Houtzagers 1621

Penning Houtzagers-gilde.

Juiste functie van deze penning, is onbekend.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1621

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels.

Het omschrift.

♖  WI . SAGHE . GHERNE . AALE : DAGHE . INDE . DAT . OM . DEN . COST . AN. 1621

WIE  ONS . TE . DRIKEN . GHAVE . DIE . VERSLAEDT . ONS . DEN . DOORST.

Wij zien graag alle dagen in, dat het om de kost gaat.

Wie ons te drinken geeft, verslaat onze dorst.

In het veld:

Een zaagbok, winkelhaak en passer.

links een kleine bierkan.

Boven de zaagbok/schraag, een meetstok en loodstok.

Onderaan, een klos met touw.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels, 

het omschrift in twee regels.

♖  WI . DRAGHE . ENDE . SLAVEN . DAT . MET .ZEER . GHROOTEN . PIN .

WEI . EEN .GEDVERICH . SCHAVEN . DEVR . HET . GHELT . WI . VER SO . ZI .

Wij dragen en beulen, en dat met zeer grote pijn.

Wij schaven gedurig, voor ons geld.

In het veld:

Een kroonzaag, met rechts een bij en hamer.

Links, een gereedschapskoffer met klein gerief.

Onderaan het volgnummer/lidnummer

4

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 20. Houtzagers, pag.28 nr.20.1.

Dirks LXIII.13.

Keuzenkamp, 368.

Minard-Van Hoorebeke pag.205-206 nr.380.

Kleermakers 1592

Gildepenning van Kleermakers.

Juiste functie van deze penning, is onbekend.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen, gegraveerd.

Massa: 34,41 gram.

Diameter: Ø 33 mm.

Muntteken: Burcht/toren.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1592

Voorzijde: Binnen een smalle gesloten bladerkrans en lijncirkel.

                   I5 ♖ 9Z

St-Christoffel gaande door het water.

In de linkerhand, een staf.

Op de rechterschouder het kindje Jezus,

met rijksappel in de hand.

Keerzijde: Binnen een smalle gesloten bladerkrans en lijncirkel.

Een openstaande kleermakersschaar.

Tussen de schaarmessen de burcht uit het wapen van Middelburg.

Ter weerszijden van de schaar, het gesplitste volgnummer/lidnummer.

Z  /  I

   21

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 2.Kleermakers pag.20 nr.2.1.

Dirks, Gildepenningen  LXIII.14. (Dit exemplaar)

Minard-Van Hoorebeke pag.207 nr.383. (Dit exemplaar)

Collectie Nederlandse Bank Identificatie GP-00289.

Kleermakers 1623

Gildepenning van Kleermakers.

Juiste functie van deze penning, is onbekend.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1623

Voorzijde: Binnen een gladde afgeronde boord.

St-Christoffel met nimbus gaande door het water, naar links.

In de linkerhand, een gaanstok waarop bladeren.

Op de rechterschouder het kindje Jezus met nimbus,

met rijksappel in de hand.

Omschrift:

LVCAS . VAN . WEERDEN . DEK . IESIAS . SEBELL  

Keerzijde: Binnen een gladde afgeronde boord.

Een openstaande kleermakersschaar.

Tussen de schaarmessen, een kroon.

Ter weerszijden van de schaar, het gesplitste jaartal.

                    I6  /  23

Tussen de schaarogen, het gegraveerde volgnummer/lidnummer.

                  I57

Omschrift:

. ABRAHAM . DE . BOCK . PIETER . IANSEN . BELE . 

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 2.Kleermakers pag.20 nr.2.2.

Dirks, Gildepenningen  LXIII.14. 

Minard-Van Hoorebeke pag.206-207 nr.382.

Keuzenkamp, 370. 

Collectie Nederlandse Bank Identificatie GP-00290.

Koren-, Kool en Kalkmeters, Damlopers, Turfkruiers, Houttellers of St-Jans

Gezamelijke gildepenning van Koren-, Kool en Kalkmeters, Damlopers, Turfkruiers en Houttellers of Sint-Jan.

