Schutterij, Mathias Snoeck 1710

Draagpenning, Schutterij Oude Schutters Heusden.

Met draagoog.

De juiste functie, van deze draagpenning is niet gekend.

Materiaal: Zilver (Ag)

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 44,67 gram.

Diameter: Ø 71,2 mm.

Aanmaakplaats: Heusden.

Datering: 1710

Voorzijde: Gelegen in het veld.

Het wapenschild van de familie Snoeck.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een helmtooi met een snoek naar links. 

Keerzijde: Gelegen in het veld.

In zes regels gegraveerde tekst.

        Mathias Snoeck

 Als Hooftman van het Achtb

  Collegie vande Heer Oude

 Schutters Binnen der Stadt 

Heusden heeft vereert deser

        Pennings 1710

Matthias Hendrickszoon Snoeck (1664-1710) was Pachter van de Bank van Lening te Heusden en Hooftman van het Achtste College van de Heere Oude Schutters binnen dezelfde stad. In de hoedanigheid van deze laatste positie heeft hij klaarblijkens de tekst op de keerzijde deze penning aan een, gezien de hoeveelheid zilver, hooggeplaatst persoon uitgereikt.

Stedelijke penning.

Stedelijke penning, stad Heusden.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 6,35 gram.

Diameter: Ø 24 mm.

Aanmaakplaats: Heusden.

Datering: z.j. Ca. eind 17de eeuw.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel. 

Het gekroond stadswapen van Heusden.

In het veld, een wiel met zeven spaken.

Naar het wapen van de Heren van Heusden en Altena.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel. 

In drie regels:

     ✶ 

HEUSDEN

     IN 
HOLLAND

     ✶ 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Description de Méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et corps de métiers églises, etc. pag.256 nr.482.

Penning Heusden (?)

Bodemvondst (Heusden), Eef van der Lee.

Penning/armenloodje /graanloodje (?)

Decentrisch gegoten.

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Onder voorbehoud van juistheid.

Materiaal: Lood.

Massa: 5,25 gram.

Diameter: Ø 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Heusden ?).

Datering: z.j. Ca.17e eeuw. 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een rad/wiel met acht spaken.

Centraal een (passer) punt.

Rond het rad, punt/bolletjes versiering.

Keerzijde: Gelegen op het veld.

De letters 

X L

Onder de letters 

Niet nader meer toe te schrijven.

Soortgelijke penning, met zes spaken werd teruggevonden in Brielle.

Naar model wapen van Heusden.

Er zijn wapens gekend van Heusden met zes, zeven en acht spaken.

Penning wapenschild Heusden (?)

Bodemvondst, Ben De Poortere.

Penning wapenschild van Heusden ?

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Onder voorbehoud van juistheid.

Materiaal: Lood.

Massa: 2,7 gram.

Diameter: Ø 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Heusden ?).

Datering: z.j. Ca.16e eeuw. 

Voorzijde: Binnen een gearceerde rand/boord. 

Die een pseudo-omschrift voorsteld.

Een gekroond wapenschild.

In het veld, een rad/wiel met acht spaken.

Keerzijde: Binnen een gearceerde rand/boord. 

Die een pseudo-omschrift voorsteld.

Een gelelied kruis.

Deel deze pagina