Kruisboogschuttersgilde (KB 01)

Uit de collectie, Dimidov.

Eenzijdige penning Kruisboogschuttersgilde.

De juiste datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 7,90 gram.
Afmetingen: 25 mm x 26 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Vlaanderen (?)
Datering: z.j. Ca. 15e begin 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een omschrift, tussen twee cirkels.

Een niet opgespannen kruisboog.

Omschrift:

LIEFDE . VE(R)SWINT . VREDE . VERBINT .


Keerzijde: Blanco. 

Lit.: De Beer RBN 1935.

Type "Kruisboog". (KB 02)

Uit de collectie, Dimidov.

Penning met kruisboog. Voorzien van een ingeslagen ophangopening.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 8.40 gram.
Afmetingen: 21 mm x 23 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een opgespannen primitief getekende kruisboog,

waarop een kruisboogpijl naar rechts rust

Keerzijde: Gelegen op een effen veld.

Een wapenschild (?)

Kruisboogschutters-gilde Saint-Omer.(KB 03)

Uit de collectie, Dimidov.

Ruitvormige penning met kruisboog. 

De juiste datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,99 gram.
Zijdeafmetingen: 16 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Saint Omer (Frankrijk).
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een ruitvormige omkadering/boord.

Een niet opgespannen kruisboog.

Keerzijde: Binnen een ruitvormige omkadering/boord.

Een puntig wapenschild, met een Patriarchaal kruis in het veld.

Kruisboogschutters-gilde Saint-Omer. (KB 04)

Uit de collectie, Dimidov.

Ruitvormige penning met kruisboog. 

De juiste datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,95 gram.
Zijdeafmetingen: 14 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Saint Omer (Frankrijk).
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een ruitvormige omkadering/boord.

Een niet opgespannen kruisboog.

Keerzijde: Binnen een ruitvormige omkadering/boord.

Een wapenschild, met een Patriarchaal kruis in het veld.

Kruisboogschutters-gilde Saint-Omer (KB 06)

Uit de collectie, Dimidov.

Ruitvormige penning met kruisboog. 

De juiste datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,76 gram.
Zijdeafmetingen: 14 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Saint Omer (Frankrijk).
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een ruitvormige omkadering/boord.

Een niet opgespannen kruisboog.

Keerzijde: Binnen een ruitvormige omkadering/boord.

Een wapenschild, met een Patriarchaal kruis in het veld.

Kruisboogschutters-gilde Abbeville (KB 07)

Uit de collectie, Dimidov.

Penning met kruisboog. 

De juiste datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,10 gram.
Diameter: 17 mm.
Aanmaakplaats:  z.pl. Abbeville (?)
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een slingerende gladde boord.

Een niet opgespannen kruisboog.

Centraal een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Een wapenschild.

(Wapen van het graafschap Ponthieu ?)

Centraal een (passer) punt.

Kruisboogschutters-gilde Saint-Omer (KB 08)

Uit de collectie, Dimidov.

Gefragmenteerde penning met kruisboog. 

De juiste datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,72 gram.
Diameter: 12 mm. x 15 mm.
Aanmaakplaats:  z.pl. Saint Omer (?)(Frankrijk).
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Een opgespannen kruisboog.

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Een wapenschild, met een Patriarchaal kruis in het veld.

Type "Kruisboog". (KB 10)

Type "Kruisboog". (KB 11)

Bodemvondst, Hans Bostelaar.

Penning type kruisboog. 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,99 gram.
Diameter: 17 mm. x 19 mm.
Aanmaakplaats:  z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e à 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Een niet opgespannen kruisboog.

Ter weerszijden van de kruisboog, de gesplitste cijfers van het jaartal.

 7 / 9  (?)

Type "Kruisboog" (KB 12)

Bodemvondst, Chaim van Luit.

Penning type kruisboog. 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,90 gram.
Diameter: 20 mm.
Aanmaakplaats:  z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een aan de rand versierde boord.

(met mogelijks dierlijke figuren)

Een opgespannen kruisboog (Arbalest).

