(Lutherse ?) Artsenpenning.

Bodemvondst, Maikel van der Ben.

Lutherse artsen-penning (?)

Vrijmetselarij artsen-penning (?)

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

Lacune, door gietfout.

Materiaal: Elektrum.

Massa: Onbekend.

Diameter: 60 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Nürnberg ?).

Datering: z.j. Ca. 17e  à 18e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel. 

Een staand persoon, aan de linkervoet een spade/schop.

Rechts, een gebouw met torens.

Links, een waterput met windas.

Boven de persoon, een driehoek en stralenkrans

het "Alziend oog" binnen een wolkenpartij.

Omsloten, met diverse symbolen.

(Dierenriem-tekens / planeet-symbolen ?)

 

 

Keerzijde: Binnen een versierde boord. 

In tien regels oud Duits:

       EHRE DEN

    ARTZT DEN DER

   HERR HAT IHN GE-

  SCHAFFEN KÖNIGE

 EHREN IHN DER HERR

LÆST DIE ARTZNEY AVS

 DER ERDEN WACHSEN

  EIN VERNÜNFFTIGER

        VERACHT SIE 

        NICHT SII 38.1-2

Vers uit Jesus Sirach 38, 1-2.

Eer de arts met respect, dat je hem nodig hebt.

Want de Heer heeft het geschapen, en het medicijn komt van de Allerhoogste,

en de koningen eren het.

 Lit.: Dr. Josef Brettauer, Katalog der Sammlung, Medicina in nummis

(Wenen 1937) nr. 2363; Rijksmuseum Boerhaave, Dr. Peter de Clercq (1994) Objectnr. V14436.

In behandeling. Esoterische penning.

De voor ons leesbare tekst In hoc signo vinces, Latijn voor In dit teken zult gij overwinnen, is een spreuk die teruggaat op de Romeinse keizer Constantijn de Grote en betrekking heeft op diens bekering tot het christendom.

Volgens zijn biograaf Eusebius van Caesarea zou Constantijn, voorafgaand aan de Slag bij de Milvische brug in 312, een visioen gehad hebben van een oplichtend kruis aan de hemel, met het Griekse opschrift τούτῳ νίκα, 'in dit, overwin.' Daarna zou Christus in een droom aan de keizer verschenen zijn, om hem uit te leggen dat hij het teken van het christendom tegen zijn vijanden moest inzetten; dit zou de reden zijn geweest voor Constantijn, om het labarum in te voeren, een veldteken met het Christusmonogram.
In hoc signo vinces is één mogelijke vertaling van ἐν τούτῳ νίκα; ook hoc signo victor eris ('in dit teken zult gij overwinnaar zijn') komt voor.

Penning type "Adelaar".

Bodemvondst, Aggy.

Enkelzijdige penning type adelaar.

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

Materiaal: Tin.

Massa: 12,07 gram.

Diameter: 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e  à 18e eeuw.

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord.

Een adelaar met gespreide vleugels.

Twee naar buiten gerichte en ongeklauwde poten.

De kop naar links gewend.

Gladde en opgestoken borst.

Spiraal/bol naar binnen lopende versieringen, aan de vleugeluiteinden.

De staartveren, ingesloten met twee ringen.

 

Keerzijde: Blanco

 

 

 

Astrologische penning.

Bodemvondst, Bart Feenstra.

Astrologische penning.

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Een regelmatig Octagram.

De achthoek is een symbool van wedergeboorte,

en wordt gecombineerd met de 7 uit het klassieke astrologische 7-12 systeem.

Bovenaan een pentagram-sterretje .

De andere punten zijn de 7 planeten die vóór 1789 bekend waren en zon en maan, met de corresponderende namen van die planeten in het omschrift.

De plaatsing van Mercurius bovenin is welicht geen toeval.

Een ander gebruik van dit symbool is de Letse Auseklis, oorspronkelijk een godheid die geassocieerd was met Venus.

Maar een duiding die met één planeet samenhangt past m.i. niet goed bij deze voorstelling met alle planeten !

We zien acht punten, het achtste punt is (helaas) niet benoemd in het omschrift.

