Aalmoes-penning.


Kerkelijke aalmoes-penning.


Gefragmenteerd aan de rand door gietfout.


Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,67 gram.

Diameter: Ø 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1500-1550


Voorzijde: Binnen twee lijncirkels, het omschrift:

♱ ЄLЄOSInΛ · RЄSISTIT · PЄCCΛTO

            Aalmoes weerstaat de zonde.

In een in twee verdeeld veld.

Bovenaan, het lijdenskruis met attributen.

Onderaan, de gotische letters

                        _

                   ♦ IhS
Keerzijde: Binnen twee lijncirkels, het omschrift:

♱ BЄATIVS · ЄST · DARЄ · ACCIPЄRЄ

          Geluk is geven en ontvangen.

In het veld in twee regels tekst in balken.

                                °

                            ᗰARIA

                          IOH'ЄS

                             . ✶ .


Lit.: J.E.L. Peldonk, Pennincxkens van Loode,

pag. 203 afb.466.___________________________________________


Afschaffing van de Tiende Penning 1577


Gedenkpenning op de afschaffing van de

Tiende Penning van Alva.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 24,06 gram.

Diameter: Ø 28,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Graveur: Anoniem.
Datering: 1577


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De prins van Oranje, geharnast en gehelmd naar links.

In de rechterhand een vuisthamer,

de linkerhand op de linkerzijde.

Opschrift:

.P.V.O. DAT EDEL  /  BLOET.  /  I577Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel,

het omschrift:

HEFT . ONS . VOERDEN 1O PENNINCK . BEHOT .

Een versierde cartouche/wapenschild met in het veld

negen penningen


Deze algemene belasting van 10 procent op de

verkoop van roerende zaken moest door landvoogd

Alva in opdracht van de Spaanse koning Philips II

worden uitgevoerd in het kader van een algemeen

voor de gehele republiek geldend belastingstelsel.

Het telkens aanvragen van de beden aan de Staten

was niet goed voor het koninklijk gezag. Philips had

geld nodig voor zijn strijd tegen de Turken. Door

tegenwerking van de machtige steden lukte dat niet.

De heffing werd samen met de heffing van de

20e penning op de verkoop van onroerende zaken

(5% overdrachtsbelasting) voor twee jaar door de

staten van de gewesten afgekocht.

De 100e penning, een éénmalige vermogensheffing

van 1%, lukte wel.


_______________________________________________


Bekkensnijder/ adelaar.


Enkelzijdige verknipte penning naar bekkensnijder.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten, geknipt.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 16de eeuw begin 17de eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een adelaar met gespreide vleugels.

Links, vijf inkepingen.
Keerzijde: Blanco.

Rechts, vijf inkepingen.


________________________________________
Méreau Bisschop.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een gelelied kruis , het kruishart in een vierpas.

Gekwartierd met afwisselend drie ringetjes/letter A

Lit.: Rouyer 908, pl.XX afb. 14.Méreau met Bisschop/abt (?).

De juiste functie/datering/aanmaakplaats is niet gekend.

Materiaal: Brons.

Massa: 2.70 gram.

Diameter: Ø 21,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Frankrijk ?). 

Datering: z.j. 16de eeuw.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Een bisschoppelijk (?) hoofd naar links.

Links een kromstaf, naar buiten gericht.

Het hoofd omsloten met vier zes-punt sterren.

Penning "Buste".

Bodemvondst, Piet Bouma.

Penning/draagpenning type "Buste".

naar model gesloten buste-insigne.

De juiste functie/datering/aanmaakplaats is niet gekend.

Gefragmenteerd aan de rand/opengebroken draagoog (?)

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Friesland). 

Datering: z.j. eind 15de eeuw, begin 16de eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord en geparelde binnencirkel.

Een personage met baard, naar rechts gewend.

Gekleed met lage kraag, en vertikaal gestreept patroon.

Deels niet meer leesbaar omschrift.

(A)BRAH(AM)  // KINE  ???

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord en geparelde binnencirkel.

Zonder omschrift.

Onduidelijk, vermoedelijk.

Een aanziend (gekroond ?) damesfiguur.

Kloosterlinge/abdis (?)

Met lang haar of sluier/hoofddoek.

