Begrafenis-penning Ammunitie Gracht 1732

Buurt/Begrafenispenning Ammunitie Gracht,  's Gravenhage/Den Haag.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1732

Voorzijde: Binnen een kabelcirkel/boord.

De letters : 

           A G

Ammunitie Gracht.

Onder de letters, het volgnummer/dragernummer.

                              N° I

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Begrafenisstoet met tien dragers.

Gekleed in lange rouwmantels, met hoed op het hoofd.

Boven aan.

. MEMENTO . MORI .

Denk aan de dood.

Onder de stoet, een afsnede met jaartal

                         I732

Lit.: J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.510 nr.46.

Nationale Numismatische Collectie, GP-00205.

Bagijnestraat 1643 (LXI)

Collectie, Nederlandse Bank.

Enkelzijdeige Buurt/presentiepenning  Bagijnestraat 's Gravenhage/Den Haag.

Geklopt volgnummer.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten, geklopt.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 30 mm. x 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1643

Voorzijde: Binnen een achthoekig plaatje.

Met een parelrand omboord.

In drie regels met geklopt volgnummer (61)

                     I6 43

            BEGiiИE

            STRAET

              LXI

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Nationale Numismatische Collectie, Identificatie 1983-0145. 

 

 

Bagijnestraat 1646

Buurt/presentiepenning  Bagijnestraat 's Gravenhage/Den Haag.

Gegraveerd volgnummer.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 49 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1646

Voorzijde: Binnen een gekartelde boord.

Een begijntje, gaande naar rechts.

In haar handen, een rozenkrans.

Gesplitst jaartal ter weerszijden van het begijntje

. 16. / 46

Onder en boven het gescheiden jaartal, 

telkens een zespunt-ster.

Keerzijde: Binnen een smalle gladde cirkel.

In zes regels:

    EENDRACHT

   VREEDE   EN

  GOEDE STÆT .

SI ONDER DE BV

  EREN . VAN DE 

 BAGiNE STRAET

Eendracht, vrede en goede staat zijn onder de buren van de Bagijnestraat.

Gegraveerd volgnummer 

41

Lit.: J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.497 nr.11.

De Riemer Tome I, pag.93.

Bagijnestraat 1646 (Begrafenis)

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

Begrafenis-penning  's Gravenhage/Den Haag.

Bagijnestraat.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 44 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1646

Voorzijde: Binnen een smalle gladde cirkel.

Een geladen lijkbaar.

Boven de kist.

. ANNO .

Onderaan het jaartal

. 1646 .

Keerzijde: Binnen een smalle gladde cirkel.

In zes regels:

   EENDRACHT

   VREEDE . EN

  GOEDE STÆT

SI ONDER DE BV

  EREN VAN DE 

     BAGINE ST

Eendracht, vrede en goede staat zijn onder de buren van de Bagijnestraat.

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.116-117 nr.204.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.498 nr.12.

Bezuidenhout 1730 (Begrafenis)

Buurt/begrafenispenning  Bezuidenhout 's Gravenhage/Den Haag.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1730

Voorzijde: Binnen een parelrand/boord.

In drie regels:

BESUYEN

 HOUTSE

  BUERT

Bezuidenhoutse buurt.

Keerzijde: Binnen een parelrand/boord.

Centraal op het veld.

Een draagbaar, met lijkkleed.

Boven en onder de lijkbaar:

 OM TE

DRAGEИ

  1730

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.1164nr. 198.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.510 nr.45.

van Remmen nr.53.

Begrafenispenning Bleijenburg 1646

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

(Variant) Buurt/begrafenispenning  Bleijenburg,

's Gravenhage/Den Haag.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 38 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1646

Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Begrafenisstoet met tien dragers.

Gekleed in lange rouwmantels, met hoed op het hoofd.

Boven aan.

. MEMENTO . MORI 

Denk aan de dood.

Onder de stoet, een afsnede met jaartal

1646

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Centraal, een burcht/toren (?)

Ter weerszijden van de toren de letters

B / B (S ?)

Blijenburg Buurt.

Onder de burcht, het volgnummer/lidnummer

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.115 nr.201.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.499 nr.18.

van Remmen nr.22.

Variant op de penning uit 1647, dit exempaar is het enige gekende stuk met datering 1646, naast de toren rechts staat eerder een S dan een B gegraveerd.Mogelijks betekende dit op deze penning Blijenburg Straat.

Begrafenispenning Bleijenburg 1647


Buurt/begrafenispenning Bleijenburg,

's Gravenhage/Den Haag.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1647

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Begrafenisstoet met tien dragers.

Gekleed in lange rouwmantels, met hoed op het hoofd.

Boven aan.

· MEMENTO · MORI

   Denk aan de dood.

Onder de stoet, een afsnede met jaartal

                          I647

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

Centraal, een burcht/toren 

Ter weerszijden van de toren de letters

                         B / B 

                Blijenburg Buurt.

Onder de burcht, het volgnummer/lidnummer

                             2Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.115 nr.201.

Dit exemplaar.

J. Dirks, RNB 1859 Jetons de Présence aux Funérailles

etc., des Quartiers de la Haye pag.499 nr.18.

van Remmen nr.22.

Nationale Numismatische Collectie,

Identificatie GP-00216


____________________________________________

Blijenburg 1647 (23)

Buurt/presentiepenning  Blijenburg 's Gravenhage/Den Haag.

Gegraveerd volgnummer.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1647

Voorzijde: Binnen een gesloten bladerkrans.

Onder en boven vastgemaakt, met een strik.

Centraal, een gekanteelde toren/burcht.

Met openstaande toegangspoort.

Ter weerszijden van de burcht de letters.

     B  /  B

Blijenburg Buurt

Onder de burcht het jaartal.

              I647

 

 

 

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

Centraal in het veld, het volgnummer/lidnummer

                             23Lit.: J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.499 nr.18. (Variant).                                                                    Minard-Van Hoorebeke, pag.116 nr.202 dit exemplaar. 

Nationale Numismatische Collectie, GP-00179.

Begrafenispenning Wijk A  (nr. 5)


Begrafenispenning Wijk A

's Gravenhage/Den Haag.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 47 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: z.j. Ca. 1635-1700


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

De hoofdletter :

            A

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Het volgnummer:

          N°  5Lit.: Nationale Numismatische Collectie,

Identificatie GP-00218.


Is verwezen door Catalogus 1 B-108.
_________________________________________
Begrafenispenning Wijk B (nr.13)


Begrafenispenning Wijk B

's Gravenhage/Den Haag.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 48 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: z.j. Ca. 1635-1700


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

De hoofdletter :

          B
Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Het volgnummer:

         N° J3Lit.: Nationale Numismatische Collectie,

Identificatie GP-00219.

_________________________________________

Gevulde gracht 1720

Begrafenis-/presentiepenning, Gevulde gracht.

's Gravenhage/Den Haag.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 55 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1720

Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Drie verstrengelde vissen.

Bovenaan tussen de vissen de letter

N

Onder de vissen het gegraveerde volgnummer/lidnummer

5

Omschrift.

DE.BUURT.VAN.DE.GEVOL.DE.GRAGT.

De buurt van de Gevulde gracht.

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Begrafenisstoet met tien dragers.

De dragers, dragen de lijkbaar op hun schouders.

Boven aan.

 MEMENTÆ  . MORI  

Denk aan de dood.

Onder de stoet, het jaartal

1720

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.118 nr.208.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.508 nr.40.

van Remmen nr.49.

Deel deze pagina