(Groot) Vuurbakenlood Suyderzee 1702 (Snorrebot)

Bodemvondst, Rens.

Groot Vuurbakenlood Suyderzee.

Naar model zilveren gedenkpenning in 1702, ter gelegenheid van de eerste steenlegging van de vuurtoren bij het IJ-oord

Verwerkt naar snorrebot.

Ingeslagen letters I / 6 , de initialen van de schipper.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 30 mm.

Aanmaakplaats: Enkhuizen.
Datering: 1702


Voorzijde: Binnen een parelrand.

Een klimmende leeuw naar links gewend.

Boven de leeuw, in het omschrift.

Het wapenschild van Enkhuizen.

(drie haringen naar links)

Omsloten met het omschrift:

 IN HOLL EN 1702 WEST V LT  

In Holland en West-Friesland

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het omschrift:

 SVYDER . ZEESEVUUR - BAKENS 

Zuiderzeese vuurbakens.

Centraal op het veld.

De drie stenen vuurtorens, de middenste met een lantaarn.

De buitenste vuurtorens met open vuur op een schaal.

Lit.: André Wijsenbeek, Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee, pag.55 Fig.; Olaf Langendorff, Een groot "Suyderzees vuurbakenlood" uit de Bocht van Naarden. pag 62-63; Allex Kussendrager, Type SD

Groot Vuurbakenlood 1708

Groot Vuurbakenlood Suyderzee.

Materiaal: Lood.

Massa: 23,68 gram.

Afmetingen: 29 mm.

Aanmaakplaats: Haarlem.
Datering: 1708


Voorzijde: Binnen een parelrand.

Een klimmende leeuw naar links gewend.

Omsloten met het omschrift:

(stadswapen van Haarlem) IN . HOLL .  EN 1708 WEST - V : LT  

In Holland en West-Friesland

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel, en parelcirkel

Het omschrift:

  SVYDER - ZEESEVUUR - BAKENS 

Zuiderzeese vuurbakens.

Centraal op het veld.

De drie stenen vuurtorens, de middenste met een lantaarn.

De buitenste vuurtorens met open vuur op een schaal.

Lit.: André Wijsenbeek, Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee, pag.55-56

Allex Kussendrager (2021) Bakenloden Voor een veilige route door de Noordelijke-Nederlanden, Bakens rond de Suyderzee en Muiden pag.48-52 Type SB.

(Groot) Vuurbakenlood Suyderzee 1709

Bodemvondst, Robbert Velt.

Groot Vuurbakenlood Suyderzee.

Naar model zilveren gedenkpenning in 1702, ter gelegenheid van de eerste steenlegging van de vuurtoren bij het IJ-oord

Ingeslagen letter B , het initiaal van de schipper.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 29 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: 1709


Voorzijde: Binnen een parelrand.

Een klimmende leeuw naar links gewend.

Omsloten met het omschrift:

 IN HOLL EN 1709 WEST V LT  

In Holland en West-Frieslan

Een klop tussen de poten van de leeuw , met de letter B

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het omschrift:

 ❀ SVYDER . ZEESEVUUR - BAKENS 

Zuiderzeese vuurbakens.

Centraal op het veld.

De drie stenen vuurtorens, de middenste met een lantaarn.

De buitenste vuurtorens met open vuur op een schaal.

Lit.: André Wijsenbeek, Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee, pag.55 Fig.; Olaf Langendorff, Een groot "Suyderzees vuurbakenlood" uit de Bocht van Naarden. pag 62-63; Allex Kussendrager, Type SD

(Groot) Vuurbakenlood Suyderzee 1712

Bodemvondst, Martijn van Gerven.

Vuurbakenlood Suyderzee.

Ingeslagen letters V S, initialen van de schipper.

Materiaal: Lood.

Massa: 10 gram.

Afmetingen: 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Haarlem ?).
Datering: 1712


Voorzijde: Binnen een parelrand.

Een klimmende leeuw naar links gewend.

Ter weerszijden van de leeuw, de geklopte letters.

                     V  /  S

Omsloten met het omschrift:

(stadswapen) IN . HOLL:  EN WEST - V : LT  

                     1712

In Holland en West-Friesland

Boven de leeuw, een niet meer nader te bepalen stadswapenschildje.

Vermoedelijk het stadswapen van Haarlem. 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel, en parelcirkel

Het omschrift:

 ❀ SVYDER . ZEESEVUUR - BAKENS 

Zuiderzeese vuurbakens.

Centraal op het veld.

De drie stenen vuurtorens, de middenste met een lantaarn.

De buitenste vuurtorens met open vuur op een schaal.

