Beleg van Maastricht 100 Stuiver 1794

Enkelzijdige noodmunt, het Frans beleg van Maastricht, onder Jean-Baptiste Kléber. Geslagen in opdracht van het stadsbestuur.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Eenzijdig geklopt, met gevijlde kabelrand.

Massa: 29,9 gram.

Diameter: Ø 41 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Maastricht.

Datering: 1794

Voorzijde: Gelegen op een rond muntplaatje.

Het geklopt jaartal in een kader.

                 1794

Centraal, de vijpuntige ster uit het stadswapen van Maastricht.

De waardebepaling in een kader.

                 100. ST

Onder de waardebepaling, een klop met de initialen

                    LE

Lambertus Eymael

Beëdigde essayeur van de Zilversmedengilde.

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Vanhoudt, De munten van de Bourgondische, Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden en van de Franse en Hollandse periode 1434-1830 pag.601 nr.895.

 

 

Beleg van Maastricht 50 Stuiver 1794

Enkelzijdige noodmunt, het Frans beleg van Maastricht, onder Jean-Baptiste Kléber. Geslagen in opdracht van het stadsbestuur.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Eenzijdig geklopt, met gevijlde kabelrand.

Massa: 16,5 gram.

Diameter: Ø 34 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Maastricht.

Datering: 1794

Voorzijde: Gelegen op een rond muntplaatje.

Het geklopt jaartal in een kader.

                 1794

Centraal, de vijpuntige ster uit het stadswapen van Maastricht.

De waardebepaling in een kader.

                 50. ST

Onder de waardebepaling, een klop met de initialen

                    LE

Lambertus Eymael

Beëdigde essayeur van de Zilversmedengilde.

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Vanhoudt, De munten van de Bourgondische, Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden en van de Franse en Hollandse periode 1434-1830 pag.601 nr.896.

 

 

Begrafenispenning St-Martinuskerk 1654

Begrafenis-penning Sint-Martinuskerk.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: Maastricht.

Datering: 1654

Voorzijde: Binnen een verhoogde afgeronde boord, en lijncirkel.

Sint-Martinus te paard. 

In de linkerhand, zijn mantel.

In de rechterhand, een zwaard waarmee hij de mantel in twee stukken snijd.

Omschrift:

S / MART


Keerzijde
: Binnen een verhoogde afgeronde boord, en lijncirkel.

Een aanziend doodshoofd/schedel, met twee gekruiste beenderen.

Onder de knokken, een vijfpuntster uit het wapen van Maastricht.

Boven de schedel het jaartal.

                 1654

Lit.: Minnard-Van Hoorebeke, Gent 1878 Description de méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et corps de métiers églises, etc. Maastricht pag.196 nr.358.

Collectie Nederlandse Bank, Identificatie 1955-0683. 

Begrafenispenning (Lintwevers ?)

Begrafenis-penning (Lintwevers ?) Sint-Martinus.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Voorzien van twee kloppen.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: Maastricht.

Datering: z.j. Ca. 18de eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Sint-Martinus te paard. 

In de linkerhand, zijn mantel.

In de rechterhand, een zwaard waarmee hij de mantel in twee stukken snijd.

Rechts, een kreupele die het deel van de mantel aanneemt.

Omschrift:

S / MARTINI

Sint Martinus.

Onder het paard de geklopte hoofdletter 

                        M

Onder het hoofd van het paard,

geklopt met de letter O of ringetje.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord, en lijncirkel.

Deels niet meer leesbaar omschrift.

ECCLESIA . H. ST. MARTINI . MORI ????

Sint-Martinus te paard. 

In de linkerhand, zijn mantel.

In de rechterhand, een zwaard waarmee hij de mantel in twee stukken snijd.

Rechts, een kreupele die het deel van de mantel aanneemt.

Lit.: Minard-Van Hoorebeke II, Maastricht pag.195 nr. 357 (keerzijde gelijk aan voorzijde deze penning)

Begrafenispenning St-Martinuskerk, Maastricht 1733

Begrafenis-penning/loodje Sint-Martinuskerk.

Voorzien van een klop/bijmerk. 

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 12,1 gram.

Diameter: Ø  30,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Maastricht.

