan het gegraveerde volgnummer/lidnummer.

4

Lit.: Geen vermelding van deze begrafenispenning in Minard-Van Hoorebeke of bij J. Dirks, RNB 1859.

van Remmen nr.33.

Hofspui 1645

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

Buurt/begrafenispenning  Hofspui,

's Gravenhage/Den Haag.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1645

Voorzijde: Binnen een geparelde boord.

In vijf regels, met jaartal:

    I645

DE BVERT

   VAN T

     HOF

     SPVI

De buurt van Hofspui.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De ingeslagen cijfers:

Centraal het grote cijfer

2

Daarboven in kleine cijfers

37

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.117 nr.205.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.496 nr.8.

van Remmen nr.53.

Begrafenispenning Hof van Nieuwkoop (12)

Begrafenis/presentiepenning, Hof van Nieuwkoop.

's Gravenhage/Den Haag.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: z.j. Ca. 1658-1700

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

In vier regels, met volgnummer/lidnummer.

              N. 12 .

              Buurt,

          van t' Hof van

            Nieuwkoop.

Onder de tekst, een gelauwerd doodshoofd op gekruiste beenderen.


Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Zicht op het huis van Weldadigheid  " 't Hof van Nieuwkoop"

Genoemdnaar de stichter, Johan de Bruin, heer van Nieuwkoop.

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.129 nr.231. (Dit exemplaar)

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.515 nr.54.(Dit exemplaar).

Collectie Nederlandse Bank, Identificatie GP-00211.

Jacobijne Kloosterbuurt 1706 (15)


Buurt/begrafenispenning Jacobijne Kloosterbuurt,

's Gravenhage/Den Haag.


De juiste functie van deze penning is niet gekend.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1706


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Tussen twee cirkels het omschrift:

IACOBYNE CLOOSTER BUERT

       Jacobijne Kloosterbuurt

Centraal in het veld, het volgnummer/lidnummer.

                                  15Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Begrafenisstoet met tien dragers.

Gekleed in lange rouwmantels, met hoed op het hoofd.

Waarboven de Latijnse tekst.

· MEMENTO · MORI

    Denk aan de dood.

Onder de stoet, een afsnede met jaartal

                      1706
Lit.: Haags Historisch Museum

Identificatie 1983-0001-PEO._________________________________________Katerstraat 1656

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

Buurt/presentiespenning  Katerstraat,

's Gravenhage/Den Haag.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1656

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord.

Op een gecisileerd veld.

Een staande kater naar links.

Achter de kater een gekruinde en gebladerde boom.

Rechts onder het gebladerte, het volgnummer/lidnummer

3

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord.

Op een gecisileerd veld.

In vijf regels, en gegraveerd jaartal.

. B . P .V .

  CAETER

  STRAET

TOT . DEN

 HARDER

Buurt penning van de Katerstraat tot aan de Herderstraat.

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.126 nr.223.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.500 nr.20.

Katerstraat, begrafenispenning 1673

Buurt/Begrafenisspenning  Katerstraat,

's Gravenhage/Den Haag.

Materiaal: Messing.

Massa: 24,4 gram.

Diameter: Ø 41,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1673

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord.

Op een gecisileerd veld.

Een staande kater naar links.

Achter de kater een gekruinde en gebladerde boom.

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord.

Op een gecisileerd veld.

Centraal een lijkbaar.

Boven de lijkbaar.

      A 06

Volgnummer/lidnummer 

     N . 8

Onder de lijkbaar het jaartal.

        1673

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.126 nr.224.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.505 nr.31.

Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-8-721.

Begrafenispenning Kerk Noorderzijds 1646

Begrafenis/presentiespenning  Kerk Noorderzijds,

's Gravenhage/Den Haag.

Keerzijde gegraveerd.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1646

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels, het omschrift.

KERCK . NOORDER . ZYTS . BVYRTE §

Centraal op het veld.

Een aanziend doodshoofd.

Het gesplitste jaartal, ter weerszijden van de schedel.

16 / 46

Boven het doodshoofd, een gevleugelde zandloper.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Een gegraveerde en gestyleerde draagbaar.

Boven de draagbaar, het volgnummer/lidnummer.

14

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.128 nr.228.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.498 nr.13.

Koediefstraat 1694

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Koediefstraat

's Gravenhage/Den Haag.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 44,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1694

Voorzijde: Binnen een brede boord.

Een staande koe, naar links gewend.

Het gesplitst jaartal links en boven het rund.

16 / 94

Onderaan in de brede boord, 

het volgnummer 

5

Keerzijde: Binnen een brede boord.

Centraal op het veld.