Penning 1543

Bodemvondst, uit particuliere collectie.

De juiste functie/plaats van deze penning is niet gekend.

Twee kleine lacunes door gietfout.

Lichte plooischade.

Materiaal: Tin.

Massa: 13,47 gram.

Diameter: Ø 44,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Datering: 1543 of 1534.

Voorzijde: Binnen drie gladde lijncirkels.

Het omschrift:

♱ LV (????) A ROMA ИORVM DECVS ET GLTIA FACTVM

Ludovic (?) werd de glorie, en de glorie van de Romeinen. (?)

Centraal in het veld, een niet nader toe te schrijven afbeelding/thema.

Voorzijde: Binnen drie gladde lijncirkels.

Het omschrift:

♱ ♔ IOAИИES PVLLVS  ME PECITA AИИO DOMIИI I5☉ 𐊀Ԑ

Johannes heeft mij opgeëist in het jaar onze Heer 1543

Een geharnaste en gehelmde persoon naar links.

Penning letters (D)

Bodemvondst, Peter Bakker.

Penning "Letters".

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Centraal een spijkergat/pengat.

Materiaal: Tin.

Massa: 3,87 gram.

Diameter: Ø 21 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Utrecht ?)

Datering: z.j. Ca. 14e à 15e eeuw.

Voorzijde: Binnen drie gladde cirkels.

De versierde gotische letter D

Binnen de letter twee maal X motief.

Rondom de letter versiert met x motief.

De boog van de letter versiert met een ster of edelsteen.

Voorzijde: Binnen drie gladde cirkels.

De versierde gotische letter D

De boog van de letter, in de vorm van een gotische portiek/driepas.

Soortgelijke zie: 16e eeuw, Bedelpenning ? (Oog).

Desum 1511

Bodemvondst, Chris Trompetter.

Penning Desum 1511

De juiste functie/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 2,55 gram.

Diameter: Ø 16,3 mm. x 16,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend . 

Datering: 1511

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een tak/plant met vier takjes.

Omschrift:

DEZVM

(Dësum ? Ontbreken, weg zijn)

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een dier met staart en opengesperde bek/muil naar links gewend.

Boven op het dier, het jaartal (?)

I5II

Fleur de lys/duif met palmtak.

Kerkelijke penning ?

De juiste functie/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 3 gram.

Diameter: Ø 18 mm. 

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend . 

Datering: z.j. Ca. 16e à 17e eeuw

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een "Fleur de lys" op het veld.

Symbool voor de H. Maagd.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een naar rechts vliegende duif, met palmtak in de bek.

Symbool voor verzoening en vrede, verwijst ook naar onschuld en zuiverheid.

Binnen de christelijke kerk, de duif als H. Geest.

Huwelijk Albrecht en Isabella 1598


Penning op het huwelijk van Albrecht en Isabella,

toetreding van Albert in de Orde van het Gulden Vlies.


Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 40,5 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend.

Graveur: Anoniem.

Datering: z.j. 1598


Voorzijde: Binnen een parelcirkelrand/boord.

De geharnaste buste, en met rolkraag van

aartshertog Albrecht van Oostenrijk.

Opschrift:

ALBERTVS.D.G.ARCHID.AVST.

   D.BVR.BR.C.FL.DNS FR

Voluit: Albertus Dei Gratia Archidux Austriae, dux

Burgundie Brabantiae, Comes Flandriae, Dominus 

Frisiae

Albrecht, door gods genade aartshertog van Oostenrijk

hertog van Bourgondië en Brabant, graaf van

Vlaanderen, heer van Friesland.

Keerzijde: Binnen een parelcirkelrand/boord.

Jason verslaat een vuurspuwende gevleugelde draak.

In de rechterhand, de vacht van het Gulden Vlies.

Op de achtergrond twee stieren.

Opschrift:

   ASSIDVITATE

Altijd volhardend


Lit.: Van Loon I, pag.509.


___________________________________________


Penning IHS /Kruisdood.

Bodemvondst Vollenhove, Roel Sieders.

(2 exemplaren)

Kerkelijke penning/méreaux.

(H. Geest Kapel/Armentafel Vollenhove ?)

De juiste functie/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: Ca. 6 gram.

Diameter: Ø 21 mm. 

