Bakkers 1764 (10)

Gildepenning Bakkers.

Voorzien van een gegraveerd volgnummer/lidnummer.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 38 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Goes.

Datering: 1764

Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Twee gekruiste bakkersschoten, waarop een broodje ligt.

Omgeven met nog vier broodjes.

Ter weerszijden van de broodschieters.

BACKER  /  GILDE

Bovenaan het jaartal:

       I764

Keerzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Het gegraveerde volgnummer/lidnummer.

       N°

       J0 (10)

Lit.: Wittop-Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden.  

Goes 5.Bakkers pag.96 nr.5.2.

Minard-Van Hoorebeke, Noord-Nederlandse Gildepenningen pag.99 nr.175.

Dirks LXXIX.9.

Keuzenkamp 338.

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie. Identificatie GP-00141.

Brandewijnverkopers 1788

Gildepenning Brandewijnverkopers.

Spijkergat, voor ophanging.

Voorzien van een gegraveerd volgnummer/lidnummer.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Goes.

Datering: 1678.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand.

Gekroonde wijnvat op een stelling.

Ter weerszijden van de kroon de letters

B ♔ G

Brandewijnverkopers Gilde.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Het gegraveerde volgnummer/lidnummer 

20

Lit.: Wittop-Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden.  

Goes pag.97 nr.9.2.

Dirks LXXIX.11.

Keuzenkamp 341.

Kleermakers 1678

Gildepenning Kleermakers.

Spijkergat, voor ophanging.

Voorzien van een ingeklopt volgnummer.

Aangebrachte manuele versiering, op voor en keerzijde.

Materiaal: Lood.

Massa: 16 gram.

Diameter: 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Goes.

Datering: 1678.

Voorzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

Gekroonde, en geopende grote schaar.

Ter weerszjden van de schaar,

het gesplitste jaartal 16 / 78

Versiert met nadien ingebrachte gravering,

in de vorm van een lint.

Keerzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

In drie regels:

KLEER / MAKERS / GILDE 

Versiering aan de letters nadien gegraveerd.

Waaronder de geklopte cijfers 2 9

Volgnummer van het gildelid.

Lit.: Wittop-Koning, Goes pag.94 nr.1.2; Dirks LXXIX.6.; Minard - Van Hoorebeke, pag.98 nr.172; Keuzenkamp 347.

Begrafenispenning Kramersgilde 1625

Begrafenispenning Kramersgilde Goes.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Goes.

Vervaardiger: Johannes Looff.

Datering: 1625.

Voorzijde: Binnen een kabelrand versiering.

Een lijkbaar met kist staande op een betegelde vloer.

Op de kist een lijkkleed van de gilde, met de letters.

      C . G 

Craemer Gilt

Kramersgilde

Boven de lijkkist het jaartal.

               I625

Boven het jaartal een banderol.
HEEDEN . MYN . MORGEN . DYN .

Keerzijde: Binnen een kabelrand versiering.

Centraal in het veld, de gegraveerde letter. 

                C

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden 1978, Goes 2. Kramers, pag.94 nr.2.2. 

Collectie Nederlandse Bank, Identificatie GP-00161.

Er zijn penningen gekend met op de keerzijde de letters C, en F.

De juiste betekenis van deze letters is niet gekend.

Mogelijks de volgorde van de (zes) dragers.

Kramers 1625 (53)

Gildepenning Kramers.

De juiste functie van deze gildepenning is niet gekend.

Voorzien van een gegraveerd volgnummer/lidnummer.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Goes.

Vervaardiger: Johannes Looff.

Datering: 1625.

Voorzijde: Binnen een kabelrand versiering.

Een weegschaal/balans, tussen de schalen

een vijzel met twee stampers.

Onder de vijzel, een cartouche met het volgnummer/lidnummer.

          53

Keerzijde: Binnen een kabelrand versiering.

Een plat liggende bolle hoed met sierband.

Ter weerszijden van de hoed, het gesplitste jaartal 

16 / 25

Onder de hoed een paar handschoenen,

geflankeerd met een schrijfpluim/veer.

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden 1978, Goes 2. Kramers, pag.94 nr.2.1. 

Dirks LXXIX.10. Als chirurgijns en apothekers.

Kreuzenkamp 342-344. Als chirurgijns en apothekers.