Datering: 1733.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Een aanziend doodshoofd/schedel, met twee gekruiste beenderen.

Op het voorhoofd een geklopt bijmerk.

De letter O of ringetje.

Onder de knokken, een vijfpuntster uit het wapen van Maastricht.

Boven de schedel het jaartal.

                 1733

Keerzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Sint-Martinus te paard naar links.

In de linkerhand, zijn mantel.

In de rechterhand, een zwaard waarmee hij de mantel in twee stukken snijd.

Achter het paard, een kreupele persoon.

Die het deel van de mantel in ontvangst zal nemen.

Op de hals van het paard, een klop/bijmerk met de letter O of ringetje.

Omschrift:

S / MARTINI

Lit.: Minnard-Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et corps de métiers églises, etc. pag.195 nr.357 (aangegeven als Begrafenispenning Lintwevers).

Begrafenispenning St-Nikolaaskerk, Maastricht.

Begrafenis-penning/loodje Sint Nikolaaskerk.

Voorzien van een klop, met stadswapen. 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø  28,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Maastricht.

Datering: z.j.  begin 19e eeuw.

Voorzijde: Binnen een versierde boord, en gladde cirkel.

Op gekruiste beenderen liggend.

Een doodshoofd, iets naar liks gewend.

Onder de schedel,

een klop ★ uit het stadswapen van Maastricht.

Keerzijde: Binnen een versierde boord, en gladde cirkel.

In drie regels:

    ST

NICOLA

    AS

Sint Nikolaas

Lit.: Minnard-Van Hoorebeke pag. 196 nr. 360.

Armentafel H.Geest/St-Servatius 1587

Uit de collectie, Nederlandse Bank.

Draagpenning Heilige Geest Armentafel of Sint-Servatius Maastricht.

De juiste functie van deze hanger is niet gekend.

Draagoogje nog aanwezig. 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Maastricht.

Datering: 1587.

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels.

Een vijfpuntige ster uit het wapen van Maastricht.

Ter weerszijden van de ster, het gesplitste jaartal.

                      I5 ★ 87

Centraal een paar schoenen naar rechts, waartussen een passerpunt.

Onder het schoeisel, een liggende gotische sleutel naar links.

Verwijzing naar de sleutel van Sint Servatius.

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels.

Een duif met nimbus/kruis aureool, naar rechts.

Met opengespreide vleugels.

Symbolisch weergegeven voor de H. Geest.

Onder de staart, een monogram met de letters.

        AT

Armen Tafel.

Lit.: Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie Identificatie 1995-4508

Begrafenispenning St-Servatius

Begrafenis-penning Sint-Servaas kathedraal.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: Maastricht.

Datering: z.j. Ca. 17de eeuw.

Voorzijde: Binnen een verhoogde afgeronde boord.

De gemijterde Sint-Servaas met baard naar links gewend.

De schouders bedekt met een bisschopsmantel.

In de rechterhand een grote sleutel.

In de mijter en in de sleutel een klop/bijmerk. 

Omschrift:

ST SERVATI ORA PRO NOBIS

Sint-Servaas bid voor ons.

Keerzijde: Binnen een verhoogde afgeronde boord.

Een doodshoofd, liggende op gekruiste beenderen.

Omschrift: 

MEMORARE NOVISSII IA TUI

Denk aan je nieuwkomers.

Lit.: Collectie Nederlandse Bank, Identificatie 1955-0682.

Begrafenispenning St- Servatiuskerk 1828 (Z/N)

Begrafenis-penning Sint Servatius-kerk.

Voorzien van een klop/bijmerk. 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Maastricht.

Datering: 1828

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Een doodshoofd, liggende op twee gekruiste beenderen/botten.

Waaronder, het jaartal

           1828

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Een staande sleutel, de baard naar links.

Rechts van de sleutel, een klop/bijmerk met de letter Z of letter N.

Omsloten met het omschrift:

. ECCLESIA . ST . / . SERVATIUS .

Sint Servatius Kerk.

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.196 nr.359.

Begrafenispenning Sint-Servatiuskerk Maastricht 1828

Begrafenis-penning Sint Servatius-kerk.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: 28,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Maastricht.

Datering: 1828

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Een doodshoofd , een weinig naar links gewend.

