Gedenkpenning op het verlossing van Cambrai 1581

Driehoekige gedenkpenning/strooipenning op de verlossing van Kamerijk/Cambrai door de hertog van Anjou in 1581

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 35 mm.

Aanmaakplaats: Cambrai.

Datering: 1581

Voorzijde: Gelegen op een driehoekig veld.

In een dubbel gelijnde boord het omschrift:

DEO . ET . FRAN / CISO . LIBE / RATORIBUS.

God en Francois, de verlossers.

In het veld, het gekroond wapenschild van Frankrijk.

Munt/Méreau (2 denier) Bisdom Cambrai.

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Munt/Méreau Bisdom Cambrai, op naam van aartsbisschop Louis de Berlaymont.

De juiste functie/datering van deze penning/méreau is niet gekend.

Materiaal: Koper (Cu)

Massa: 3,04 gram.

Diameter: 21,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Bisdom Cambrai.

Datering: z.j. Ca. 1570-1596.

Muntmeester: Libert de Valchenbourgh.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het wapenschild van Berlaymont.

(Gedwarsbalkt van zes stukken vair en rood)

Bekroond met de Romeinse cijfers II

(monétaire waarde van twee deniers of dubbele denier)

Omschrift:

  : LVD . A . BERLAIMONT . D . GRA .

Interpunctie, drieklaver-blad.

Voluit: Ludovicus ad Berlaymont, dei gratia.

Wat wil zeggen: Louis de Berlaymont, bij de gratie van God.

 de tekst gaat verder op de keerzijde.

Keerzijde:  Binnen een gladde cirkel.

Een recht stokkenkruis, met hartschild.

In het hartschild, een lelie.

Het kruis onderbreekt de legende.

ARCH / ET / DVX / CAM 

Interpunctie, drieklaver-blad.

Voluit: Archiepiscopus et dux Cameracum.

Wat wil zeggen: Aartsbisschop en hertog van Kamerijk.

Lit.: Kees Pannenkeet, www.duiten.nl CAM.4: dubbele denier.

Munt/Méreau (6 denier) Bisdom Cambrai.

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Munt/Méreau Bisdom Cambrai, op naam van aartsbisschop Louis de Berlaymont.

De juiste functie/datering van deze penning/méreau is niet gekend.

Materiaal: Koper (Cu)

Massa: 5,71 gram.

Diameter: 26,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Bisdom Cambrai.

Datering: z.j. Ca. 1570-1596.

Muntmeester: Catherine Struyix.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het wapenschild van Berlaymont.

(Gedwarsbalkt van zes stukken vair en rood)

Bekroond met de Romeinse cijfers VI

(monétaire waarde van zes deniers)

Omschrift:

 . LVD . A . BERLAIMONT . D . GRA .

Interpunctie, drieklaver-blad.

Voluit: Ludovicus ad Berlaymont, dei gratia.

Wat wil zeggen: Louis de Berlaymont, bij de gratie van God.

 

Keerzijde:  Binnen een versierde bloemenkrans.

Een recht stokkenkruis, met hartschild.

In het hartschild, een rechtopstaande leeuw naar links gekeerd.

In de kwartieren, de letters:

L / O / Y / S

LOYS van Louis de Berlaymont.

Lit.: Bd # 2040.; Kees Pannenkeet, www.duiten.nl CAM.3:6denier (liard).

Louis de Berlaymont geboren in Berlaimont in 1542 en overleed in Bergen in 1596.

Was priester van de Zuiderlijke Nederlanden, en werd aartsbisschop van Cambrai in 1570 tot 1596. 

Louis de Berlaimont verving Maximiliaan de Berghes in 1570 als aartsbisschop.  Het was dan ook laatste aartsbisschop van Cambrai die monétaire méreaux's had geslagen voor het bisdom.

Méreau, Cathédrale de Cambrai (VI Denier) (CC-VI 01)

Méreau, Kapittel-penning  kathedraal Onze-Lieve-Vrouw van Genade, Cambrai.

De juiste functie/datering van deze méreaux is niet gekend.

Materiaal: Koper.

Massa: 2,15 gram.

Diameter: 24 mm.

Aanmaakplaats: Cambrai.

Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

: ✠ SALVE ❀ REGINA ❀ MISERIC(ORDIE)

Koningin van Barmhartigheid.

De aureool van H. Maria, doorbreekt de legende.

Geknielde H. Maagd Maria met nimbus.

Op de linker arm, kindje Jezus met nimbus.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

. CAPITVLVM . . CAMERA(CEN)SE

Kapittel Cambrai

De kroon doorbreekt de legende.

Op het veld, de gekroonde Romeinse cijfers VI

Voor waardebepaling van zes denier.

Links van de kroon, een zespunt-ster/rozet.

Rechts van de kroon, een klimmende leeuw naar links.