Lit.: André Wijsenbeek, Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee, pag.55-56

Allex Kussendrager (2021) Bakenloden Voor een veilige route door de Noordelijke-Nederlanden, Bakens rond de Suyderzee en Muiden pag.48-52 Type SB(?)

Vuurbakenlood, Medemblik Suyderzee 1714

Bodemvondst, Zsolt Nemeth.

Vuurbakenlood Suyderzee.

Ingeslagen letters K / R , de initialen van de schipper.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: Onbekend.

Aanmaakplaats: Medemblik.
Datering: 1714


Voorzijde: Binnen een parelrand.

Een klimmende leeuw naar links gewend.

Omsloten met het omschrift:

wapenschildje van Medemblik   IN . HOLL: EN WEST - V : LT  1723

In Holland en West-Friesland

Kloppen K / R ter weerszijden van de leeuw.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het omschrift:

 ❀ SVYDER . ZEESEVUUR  BAKENS 

Zuiderzeese vuurbakens.

Centraal op het veld.

De drie stenen vuurtorens, de middenste met een lantaarn.

De buitenste vuurtorens met open vuur op een schaal.

Lit.: André Wijsenbeek, Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee, pag.55 Fig.; Olaf Langendorff, Een groot "Suyderzees vuurbakenlood" uit de Bocht van Naarden. pag 62-63; Allex Kussendrager, Type SD

(Groot) Vuurbakenlood Suyderzee 1723

Bodemvondst, Sjoerd Kloosterman.

Vuurbakenlood Suyderzee.

Ingeslagen letters G / P , de initialen van de schipper.

Materiaal: Lood.

Massa: 16 gram.

Afmetingen: 34 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (wapenschild niet meer herkenbaar).
Datering: 1723


Voorzijde: Binnen een parelrand.

Een klimmende leeuw naar links gewend.

Omsloten met het omschrift:

wapenschild   IN . HOLL: EN WEST - V : LT  1723

In Holland en West-Friesland

Kloppen G / P ter weerszijden van de leeuw.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het omschrift:

 ★ SVYDER . ZEESEVUUR . BAKENS 

Zuiderzeese vuurbakens.

Centraal op het veld.

De drie vuurtorens van,

Durgerdam, Marken en Gelderse Hoek.

Lit.: André Wijsenbeek, Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee, pag.56 Fig. 30.; Olaf Langendorff, Een groot "Suyderzees vuurbakenlood" uit de Bocht van Naarden. pag 62-63.

Vuurbakenlood Suyderzee 1726

Bodemvondst, Pieter de Breuk.

Vuurbakenlood Suyderzee.

Ingeslagen letters S / S , de initialen van de schipper.

Nagelgat.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.
Datering: 1726


Voorzijde: Binnen een parelrand.

Een klimmende leeuw naar links gewend.

Omsloten met het omschrift:

wapenschild van Amsterdam  IN . HOLL: EN WEST - V : LT  1726

In Holland en West-Friesland

Kloppen S / S ter weerszijden van de leeuw.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het omschrift:

 ★ SVYDER . ZEESEVUUR . BAKENS 

Zuiderzeese vuurbakens.

Centraal op het veld.

De drie vuurtorens van,

Durgerdam, Marken en Gelderse Hoek.

Lit.: André Wijsenbeek, Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee, pag.56 Fig. 30.; Olaf Langendorff, Een groot "Suyderzees vuurbakenlood" uit de Bocht van Naarden. pag 62-63.

(Klein) Vuurbakenlood Suyderzee 1731 (?)

Bodemvondst, Bodo Herzberg.

Klein Vuurbakenlood Suyderzee.

Materiaal: Lood.

Massa: 6,50 gram.

Afmetingen: 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: Niet meer leesbaar 1807 ?


Voorzijde: Binnen een parelrand.

Een klimmende leeuw naar links gewend.

Omsloten met het omschrift:

❀ IN . HOLLT. EN WEST - V : LT  1731 (?)

In Holland en West-Friesland

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het omschrift:

❀ SUYDER . ZEESE . VUUR . BAKENS 

Zuiderzeese vuurbakens.

Centraal op het veld.

De drie vuurtorens van,

Durgerdam, Marken en Gelderse Hoek.

Lit.: André Wijsenbeek, Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee, pag.56 Fig. 30.; Olaf Langendorff, Een groot "Suyderzees vuurbakenlood" uit de Bocht van Naarden. pag 62-63.

Vuurbakenlood Suyderzee 1734

Bodemvondst, Topvondsten Gerard.

Vuurbakenlood Suyderzee.

Ingeslagen letters V / I , de initialen van de schipper.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: 1734


Voorzijde: Binnen een parelrand.