Liggende op twee gekruiste beenderen/botten.

Waaronder, het jaartal 1828

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Een staande pauselijke sleutel, de baard naar links.

Omsloten met het omschrift:

 ECCLESIÆ  STI  /  SERVATII 

Sint Servatius Kerk.

Lit.: Variant op Minard-Van Hoorebeke, pag.196 nr.359.

Kapittel Sint-Servaas van Maastricht.

Bodemvondst (Tongeren),  Ken De Rudder.

Kapittel-penning Sint- Servatius van Maastricht.

Gefragmenteerd aan de rand. 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,87 gram.

Diameter: Ø 2 0 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Maastricht.

Datering: z.j. Ca. 16de eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Het in halvelijve aanziend en gemijterde Sint-Servatius.

Op de borst een klein wapenschild (?)

In de linkerhand, een kromstaf naar buiten gericht.

In de rechterhand, een sleutel.

Omschrift :

SANCTE SERVATI  ORA ???(R ?)D

Sint Servaas bid....

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels.

Een niet leesbare tekst, of pseudo omschrift (?)

Centraal, in het veld.

Een rechtstaande St-Servaassleutel.

De baard naar links.

Onder de baard , de waardebepaling in Romeins cijfer.

           X

Tien denier (?)

Lit.: Jos Koldeweij, Servatius in veelvoud en enkelvoud. Maastrichtse boekbanden, miniaturen, pelgrimtekens en zegels.

Volgens overlevering was Sint-Servatius van Maastricht (ook van Tongeren) de 10e bisschop van Tongeren, en bracht de bisschopzetel naar Maastricht en werd hij de eerste bisschop van Maastricht. Servatius zetelde 56 jaar in Tongeren en drie jaar in Maastricht. De sleutel (zijn attribuut) verkreeg Servatius van de H. Petrus. Hij is de patroonheilige van Maastricht en van de abdij van Tongeren. 

Penning/loodje Maastricht.

Bodemvondst, Willem Willem.

Penning met dubbel stadswapen Maastricht.

Gefragmenteerd aan de rand.

Decentrisch gegoten.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,44 gram.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: Maastricht.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Het omhoog gehangen stadswapen van Maastricht.

Boven op het schild,  drie letters R ? M

Keerzijde: Binnen een fijne gladde cirkel.

De vijfpuntige ster uit het wapen van Maastricht.

In de kwartieren telkens een sterretje.

Minimale belettering nog waar te nemen rechts X N

 

Lit.: Afbeelding keerzijde uit Minnard-Van Hoorebeke pag. 193, nr 352. 

 

Stads-armenpenning, Maastricht.

Bodemvondst, Joery Tackaert.

 

Penning met gespiegelde letter S

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste datering van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,32 gram.

Diameter: 16 mm.

Aanmaakplaats: Maastricht.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.

De gespiegelde/retrograde letter S

Links van de letter een kleine x

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Minnard-Van Hoorebeke pag. 197, nr 362; Pelsdonk pag. 174, nr. 067; Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Stadsarmenpenning van de stad Maastricht.

 

Deze penning geeft men aan als Maastricht, het is eerder een x ipv een vijfpunt-ster.

En is mogelijks een waardebepaling van 10 Stuiver/Sol. Afgebeelde penning is teruggevonden in Dendermonde.

Penning St-Jacob-kerk/kapel Maastricht

Bodemvondst, Eric Vantorre.

Penning St- Jacob-kerk/kapel (?)

De juiste functie/datering/aanmaakplaats is voor deze penning onbekend.

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: 2,9 gram.
Diameter: Ø 13 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

De gotische letters in drie regels:

                CΛ 

            DOMIN

               MΛ

Voluit: Capitulum Domini Mosæ Trajectum

Hoofdkerk/kapel van Maastricht.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Een pelgrimsschelp/St-Jacobschelp

Met daaronder in gotische letters:

                  DЄMI

Licht.

Veel pelgrims op bedevaart naar Santiago de Compostella, kwamen door Maastricht. Er was een kerk/kapel en gasthuis gereserveerd voor pelgrims naar Santiago. Deze was gelegen op de hoek St. Jacobsstraat /Bredestraat.

Deel deze pagina