50 Jaar Studentensociëteit Mutua Fides.


Universiteitspenning op het 50 jarig bestaan 

Studentensociëteit Mutua Fides.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 50 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Rijksmunt.

Graveur: R. Köhler.
Datering: 1932.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De voorgevel van de universiteit.

Ter weerszijden van het gebouw de jaartallen.

                 1882  /  1932

Onder het gebouw in de afsnede,

een versierd wapenschild.


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het logo van de studentensociëteit.

Een gekruiste dolk en vijl voor een opkomende zon.

Onder de zon een banderol met de tekst.

   VINDICAT . ATQUE . POLIT

Hij rechtvaardigt, en maakt glad.

In vijf regels tekst:

 TER . HERINNERING

AAN . HET . 50 . JARIG

      BESTAAN . DER

           SOCIETEIT

       MUTUA . FIDES

                ༻༺_______________________________________
Bierpenning Studentensociëteit Mutua Fides. (MF)Bierpenning studentensociëteit Mutua Fides Groningen.

De juiste datering van deze penning is onbekend.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 18,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 20ste eeuw.


Voorzijde: Binnen gladde cirkelrand/boord,

en parelcirkel.

De hoofdletters:

     M . F .

Mutua Fides

Wederzijds vertrouwen.


Keerzijde: Binnen gladde cirkelrand/boord,

en parelcirkel.

Een leeg veld, voor inscriptie.Lit.: Kooij BI 014A.3.

______________________________________

Bierpenning Studentensociëteit Mutua Fides.

Bodemvondst, Jack Wind.

Bierpenning studentensociëteit Mutua Fides Groningen.

De juiste datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 18,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 20ste eeuw.


Voorzijde: Binnen gladde cirkelrand/boord.

Het logo van de studenten sociëteit Groningen.

Een gekruiste dolk en vijl.

Waarop een banderol met de tekst:

     VINDICAT ATQUE POLIT

Hij rechtvaardigt en maakt glad.

Keerzijde: Binnen gladde cirkelrand/boord.

De hoofdletters:

                M F

         Mutua Fides

Wederzijds vertrouwen.

Inwijding nieuw gebouw Mutua Fides 1954


Universiteitspenning op de inhuldiging van de

nieuwe Conversatiezaal van de 

Studentensociëteit Mutua Fides.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Graveur: Kim.
Datering: 1954.


Voorzijde: Gelegen in een glad veld.

Zicht op de nieuwe Conversatiezaal.

Omschrift:

         AEDES MAGNAE "MVTVA FIDES"

Een groot huis, voor het wederzijds vertrouwen.

Onder het gebouw het logo van de studentensociëteit.

Een gekruiste dolk en vijl voor een opkomende zon.

Onder de zon een banderol met de tekst.

       VINDICAT . ATQUE . POLIT

Hij rechtvaardigt, en maakt glad.

Onder het logo, de medailleur.
Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

Twee zittende studenten.

Rechts tegen de binnencirkel, de medailleur

Omschrift in de buitenbaan.

IN MED. DEDICATIONIS AEDIVM SOC. STVD. GRON.

                   ,, VINDICAT ATQVE POLIT,,

Omschrift in de binnenbaan.

         + LVSTRO LVIII +

           ANNO MCMLIV_______________________________________Broodpenning Armenhuis 1559.

Enkelzijdige Broodpenning Armenhuiszittend Convent Groningen.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø  25 mm.

Aanmaakplaats: Groningen.
Datering: 1559.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het ingedeukt en versiert wapenschild van het Armenhuis te Groningen.

In het wapen de letter 

          A

Boven het wapen de letters

       A H S

Arm Huis Sittend

Onder het wapen het jaartal.

        I559

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Gent 1878 Description de Méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et corps de métiers églises, etc. Groningen pag.254 nr.477.

Collectie Nederlandse Bank, Identificatie GP-00533.

 

Kloosterpenning Yesse (?)

Bodemvondst, St Bovenhuis.

Penning cisterciënzen nonnenklooster Yesse (?)

1215-1594

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø Ca. 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels, bezet met parels.

Een staande op een maansikkel, de gekroonde en gesluierde H. Maria.

Op haar rechterarm het Christuskind.

(als Salvator Mundi)

In de linkerhand een rijksappel.

Achter haar een stralende zon.