Juiste functie van deze penning, is onbekend.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 56 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: z.j. Ca. 17de eeuw.

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels.

Drie personen waarvan twee werklieden met een schop.

De derde werkman houd een zak of korenmaat open.

Boven de werkmannen een tekst, die verder gaat in het omschrift.

                                        DE . HEER . P
                                              OVD

IAN. IACOBS . DE . CORNELIS . BALE . ANTONI . PIETES . IAN . ABRAMS .

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels.

Het omschrift, waarvan het laatste woord in het veld.

IACOB . WISSE . DE . IAN . BODYCK . DE . IAN . S:TORMAN . ALS .

                                KNAPE

Een werkman met hoed, gaande op klompen.

Trekt een beladen wagen naar links.

Onderaan het volgnummer/lidnummer.

                       I I

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg  pag.27 nr.17.2.

Dirks, Gildepenningen  LXIX.40. 

Minard-Van Hoorebeke pag.216 nr.400.

Keuzenkamp, 392. 

Kruideniers, Apothekers en Drogisten 1677

Gildepenning van Kruideniers, Apothekers en Drogisten.

Juiste functie van deze penning, is onbekend.

Materiaal: Messing.

Massa: 34,41 gram.

Diameter: Ø 51 mm.

Muntteken: Burcht/toren.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1677

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord en parelcirkel, het omschrift.

♖ .D.HR. IAN . LAMPSIN OR. DEKEN . OMAR . VISVLIET . DEKEN . IOAN . SCHEFFENS . OUN. DEKN

Centraal een grote vijzel, met twee stampers.

Op de vijzel een leeuw  en de tekst:

CONCORDIA

De vijzel geflankeerd met telkens een apothekerspot.

Bovenaan een kannetje, met klapdeksel.

Onder de vijzel, het versiert jaartal tussen twee zespuntsterren.

༺  16 ❀ 77  

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord en parelcirkel, het omschrift.

❀ .CS. STEVENSEN . ET. COCK . IS. VANDE SANDE . IS. DRABBE . BELEDERS .

Centraal een grote weegschaal/ballans.

Bovenaan een suikerbrood en een rol tabak.

Tussen de weegschalen, een geopende baal waaruit twee vorken steken.

Onderaan het volgnummer/lidnummer

                       52

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 18.Kruideniers, Apothekers en Drogisten. pag.27 nr.18.2.

Dirks LXIV.19.

Keuzenkamp, 374.

Minard-Van Hoorebeke pag.213 nr.395.

Kruideniers, Apothekers en Drogisten 1694


Gildepenning van Kruideniers, Apothekers en Drogisten.

Juiste functie van deze penning, is onbekend.


Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 51 mm.

Muntteken: Burcht/toren.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1694

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord en

parelcirkel, het omschrift.

♖ .D.HR. ALEXR. DE MUNCK OR. DEK. FR. MODEUS

DEKN. GL. DE SOURT OU DEKN.

Centraal een grote vijzel, met twee stampers.

Op de vijzel een leeuw en de tekst:

               CONCORDIA

De vijzel geflankeerd met telkens een apothekerspot.

Bovenaan een kannetje, met klapdeksel.

Onder de vijzel, een versierde banderol waarin

het jaartal tussen twee zespuntsterren.

                  ✶ 16 94 ✶


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord en parelcirkel, het omschrift.

❀  OMR. VN. VISVLIET. IG . DRABBE . P. VAN ROSMAL .

IG. STENWICK . BELEDERS .

Centraal een grote weegschaal/ballans.

Bovenaan een suikerbrood en een rol tabak.

Tussen de weegschalen, een geopende baal waaruit twee vorken steken.

Onderaan het volgnummer/lidnummer

                              42Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 18.Kruideniers, Apothekers en Drogisten. pag.27 nr.18.3.
_____________________________________________

Kruideniers, Apothekers en Drogisten 1713


Gildepenning van Kruideniers, Apothekers

en Drogisten.


Pengat voor ophanging.

