Keerzijde: Binnen een parelrand/boord.

Het gekroond wapenschild van Amsterdam.

Geflankeerd en vastgehouden, door twee staande leeuwen.

In de afsnede, het gildelid.

           Arent

    Engelbregt

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam pag.68 nr.38.1.

Dirks, II.12.

Keuzenkamp, 55.

Minard-Van Hoorebeke, pag.17 nr.4.

De weduwe Arent Engelbrecht was in 1742 bakker in de oude Leliestraat.

Bakkersgilde.
Enkelzijdige Gildepenning "Bakkers" Amsterdam.


Bodemvondst, Han Maksymiak.


Materiaal: Lood.

Bewerking: Geslagen, geklopt met 2 bijmerken.

Afmetingen: 26 mm. x 26 mm.

Massa: 10,43 gram.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 17de eeuw.


Voorzijde: Geklopt op een vierkant/ruitvormig plaatje.

Binnen drie lijncirkels, het omschrift.

. BACKERS . GHILT .

Centraal, de letters WOT waarboven het gekroond wapenschild van Amsterdam.

De betekenis van de letters WOT is nog niet achterhaald.

Rechts twee geklopte bijmerken.

De letters N omsloten met een parelcirkel.

Nieuwezijds Voorburgwal.


Keerzijde: Blanco.


___________________________________________________________________________________Bakkers, Evert Meyerik.

Gildepenning "Bakkers".

Op naam van, Evert Meyerik.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. voor 1742

Voorzijde: Binnen een parelrand/boord en lijncirkel.

Het omschrift.

BACKERS . ✿ . GILT . ✿ .

Een bakker met puntmuts naar links, schuift zijn brood in de oven.

Onder de oven, een stookruimte.

Keerzijde: Binnen een parelrand/boord.

Het gekroond wapenschild van Amsterdam.

Geflankeerd en vastgehouden, door twee staande leeuwen.

In de afsnede, het gildelid.

          EVERT

    MEŸERiK

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam pag.68 nr.38.1.

Dirks, II.12.

Keuzenkamp, 55.

Minard-Van Hoorebeke, pag.17 nr.4.

Barbiers 1665


Gildepenning "Barbiers".


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 11,90 gram.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam (?).

Datering: 1665


Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Een openstaande kappersschaar, 

en geopend scheermes.

Op het scheermes, het lidnummer/volgnummer.

                                25

Onder het scheermes het nummer 6 (?)


Keerzijde: Binnen een gearceerde boord.

De initialen van het gildelid.

                ·i·M·R·

Boven de initialen het jaartal.

                .J.6.6.5.

                  1665Lit.: Rijksmuseum Amsterdam.

Identificatie NG-VG-7-657.

_________________________________________Beursmakelaars. 1612

Uit de collectie, Pieter de Breuk. 

Gildepenning "Beursmakelaars".

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Ontwerper/maker: Hans Rogiers.

Datering: 1612

Voorzijde: Binnen een parelrand.

Zicht op de binnenplaats van de beurs, op het Rokin.

Op de achtergrond, het sierlijk torentje met klokkenspel en uurwerk.

Ter weerszijden van het torentje, zweven twee gevleugelde figuren.

Rechts Neptunus, zinnebeeld van de zeevaart.

Links Mercurius, zinnebeeld van de koophandel.

Op de voorgrond, zes personage's die onderhandelen.

Rechts een hondje.

Onderaan, een leegstaande cartouche.

 

Keerzijde: Binnen een bladerkrans.

Het gekroond wapenschild van Amsterdam.

Geflankeerd en vastgehouden, door twee staande leeuwen.

Gesplitst jaartal boven de keizerskroon

16 / 12

In de afsnede, het koopman/handelaars-nummer

13

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag 55, afb. 84.

Westerhof, 1043.

Van Loon II.80.2.

Wittop Koning, Amsterdam Pag 41, 1.1.

Dirks VI.66; Keuzenkamp 178.178a.

Wittop Koning De oudste Amsterdamse gildepenningen en hun vervaardiger. Jaarboek Munt- en Penningkunde 1973-1974 168-169.

Bierbeschooiers/Wijnverlaters.


Ovalen gildepenning "Bierbeschooiers".

Op naam van Huijbert Janz. van Dam.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ovaal Ø 38 mm. x 34 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 1694-1714.


Voorzijde: Gelegen in een glad veld.

Binnen een open bladerkrans,

onderaan dichtgeknoopt met een lint.

Een gekroond vat/ton.

Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

Binnen een open bladerkrans,

onderaan dichtgeknoopt met een lint.

Centraal in het veld, in drie regels tekst.

                       Huijbert

                     Jansz van

                          Dam
Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam

pag.66 nr.31.1.

Dirks, V.58.

Keuzenkamp, 168-169 als wijnverlaters.

Amsterdam Museum, Identificatie PB 229.


__________________________________________


Bierbeschooiers.

Ovalen gildepenning "Bierbeschooiers".

Gegraveerd.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ovaal Ø 38 mm. x 34 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. eind 17de eeuw.

Voorzijde: Binnen een bladerkrans,

onderaan dichtgeknoopt met een lint.

Een gekroond vat/ton.

Keerzijde: Binnen een bladerkrans,

onderaan dichtgeknoopt met een lint.

Centraal in het veld, in twee regels.

Huijbert

Poursoij

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam pag.66 nr.31.1.