Een klimmende leeuw naar links gewend.

Omsloten met het omschrift:

❀ IN . HOLL:  WEST - V : LT  1734

In Holland en West-Friesland

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het omschrift:

❀ SVYDER . ZEESEVUUR . BAKENS 

Zuiderzeese vuurbakens.

Centraal op het veld.

De drie vuurtorens van,

Durgerdam, Marken en Gelderse Hoek.

 

Lit.: André Wijsenbeek, Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee, pag.56 Fig. 30.; Olaf Langendorff, Een groot "Suyderzees vuurbakenlood" uit de Bocht van Naarden. pag 62-63.

(Groot) Vuurbakenlood Suyderzee 1738

Bodemvondst, Maikel van der Ben.

Vuurbakenlood Suyderzee.

Ingeslagen letters R / A , de initialen van de schipper.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 40 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: 1738


Voorzijde: Binnen een parelrand.

Een klimmende leeuw naar links gewend.

Omsloten met het omschrift:

❀ IN . HOLL:  WEST - V : LT  1738

In Holland en West-Friesland

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het omschrift:

❀ SVYDER . ZEESEVUUR . BAKENS 

Zuiderzeese vuurbakens.

Centraal op het veld.

De drie vuurtorens van,

Durgerdam, Marken en Gelderse Hoek.

Lit.: André Wijsenbeek, Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee, pag.56 Fig. 30.; Olaf Langendorff, Een groot "Suyderzees vuurbakenlood" uit de Bocht van Naarden. pag 62-63.

(Klein) Vuurbakenlood Suyderzee 1749

Vuurbakenlood Suyderzee.

Ingeslagen letters PM, de initialen van de schipper.

Materiaal: Lood.

Massa: 8 gram.

Afmetingen: 25 mm..

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: 1749


Voorzijde: Binnen een parelrand.

Een klimmende leeuw naar links gewend.

Omsloten met het omschrift:

❀ IN . HOLL: EN WEST - V : LT  1749

In Holland en West-Friesland

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het omschrift:

❀ SVYDER . ZEESEVUUR . BAKENS 

Zuiderzeese vuurbakens.

Centraal op het veld.

De drie vuurtorens van,

Durgerdam, Marken en Gelderse Hoek.

Lit.: André Wijsenbeek, Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee, pag.56 Fig. 30.; Olaf Langendorff, Een groot "Suyderzees vuurbakenlood" uit de Bocht van Naarden. pag 62-63.

(Klein) Vuurbakenlood Suyderzee 1752

Bodemvondst, Martijn van Gerven.

Vuurbakenlood Suyderzee.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Ingeslagen letter M, initiaal van de schipper.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 20 mm..

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: 1752


Voorzijde: Binnen een parelrand.

Een klimmende leeuw naar links gewend.

Links, een geklopte letter M

Omsloten met het omschrift:

(❀ ?) IN . HOLL:  EN WEST - V : LT  1752

In Holland en West-Friesland

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het omschrift:

❀ SVYDER . ZEESEVUUR . BAKENS 

Zuiderzeese vuurbakens.

Centraal op het veld.

De drie vuurtorens van,

Durgerdam, Marken en Gelderse Hoek.

Lit.: André Wijsenbeek, Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee, pag.56 Fig. 30.; Olaf Langendorff, Een groot "Suyderzees vuurbakenlood" uit de Bocht van Naarden. pag 62-63.

(Klein) Vuurbakenlood Suyderzee 1758

Bodemvondst, Eric Natte.

Vuurbakenlood Suyderzee.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Lood.

Massa: 7,8 gram.

Afmetingen: 25 mm..

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: 1758


Voorzijde: Binnen een parelrand.

Een klimmende leeuw naar links gewend.

Omsloten met het omschrift:

❀ IN . HOLL:  WEST - V : LT  1758

In Holland en West-Friesland

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het omschrift:

❀ SVYDER . ZEESEVUUR . BAKENS 

Zuiderzeese vuurbakens.

Centraal op het veld.

De drie vuurtorens van,

Durgerdam, Marken en Gelderse Hoek.

Lit.: André Wijsenbeek, Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee, pag.56 Fig. 30.; Olaf Langendorff, Een groot "Suyderzees vuurbakenlood" uit de Bocht van Naarden. pag 62-63.

(Groot) Vuurbakenlood Suyderzee 1761

Bodemvondst, Sjoerd Hoogenkamp.

Groot Vuurbakenlood Suyderzee.

Ingeslagen letters Y / S , de initialen van de schipper.

Materiaal: Lood.

Massa: 9,26 gram.

Afmetingen: 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: 1761


Voorzijde: Binnen een parelrand.