Minard-Van Hoorebeke, pag.97 nr.168. Als Vereenigde apothekers, handschoen en hoedenmakers.

Er zijn penningen gekend tot de nummers 78, later zijn deze afgeslepen en vervangen door Romeinse cijfers tot XXXXVIIII. Een exemplaar draagt op de hoedrand de initialen I L (Johannes Looff), in 1625 werden 60 stuks vervaardigd door Cornelis Theriss.

Kramers 1625

Gildepenning Kramers.

Voorzien van een gegraveerd volgnummer/lidnummer.

Afgevijld vorig volgnummer/lidnummer

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Goes.

Vervaardiger: Johannes Looff.

Datering: 1625.

Voorzijde: Binnen een kabelrand versiering.

Een weegschaal/balans.

Ter weerszijden van de balans-arm de cijfers

7 / 0

Tussen de weegschalen, een vijzel met twee stampers.

De vijzel staande op een cartouche, (hier weggeslepen)

waarin het Romeinse cijfer

V

Keerzijde: Binnen een kabelrand versiering.

Een plat liggende bolle hoed met sierband.

Ter weerszijden van de hoed, het gesplitste jaartal 

16 / 25

Onder de hoed een paar handschoenen,

geflankeerd met een schrijfpluim/veer.

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden 1978, Goes 2. Kramers, pag.94 nr.2.1. (dit exemplaar)

Dirks LXXIX.10. Als chirurgijns en apothekers.

Kreuzenkamp 342-344. Als chirurgijns en apothekers.

Minard-Van Hoorebeke, pag.97 nr.168. Als Vereenigde apothekers, handschoen en hoedenmakers.

Er zijn penningen gekend tot de nummers 78, later zijn deze afgeslepen en vervangen door Romeinse cijfers tot XXXXVIIII. Een exemplaar draagt op de hoedrand de initialen I L (Johannes Looff), in 1625 werden 60 stuks vervaardigd door Cornelis Theriss.

Kramers 1699


Gildepenning Kramers.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Goes.

Datering: 1699


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord en lijncirkel.

Gelegen in een gecisileerd veld.

Een weegschaal/balans.

Tussen de weegschalen, een vijzel met twee stampers.

De vijzel staande op een cartouche, 

waarin het volgnummer/lidnummer

                          92Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord en lijncirkel.

Gelegen in een gecisileerd veld.

Een plat liggende bolle hoed met sierband.

Ter weerszijden van de hoed, het gesplitste jaartal

                             16 / 99

Onder de hoed een paar handschoenen,

geflankeerd met een schrijfpluim/veer.Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse Ambachtsgilden 1978,

Goes 2. Kramers, pag.95 nr.2.4. 


___________________________________________

Kramers 1688

Gildepenning Kramers.

Voorzien van een ingekrast volgnummer/lidnummer.

Pengat voor ophanging.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 38 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Goes.

Vervaardiger: Jacob Verelle.

Datering: 1688.

Voorzijde: Binnen een gladde opstaande boord en lijncirkel.

Centraal in het veld, het jaartal.

             I688

Keerzijde: Binnen een gladde opstaande boord en lijncirkel.

De hoofdletters:

        K  G

Kramers Gilde

Boven de letters een ingekrast volgnummer/lidnummer.

                       45

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden 1978, Goes 2.Kramers, pag.94 nr.2.3.

Dirks, Gildepenningen LXXIX.4. 

Kreuzenkamp 349.

Minard-Van Hoorebeke, pag.98 nr.171. (dit exemplaar)

Collectie, Nederlandse Bank, Identificatie MA-00766.

Er zijn penningen gekend tot de nummers 84.

Schoenmakers 1646

Gildepenning Schoenmakers.

Incuse afdruk op keerzijde.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 40 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Goes.

Datering: 1646.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Een gekroond schoenmakersmes.

Waaronder een paar schoenen met hak.

Onder de schoenen het jaartal.

                 1646

Spotpenning uit 1742 op het doorbreken van de Pragmatieke Sancie van Oostenrijk in 1713.

De Franse kardinaal de Fleury wijst met een stok op een landkaart.

De keurvorsten van Saksen en Beieren en de koning van Polen,

duiden op de kaart aan op welk gebied zij menen recht te hebben.

Op de landkaart de tekst:

SAX BOHEME BYR SILES BAV OOSTENDE

Omschrift:

EEDE EN VERBONDE GEBROOKEN ENT VUUR ALOMME AANGESTOOKEN.

