Rekenpenning (Tin) Municipaliteit van Parijs.

Bodemvondst, bouwput Arnemuiden.

Uit particuliere collectie.

Rekenpenning naar model Municipaliteit van Parijs.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Tin, met rivierpatina.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 2,2 gram.

Diameter: Ø 22 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Neurenberg ?).
Datering: z.j. Ca. 1461-1550.

Voorzijde: Binnen een twee gladde cirkels.

Een fictief omschrift in gotische letters.

Een kogge/kof, naar links opvarend.

Met één mast zonder razeil.

De mast voorzien van een korf.

Op het achterschip, getimmerde kantelen.

Onder het schip aan de rand, golven.

 

Keerzijde: Binnen een twee gladde cirkels.

Een fictief omschrift in gotische letters.

Een kogge/kof, naar links opvarend.

Met één mast zonder razeil.

De mast voorzien van een korf.

Op het achterschip, getimmerde kantelen.

Onder het schip aan de rand, golven.

Lit.: Bruno Janson, (2012) De gouden eeuw van Arnemuiden, Loden penningen, pag.9 nr. 020.

Feuardent, Jetons et Méreaux, Tome 1 Série Municipale pag.268 nr.3352 

J.Rouyer, Tome III pag.284 e.v.

Naar ontwerp voorzijde Franse rekenpenning voor de Municipaliteit van Parijs Ca. 1461-1497. De afbeelding van de kogge komt overeen met de anonieme Neurenbergse navolgingen van het Franse origineel Ca. 1490-1550. Op deze rekenpenning ontbreekt devlag op het achterschip en de stok met wimpel op de boeg, die wel op elk Neurenbergs exemplaar voorkomen. De legende is van een afwijkend lettertype als op de Neurenbergse stukken en is fictief. De vroegste Neurenbergse navolgingen hebben leesbare omschriften die meestal overeen komen met het Franse origineel, de anonieme stukken hebben een Frans ruitschild als keerzijde en in enkele gevallen een Rijksappel.

Rekenpenning (Tin) op Huwelijk Ferdinand & Anna (1521)(FA-RP 01)

Bodemvondst Hans Bostelaar.

 

 

 

 

Tinnen rekenpenning op:

Huwelijk Ferdinand van Oostenrijk met Anna van Hongarije.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4.00 gram.
Diameter: 29 mm.
Aanmaakplaats: Brugge.
Datering: Ca. 1521.
Muntplaatsteken: Lelie (voor Brugge)


Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.
Naakte langharige dame preuts geknield op een vlot in de golven.
Die de personificatie van de "Hoop" voorstelt.
En houd met beide handen, een zeil in de wind.
Legende in de buitenbaan:
ESPERAИS * GVIDE * MAVELLE * APOVRT * ♔

De legende sluit met een kroontje.
Wat wil zeggen: De 'Hoop" leidt mijn zeil naar de haven.
De letter N in ESPERANC is gespiegeld.

Interpunctie, ster.

Keerzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.
Het wapenschild van de aartshertog Ferdinand van Oostenrijk.
Gehouden door een staande struisvogel naar links gewend, met een lint in de snavel.
Legende in de buitenbaan:
IETT * PO * BVREAV * DE * MOS * F X ARCIDVC * DAVSTCE (Lelie)
Voluit: Iettoirs pour le bureau de monseigneur Ferdinand archiduc d'Austrice.
Wat wil zeggen: Rekenpenningen voor het bureau van Dhr. Ferdinand, aartshertog van Oostenrijk.
Interpunctie, ster.


Lit: Margreet Tas 018; Dugniolle 1122.

Rekenpenning (Tin) op Huwelijk Ferdinand & Anna (1521)(FA-RP 02)

Bodemvondst Dimitry Soenen.

Lood/tin rekenpenning.
Huwelijk Ferdinand van Oostenrijk & Anna van Hongarije.

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 6,49 gram.
Diameter: 29 mm.
Aanmaakplaats: Brugge.
Datering: 1521
Muntplaatsteken: Lelie.

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel, met legende.
Naakte langharige vrouw geknield op een vlot, 
die de personificatie van de Hoop voorstelt.
Houd een zeil in de wind.
ESPERANSE x GVIDE x MAVELLE x POVRT x 1521

De legende sluit af met een kroontje.
Wat wil zeggen: De Hoop leidt mijn zeil naar de haven.

Interpunctie met x

Keerzijde: Binnen een dubbele parelcirkel, met legende.
Het wapenschild van de aartshertog, gehouden door een staande struisvogel.
IETT x PO x LE x BVREAV x DE x MOS x F X ARCIDVC x DAVSTCE (Lelie)
Voluit: Iettoirs pour le bureau de monseigneur Ferdinand archiduc d'Austrice.
Wat wil zeggen: Rekenpenningen voor het bureau van de heer Ferdinand, aartshertog van Oostenrijk.