Juiste functie van deze penning, is onbekend.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1713


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord

en parelcirkel.

Centraal een grote vijzel, met twee stampers.

De vijzel geflankeerd met telkens een apothekerspot.

Bovenaan een kannetje, met klapdeksel.

Onder de vijzel, het jaartal op een banderol.

                      ✶ 17 13 ✶ 


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord

en parelcirkel.

Centraal een grote weegschaal/ballans.

Bovenaan een suikerbrood en een rol tabak.

Tussen de weegschalen, een geopende baal

waaruit twee vorken steken.

Onderaan in een cartouche het 

volgnummer/lidnummer.

            N° 8
Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam

1978, Middelburg 18.Kruideniers, Apothekers en

Drogisten. pag.27 nr.18.5.

Dirks LXIV.21.

Collectie, De Nederlandsche Bank,

Identificatie  MA-00734.__________________________________________


Kuipers 1592

Kuipersgilde-penning.

De juiste functie, van deze penning is niet gekend.

Volgnummer/lidnummer gegraveerd

Materiaal: Koper.

Massa: 10,34 gram.

Diameter: Ø 31,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1592

Voorzijde: Binnen een versierde cirkel.

Een gekroond kuipersaambeeld.

Ter weerszijden de gesplitste datering  

15 / 9Z

Links van het aambeeld, drie zwikpinnen/aandrijvers.

Rechts , een zwikboor.

Onderaan, een klein leeg ingedeukt wapenschildje.

Ter weerszijden het gegraveerde gildelidnummer

3 / 3

Keerzijde: Binnen een versierde cirkel.

Op het veld gelegen kuiperswerktuigen.

Een bijl, kuipershamer en een veerpasser.

Tussen de benen van de passer het wapen van Middelburg

 

Lit.: Wittop Koning pag. 20 nr. 3.1.

Minard-Van Hoorebeke pag. 199 nr. 366.

M.A.G. de Man, Over Middelburgsche gildepenningen a. Kuipersgildepenning (1922) pag. 114-115.

Keuzenkamp 376.

Kuipers 1640 (3)

Kuipersgilde-penning.

De juiste functie, van deze penning is niet gekend.

Volgnummer/lidnummer gegraveerd

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend..

Diameter: Ø 42,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Aanmaker: Adolf Roelands (koperslager) 

naar model Johannes Looff.

Datering: 1640

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Het omschrift.

BERNAERT . SEBRECHS. DEK . V . CVIPERS . GIL . 1640

Bernaert en Sebrechs, dekens van de Kuipersgilde.

Een gekroond kuipersaambeeld.

Links van het aambeeld, drie zwikpinnen/aandrijvers.

Rechts , een zwikboor.

Onder het aambeeld, het volgnummer/lidnummer.

3

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Het omschrift.

 IAN . SANGNY . OVT . DEKEN . CORNELIS . IACOBS . BELEIDER

Op het veld gelegen kuiperswerktuigen.

Een bijl, kuipershamer en een veerpasser.

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 3. Kuipers, pag.20 nr.3.2..

Dirks LXV.24.

Keuzenkamp, 377.

Kuipers 1640 (16)


Kuipersgilde-penning.


De juiste functie, van deze penning is niet gekend.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend..

Diameter: Ø 43,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Aanmaker: Adolf Roelands (koperslager)

naar model Johannes Looff.

Datering: 1640


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Het omschrift.

BERNAERT . SEBRECHS. DEK . V .

          CVIPERS . GIL . 1640

Bernaert en Sebrechs, dekens van de Kuipersgilde.

Gelegen in een gesicileerd veld.

Een gekroond kuipersaambeeld.

Links van het aambeeld, drie zwikpinnen/aandrijvers.

Rechts , een zwikboor.

Onder het aambeeld, het volgnummer/lidnummer.

                                   I6
Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Het omschrift.

IAN . SANGNY . OVT . DEKEN .

CORNELIS .  IACOBS . BELEIDER

Op een gesicileerd veld gelegen kuiperswerktuigen.