Keerzijde: Gespiegelde afdruk (incuse)

Pragmatieke Sanctie van Oostenrijk 1713.

Naar spotpenning uit 1742.

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden 1978, Goes 6.Schoenmakers, pag.96 nr.6.1.

Dirks LXXIX.7.

Kreuzenkamp 350.

Minard-Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc. des Gildes et corps de Métiers églises, etc. Goes pag.97-98 nr.170.

De Pragmatieke Sanctie van 1713 was een wettelijk mechanisme dat voorzag dat de Oostenrijkse troon en de gebieden van de Habsburgers zouden geërfd kunnen worden door de dochter van keizer Karel VI, Maria Theresia van Oostenrijk.      Karel VI kon de belangrijke Europese machten ervan overtuigen de Pragmatieke Sanctie aan te nemen, en stierf in 1740 zonder mannelijke opvolgers. Zijn dochter Maria Theresia werd echter niet aanvaard. De Oostenrijkse Successieoorlog was het gevolg. Pas in 1748 werd Maria Theresia aanvaard, na het ondertekenen van het Verdrag van Aken.

Begrafenispenning Smeden 1636

Begrafenispenning "Smeden".

Boorgat/pengat, voor ophanging.

Deels gegraveerd.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Goes.

Datering: 1636.

Voorzijde: Binnen een kabelrandversiering.

Een draagbaar op betegelde ondergrond.

Op de kist een lijkkleed, met gekroonde hamer en jaartal van de gilde.

16 / 36

Boven de lijkbaar.

Smede Gilde

Voorzijde: Binnen een kabelrandversiering.

Het gegraveerde volgnummer/lidnummer.

....

 4

Boven het cijfer, vier naast elkaar staande puntslagen.

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden 1978, Goes 4. Smeden, pag.95 nr.4.1.

Dirks LXXIX.1.

Kreuzenkamp 352.

Er zijn penningen gekend met de nummers 1 tot 10. Telkens zijn evenveel puntslagen te zien, het opgegeven cijfer. Er zijn jaartallen bekend met 1636, 1640 en 1677.

Smeden 1637

Gildepenning "Smeden".

Boorgat/pengat, voor ophanging.

Keerzijde gegraveerd.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 35,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Goes.

Datering: 1637.

Voorzijde: Gelegen in het veld.

Een staande gekroonde smidshamer.

Ter weerszijden van de hamer, het gesplitst jaartal

16 / 37

Keerzijde: Gelegen in het veld.

Smede Gilde

Volgnummer/lidnummer

2

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden 1978, Goes 4. Smeden, pag.95 nr.4.2.

Dirks LXXIX.2.

Kreuzenkamp 351.

Deel deze pagina

Timmerlieden 1658.

Gildepenning timmerlieden.

Boorgat, voor ophanging.

Materiaal: Lood.

Massa: 17,10 gram.

Diameter: 34 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Goes.

Datering: 1658.

Voorzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

Het omschift:

TIMMER / LIEDEN / GILDE .

In het veld, een geopende passer.

De passer, doorbreekt het omschrift.

Tussen de passerbenen, het jaartal 1658

Centraal, een boorgat.

Keerzijde: Gelegen op een blanco veld.

Het cijfer 2

Volgnummer van het gildelid (?).

Lit.: Dirks 79,3; Minard - Van Hoorebeke, pag. 93 nr. 162, foutief vermeld onder Gildepenning der timmermans Dordrecht.

Wevers 1633 (XVII)

Uit de collectie, Nederlandse Bank.

Gildepenning "Wevers".

Pengat, voor ophanging.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Goes.

Datering: 1633.

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Twee gekruiste weversspoelen onder een kroontje.

Ter weerszijden van de spoelen, het gesplitst jaartal.

                 16  /  33

Onderaan tussen de weverspoelen, het volgnummer/lidnummer.

                     XVII

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De gegraveerde initialen van het gildelid.

              I S B

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden 1978, Goes 3.Wevers, pag.95 nr.3.1.

Dirks, Gildepenningen pag.418 LXXIX.5.

Kreuzenkamp 354.

Minard-Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc. des Gildes et corps de Métiers églises, etc. Goes pag.97 nr.169.

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie, Identificatie MA-00771.