Dirks, V.58.

Keuzenkamp, 168-169 als wijnverlaters.

Bierdragers 1665 Johannus Sluyter.

Gildepenning "Bierdragers".

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten en gegraveerd.

Massa: 27,13 gram.

Diameter: Ø 36 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1612

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels, het omschrift.

      PENNINGEN VANT BIERDRAGERS GILT 1665

Een staande aanziende dame met hoofdkap en lang kleed.

In de rechterhand, een hoppetak.

In de linkerhand, een schild (?)

met in het veld een ladder.

Keerzijde: Binnen een gladde rand/boord.

Twee mannen naar links gaande.

Dragende op de schouders een draagstok,

waaraan een vat hangende aan een ketting.

In de afsnede, het gildelid in twee regels.

                    Johannus

              Sluyter

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord Nederlandse ambachtsgilden. Amsterdam 1978, Onbekende plaatsen 2.Bierdragers pag.157 nr.2.1.

Keuzenkamp, Amsterdam 51-53.

Minard-Van Hoorebeke, Noord-Nederlandse Gildepenningen  Gent 1878 Amsterdam pag.19 nr.7-8 en Delft pag.87 nr.154.

(Klein) Binnenlandvaarders Jan Jans Wagenaer.

Gildepenning, Klein Binnenlandvaarders.

Op naam van Jan Jans Wagenaer.

Zonder datering.

Pengat, voor ophanging.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29, mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. 18de eeuw.

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een zeilschip met grote zeilen,

naar links opvarende. 

Golven onder de boot.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

In twee regels:

 IAN IANS

WAGENAER

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam pag.54 nr.14.1.

Dirks, III.22.

Keuzenkamp, 94-95.

(Klein) Binnenlandvaarders 1765.


Gildepenning, Klein Binnenlandvaarders.

Op naam van Zybrand Eyserman.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 22,52 gram.

Diameter: Ø 37 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1765


Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een zeilschip met grote zeilen,

naar links opvarende.

Twee personen aan boord van het schip.

Golven onder de boot.


Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

In vijf regels met datering.

         ZŸBRAND
        EŸSERMAN

        de 4 Maand

            29 dag

             1765


Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse Ambachtsgilden,

Amsterdam pag.54 nr.14.1.

Dirks, III.22.

Keuzenkamp, 94-95.

_________________________________________(Klein) Binnenlandvaarders 1690.

Gildepenning, Klein Binnenlandvaarders.

Op naam van Simon Cornelis Ficktol.

Pengat, voor ophanging.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1690

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een zeilschip met grote zeilen,

naar links opvarende. 

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In vier regels:

  SYMON

CORNELIS

 FICKTOL

 A° I690

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam pag.54 nr.14.1.

Dirks, III.22.

Keuzenkamp, 94-95.

(Klein) Binnenlandvaarders 1806

Gildepenning, Klein Binnenlandvaarders.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 37,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1806

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een zeilschip naar links opvarende. 

Het anker volledig opgetrokken.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In vijf regels:

     G : V :

    Diermen

 Den II maand

  Den 18 Dag

     1806

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam pag.54 nr.14.2.

Dirks, II.18 III.20,21,23.

Keuzenkamp, 89-92,96-99.

Minard-Van Hoorebeke, pag.38 nr.48.

Boekverkopers-, en drukkers 1680

Gildepenning, Boekverkopers en Drukkers.

Gegraveerde lidnaam en jaartal.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1680

Voorzijde: Binnen een versierde rand.

Een gevleugelde, Mercurius met hoed.

In de rechterhand een caduceus.

In de linkerhand, een opengeslagen boek.

Onderaan, een papiersnijder, open boek en een passer.

Links een drukpers.

Rechts een fles inkt op een schap.

Omschrift:

BOEK - VERCOPERS EN DRUCKERS GILT

Gildepenning "Bakkers".

Op naam van, Arent Engelbrecht

Pengat voor ophanging.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. voor 1742

Voorzijde: Binnen een parelrand/boord en lijncirkel.

Het omschrift.

✿ . BACKERS . ✿ . GILT .

Een bakker met puntmuts naar links, schuift zijn brood in de oven.

Onder de oven, een stookruimte.

Bakkers, Arent Engelbrecht.

Keerzijde: Binnen een versierde rand.

Gelegen op een gesiceleerd veld.

Een cartouche, met het lid en jaartal.

 Iohannes

Broeckart

    1680

De cartouche getopt, met het gekroond wapen van Amsterdam.

Het schild gehouden door twee staande leeuwen.

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam pag.61 nr.22.1.

Dirks, III.25.

Keuzenkamp, 54.

50 jaar Boekverkoper 1784

Erepenning 50 jaar Boekverkoper, op naam van Bernard Mourik.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen, deels gegraveerd.

Massa: 32,96 gram.

Diameter: Ø 46 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1784

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord, en brede band.

Waarin de tekst:

13 SEPTEMBER 1734 - 1784 enz.

Een gevleugelde, Mercurius met hoed.

In de rechterhand een caduceus.

In de linkerhand, een gesloten boek.

Links een drukpers.

Onderaan in de brede band, een opengeslagen boek.

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Een grote cartouche, met drie regels tekst.

               BERNARDUS MOURIK

            50 Jaren, Boekverkooper

             in Amsterdam.

Boven op de cartouche, een wapenschild getopt met een helm.

Lit.: Dirks, 3.25.