Bodebus 1795

Bodebus van de gewapende burgerij van Middelburg.

Gegraveerd, met banddoorvoer.

Materiaal: Messing.
Massa: Onbekend.
Diameter: Ø 79 mm. x 60 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.
Datering: 1795

Voorzijde: Gelegen op een ovaal plaatje.

In een landschap, een sokkel/altaar met opschift.

                        VRY of DOOD

Boven op de sokkel, een trofee van geweren

pieken met vanen en muziekinstrumenten.

Bovenaan een guirlande met het wapen van Zeeland.

Het wapen omsloten met een open bladerkrans.

Onderaan een sierlijst met in de afsnede een bladslinger.

Omschrift tussen twee lijnen:

GEWAPENDE . BURGERY / VAN MIDDELBURG 1795

Keerzijde: Gelegen op een ovaal plaatje.

Een vastgezette banddoorvoer, en knopje.

De banddoorvoer en knopje geriveteerd.

De bodebus was een attribuut van een bode, dat bedoeld was om poststukken in te doen. In de loop van tijd veranderde het attribuut van een echte bus met het wapen van de instantie naar een rijkversierde draaginsigne.

St-Antoine 1623

Schutterijpenning Sint-Antoine Middelburg.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Messing.
Massa: Onbekend.
Diameter: Ø 38,8 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.
Datering: 1623

Voorzijde: Binnen een geparelde rand/boord, het omschrift.

§ VALEANT § / QVI INTER / NOS DISSIDIVM 

                             A° 1623
Onder degenen die kunnen worden verworven.

Centraal, een Bourgondisch vuurijzer.

Doorstoken met twee gekruiste haakbussen.

versiert met vlammende kogels.

Bovenaan tussen twee haakbuslopen, het gegraveerd volgnummer/lidnummer 

148

Keerzijde: Binnen een geparelde rand/boord.

Onder een stralende zon.

Een phoenix/feniks met opengespreide vleugels.

Staande op zijn nest tussen vlammen.

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.222-223 nr.415.

Sint-Antoine (z.j./z.nr)

Bodemvondst, Ed der Nederlanden.

Schutterijpenning Sint-Antoine Middelburg.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Koper.
Massa: Onbekend.
Diameter: Ø 30 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.
Datering: z.j. Ca. 1630

Voorzijde: Binnen een geparelde rand/boord,

en gladde cirkel het omschrift.

VALE . ANT . QVI . INTER . NOS . DISSIDIVM . VOLVI .
Men wil geen meningsverschillen tussen ons.

Onder een stralende zon.

Een phoenix naar rechts, die herrijst uit zijn as.

Als symbool van onsterfelijkheid en wedergeboorte.

Keerzijde: Binnen een geparelde rand/boord, 

en gladde cirkel het omschrift.

. CONCORDIA . RES . PARVÆ . CRESCVNT . ♖ 
Door eendracht groeien kleine zaken.

Eendracht maakt macht.

Centraal, een Bourgondisch vuurijzer.

Doorstoken met twee gekruiste haakbussen.

versiert met vlammen.

Bovenaan een blanco een lijst, voor het volgnummer/lidnummer. 

Lit.: Soortgelijke penningen Minard-Van Hoorebeke, pag.223 nrs.415 en 416.

St-Antoine (z.j.)

Schutterijpenning Sint-Antoine Middelburg.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Koper.
Massa: 5,51 gram.
Diameter: Ø 30 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.
Datering: z.j. Ca. 1630

Voorzijde: Binnen een geparelde rand/boord,

en gladde cirkel het omschrift.

VALE . ANT . QVI . INTER . NOS . DISSIDIVM . VOLVI .
Men wil geen meningsverschillen tussen ons.

Onder een stralende zon.

Een phoenix naar rechts, die herrijst uit zijn as.

Als symbool van onsterfelijkheid en wedergeboorte.

Keerzijde: Binnen een geparelde rand/boord, 

en gladde cirkel het omschrift.

. CONCORDIA . RES . PARVÆ . CRESCVNT . ♖ 
Door eendracht groeien kleine zaken.

Eendracht maakt macht.

Centraal, een Bourgondisch vuurijzer.

Doorstoken met twee gekruiste haakbussen.

versiert met vlammen.

Bovenaan in een lijst , het geklopt volgnummer/lidnummer 

II6

Lit.: Soortgelijke penningen Minard-Van Hoorebeke, pag.223 nrs.415 en 416.

St-Sebastiaan 1628

Handboogschutters St-Sebastiaan Middelburg.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Messing.
Massa: 19,19 gram.
Diameter: Ø 38 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.
Datering: 1628

Voorzijde: Binnen een geparelde rand/boord.
Gelegen op een pijlenkoker, met lange gekrulde linten/riemen.

Twee gekruiste pijlen en twee gekruiste handbogen.

Een gespannen handboog, op een ontspannen boog.