Vervolgens beginnen zowel in tekst als daaronder het bijbehorende symbool, de dagen van de week:

°°°°°° SOL ✶ LUNA ✶ MARS ✶ MERCUR ✶ LOVI ✶ VENUS ✶ SAT

Beginnend met Sol (zondag), Luna (Maandag), Mars (dinsdag), Mercur (woensdag), Iovi (donderdagdag), Venus (vrijdag), Saturnus (zaterdag)

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenrand.

Christus bij de put in gesprek met de samaritaansche 

vrouw over het water des 'levens.

het zo-genaamde Sigillum Salomonis sive Davidis 

 

Lit: Revue de la Numismatique Belge, 1870, p. 389 et 390; Navorcher, 1875.

 

Eigendomsloodje/handelsmerk AA

Bodemvondst, Hylke Roorda.

Enkelzijdig eigendomsloodje/penning.

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

Gefragmenteerd, aan de rand.

Decentrisch geslagen.

Materiaal: Lood.

Massa: 2,54 gram.

Afmetingen: 15 mm. x 15 mm. dikte: 1,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend .

Datering: z.j. Ca. 17e à 18e eeuw.

Voorzijde: Gelegen op een ruitvormig plaatje.

Binnen een gladde cirkel.

Een monogram met de dubbele letters AA

 

Keerzijde: Blanco.

Lichte overhoekse lijn merkbaar.

 

Lit.: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814 soortgelijk onder nr. 453, Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Handmerken. 

 

 

Eigendomsloodje/penning (Wolfskruis)

Bodemvondst, Arco Hoekman.

Enkelzijdig eigendomsloodje/penning.

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

Gefragmenteerd, aan de rand.

Decentrisch geslagen.

Materiaal: Lood.

Massa: 6,00 gram.

Afmetingen: 17 mm. x 21 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend .

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Gelegen op een rechthoekig plaatje.

Binnen een parelcirkel.

Een kleine rechthoek, gelegen op een wolfskruis.

Ter weerszijden, geflankeerd met letters.

Links de letter S

Rechts een niet nader te bepalen letter of cijfer.

(Mogelijks voor waardebepaling, in (?) stuiver(s), andere mogelijkheid zijn de eindcijfers van het jaartal, als de penning word gedraaid bvb (16) ?5  )

 Keerzijde: Blanco.

Gelijnde inkerving ? 

 

 

Eigendomsloodje/huismerk.

Bodemvondst, Hakan Abdurrahman Demir.

Enkelzijdig eigendomsloodje/plaquette.

De juiste functie/datering/plaats is voor dit loodje niet gekend.

Gefragmenteerd, aan de rand.

Materiaal: Lood.

Massa: 16 gram.

Afmetingen: 30 mm. x 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend .

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Gelegen op een schild-vormig plaatje.

Centraal, op het veld.

Een schildvormige omlijsting/kader.

Huismerkteken- of initialen (?)

Keerzijde: Blanco.

Eigendomsloodje (?) Wapenschild CHC

Bodemvondst, Vincent.

Enkelzijdig eigendomsloodje/plaquette (?).

De juiste functie/datering/plaats is voor dit loodje niet gekend.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 19 gram.

Afmetingen: 50 mm. x 36 mm. x 36 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend .

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Gelegen op een driehoekig plaatje.

Binnen een parelcirkel, en lijncirkel.

Een wapenschild met keeper.

Het schild, onderaan afgerond.

Geflankeerd met de letters

C / H / C

Keerzijde: Blanco.

 

 

Handelslood met huismerk.

Bodemvondst, Bart Feenstra.

Enkelzijdig handelslood/eigendomslood, met huismerk.

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

Licht overgeplooide boord.

Materiaal: Lood.

Massa: 44,78 gram.

Afmeting: 40 mm. x 40 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e  à 18e eeuw.

Voorzijde: Gelegen op een vierkant veld.

Groot monogram/huismerkteken AVSP (?)

Onder het monogram de letters P / R

Keerzijde: Blanco.

Loden afslag, Letters/cijfers.

Bodemvondst, Dominique Cantaert .

Loden afslag-plaatje.

Voorzien van diverse kloppen.

De juiste functie/plaats/datering van dit loodje is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 30 gram.

Diameter: 40 mm. x 45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw à 18e eeuw.

Voorzijde: Gelegen op een ovaal loden plaatje.

Acht afslagen/kloppen van stempels/ijkmerken (?)

Bovenaan, één grote letter B en twee met een kleine letter B.