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend . 

Datering: z.j. Ca. 16e à 17e eeuw

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een gekruisigde Christus.

Het onderste en bovenste deel van het kruis raken de cirkel.

Links en rechts, naast het kruis letters ?

? / C

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

De gotische minuskel letters

ihs

Iesus Hominum Salvator

Jezus, redder van de mensheid.

Brugtol-penning .

Bodemvondst, bouwput Arnemuiden. 

Uit particuliere collectie.

Brugtol-Penning brug met letter B.

Geklopt met bijmerk.

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Licht gefragmenteerd aan de rand.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 8,9 gram.

Diameter: Ø 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 16e eeuw begin 17e eeuw..

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Staande op een dubbele halfcirkelboog.

(Voorstelling van een brug )

De letter B

Onder de boog, een geklopt huismerk/bijmerk.

Een ingedeukt wapenschild met monogram 

I S waarop het cijfer 4

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Centraal een passer punt.

Niet nader te omschrijven thema.

Poort of tolgebouw.

Lit: J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode,  pag. 193 afb.302.

Bruno Janson, (2012) De gouden eeuw van Arnemuiden, Loden penningen, pag.9 nr.046.

De organisatie en beheersobjecten van Zeeland van Rijkswaterstaat Bijlage 5j, pag.8.

Eendrachtbode Mededeelingen voor het eiland Tholen 10/10/1947.

De juiste brug of tolhuis is niet gekend, er werden op diverse plaatsen tol betaald voor doorgang. Voor Walcheren had men het kanaal door de Oude Arne met zijtakken naar Arnemuiden en Nieuwland met de daartoe behorende havens.

Of voor op de weg van Middelburg naar Bergen op Zoom, lopende over Arnemuiden, Goes, Kapelle, Wemeldinge, Iersekedam, Gorishoek, Westkerke, Scherpenisse en Tholen.

Draagpenning wapen Philips II


Enkelzijdige draagpenning met koninklijk wapenschild

met Portugal, Philips II.


De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze

draagpenning is niet gekend.


Meegegoten draagoog met pengat.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 67 mm. met draagoog 76 mm.
Aanmaakplaats: Onbekend.
Datering: z.j. 1585-1598


Voorzijde: Binnen een parelrand/boord.

Het gekroonde wapenschild van Philips II.

Omhangen met de ketting van het Gulden Vlies.

Omschrift:

DOMINVS ✶ MI / HI ✶ ADIVTOR •

Dit is de helper van mijn meester.


Keerzijde: Blanco.__________________________________________


Huismerk (Klooster ?)

Bodemvondst,Kiss Imre.

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Verknipte penning/méreau.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 10,1 gram.

Diameter: Ø 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 16de à 17de eeuw.

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een huismerkteken (klooster of abdij).

Rechtopstaand cijfer 4 met lang been.

Onderaan het been een kruismotief, met rechts een kruisje.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Een (gekroonde) adelaar met gespreide vleugels.

Méreau/penning "Kelk/VIII".


Bodemvondst, regio Spijkenisse-Hellevoetsluis.

Uit de collectie, Ruud Günther.


Minimale plooischade.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 5,49 gram.

Diameter: Ø 21 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Spijkenisse (?).

Datering: z.j. Ca. eind 15de eeuw, begin 16de eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearcreerde boord.

Die een pseudo-omschrift voorstelt.

In het veld, een kelk met zwevende H. Hostie.


Keerzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-omschrift voorstelt.

De gotische Romeinse cijfers.

               VIII

Waardebepaling acht.


Mogelijks is deze méreau/penning afkomstig uit de

dorpskerk van Spijkenisse. Midden 15de eeuw werd 

op de plaats waar een houten kapel stond een nieuwe

stenen gebedshuis gebouwd. Het koor is niet recht op

de toren gebouwd, en symbolisch het schuingezakte 

"Lichaam des Heren" voorstelt wat ook terugkomt in de

zwevende H. Hostie (het lichaam van Christus). De

nieuwe kerk werd in 1521 voltooid en feestelijk in

gebruik genomen. Mogelijks werd bij deze gelegenheid

penningen aangemaakt en bedeeld door de

kerkmeesters aan de armen en minderbedeelden van

de parochie.