Alles samen gesymboliseerd, door de maan én met de apocalyptische madonna.

Johannes, Openbaringen 12.1 

Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken. 

Een vrouw die met de zon beleed was, de maan onder haar voeten had en een kroon van twaalf sterren.

Keerzijde:  Binnen twee gladde cirkels, bezet met parels.

De passie-werktuigen (Arma Christi),

die behoren bij de lijdensweg van Jezus Christus.

Lijdenskruis, geflankeerd met azijnspons-stok, kruis lans, speer en gesel.

Mogelijk betreft deze penning, een devotiepenning . In de beginjaren voltrokken er wonderen, een kaars die niet wilde doven, het Mariabeeld met kroon die door Christus tijdens een misviering op zijn eigen hoofd gezet werd. Zo kreeg het vrouwenklooster Yesse een bijzondere status als bedevaartsoord.

Ontgrondingspenning Groningen.

Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

Enkelzijdige ontgrondingspenning stad Groningen.

Registratiebewijs, voor het steken van turf.

Voorzien van een klop als volgnummer, doorboring.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: 78 mm.

Aanmaakplaats: Groningen.
Datering: z.j. Ca. midden 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen verhoogde gladde boord.

Een klimmende getongde leeuw naar links.

De staart naar buiten gericht.

Onder de leeuw, het ingeslagen volgnummer:

N 99

Omschrift:

ONTGRONDING GORINCHEM .

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Pelsdonk pag 159, 16.03 Ontgrondingspenningen.

 

(Noot: Pelsdonk) De penningen zijn ingestempeld met een volgnummer. 

Het ontgronden (turfsteken) was belast.

Voordat het turf per schip mocht worden vervoerd, diende de schipper zich laten inschrijven bij de belastingsinner, en bekwam hij een penning.

Mensen die het tuf laden of losten, dienden de hoeveilheid turf te controleren.

En met de penning terug naar de belastinginner gaan.

Pas als de schipper het vereiste bedrag had betaald, mocht hij wegvaren.

 

 

Raadsteken 1591

Raadsteken, stad Groningen.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: 22 mm.

Aanmaakplaats: Groningen.
Datering: 1591


Voorzijde: Binnen een parelcirkel en gladde cirkel.

Tweekoppige adelaar, met gespreide vleugels.

Tussen de twee koppen de letter G

Ter weerszijden, 

een open zespunt-ster en ringetje.

Tussen de poten, en gelegen op de staart van de adelaar,

Het stadswapenschild van Groningen.

Gesplitst jaartal 15 / 91

Keerzijde: Gelegen op het veld.

Vier bolletjes/punten in ruitmotief.

Waardebepaling (?)

Lit.: Puister 1.909; Groninger Museum GM 857.

Burgemeester en wethouders verkregen in de XVI eeuw een presentiepenning, voor het bijwonen van een raadsvergadering.

Deze penning kon na afloop van de vergadering, worden ingeruild voor bier of wijn in het stadswijnhuis.

Sinds 1577 zijn deze raadstekens als muntgeld gebruikt binnen de stad Groningen.

Raadsteken, Groningen.

Raadsteken, stad Groningen.

Materiaal: Koper.

Massa: 0,91 gram.

Diameter: 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. stad Groningen.
Datering: z.j. 1540-1550


Voorzijde: Binnen een kabel/touw cirkel en gladde cirkel.

Tweekoppige adelaar, met gespreide vleugels.

Tussen de poten, en gelegen op de staart van de adelaar,

Het stadswapenschild van Groningen.

Keerzijde: Binnen een tulpenkrans.

Het stadswapen van Groningen.

Rond het schild, een getande versiering.

Het geheel versiert met krulmotieven.

Lit.: van der Chijs, pag.126 pl.XV nr.124.

Steunpenning 1964

Steunpenning restauratie Martinikerk.

Afbeelding Martinikerk, naar "Grootzegel" van 1276

Geklopt met het volgnummer 188

Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø  82 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Groningen.
Datering: 1964


Voorzijde: St. Maartenskerk/St. Martinikerk.

Boven het kerkdak vijf sterren.

Omschrift:

SIGILLVm CI / VITATIS / GROnIEn / SIS

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

RESTAURATIE MARTINIKERK ✽ 

              GRONINGEN 1964

                         188

                 STADSZEGEL

                    CA. 1250

Bestaan ook afslagen zonder volgnummer.