Een draagbaar, met afhangend lijkkleed.

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.116 nr. 203.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.505 nr.33.

van Remmen nr.41.

't Lammetje Groen 1649

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

Buurt-/presentie-penning Lammetje Groen.

's Gravenhage/Den Haag.

Gegraveerd volgnummer. 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1649

Voorzijde: Binnen een bladerkrans, onderaan samengebonden.

Centraal op het veld, een schaapslam staande op gras.

Boven het lam de letters:

L G

Lammetje Groen.

Onder het lam het jaartal.

1649

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Het gegraveerde volgnummer 

42

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.135 nr.243.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.499 nr.19. 

van Remmen nr.25.

Deze straat, "'t Lammetje Groen" ontleed zijn naam aan een bord, en staat reeds vermeld op een kaart uit 1665, de straat ligt aan het einde van de Spui, vlakbij het hotel "Bois-le Duc".

't Lammetje Groen 1645 (Lood)

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

Bodemvondst, Den Haag.

Buurt-/presentie-penning Lammetje Groen.

's Gravenhage/Den Haag.

Gegraveerd volgnummer. 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1645

Voorzijde: Binnen een bladerkrans, onderaan samengebonden.

Centraal op het veld, een schaapslam staande in een weide.

Boven het lam de letters:

L G

Lammetje Groen.

Onder het lam in de afsnede het jaartal.

1645

 

 

Keerzijde: Binnen een fijne cirkel.

Centraal op het veld.

Het gegraveerde volgnummer/lidnummer 

6

Boven het cijfer, de initialen.

V G

Lit.: variant op Minard-Van Hoorebeke, pag.135 nr.243.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.499 nr.19. 

van Remmen nr.25.

Enige gekende lood/tin exemplaar. Deze voorloper is 4 jaar ouder dan de gekende gegoten messing buurtpenning uit 1649.  En kan worden gerekend bij de eerste generatie buurtpenningen.

Lange gracht 1641

Deel deze pagina

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

Buurt-/presentie-penning Lange gracht.

's Gravenhage/Den Haag.

Gegraveerd volgnummer. 

Materiaal: Messing.

Massa:Onbekend.

Diameter: Ø 40 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1641

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels, het omschrift.

 DE . BVRT . VAN . DE . LANGE . GRACHT . 

Centraal op het veld, een gracht met gegolfd water.

In het midden een brug, over de gracht.

Aan de gracht twee wateraflopen.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

Centraal op het veld, het gegraveerde volgnummer 

2

In de afsnede het jaartal 

1641

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.118 nr. 207.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.495 nr.4.

van Remmen nr.4.

Lange Gracht 1641 (Begrafenis)

Begrafenis-penning/buurtpenning, Lange gracht.

's Gravenhage/Den Haag.

Gegraveerd volgnummer. 

Materiaal: Messing.

Massa:Onbekend.

Diameter: Ø 42,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1641

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels, het omschrift.

 DE . BVRT . VAN . DE . LANGE . GRACHT . 

Centraal op het veld, een gracht met gegolfd water.

In het midden een brug, over de gracht.

Aan de gracht twee wateraflopen.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een lijkbaar met dekkleed, gedragen door acht mannen.

Achteraan de begrafenisstoet, twee personen.

Omsloten met het omschrift.

. MEMENTO . MORI 

In de afsnede het jaartal.

1641

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, variant op pag.118 nr. 207.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye variant op pag.505 nr.33

van Remmen voorzijde als nr.4 keerzijde als nr.3.

Begrafenispenning Lange-, of Willege poten 1670

Begrafenispenning, Buurt  Lange- of Willege Poten

's Gravenhage/Den Haag.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 48 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1670

Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Een gekruinde boom met drie takken,

met lange stevige wortels.

Ter weerszijden van de stam.

        BVERT  /  VAИ

        DE PO  /  OTE.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Een lijkbaar met kist naar rechts.

Onder en boven de lijkbaar;

             OM TE .

            DRAGEИ

              I670

Lit.: J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.504-505 nr.30.

Minard-Van Hoorebeke, pag.115 nr.200.

Collectie Nederlandse Bank, Identificatie GP-00191.

Lange- of Willege poten 1645

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Lange- of Willege Poten

's Gravenhage/Den Haag.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 51 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1645

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een dubbel gekruinde boom,

met lange stevige wortels.

Het gespiltste jaartal ter weerszijden van de stam.

16 / 45

Omschrift:

 DE  . PEN - SY - GEGO - TE BEG - D . BV . POT

Volgens Minard-Van Hoorebeke, 

"De penning sij gegoten te begraven de buren van de potten"