Interpunctie met x


Lit: Margreet Tas 018; Dugniolle 1122.

Rekenpenning (Tin) op Huwelijk Ferdinand & Anna (1521)(FA-RP 03)

Bodemvondst Arnemuiden. (Via Allex Kussendrager).

Spijkergat, voor gebruik als hanger.  

Bevat sporen van vergulding.                                        

Lood/tin rekenpenning.

Huwelijk Ferdinand van Oostenrijk & Anna van Hongarije.

Materiaal: Tin.
Massa: Onbekend.
Diameter: 30 mm.
Aanmaakplaats: Brugge.
Datering: 1521
Muntplaatsteken: Lelie.

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel, met legende.
Naakte langharige vrouw geknield op een vlot, 
die de personificatie van de Hoop voorstelt.
Houd een zeil in de wind.
ESPERANSE x GVIDE x MAVELLE x POVRT x 1521

De legende sluit af met een kroontje.
Wat wil zeggen: De Hoop leidt mijn zeil naar de haven.

Interpunctie met x

Keerzijde: Binnen een dubbele parelcirkel, met legende.
Het wapenschild van de aartshertog, gehouden door een staande struisvogel.
IETT x PO x LE x BVREAV x DE x MOS x F X ARCIDVC x DAVSTCE (Lelie)
Voluit: Iettoirs pour le bureau de monseigneur Ferdinand archiduc d'Austrice.
Wat wil zeggen: Rekenpenningen voor het bureau van de heer Ferdinand, aartshertog van Oostenrijk.

Interpunctie met x


Lit: Margreet Tas 018; Dugniolle 1122.

Rekenpenning op Karel V 1530

Rekenpenning Rekenkamer Karel V

Materiaal: Tin.

Massa: 10,88 gram.

Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1530

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Het geharnast en gelauwerd borstbeeld van Karel V naar links gewend.

Omschrift:

IMP CAES CAROLVS V AVGVSTVS

Voluit: Imperator Caesari Carolus V Augustus.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

De zuilen van Hercules in het water.

Omschrift:

GECTOIRS POVR CEVLX DV

Tussen de zuilen in drie regels.

   BVR

   EAV

MDXXX

Lit.: Dugniolle 1238 (dit exemplaar)

Rekenpenning op " Vertrek van Alva/Vrijheid des Vaderlands" 1573

Tinnen afslag van een koperen rekenpenning.

Materiaal: Tin.

Massa: 5,52 gram.

Diameter: 29,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Dordrecht.

Datering: 1573

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en gladde cirkel.

Het omschrift en datering:

. LIBERTAS . (wapenschildje) . PATRIÆ . 15/73 .

De vrijheid des vaderlands

De Hollandse maagd, zittende in een omheinde tuin met bloemen.

Op haar hoofd, de vrijheidshoed.

In de rechterhand, een geheven zwaard die het jaartal onderbreekt.

De linkerhand, in de zij.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en gladde cirkel.

Het omschrift :

. DIFFVGITE . CAPRIMVLGI . 

Verdwijnt geitemelkers.

De Prins van Oranje als herder met hoed,

die met zijn staf een wolf wegjaagt.

Die van de uiers van een geit wil drinken.

Bovenaan, een stralende zon en bloemen in het veld.

Lit.: Margreet Holleman-Tas pag.7; Mitchiner, volume II pag.776 nr.2396;

J. Oudaan pag.81; Dugniolle nr. 2591.

Rekenpenning "Spaanse successen" 1638

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Afslag rekenpenning op de "Spaanse successen" 

Materiaal: Tin.

Massa: 7,94 gram.

Diameter: 29,1 mm.

Aanmaakplaats: Brussel (engelenkopje)

Datering: 1638

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Het omschrift:

. PHIL : IIII . D . G . HISP. ET . INDIAR . REX . ƵC.(Engelenkopje)

Voluit: Philippus IV dei gratia hispaniarum indiarum rex etcetera.

Wat wil zeggen, Philips IV bij de gratie Gods  koning van Spanje, Indië enz.

Centraal, een gekostumeerde ruiter, op een steigerend paard naar rechts.

In de rechterhand, een wapenstok.

Met de linkerhand, de teugels vashoudend.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een schip op volle zee met gescheurde zeilen, in stormachtig weer.

Omschrift:

. AGITATA . RESVRGO . 1638

Geopperd om te stijgen.

Lit.: Mitchiner Volume II, The Low Countries and France, pag. 840 nr. 2630; Dugniolle 3929.

Deel deze pagina