Mogelijks heeft ook rechtsboven de grote letter B gestaan,

en is deze overklopt met de cijfers 22

Waaronder, links een grote letter E

In het midden de cijfers 28

Rechts een klein taartpunt-model met de letters R H onder elkaar staand.

Onderaan, een groot taartpunt-model met de letters R H onder elkaar staand.

 

Keerzijde: Blanco.

 

Mogelijks zijn deze kloppen voor op laken/textielloden.

De cijfers kunnen verwijzen naan de lengte in ellen uitgedrukt.

 

Penning type "Beurs" (1670)

Afkomstig uit Schulmanarchief.

Penning met beurs/anker.

Juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Koper legering.

Diameter: 33 mm.

Massa: Onbekend.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1670


Voorzijde: Binnen een opstaande boord.
Een gesloten beurs, met linten.
Ter weerszijden van de geldtas, de letters O / B

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.
Glad wapenschild, met omgekeerd anker.

Daarboven de letters en datering, AH 1670


Lit: Schulmanarchief; Dirks pag. 363.

Penning "Bloem-motief".

Bodemvondst UK, Earl John Specht.

Enkelzijdige penning type bloem-motief.

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

Taverne token.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ca. 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e  à 18e eeuw.

Voorzijde: Gelegen op het veld.

Ingeklopt bloemmotief.

Zeven onregelmatige bloemblaadjes.

Centraal, een groot bloemhart.

Keerzijde: Blanco

Penning Spaak/wiel/bloem.


Bodemvondst, Pega Vanmeel.


Enkelzijdige persoonlijke speelpenning (?)

Taverne token (?)

Type bloem/spaak-motief.


De juiste functie/datering/plaats is voor deze

penning niet gekend.


Materiaal: Lood.

Bewerking: Geklopt.

Massa: 4,8 gram.

Afmetingen: 15 mm. x 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.


Voorzijde: Gelegen in een vierkant plaatje,

met afgeronde hoeken.

Ingeklopt bloem/spaakmotief.

Acht onregelmatige bloemblaadjes/spaken.

Centraal, een groot bloemhart.Keerzijde: Blanco._____________________________________________


Penning type "Boom" (B 17/01)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Enkelzijdige penning met boom.

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,78 gram.

Diameter: 20,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 16e, begin 17e eeuw.

Voorzijde: Gelegen op het veld.

Boom-motief met rechte takken, zonder bladeren.

Keerzijde: Blanco.

Penning type "Bisschop/heilige".

Bodemvondst, Bruno Tielemans.

Penning met bisschop/heilige.

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,5 gram.

Diameter: 20,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een opgehoogde boord.

Een aanziende gemijterde bisschop/heilige. 

Keerzijde: Binnen een opgehoogde boord.

Een breed, gevoet glad kruis.

Penning type "Bloemmotief".

Bodemvondst U.K. Wilco Reichgelt.

Engelse Lead token. (?)

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 8,28 gram.

Diameter: 25 mm.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.


Voorzijde: Zes bladig bloemmotief.


Keerzijde: Op een leeg veld, de letters:
H ° C

Lit: Pelsdonk 395 e.v.

Penning "Boom/letters" (B-L 17/01)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Enkelzijdige penning met boom.

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,75 gram.

Diameter: 15,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een sierrand.

De letters W / .I.M.

Boven de letters, de gotische letters O B (?)

Links, een boompje, met gebladerde kruin.

Rechts een snoeischaar (?)

Keerzijde: Blanco.

Penning "Boom/letters" (B-L 17/02)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Penning type boom/letters.

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,72 gram.

Diameter: 18,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Boom met gebladerde kruin.

Staande in een veld/weide.

Keerzijde: Gelegen op het veld.

De leeters T . P

Onder de letters een vierpunt ster of x

Centraal, een (passer) punt.

Penning type "Cijfers".

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Enkelzijdige penning met Romeinse cijfers IV.

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,84 gram.

Diameter: 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

De Romeinse cijfers IV

Voor waardebepaling 4 ?

Keerzijde: Blanco.

Penning H. Crisstoff/H. Maria.

Bodemvondst, Earl Specht.

Draagpenning/hanger (?) Sint Christoffel- H. Maria.

Kleine lacune, door gietfout.

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 10,57 gram.

Diameter: 28,7 mm.

Aanmaakplaats: Reims.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een opgehoogde boord.