___________________________________________


Penning Keizer Karel V met Rijksappel (?)

Bodemvondst, Ron Nibbering.

Penning, Keizer Karel V.

Geinspireerd op Karolusgulden (?) 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 1,665 gram.

Diameter: Ø 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1521-1552.

Voorzijde: Binnen een smalle schuin gearceerde sierboord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een gekroonde koning/keizer in halve lijve.

Omhangen met de ketting en juweel van de orde van het "Gulden Vlies" (?)

In de linkerhand, een Rijksappel getopt met een rijk

versiert kruis.

In de rechterhand, een geheven zwaard.

De achtergrond gearceerd/geciseleerd.

Keerzijde: Binnen een schuin gearceerde sierboord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Op een geciseleerd veld, een gekroond en ingedeukt wapenschild.

Het wapen in vier vlakken verdeeld.

Verbasterd wapen van de Habsburgse Nederlanden (?)

Ter weerszijden van het wapen, versiert met stermotieven.

Penning, type "Kroon".


Bodemvondst, Amine Beldjoudi.


Enkelzijdige penning type "Kroon".


Juiste functie/datering/plaats van deze

penning is onbekend.


Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 2,60 gram.

Diameter: Ø 16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 16de eeuw begin 17de eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelcirkelrand/boord.

Een grote kroon, met lelie-voorstelling.

Tussen de fleurons, bolletjes/edelstenen.


Keerzijde: Blanco.


____________________________________________


Penning type "Kroon/letter".

Uit de collectie, Vincent.

Penning type "Kroon/gotische letter".

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 22 mm. 

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 16de eeuw begin 17de eeuw..

Voorzijde: Binnen een lijncirkel, rand/boord.

Een grote kroon, met lelie-voorstelling.

De rand gearceerd met X motief.

Tussen de fleurons, bolletjes/edelstenen.

Keerzijde: Binnen een gladde verhoogde boord.

De gekroonde gotische hoofdletter A

De kroon bezet met edelstenen.

Onder de gotische letter de kleine letter v

Rechts naast de letter vijf puntjes bolletjes in kruismotief.

Links naast de ketter een driehoekig motief.

Plaquette(?) Kruis.


Bodemvondst, Kees den Uil.


Enkelzijdig loodje met kruis.

Gewichtje ?


De juiste functie/datering/aanmaakplaats van

dit loodje/plquette ie niet gekend.


Materiaal: Lood.

Massa: 9 gram.

Afmetingen: 12 mm x 12 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend.

Datering: Ca. 16e à 17e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op een vierkant veld.

Een dubbel gelijnd kruis.

Centraal een grote bol/cirkel.


Keerzijde: Blanco.

___________________________________________


Kruis op ruit.

Bodemvondst, Chris Tophe.


Enkelzijdige plaatselijke kerkelijke, penning.


Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.


Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 14 mm. x  14 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 16de eeuw.


Voorzijde: Gelegen op een ruitvormig veld.

Een glad kruis, met bolvoeten.

Het kruis in hoger reliëf.


Keerzijde: Blanco.

Lantaarnaanstekers.

Bodemvondst, UK.

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 17 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. UK (Londen?).

Datering: z.j. Ca. eind 16de eeuw begin 17de eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Een lantaarnaansteker naar links.

Gekleed in pofbroek en pofmouwen.

In de handen een lange aanmaakstok.

Links een bolletje.

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Drie lantaarns in het veld.

In 1417 vaardigde de burgemeester vanLonden, Henry Barton een decreet uit. Waarin werd vermeld in welke straten van de stad op winternachten moesten worden verlicht met lantaarns. In de 16de eeuw verschenen straatlantaarns in Parijs. Straatverlichtingen werden gevuld met hennepolie. Lantaarns dienden tijdig te worden ontstoken, gedoofd en bijgetankt worden. 

Medaillon Fernando Àlvarez de Toledo (Alva) 1567

Enkelzijdige medaillon/plaquette op Fernando Àlvarez y Pimentel de Toledo.

Pengat voor ophanging. 

Materiaal: Tin.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø ovaal 87,4 mm. x 98,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1567.

Voorzijde: Binnen een ovalen geprofileerde boord.