Een klimmende leeuw naar links gewend.

Omsloten met het omschrift:

❀ IN . HOLLT. EN WEST - V : LT  1761

In Holland en West-Friesland

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het omschrift:

❀ SUYDER . ZEESE . VUUR . BAKENS 

Zuiderzeese vuurbakens.

Centraal op het veld.

De drie vuurtorens van,

Durgerdam, Marken en Gelderse Hoek.

Lit.: André Wijsenbeek, Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee, pag.56 Fig. 30.; Olaf Langendorff, Een groot "Suyderzees vuurbakenlood" uit de Bocht van Naarden. pag 62-63.

(Groot) Vuurbakenlood Suyderzee 1766

Bodemvondst, Herwin Bijstra.

Groot Vuurbakenlood Suyderzee.

Ingeslagen letters H / ? , de initialen van de schipper.

Materiaal: Lood.

Massa: 11,74 gram.

Afmetingen: 34 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: 1766


Voorzijde: Binnen een parelrand.

Een klimmende leeuw naar links gewend.

Omsloten met het omschrift:

❀ IN . HOLLT. EN WEST - V : LT  1766

In Holland en West-Friesland

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het omschrift:

❀ SUYDER . ZEESE . VUUR . BAKENS .

Zuiderzeese vuurbakens.

Centraal op het veld.

De drie vuurtorens van,

Durgerdam, Marken en Gelderse Hoek.

 

Lit.: André Wijsenbeek, Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee, pag.56 Fig. 30.; Olaf Langendorff, Een groot "Suyderzees vuurbakenlood" uit de Bocht van Naarden. pag 62-63.

(Groot) Vuurbakenlood Suyderzee 1767

Bodemvondst, Laurens Mulder.

Groot Vuurbakenlood Suyderzee.

Ingeslagen letters, de initialen van de schipper.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten, geklopt.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø  Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: 1773


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord en parelcirkel.

Een klimmende leeuw naar links gewend.

Omsloten met het omschrift:

❀ IN . HOLL. EN WEST - V : LT  1773

In Holland en West-Friesland

Geklopt ter weerszijden van de leeuw, de letters 

I  /  I

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel, en parelcirkel.

Het omschrift:

❀ SUY ❀ SUYDER . ZEESE . VUUR ❀ BAKENS : 

Zuiderzeese vuurbakens. (dubbele klop ❀ SUY)

Centraal op het veld.

De drie vuurtorens van,

Durgerdam, Marken en Gelderse Hoek.

Lit.: Allex Kussendrager, 2021 Bakenloden Voor een veilige route door de Noordelijke-Nederlanden 1.Bakens rond de Suyderzee en Muiden Type SG pag.52.

André Wijsenbeek, Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee, pag.56 Fig. 30.

Olaf Langendorff, Een groot "Suyderzees vuurbakenlood" uit de Bocht van Naarden. pag 62-63.

Vuurbakenlood Suyderzee 1772

Bodemvondst, Axel Vroling.

Vuurbakenlood Suyderzee.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Ingeslagen letters F / E , de initialen van de schipper.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: 1772


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel en parelcirkel.

Een klimmende leeuw naar links gewend.

Omsloten met het omschrift:

❀ IN . HOLLT. EN WEST - V : LT  1772

In Holland en West-Friesland

Geklopt ter weerszijden van de leeuw, de letters F / E

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel, en parelcirkel.

Het omschrift:

❀ SUYDER . ZEESE . VUUR . BAKENS 

Zuiderzeese vuurbakens.

Centraal op het veld.

De drie vuurtorens van,

Durgerdam, Marken en Gelderse Hoek.

Lit.: André Wijsenbeek, Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee, pag.56 Fig. 30.; Olaf Langendorff, Een groot "Suyderzees vuurbakenlood" uit de Bocht van Naarden. pag 62-63.

(Groot) Vuurbakenlood Suyderzee 1773

Bodemvondst, Martijn van Gerven.

Groot Vuurbakenlood Suyderzee.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Ingeslagen letters, de initialen van de schipper.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten, geklopt.

Massa: 13 gram.

Diameter: Ø  34 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: 1773


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord en parelcirkel.

Een klimmende leeuw naar links gewend.

Omsloten met het omschrift:

❀ IN . HOLL. EN WEST - V : LT  1773

In Holland en West-Friesland

Geklopt ter weerszijden en onder de leeuw, de letters 

B (?) / D

      V

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel, en parelcirkel.

Het omschrift:

❀ SUYDER . ZEESE . VUUR ❀ BAKENS : 

Zuiderzeese vuurbakens.