De H. Christoffel, staande in het water

met kindje Jezus op de schouder.

Gesteund op een stok.

Omsloten met een omschrift.

ST CRISSTOFF OR / APRO (?)

Keerzijde: Binnen een opgehoogde boord.

Een staande H. Maria op een voetstuk.

Beladen met het kindje Jezus op de recher arm.

Boven de heilige, de tekst:

O (mat)ER . DEI . MEME(n)TO . MEI 

IN / REIMS 

Penning type "Christus".

Uit de collectie, Dimidov.

Penning met hoofd Christus.

Juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

(Tafel van de Heilige Geest (armendis), parochiaal georganiseerd vanaf tweede helft XIII eeuw) 

Materiaal: Koper (Cu).
Massa: 2,09 gram.
Diameter: 20 mm.
Datering: z.j. Ca. eind 16e eeuw, begin 17e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl.  Kathedraal St-Pierre Genéve (?)


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.

Hoofd van Christus, met kruisbloemige nimbus.

Bebaard en met lang haar.

Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel.

Een zegenend linkerhand.

Ter weerszijden de gespiegelde letters:

SPS / SCI

Voluit: Spiritus Sancti. 

Wat wil zeggen: Heilige Geest.

Lit.: Catalogue de la collection Rouyer, nr. 1719 Premiére partie, diverse varianten bij nrs.1717-1720.

(Méreaux et piéces analogues, piéces diverses);

Daniel Laurençot, nr. 9336 (gespiegelde versie).

Penning type "Hand".

Bodemvondst, Adriaan Wagemakers.

Enkelzijdige penning type "Hand".

Licht geframenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,29 gram.

Diameter: 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 16e begin 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

Een staande hand op het veld.

Geflankeerd ter weerszijden met een vijfpuntige ster. 

Keerzijde: Blanco.

Penning type "Hart" (H 17/01)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Enkelzijdige penning met Hart-motief.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: 5,29 gram.
Diameter: 21,6 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. eind 17e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op twee gekruiste pijlen.

Een lang, smal hart.

De pijlen, van boven naar onder gericht.

Links en rechts versiert met driehoek-motief.

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Taillies, Roman to Victorian pag 63. 

Penning type "Hart" (H17/02)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Penning met Hart-motief.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: 6,50 gram.
Diameter: 22 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. eind 17e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op het veld.

Een lang, smal hart.

Vier pijlen, naar het hart gericht.

Keerzijde: De gespiegelde letters.

I Ƨ °

Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Taillies, Roman to Victorian pag 63. 

Penning/loodje letters B P 1613 (BP 17/01)

Bodemvondst, Axel.

Penning/loodje met de letters B.P

De juiste functie/aanmaakplaats van deze penning/loodje is onbekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 1,30 gram.
Diameter: 15 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Onbekend.
Datering: 1613


Voorzijde: Binnen een parelrand, en fijne gladde cirkel.

Duidelijk ingeslagen stempelvlak.
Bovenaan de letters B . P

(Staat mogelijks voor Brood-penning)

Met daaronder het jaartal 1613


Keerzijde: Blanco.

Penning/loodje letters B P 1613 (BP 17/02)

Bodemvondst, Pieter de Breuk.

Penning/loodje met de letters BP (Broodpenning ?).

De juiste functie/aanmaakplaats van deze penning/loodje is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 2,45 gram.
Diameter: 16 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Onbekend.
Datering: 1613


Voorzijde: Binnen een parelrand, en fijne gladde cirkel.
Bovenaan de letters B . P

(Staat mogelijks voor Brood-penning)

Met daaronder het jaartal 1613


Keerzijde: Blanco.

 

 

Penning/loodje letters B P 1613 (1618 ?) (BP 17/03)

Bodemvondst, Roy van Bemmel.

Penning/loodje met de letters BP (Broodpenning ?).

De juiste functie/aanmaakplaats van deze penning/loodje is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.
Diameter: 16 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Onbekend.
Datering: 1613 of 1618


Voorzijde: Binnen een parelrand, en fijne gladde cirkel.
Bovenaan de letters B . P

(Staat mogelijks voor Brood-penning)

Met daaronder het jaartal 1613/1618 (?)


Keerzijde: Blanco.


Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Wiel/rad met acht spaken.

De kruisvormige spaken lopen door tot de buitencirkel.

