Kleermakers 1669 (36)

Gildepenning Kleermakers.

De juiste functie van deze penning is onbekend.

Pengat voor ophanging

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 44 mm. 

Aanmaakplaats: Gouda.

Datering: 1669

Voorzijde: Tussen twee lijncirkels, het omschrift.

. DE . PENNING . VANT . CLEERMAAKERS . GILDE .

Een gezeten H. Maria met stralenkrans.

Op haar arm, het kindje Jezus met stralenkrans.

Ter weerzijden van de personages, een bladertak.

Keerzijde: Tussen twee lijncirkels, het omschrift.

~ . GV . ~ . IK . ~ . BK . ~ . MH . ~ . I669 .

Een gekroonde, openstaande kleermakersschaar.

Tussen de schaarmessen het lid/volgnummer.

                    36

Centraal een (passer) punt.

Lit.: Dirks, 135.1.

Deel deze pagina