Groot Schippers (LP)

Gildepenning "Groot Schippers" Franeker.

Materiaal: Zilver (Ag).

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Franeker.

Datering: z.j. Ca. 1706

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Zeilschip naar rechts varende in volle zee.

Op de achtergrond links, een klein zeilschip.

De schepen, vergezeld van meeuwen.

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Centraal, een grote klok.

Uit het wapen van Franeker.

Ter weerszijde van de klok, de hoofdletters.

        L / P

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Franeker 1.Groot Schippers. pag.127 nr.1.4.

Deel deze pagina