Lit.: Feuardent, Tome II pag.63 nr.6766 e.v.

Méreau, Cathédrale de Cambrai (VI Denier) (CC-VI 02)

Méreau, Kapittel-penning  kathedraal Onze-Lieve-Vrouw van Genade, Cambrai.

De juiste functie/datering van deze méreau is niet gekend.

Materiaal: Koper.

Massa: 2,18 gram.

Diameter: 24 mm.

Aanmaakplaats: Cambrai.

Datering: z.j. Ca. begin 16e eeuw.

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

 + SΛLVЄ  RЄGInΛ mISЄRICORDIЄ

Koningin van Barmhartigheid.

De aureool van H. Maria, doorbreekt de legende.

Geknielde H. Maagd Maria met nimbus.

Op de linker arm, kindje Jezus met nimbus.

Rechts, een kroontje.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

+ CΛPITVLVm ❀ CΛmЄRACЄnSЄ

Kapittel Cambrai

De kroon getopt met een lelie.

Op het veld, de gekroonde Romeinse cijfers VI

Voor waardebepaling van zes denier.

Links van de kroon, een zespunt-ster/rozet.

Rechts van de kroon, een klimmende leeuw naar links.

Centraal, een (passer) punt.

Lit.: Feuardent, Tome II pag.63 variant op nr.6764.

Méreau, Cathedrale de Cambrai (VI Denier) (CC-VI 03)

Uit de collectie, Wim De Sutter.

Méreau, Kapittel-penning  kathedraal Onze-Lieve-Vrouw van Genade, Cambrai.

De juiste functie/datering van deze méreau is niet gekend.

Materiaal: Koper.

Massa: 2,67 gram.

Diameter: 23,8 mm.

Aanmaakplaats: Cambrai.

Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw , begin 16e eeuw.

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

SΛLVЄ  RЄGInΛ  mISЄRICORDIЄ

Koningin van Barmhartigheid.

De aureool van H. Maria, doorbreekt de legende.

Geknielde H. Maagd Maria met nimbus.

Op de linker arm, kindje Jezus met nimbus.

 

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

 CΛPITVLVm ❀_ CΛmЄRΛCЄnSЄ _

Kapittel Cambrai

Interpunctie, twee boven elkaar staande x en bloem op steeltje.

De kroon getopt met een lelie.

Op het veld, de gekroonde Romeinse cijfers VI

Voor waardebepaling van zes denier.

Lit.: Feuardent, Tome II pag.63 variant op nr.6767.

Méreau, Cathedrale de Cambrai (VI Denier) (CC-VI 04)


Méreau, Kapittel-penning kathedraal Onze-Lieve-Vrouw

van Genade, Cambrai.

De juiste functie/datering van deze méreau is

niet gekend.


Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: 23,6 mm.

Aanmaakplaats: Cambrai.

Datering: 1550


Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

♱ SΛLVE ❀ REGINΛ ❀ MISERICORDIE :

         Koningin van Barmhartigheid.

Het aureool van H. Maria, doorbreekt de legende.

Gezeten H. Maagd Maria met nimbus.

Op de linker arm, kindje Jezus met kruisaureool.

Rechts, een kroontje.


Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

+ CΛPITVLVM ❀ CΛMERACENSE · I55o

                 Kapittel Cambrai

Een kroon getopt met een lelie.

Op het veld, de Romeinse cijfers

                        VI

Voor waardebepaling van zes denier.

Links van de kroon, een zespunt-ster/rozet.

Rechts van de kroon, een klimmende leeuw naar links.

Centraal, een (passer) punt.Lit.: Feuardent, Tome II pag.63 nr.6782.
_________________________________________

Méreau, Cathedrale de Cambrai (IV Denier) (CC-IV 01)

Méreau, Kapittel-penning  kathedraal Onze-Lieve-Vrouw van Genade, Cambrai.

De juiste functie/datering van deze méreau is niet gekend.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Geslagen op een kleiner muntplaatje.

Massa: 2,45 gram.

Diameter: Ø  23 mm.

Aanmaakplaats: Cambrai.

Datering: 1560

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

: ♱ : MARIA . VIRGO . I.5.6.0.

H. Maagd Maria 1560

De heilige Maagd Maria met nimbus, op de linkerarm kindje Jezus met nimbus.

De heiligen omsloten met een amandelvormige stalenkrans/mandoria.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

CAPITVLVM : CAMERACEN .

Kapittel Cambrai

In het veld, de gekroonde Romeinse cijfers 

                           IIII

Voor waardebepaling van vier denier.

Rechts van de kroon, een klimmende leeuw naar links.

Centraal, een (passer) punt.

Lit.: Feuardent, Tome II pag.64 nr.6801.