Het borstbeeld van de gepanserde hertog van Alva naar links.

Omschrift:

FERDIN . TOLET . ALBÆ . DVX . BELG . PRÆF

Ferdinando Alvarez de Toledo, Hertog van Alva.

Onder de buste de datering.

             I567

Keerzijde: Doordruk in lager reliëf van de voorzijde.

Molenaar-penning (?)

Bodemvondst (Utrecht Noord), Erik Natte.

Molenaarspenning (?)

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Licht decentrisch geslagen.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 1,4 gram.

Afmetingen: 10 mm. x 10 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 16de eeuw.

Voorzijde: Gelegen op een ruitvormig plaatje.

Binnen een parelcirkel.

Een molenijzer.

Keerzijde: Gelegen op een ruitvormig plaatje.

Binnen een gladde cirkel.

Een glad kruis, de kruisarmen raken de cirkel.

In de kwartieren telkens een punt/bolletje.

Pïeta / IHS


Pïeta, uitbeelding van de dode Christus op de 

schoot van H. Maria.


Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1450-1550.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

De gekroonde en gezeten Heilige Maria.

Op haar schoot het dode lichaam van haar zoon,

Jezus Christus.

Ter weerszijden van de H. Maria, een ster.

Symbolisch weergegeven als engelen.Keerzijde: Binnen een kabelrand versiering.

Het monogram van de Jezuïten.

            I H S

Jesus Homo Sanctus

Jezus de heilige mens.

Boven de letter H een kruis.

Onder de letter H drie spijkers.

Omsloten met een cirkel van 14 ringen.
Lit.: Catharijnenconvent, Indentificatie BMH p839.           


_________________________________________

Penning Queen Elizabeth I (QE 03)

Bodemvondst, UK.

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Centraal spijkergat. 

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 3,89 gram.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. UK (Londen?).

Datering: z.j. Ca. 1558-1603.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

In het veld, de Schotse gekroonde leeuw.

Omsloten met een gesloten riem met gesp.

(Orde van de kousenband)

Waarin het omschrift.

HONI . SOT .  /  MAL . Y . PEN .

Honny soit qui mal y pense.

Schande aan hem die er kwaad van denkt.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Tussen twee gekroonde zuilen, een gekroonde Tudorroos.

Omschrift:

GOD / SA /VE / THE / QVENE

God save the Queen  

Waardebepaling II

Bodemvondst, Kees Berger.

Enkelzijdige méreau "Waardebepaling II". 

Juiste functie/datering/plaats van deze méreau is onbekend.

Plooischade.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 3,4 gram.

Diameter: Ø 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 15de eeuw begin 16de eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

De waardebepaling in gotische letters.

· 𝖑𝖑 :

                   Twee stuiver (?)

Ter weerszijden van de waardebepaling.

Links één punt/boletje, rechts twee boven elkaar staande punten/bolletjes.

 

Keerzijde: Blanco.

 

 

 

Waardebepaling IIII

Uit de collectie, © Bert Willemsen (Muntmarkt.nl)

Enkelzijdige méreau/holpenning "Waardebepaling IIII". 

Juiste functie/datering/plaats van deze méreau/holpenning is onbekend.

Licht decentrisch geslagen. 

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen,geknipt.

naar bewerking bracteaten of holpenningen.

Massa: 0,98 gram.

Diameter: Ø 20,8 mm. x 18,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 15de eeuw begin 16de eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

De waardebepaling in gotische letters.

De letters en cirkel in hoger reliêf.

               𝖑𝖑𝖑𝖑

Keerzijde: Afdruk van de voorzijde, in lager gelegen reliëf.

Wapenschild Gelderland.

Enkelzijdige met wapenschild van Gelderland. 

Naar model muntslag Karel van Egmond (1492-1538)

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Pengat voor ophanging. 

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geklopt.

Massa: 3,25 gram.

Diameter: Ø 27 mm. 

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Gelderland).

Datering: z.j. Ca. 16de eeuw.

Voorzijde: Gelegen op een glad muntplaatje.

Het geklopt gedeeld wapenschild van Gelderland.

Op de linkerhelft, de klimmende leeuw van Gulik

Op de rechterhelft, de klimmende leeuw van Gerle.

Keerzijde: Blanco.