Centraal op het veld.

De drie vuurtorens van,

Durgerdam, Marken en Gelderse Hoek.

Lit.: Allex Kussendrager, 2021 Bakenloden Voor een veilige route door de Noordelijke-Nederlanden 1.Bakens rond de Suyderzee en Muiden Type SG pag.52.

André Wijsenbeek, Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee, pag.56 Fig. 30.

Olaf Langendorff, Een groot "Suyderzees vuurbakenlood" uit de Bocht van Naarden. pag 62-63.

(Groot) Vuurbakenlood Suyderzee 17?5.

Bodemvondst, Sjoerd Kloosterman.

Groot Vuurbakenlood Suyderzee.

Licht gefragmenteerd aan de rand, plooischade

Ingeslagen letters V (Y ?) / P , de initialen van de schipper.

Materiaal: Lood.

Massa: 20 gram.

Afmetingen: 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: Niet meer leesbaar 17?5


Voorzijde: Binnen een parelrand.

Een klimmende leeuw naar links gewend.

Omsloten met het omschrift:

❀ IN . HOLLT. EN WEST - V : LT  17?5 (?)

In Holland en West-Friesland

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het omschrift:

❀ SUYDER . ZEESE . VUUR . BAKENS 

Zuiderzeese vuurbakens.

Centraal op het veld.

De drie vuurtorens van,

Durgerdam, Marken en Gelderse Hoek.

Lit.: André Wijsenbeek, Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee, pag.56 Fig. 30.; Olaf Langendorff, Een groot "Suyderzees vuurbakenlood" uit de Bocht van Naarden. pag 62-63.

(Groot) Vuurbakenlood Suyderzee 1779

Bodemvondst, Bodo Herzberg.

Groot Vuurbakenlood Suyderzee.

Kruisvormige doorhaling.

Materiaal: Lood.

Massa: 8,77 gram.

Afmetingen: 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: 1779


Voorzijde: Binnen een parelrand.

Een klimmende leeuw naar links gewend.

Omsloten met het omschrift:

❀ IN . HOLLT. EN WEST - V : LT  1779

In Holland en West-Friesland

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het omschrift:

❀ SUYDER . ZEESE . VUUR . BAKENS 

Zuiderzeese vuurbakens.

Centraal op het veld.

De drie vuurtorens van,

Durgerdam, Marken en Gelderse Hoek.

 

Lit.: André Wijsenbeek, Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee, pag.56 Fig. 30.; Olaf Langendorff, Een groot "Suyderzees vuurbakenlood" uit de Bocht van Naarden. pag 62-63.

(Groot) Vuurbakenlood Suyderzee 1783

Bodemvondst, Gosse van der Veen.

Groot Vuurbakenlood Suyderzee.

Ingeslagen letters B / S , de initialen van de schipper.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: 35 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: 1783


Voorzijde: Binnen een parelrand.

Een klimmende leeuw naar links gewend.

Geklopt met de letters B / S

Omsloten met het omschrift:

❀ IN . HOLL : EN WEST  V : LT . 1783

In Holland en West-Friesland

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel en parelcirkel.

Het omschrift:

❀ SUYDER  ZEESE  VUUR BAKENS :

Zuiderzeese vuurbakens.

Centraal op het veld.

De drie vuurtorens van,

Durgerdam, Marken en Gelderse Hoek.

Lit.: André Wijsenbeek, Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee, pag.56 Fig. 30.; Olaf Langendorff, Een groot "Suyderzees vuurbakenlood" uit de Bocht van Naarden. pag 62-63; Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Type SG;

J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode pag.193 nr.311.

(Groot) Vuurbakenlood Suyderzee 1807 ?

Bodemvondst, Adriaan Wagemakers.

Groot Vuurbakenlood Suyderzee.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Ingeslagen letters H / S , de initialen van de schipper.

Materiaal: Lood.

Massa: 14.24 gram.

Afmetingen: 35 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: Niet meer leesbaar 1807 ?


Voorzijde: Binnen een parelrand.

Een klimmende leeuw naar links gewend.

Omsloten met het omschrift:

❀ IN . HOLLT. EN WEST - V : LT  1807 (?)

In Holland en West-Friesland

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het omschrift:

❀ SUYDER . ZEESE . VUUR . BAKENS 

Zuiderzeese vuurbakens.

Centraal op het veld.

De drie vuurtorens van,

Durgerdam, Marken en Gelderse Hoek.

Lit.: André Wijsenbeek, Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee, pag.56 Fig. 30.; Olaf Langendorff, Een groot "Suyderzees vuurbakenlood" uit de Bocht van Naarden. pag 62-63.

Deel deze pagina