Penning abt, Engelbert d'Espaigne.


Uit de collectie, Dimidov.


De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten, geklopt.

Massa: 4,01 gram.

Diameter: 17 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1531-1544


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.
Een kromstaf, naar links.

Waaraan een klein wapenschild met lint hangt

van abt Engelbert d'Espaigne.

Rechts een driehoekige klop /verlaging in de penning.

Waarop de letters 

      MA (T?)

MATutinae horae


Keerzijde: Binnen een gladde cikelrand/boord.

Een horizontale balk, met de gotische letters:

                        ƧOƎ

De letter 𝖒 liggend weergegeven.

Centraal een (passer) punt.


Opmerking:

Op de voorzijde, is een klop/indruk waarneembaar die

1/4 lager ligt in het veld.

Aan de buitenrand staan de letters MA(T?)

Wat staat voor Matutinae horae.

En een soort vergoeding was, voor het houden van de

eredienst door geestelijken voor de metten.

Het is dan ook onduidelijk of deze oorspronkelijk bewust

zo is aangemaakt, of dit nadien is aangebracht voor

herbruik van de penning.


Lit.: Hermand en Deschamps de Pas, Histoire sigillaire de la ville de Saint-Omer, afb. 266.


__________________________________________

Abdij Saint-Bertin, Karbonkel (Saint-Omer)


Uit de collectie van, Dimidov.


Gelijkzijdige penning van de abdij Sint Bertinus, St-Omer.


De juiste functie/datering van deze

méreau/penning is onbekend.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 11,10 gram.
Afmetingen: 22 mm x 25 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Abdij St-Bertin (Saint-Omer).
Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.


Voorzijde: Gelegen een rechthoekig veld,

met afgeronde hoeken.

Binnen een ovalen parelcirkel.

Een wapenschild, met karbonkel in het veld.

Het wapen getopt met een kromstaf.

De omlijsting van het schild, beladen met edelstenen.


Keerzijde: Gelegen in een rechthoekig veld,

met afgeronde hoeken.

Binnen een ovalen parelcirkel.

Een wapenschild, met karbonlel in het veld/

Het wapen getopt met een kromstaf.

De omlijsting van het schild, beladen met edelstenen.
Lit.: Revue de la Numismatique 4e serie -tome V,

Plaat III .12..

Deschamps de Pas, Quelques méreaux et plombs de

marque relatifs à l'Artois.


____________________________________________

Abdij Saint-Bertin, (Saint-Omer)

Uit de collectie van, Dimidov.

Enkelzijdige penning type "Karbonkel" van de abdij Sint Bertinus, Sint Omaars (Frankrijk)

Licht gefragmenteerd.

De juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,47 gram.
Afmetingen:  25 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  Abdij St-Bertin (Saint-Omer).
Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelrand omlijsting.

Vier over elkaar geplaatste lelie-staaf-knoppen.

Centraal een (passer) punt.

Gelegen op een ruitvorm, de punten van de ruit,

versiert met telkens een "fleur de lis".


Keerzijde: Blanco.

Abdij Saint-Bertin, VI (Saint-Omer)

Uit de collectie van, Dimidov.

Penning met waardebepaling VI van de abdij Sint Bertinus, Sint Omaars (Frankrijk)

De juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,49 gram.
Afmetingen:  19 mm.
Aanmaakplaats: z.pl.  (Abdij St-Bertin (Saint-Omer) ?).
Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een krul-motief op het veld.

Keerzijde: Gelegen op het veld.

De gotische letters VI

Voor de waardebepaling 6

Abdij Saint-Bertin, karbonkel (Saint-Omer)


Uit de collectie van, Dimidov.


Penning abdij Sint Bertinus, Sint Omaars (Frankrijk)


De juiste functie/datering van deze penning is onbekend.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 6,07 gram.
Afmetingen: 20 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. (Abdij St-Bertin (Saint-Omer) ?).
Datering: z.j. Ca. 15e à 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

In het veld, een krul-motief.

Waarnaast rechts,  de letter V (?)

Tussen de benen van de letter een punt/bolletje.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een karbonkel (?)


___________________________________________