Een bijl, kuipershamer en een veerpasser.

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 3. Kuipers, pag.20 nr.3.2..

Dirks LXV.24.

Keuzenkamp, 377.


____________________________________________

Makelaars 1667

Gildepenning Makelaars.

De juiste functie, van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 53 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1667

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord en lijncirkel.

Het omschrift.

DE . HR. HS. POTTEY . OR. DEKEN . IS. VERMUYEN . DEKEN  ✶ ♖ ✶

Staande op een betegelde vloer.

Twee kooplieden, wiens rechterhanden door de makelaar worden verenigd.

Onderaan, een cartouche met het jaartal.

                         1667

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord en lijncirkel.

Het omschrift.

IS. V . L  SCHOOT OUT. D. IS. MITTENDORP . EN . IK. FRUYTIERS . BELEDERS . 

Staande op een betegelde vloer.

Een kist/koffer waarop, een baal/zak en geopende pot.

Op de baal/zak de gegraveerde letter.

                     J

Rechts een vat met tabaksbaderen.

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 7. Makelaars, pag.24 nr.7.2.

Dirks LXV.26.

Keuzenkamp, 379.

Minard- Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc. des Gildes et Corps de Métiers églises, etc. Middelburg pag.212 nr.394 als Kruideniers.

Metselaars, Leidekkers en Loodgieters 1607 (15)


Gildepenning Metselaars-, Leidekkers en Loodgieters.


De juiste functie, van deze penning is niet gekend.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 36 gram.

Diameter: Ø 44 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1607

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels.

Het omschrift.

♖ CLAVDVS NICOSTRACIVS

      DICIDERYVS SYPLICVS

De vier gekroonde heilige martelaren.

Symbolisch voor de Pannonische steenhouwers.

De ene heilige houdt een troffel in de hand,

de tweede heilige een paslood.

De derde heilige een beitel,

en de vierde heilige een beitel en hamer.

Bovenaan tussen de personages,

het lidnummer/volgnummer.

                     I5

Centraal, een passer punt.


Keerzijde: Binnen twee lijncirkels.

Het omschrift.

METSERS ✶ EN ✶ SCHAELGEDECKERS

                       ✶ GILDEN ✶

Een gekroonde troffel en leidekkershamer,

hangend aan een versiert lint.

Omgeven door vruchtdragende takken.

Binnen een cartouche, het jaartal.

                 o 16o7 o

Centraal, een passer punt.Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978,

Middelburg 15. Metselaars, Leidekkers en Loodgieters, pag.26 nr.15.1.

Dirks, LXVI.30*.

Keuzenkamp, 381-384.

Minard- Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc. des Gildes et Corps de Métiers églises, etc. Middelburg pag.204 nr.378.


____________________________________________


Metselaars, Leidekkers en Loodgieters 1696 (44)

Gildepenning Metselaars-, Leidekkers en Loodgieters.

De juiste functie, van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 34 gram.

Diameter: Ø 43,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1696

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels.

Het omschrift.

CLAvDVS☉NICOSTRACIVS☉DICIDERIVS☉SIPLICVS

De vier gekroonde heilige martelaren.

Symbolisch voor de Pannonische steenhouwers.

De ene heilige houdt een troffel in de hand, de tweede heilige een paslood.

De derde heilige een beitel, en de vierde heilige een beitel en hamer.

Bovenaan tussen de personages, het lidnummer/volgnummer.

                   44

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels.

Het omschrift.

METSERS ✶ EN ✶ SCHAELGEDECKERS ✶ GILDEN ✶ 

Een gekroonde troffel en leidekkershamer, hangend aan een versiert lint.

Omgeven door vruchtdragende takken.

Binnen een cartouche, het jaartal.

       ☉ 1696 ☉

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 1978, Middelburg 15. Metselaars, Leidekkers en Loodgieters, pag.26 nr.15.1.

Dirks, LXVI.30*.

Keuzenkamp, 381-384.

Minard- Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc. des Gildes et Corps de Métiers églises, etc. Middelburg pag.204 nr.378.