Tussen de boog-arm en de boog-snaar,

telkens een punt.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een staande boogschutter naar rechts gewend (?)

 

Type "Kruisboog" (KB 13)

Bodemvondst kasteelsite Cartils, Ton Grootheest.

Penning type "kruisboog/kroon".

Gefragmenteerd aan de rand. 

De juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.

Massa: Ca.5,5 gram.
Diameter: Ø 22 mm.

Aanmaakplaats:  z.pl. kasteel Gulpen (?).
Datering: z.j. Ca. begin 13e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een niet opgespannen kruisboog.

Ter weerszijden geflankeerd met de letters.

. T / E . (?)

Theodoor van Bar/ Ermesinde II van Luxemburg (?)

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Een grote gravenkroon.

Rangkroon, in de Nederlandse heraldiek.

Belegd met drie edelstenen.

Bron/info: M.m.v. Leon Hupperichs (Kasteelhoeve Cartils).

De sprekende penning werd teruggevonden, op de kasteelsite/landgoed van Cartils bij Wijlre (Zuid-Limburg, Nederland).

Binnen zeer nabije afstand ligt kasteel Wittem en de oude burcht van Gulpen.

En destijds bewoond door graaf Theodoor I van Bar en zijn echtgenote gravin Ermesinde II van Luxemburg. En zou de mogelijkheid van de letters kunnen verklaren ter weerszijden van de kruisboog.

De oude burcht werd in de XIV eeuw verlaten en afgebroken, de nog bestaande motte/kasteelheuvel wordt nog steeds aangeduid als "De Burggraaf". De penning werd teruggevonden op Ca. 3oo m. van de motte. 

De heraldische gravenkroon, op de keerzijde verklaart ook een deel van de penning.

Conclusie: Vermoedelijk betreft dit een loonpenning voor gepresteerde dag/nachttaak van gewapende kruisboogschutters/kasteelwachters in opdracht van de graaf Theodoor I van Bar. De penningen konden nadien worden ingeruid tegen gangbare munt- en/of natura. 

 

 

 

 

Type "Kruisboog" (KB 14)

Type "Kruisboog". (KB 09)


Uit de collectie, Dimidov.


Penning type kruisboog.


Gefragmeteerd aan de rand.


De juiste functie/datering/plaats van

deze penning is niet gekend.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 2,66 gram.
Diameter: 17 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een opgespannen kruisboog met pijl.


Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Een niet nader te beschrijven voorstelling.

Gietfout (?)
___________________________________________Uit de collectie, Dimidov.

Enkelzijdige penning met kruisboog. 

De juiste functie/datering/plaats van                                                                                                                      deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 8,35 gram.
Diameter: 22 mm.
Aanmaakplaats:  z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Een niet opgespannen kruisboog.

Keerzijde: Blanco.

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Hartvormige voorstelling.

Lit.: Pelsdonk 523 (dit exemplaar).

Bodemvondst UK, Mick Mckenna.

Penning type "kruisboog".

Licht gefragmenteerd aan de rand. 

De juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.
Diameter: Ø Ca. 20 mm.

Aanmaakplaats:  z.pl. Onbekend (UK).
Datering: z.j. Ca. 15de eeuw à 16de eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Een opgespannen kruisboog.
Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Een gotische letter

         I

Ter weerszijden twee afgebogen lijnen naar buiten.

Type "Kruisboog". (KB 15)


Bodemvondst uit private collectie.


Penning met kruisboog/Fleur de lys.


De juiste functie/datering/plaats

van deze penning is niet gekend.


Materiaal: Koper legering.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 4,07 gram.
Diameter: 21 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Frankrijk.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord,

en parel binnencirkel.

Een versierde boord van twaalf lelie's.

Centraal een niet opgespannen kruisboog.

De kruisboog geflankeerd met :

               ✿ (?)  /  S


Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord,

en parel binnencirkel.

Een versierde boord van twaalf lelie's.

Centraal, een Fleur de lys.Lit.: Félix Feuardent , Jetons et Méreaux Tome I,

pag. 386  nr. 4910.


__________________________________________