De X vormige spaken, blijven binnen het veld.

Penning/loodje, letters/monogram HR

Bodemvondst, Remy van der Reiden.

Enkelzijdige penning/loodje met de letters/monogram HR 

De juiste functie/aanmaakplaats van deze penning/loodje is niet gekend.

Eigendomsloodje, taverne-token (?)

Materiaal: Lood.

Massa: 8,82 gram.
Diameter: 25 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Onbekend (UK ?).
Datering: z.j. Ca. 17e a 18e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Het monogram.

.HR.

Keerzijde: Blanco, overgeplooide boord door veelvuldig gebruik.

 

Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian, Chapter 7

Post-Tudor Developments, pag.50-60.

 

 

Bazaroek VOC

Bodemvondst, Tim Kauling.

VOC Bazaroek , twv 1/24 Stuiver.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 12 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Cochin (Ceylon)
Datering: z.j. Ca. 1663-1724


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het monogram van de Verenigde Oostindische Compagnie.

VOC

Keerzijde:  Binnen een gladde cirkel.

Cauri-schelpmotief met vier streepjes/lijnen.

 

Lit.: Scholten 1254.

 

"Bazaroek", is een verzamelnaam voor 17e en 18e eeuwse lood/tin munten, vervaardigd in opdracht van de VOC voor gebruik in Cochin en Ceylon.

De naam Bazaroek is afkomstig van de Portugees-Indische munt Bazarruco.

In het Engels verbasterd naar Buzerook en Budgrook.

Wat klein geld voor bazaar betekent.

Penning type letters PSS 1674

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Penning type letters/datering.

De juiste functie/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: 4,18 gram.
Diameter: 17,45 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: 1674


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

In twee regels de letters:

. P . / S . S

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In twee regels de cijfers van het jaartal.

16 / 74

Penning man/vrouw.

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Penning man/vrouw.

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 3,72 gram.

Diameter: 15,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e  eeuw.

Voorzijde: Gelegen op het veld.

Staande vrouwelijk figuur.

Waarboven, drie bloemen op steel.

Links, de letters Λ = N

Rechts, de letters L C C

Keerzijde: Gelegen op het veld.

Staande mannelijk figuur met hoofddeksel,

naar rechts gewend.

Waarboven, drie bloemen op steel.

Links, de letters Λ = N

Rechts, de letters L C C

Penning op Melusine en Raymond de la Forêt.

Bodemvondst, Mark Eijbers.

Penning op de legende van Melusine.

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats is voor deze

penning niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,9 gram.

Diameter: 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een omschrift.

Een meermin met losse haren.

De borsten (on)bedekt,

en de beide uiteinden van de vissen/drakenstaart vasthoudend.

Zo als het ware haar onderlijf open spreid.

(Symbool voor verderfelijke zinnelijkheid)

 

Keerzijde: Binnen een omschrift.

De buste van Raymon de la Forêt (?) naar links gewend.

Met gravenmuts, en opengesperde mond.

Door het aanzien, van een niet natuurlijk wezen.

 

Lit.: Sabine Baring-Gould, Curious Myths of the Middle Ages / Melusina.

 

Penning "Letters" DBV/SDW


Penning type "Letters" DBV / SDW


De juiste functie/datering/aanmaakplaats

van deze penning is onbekend.


Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 21,12 gram.

Diameter: Ø 37 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 17de eeuw.


Voorzijde: Binnen een gesloten bladerkrans.

Onderaan dichtgebonden met een strik.

Centraal in het veld de letters:

                    · D

                    B VKeerzijde: Binne een gesloten bladerkrans.

Onderaan dichtgebonden met een strik.

Centraal in het veld de letters:

                      S

                    D W


Lit.: Rijksmuseum Amsterdam,

Identificatie NG-VG-7-666.
_________________________________________

Penning/loodje, letters/monogram AY

Bodemvondst, John El Oso.

Penning/loodje met de letters/monogram AY

De juiste functie/aanmaakplaats van deze penning/loodje is niet gekend.

Eigendomsloodje (?)

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.
Diameter: 19 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Onbekend.
Datering: z.j. Ca. eind 16e, begin 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Monogram/huismerk (?)

De gotische letter Λ gelegen op de letter Y

De kruispunten van beide letters,

hebben een beentje tot de buitencirkel.

Centraal, een (passer) punt.