Loodje, Familie van der Does.


Loodje, Familie van der Does, als heren van Noordwijk.


De juiste functie/datering/plaats van deze penning

is onbekend.


Pengat voor ophanging.


Materiaal: Lood.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 9,42 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1713-1726.


Voorzijde: Gelegen op een geknipt plaatje.

Het gekroond wapenschild van de familie van der Does,

als heren van Noordwijk.

Links de geklopte waardebepaling:

                         12

               Twaalf stuiver.

Boven het wapen het jaartal (?)

Een ingesneden kruis over het familiewapen.

(Verbeurtverklaring ?)
Keerzijde: Blanco.Lit.: Allex Kussendrager, 2021 Bakenloden Voor een veilige route door

de Noordelijke-Nederlanden. Alternatieve Route, Familie van der Does

als heren van Noordwijk. Type HH pag.76.


__________________________________________________