Méreaux, Saint-Paul de Saint-Denis 1618.

Méreaux, Sint-Pauluskerk van Saint-Denis.

De juiste functie van deze penning is onbekend.

Krasschade op de keerzijde.

Materiaal: Koper.

Massa: 2,7 gram.

Diameter: 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Saint-Denis. 

Datering: 1618

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en gladde cirkel.

Staande H. Paulus met nimbus.

In de rechterhand, een zwaard.

In de linkerhand, een boek/brieven.

De heilige geflankeerd ter weerszijden met een "Fleur de lys".

En de letters S / P

Saint-Paul.

Links een liggende kleine halve maan.

Rechts, de gekroonde letter R

Robert II

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en gladde cirkel.

Binnen een grote liggende maansikkel.

De gekroonde letter R

Robert II

Geflankeerd, ter weerszijden met een "Fleur de lys".

En de letters S / P

Saint-Paul.

In de afsnede, het jaartal.

. 1618 .

Lit.: Feuardent, Tome 1, pag.474-475 nr.5927 variant op het jaartal 1608 (?) 

Vaak ten onrechte toegeschreven aan Reims (De Fontenay, p. 229 of Maxe-Werly, 1862) maar gecorrigeerd door Longpérier (Bull. De la Soc. De l'Hist. De Paris, 1883). De gekroonde letter R is voor Robert II die de collegiale kerk van Saint-Paul stichtte. Deze mereaux bestaat ​​tenminste in de oogstjaren 1618, 1649, 1664-1665.

Deze kerkelijke mereaux vinden hun oorsprong in het ontbreken van de kanunniken op de diensten. Om dergelijke afwezigheden te bestrijden, werd besloten om een méreaux/penning te creëren, verdeeld onder de leden van het aanwezige kapittel, en ook volgens de duur van het ambt. Deze méreaux waren inwisselbaar voor eten, drinken of kleding of zelfs voor geld. 

 

Deel deze pagina