"Bakkers" 1766

Gildepenning, "Bakkers".

Op naam van Dirk Karsten.

Pengat voor ophanging.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 7,17 gram.

Diameter: Ø 41 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Enkhuizen.

Datering: 1766

Voorzijde. Binnen een lijncirkel.

De bakker aan het werk in zijn bakkerij.

Met een broodschieter worden twee broden in de oven geplaatst.

Rechts een balans boven een tafel, met een brood en koeken.

Keerzijde. Binnen een lijncirkel.

Het gegraveerde gildelid en jaartal:

             Dirk

           Karsten

            J766

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord Nederlandse ambachtsgilden. Enkhuizen, 1.Bakkers. pag.102 nr.1.1.

Dirks, Gildepenningen XVIII.3.5.

Keuzenkamp, 289-291.

Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-7-346-A.

Schoenmakers 1714


Gildepenning, "Schoenmakers".

Op naam van Tys Karste Visscher.


De juiste functie/azanmaakplaats voor deze

penning is onbekend.


Pengat voor ophanging.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Enkhuizen (?).

Datering: 1714


Voorzijde: Binnen een sterrenkrans,

van dertig zespunt sterren.

Een schoen naar rechts.


Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

In drie regels gegraveerd, met jaartal.

Het gildelid:

  TYS KARSTE
    VISSCHER
        J7J4


Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse ambachtsgilden.

Onbekende plaats. pag.163 nr.19.3.

Dirks, Gildepenningen. CXXXV.6. als onbekende

plaats, wordt veronderstelt dat deze penning thuishoort 

in Enkhuizen.____________________________________________
"Houtzagers" Egbert Schaap.


Gildepenning, "Houtzagers".

Op naam van Egbert Schaap.

De juiste functie/datering voor deze penning is onbekend.

Pengat voor ophanging.

Minimale barst.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: 7,36 gram.

Diameter: Ø 33,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Enkhuizen.

Datering: z.j. Ca. 1775

Voorzijde. Binnen een kabelrand/boord.

Een aanziende houtzager.

In de rechterhand een grote (boom) zaag.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

In twee regels gegraveerd, de gildebroeder.

       Egbert

       schaap

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord Nederlandse ambachtsgilden. Enkhuizen, 5.Houtzagers. pag.103 nr.5.1.

Dirks, XIX.10.

Keuzenkamp, 292.

Korendragers 1780


Gildepenning, "Korendragers".

Op naam van Arend Daegt.


De juiste functie/datering voor deze

penning is onbekend.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Keerzijde afgevijld, nog minimale letters leesbaar.

Massa: 9,83 gram.

Diameter: Ø 38 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Enkhuizen.

Datering: 1780


Voorzijde: Gelegen in een glad veld.

Een aanziende korendrager.

Met een zak koren in de nek, en geheven linkerhand.

Centraal, een passer punt.


Keerzijde: Binnen een versierde boord.

De boord gearceerd, de arcering draaiende naar links.

In drie regels:

     Arend

     Dùegt

    J7  80Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord

Nederlandse ambachtsgilden. Enkhuizen,

6.Korendragers. pag.103 nr.6.1.

Dirks, XIX.12-13.


__________________________________________
Kuipers 1685


Gildepenning, "Kuipers".

Op naam van Cornelis Tijsz.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 38 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Enkhuizen.

Datering: 1685

Voorzijde: Binnen een gesloten bladerkrans.

Onder en boven een bloem/rozet.

Een kuiper aan het werk in zijn atelier.

Gekleed met voorschoot en hoed.

Op de grond en aan de muur gereedschappen.

Keerzijde: Binnen een gesloten bladerkrans.

Onder en boven een bloem/rozet.

Centraal het monogram CT

Ter weerszijden de initialen van het gildelid

   C / T

Omschrift :

  An. I685

Cornelis Tÿsz

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord Nederlandse ambachtsgilden. Enkhuizen, 3.Kuipers. pag.102 nr.3.1.

Dirks, Gildepenningen XIX.6-7.

Amsterdam Museum Identificatie PA 209.

Kuipers/Haringschuit 1686

Gildepenning, "Kuipers".

Haringschuit.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 20,53 gram.

Diameter: Ø 40 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Enkhuizen.

Datering: 1686

Voorzijde: Binnen een gesloten bladerkrans.

Onder en boven een bloem/rozet.

Een kuiper aan het werk in zijn atelier.

Gekleed met voorschoot en hoed.

Op de grond en aan de muur gereedschappen.

Achter de kuiper, een ton met kuipershamer.

Keerzijde: Onder een bewolkte hemel.

Een haringschuit met Nederlandse vlaggen.

De bemanning is bezig met het uitwerpen van de netten.

Bovenaan in de wolken, het jaartal

                     I686

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord Nederlandse ambachtsgilden. Enkhuizen, 3.Kuipers. pag.102 nr.3.1.

Dirks, Gildepenningen XIX.6-7.

Rijksmuseum Amsterdam Identificatie NG-VG-7-354.

Kuipers 1746


Gildepenning, "Kuipers".

Op naam van Dirk Waars.


De juiste functie voor deze penning is onbekend.


Pengat, draagoog en draagring.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Enkhuizen.

Datering: 1746


Voorzijde: Binnen een gesloten krans.

In de krans schelpmotieven.

Een kuiper aan het werk in zijn atelier.

Gekleed met voorschoot en muts.

Op de grond en aan de muur gereedschappen.

Keerzijde: Binnen een gesloten krans.

In de krans schelpmotieven.

Een gedeukt wapenschild.

In het veld, een Davidster.

Boven de ster, de initialen van het gildelid.

                       D W

                  Dirk Waars

Onder de ster het jaartal:

              J746

Boven het wapenschild, drie geklopte zilvermerkjes.Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord

Nederlandse ambachtsgilden. Enkhuizen,

3.Kuipers. pag.102 nr.3.1.

Dirks, Gildepenningen XIX.6-7.

Nationale Numismatische Collectie

Identificatie 1960-0796.
____________________________________________

Schilders en Glazenmakers

Gildepenning, "Schilders en Glazenmakers".

Op naam van Jacob Gast.

De juiste functie/datering voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 10,62 gram.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Enkhuizen.

Datering: z.j. Ca. 1636.

Voorzijde: Binnen een versierde boord/kabelrand.

Een ingedeukt wapenschild.

In het veld een ruitmotief.

Centraal een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een versierde boord/kabelrand.

In twee regels tekst.

         Jacob

       Gast

Centraal, een (passer) punt.

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord Nederlandse ambachtsgilden. Enkhuizen, 7.Schilders en Glazenmakers. pag.103 nr.7.1.

Dirks, Gildepenningen CXXXII.b.

Rijksmuseum Amsterdam  Identificatie NG-VG-7-349.