Omschrift:

AENSIEN / DOET . / GEDENCKE

Onderaan het gesplitst jaartal tussen de kwast.

16 / 28 . 

Keerzijde: Binnen een geparelde rand/boord.
Een versiert wapenschild van Sint-Sebastiaan.

Getopt met een toernooihelm, met afhangend helmkleed.

De helmtooi, laat het wapen zien van Saint-Sébastien.

Onder het wapenschild, het gegraveerde volgnummer 

38

Lit.:Minard-Van Hoorebeke pag.223-224 nr.417.

Begrafenispenning Handboogschutters 1628

Begrafenispenning Handboogschutters St-Sebastiaandoelen Middelburg.

Materiaal: Messing.
Massa: Onbekend.
Diameter: 38 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.
Datering: 1628

Voorzijde: Binnen een geparelde rand/boord.
Gelegen op een pijlenkoker, met lange gekrulde linten/riemen.

Twee gekruiste pijlen en twee gekruiste handbogen.

Een gespannen handboog, op een ontspannen boog.

Omschrift:

AENSIEN / DOET . / GEDENCKE

Onderaan het gesplitst jaartal tussen de kwast.

16 / 28 . 

Keerzijde: Binnen een geparelde rand.
Een lijkbaar, met dekkleed.

Op het dekkleed, het wapen van de schuttersgilde.

Onderaan het dekkleed, de geslagen nummer II

Volgnummer 11

De lijkbaar, staande op een geplaveide ondergrond.

Tekst in een halve boog.

HEDEN . MY . MORGHEN . DY

Boven de lijkbaar het jaartal.

. A° I628 .

Lit.: J. Dirks, RBN 1866 Essai d’une monographie des médailles et méreaux des corporations armées des Pays-Bas (1530-1800) pag.156-157 nr.127-129 Pl.IV nr 3/c; Minard-Van Hoorebeke pag.223 variant op nr.417. 

St-Joris-Gildepenning, Middelburg.

Bodemvondst, Hans Bostelaar.

Gildepenning op St- Joris (Kruisboog) schuttersgilde.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Messing.

Massa: 5 gram.

Diameter: Ø 26 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: z.j. Ca. eind 16e eeuw, begin 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een kabelrand, en een fijne cirkel.

Een geharnaste ruiter, die de H. St-Joris voorstelt.

In de rechterhand een lans, die de hals van de draak doorboord.

Gezeten op een naar rechts gewend paard.

Onder het paard, de stervende draak.

Keerzijde:  Binnen een kabelrand, en een fijne cirkel.

Gelegen op een opengewerkt kruis.

Dat het heraldisch kruis van St-Joris voorstelt.

Een rechthoekige kader met de cijfers 

3 2

(Gilde-lid nummer ?)

het geheel omsloten met krul-versiering of schildhouder.

Lit.: J. Oudaan, Nederlandsch Leg-geld of Rekenpenningen 1670, Schutters-Doel-Penningen nr. 139. Encyclopedie van Zeeland, Schuttersgilden; Archieven.nl., De geschiedenis van Sociëteit Sint Joris.

Het Middelburgse schuttersgilde Sint Joris van Zeeland bestond reeds in de veertiende eeuw. En word voor het eerst vernoemd in 1352. In 1560 had het St-Jorisgilde zijn schuttershof buiten de stad maar moet deze afstaan voor de uitbreiding van de Middelburgse haven, men vestigde het gilde op het terrein van het klooster der Zwarte of Grauwe Zusters aan de Balans waar in 1582 de Sint Jorisdoelen verrees. In de loop der jaren veranderde Sint Joris van een schuttersgilde in een broederschap.

St-Joris Broederschap.

Broederschap-penning  St- Joris (Kruisboog) schuttersgilde.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: z.j. Ca. eind 16e eeuw, begin 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het omschrift in een banderol.

. CONFRATERNITATIS . DIVI . GE / ORGY . MIDDELBVR . ZEEL .

Het broederschap van Sint-Joris te Middelburg, Zeeland.

Gezeten op een naar rechts gewend paard.

Een geharnaste ruiter, die de H. St-Joris voorstelt.

In de rechterhand een geheven zwaard.

Onder het paard, de gevallen draak.

Ter weerszijden van de heilige, een wapenschildje aan een lint.

Links, het wapen van Zeeland, rechts het wapen van Middelburg.

Onder het paard, het wapen van de broederschap.

Links achter het paard, een gevleugelde beschermengel.

Keerzijde: Binnen een bladerkrans in verhoogd reliëf.

Gelegen op een opengewerkt kruis.

Dat het heraldisch kruis/wapen van St-Joris voorstelt.

Een rechthoekige kader met de gegraveerde cijfers 

6 2

Volgnummer/lidnummer.

Het geheel omsloten met krul-versiering of schildhouder.

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Description de Méreaux et Jetons de Présence, etc. Gildes et Corps de Métiers Èglises, etc. Gent 1878, Middelburg pag.224 nr.418.

Deel deze pagina