Méreaux Hondschoote.

Uit de collectie, Dimidov.

Méreaux, Hondschoote.

(St-Vaastkerk ?)

De juiste functie en datering van deze méreaux is niet gekend.

Overlangse plooischade.

Materiaal: Lood.

Massa: 3,88 gram.

Diameter: 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Hondschoote.

Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Het wapen van de gemeente Hondschoote.

Op een veld van hermelijn, een rode schuinbalk.

Beladen met drie gouden St-Jacobsschelpen.

Links van het wapen, versiert met ranken.

Rechts boven, een klein wapenschildje ?

Niet nader te bepalen wapen.

 

Keerzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Met op het veld, een griffioen ?

Lit.: Maandblad voor Numismatiek, 30ste jaargang nr.7 september 2020

Redgy Dewulf, Lood uit Hondschoote pag.196-201.

In de middeleeuwen maakte het deel uit van het graafschap Vlaanderen en vervolgens van de Bourgondische en Spaanse Nederlanden. 

In de 16e eeuw was Hondschote bekend om zijn textielindustrie. Vooral saai (lichte, gekeperde wollen stof) werd hier gemaakt en bewerkt. 

De stad en zijn wevers vormden het zwaartepunt van de calvinistische rebellie die in de jaren 1560 uitbrak in het Westkwartier. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog koos Hondschote na de Spaanse Furies (1572) de zijde van de opstandelingen.

Van 1528 tot 1569 steeg de productie van 28.000 tot 90.000 stuks. 

In 1562 werd de saaihalle en in 1570 de lakenhalle geopend.

 

In 1582 werd Hondschote door de Spaanse troepen, onder leiding van de Hertog van Anjou, ingenomen en voor een deel verwoest. Veel textielbewerkers en ook textielbaronnen trokken toen naar Antwerpen en naar Leiden. Men onderhandelde met het stadsbestuur van Leiden (tot dan toe een van de grootste concurrenten) om als groep naar Leiden te komen. In 1585 werd ook Antwerpen door de Spanjaarden ingenomen (Val van Antwerpen) en trokken de Hondschotenaren die zich in Antwerpen hadden gevestigd alsnog naar Leiden.

Deel deze pagina