Avondsmaalloodje Lutherse gemeente Amsterdam. (AML 05)

Bodemvondst, Frans Pot.

Avonds-maal/Nacht loodje-penning Lutherse gemeente Amsterdam.

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: Onbekend.
Diameter: Ø 26 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.
Datering: z.j. Ca. 1600-1625.


Voorzijde: Binnen een parelrand.
Een palm en olijftak, gestoken door een doornenkroon.
(Volgens Jacobi Schultz, bestond de ene zijde uit een rijksstaf en een lauriertak)
Legende in de buitenbaan:

 CHRISTI  REGNVM

Wat wil zeggen: Koninkrijk van God.

Keerzijde: Ingekrast lijnmotief.

Lit.: Harry Donga, Geslagen verbeelding, Lutherse penningen in Nederland. 2010; Allex Kussendragerwww.loodjes.nl.

Wat zijn avondmaalsloodjes.

Voorafgaande aan de viering van het heilig avondmaal behoorden gelovigen in zelfonderzoek tot inkeer en boetedoening te komen zodat men ‘waardig’ de sacramenten zou kunnen ontvangen. Deze boetedoening kon geschieden in een pastoraal gesprek met de pastor of door het bijwonen van een speciale boetedienst. Daarna kon men deelnemen aan de avondmaalsviering. Door de groei van het aantal gemeenteleden in de zeventiende eeuw, kon men alleen nog middels een gemerkt loodje controleren of men wel gerechtigd was deel te hebben aan de sacramenten. Deze presentiepenning of ‘loodje’ bevatte vaak aan de ene zijde een voorstelling en aan de andere zijde een jaartal en/of zegel, vaak ook de zwaan. Het was meestal rond en in lood uitgevoerd, maar het kon ook vierkant zijn of ovaal en in koper of zelfs in een enkel geval in zilver. Eind negentiende eeuw raakte deze merkwaardige gewoonte in onbruik. De avondmaalsloodjes waren in gebruik bij de lutherse gemeenten van Amsterdam, Delft, Enkhuizen, ’s Gravenhage, Groningen, Haarlem, ’s Hertogenbosch, Leiden, Middelburg, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Vlissingen, Zutphen.

Broodpenning (Δ) 1707

Enkelzijdig geslagen broodlood/penning.

Diakoniebakkerij der Nederlands Hervormde Gemeente Amsterdam.

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: Onbekend.
Afmetingen: 45 mm. x 42 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam.
Datering: 1707.


Voorzijde: Gelegen op een diehoekig veld.

Binnen een parelcirkel, het omschrift:

GEREFORMEERDE DIACONIE .BROOD.

Centraal een kleine parelcirkel, met de letters 

D I

 A

Onder de binnencirkel een brood, met het jaartal.

17  07

Keerzijde: Blanco.

Deel deze pagina