Annunciatie variant met "Levensboom".

Bodemvondst, Gj Bras.

Draag-oog aanwezig.

Materiaal: Lood.

Massa: 8 gram.

Diameter: 26 mm. met draagoog 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. vanaf 1500-1550

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

De boodschap van aartsengel Gabriël, aan de Maagd Maria.

Rechts, een zittende H. Maria.

Links een  staande gevleugelde engel, met opgegeven hand.

Verkondigd haar de boodschap, dat zij moeder zal worden van de Zoon Gods.

Daarboven zweeft de H. Geest in de gedaante van een duif.

Keerzijde: Binnen een dubbele cirkel.

Een wapenschild, in twee delen.

Rechts, beladen met het H. Hart, met twee bollen eronder en twee bollen er boven.

(de vier kruiswonden voorstellend)

Links, een miskelk met hostie.

Achter het wapenschild, een bladmotief. 

(Verwijzing naar de "Boom des levens")

Lit.: Heilig en Profaan deel III pag. 223-225 afb.2699. Dit exemplaar.

Annunciatie variant IHS

Bodemvondst, Hans van den Belt.

Variant op de annunciatie draagpenning ?

Draag-oog afgebroken ?

Gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. vanaf 1500-1550

Voorzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

De boodschap van aartsengel Gabriël, aan de Maagd Maria.

Rechts, een staande gekroonde H. Maria.

Links een  staande gevleugelde engel, met opgegeven hand.

Verkondigd haar de boodschap, dat zij moeder zal worden van de Zoon Gods.

Keerzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

Het Latijns monogram 

IHS

Ihesus/Jezus