Méreau, Cathedrale de Cambrai (I Denier) (CC-I 01)

Méreau, Kapittel-penning  kathedraal Onze-Lieve-Vrouw van Genade, Cambrai.

De juiste functie/datering van deze méreau is niet gekend.

Materiaal: Koper.

Massa: 1,60 gram.

Diameter: 23 mm.

Aanmaakplaats: Cambrai.

Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw , begin 16e eeuw.

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

CΛPITVLVm xxmЄRΛC

Kapittel Cambrai.

Interpunctie, twee boven elkaar staande x

Binnen een gladde cirkel.

Kort gevoet kruis.

De kruisvoeten raken de binnencirkel.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

 ΛVЄ xx mΛRIΛ xx GRΛ xx PL

H. Maria bid voor ons

Interpunctie, twee boven elkaar staande x.

De kroon getopt met een lelie.

Op het veld, de gekroonde Romeinse cijfer I

Voor waardebepaling van één denier.

Lit.: Feuardent, Tome II pag.65  nr.6822.

Méreau, Cathedrale de Cambrai (I Denier) (CC-I 02)


Méreau, Kapittel-penning kathedraal Onze-Lieve-Vrouw van Genade, Cambrai.

De juiste functie/datering van deze

méreau is niet gekend.


Licht decentrisch geslagen.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: Cambrai.

Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw , begin 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Omschrift in gotische letters:

CΛPITVLVm xx CΛmЄR

        Kapittel Cambrai.

Interpunctie, twee boven elkaar staande x

Binnen een gladde cirkel.

Kort gevoet kruis.Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

Omschrift in gotische letters:

ΛVЄ xx mΛRIΛ xx

       Heilige Maria

Interpunctie, twee boven elkaar staande x.

Op het veld, de gekroonde Romeinse cijfer

                        I

Waardebepaling één denier.

De kroon getopt met een lelie.


Lit.: Feuardent, Tome II pag.65 nr.6826.


____________________________________________
Keerzijde: Gelegen op een driehoekig veld.

In een dubbel gelijnde boord het omschrift:

CAMERICI . / PERFIDIS . / OBSESSI .

Kamerijk belegerd door veraders.

In het veld, het wapenschild van Cambrai/Kamerijk.

Ter weerszijden van het wapen, het gesplitste jaartal.

                              15  /  81

Lit.: G. van Loon, deel I. Beschryving der Nederlandsche historipenningen pag. 300. 

Maximiliaan de Berghes 1561


Méreau/penning  Bisdom Cambrai, op naam

van bisschop Maximiliaan de Berghes.


De juiste functie/datering van deze penning/méreau

is niet gekend.


Materiaal: Koper (Cu)

Massa: 5,38 gram.

Diameter: 21,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Bisdom Cambrai.

Datering: 1561.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het wapenschild van bisschop de Berghes.

Boven het wapen een platte kardinaalshoed,

met kwastjes aan een lint.

Omschrift:

·MAX·A·BERGIS·EPS·ET·D·CAME·

Maximiliaan de Berghes, bisschop van Kamerijk.


Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Centraal, een hangklok.

Omschrift:

NEC·CITO·/ NEC:TEMERE·I56I·

Noch snel, noch willekeurig Lit.: Van Loon I, pag. 50.

Dugniolle, 2275.________________________________________
Méreau, Cambrai.

Méreaux stad Cambrai.

De juiste functie/datering van deze méreau is niet gekend.

Materiaal: Koper.

Massa: 5,40 gram.

Diameter: 24 mm.

Aanmaakplaats: Cambrai.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Gelegen op het veld, tussen lelie's.

CAMBRAY

Cambrai

Keerzijde:  Binnen een parelcirkel.

De gekroonde letter W

De kroon versiert met lelie's.

De letter W geflankeerd met drie lelie's.

Lit.: Feuardent 6716. 

Denier/Méreau Bisdom Cambrai.

Uit de collectie, Peter D'Haese.

Munt denier /Méreaux Bisdom Cambrai.

Naar model bisschop Guilaume.

De juiste functie/datering van deze denier/méreaux is niet gekend.

Materiaal: Koper/biljoen.

Massa: 1,38 gram.

Diameter: 20,62 mm. x 20,69 mm.

Aanmaakplaats: Bisdom Cambrai.

Datering: z.j. Ca. eind 13e eeuw, begin 14e eeuw.

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Het omschrift:

✠ MOnЄTΛCΛPITVLI

Aanziende (bisschop) buste.

Keerzijde:  Binnen een parelcirkel.

Lang smal en gevoet kruis,

die de binnencirkel doorbreekt.

In de kwartieren telkens drie punten/bolletjes.

In het derde kwartier, een adelaar.

Omschrift:

CΛM / ЄRΛ / CЄN / CIS

Lit.: Memoires de la Société d' Emulation de Cambrai, pag.233 nr. 6.