Beëdeging van de schutterij 1786

Beëdeging van de schutterij op de Neude.

Licht decentrisch geslagen.

Materiaal: Zilver.

Massa: 0nbekend.

Diameter: Ø  32 mm.

Aanmaakplaats:  Utrecht.

Datering: 1786


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Drie leden van de Schutterij zweren de trouw aan de stedemaagd.

Waarvan een een hellebaard draagd.

Staande op een geplaveide ondergrond.

De stedemaagd met lang kleed, staande op een sokkel.

Gekroond met een muurkroon, op de borst het wapen van Utrecht.

In haar handen de officieële bezegelde dokumenten van de Schutterij.

Rechts een sokkel, waarin een hoed en het jaartal.

          1786

Op de achtergrond een huizenrij,

met een stoet van gewapende leden van de Schutterij.

Twee vlaggen met he gekroond wapen van Utrecht.

 

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In negen regels tekst:

        UTRECHTS

     BURGER SCHUT,,

     TERY, BEËDIGD

   STADS REGERINGS

   REGLEMENT OP DE

NEUDE, DEN XX. MAART

       MDCCLXXXVI.

    DES AVONDS TEN

        ½ 11 UURE

Omsloten met een vruchtdragende eikenbladerkrans.

Onderaan vastgemaakt met een geknoopt lint.

Beschermheer van de schietwedstrijd 1869

Penning van de beschermheer van de schietwedstrijd.

Materiaal: Brons.

Massa: 83,04 gram.

Diameter: Ø  55 mm.

Aanmaakplaats:  Utrecht.

Datering: 1869


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond wapenschild van de stad Utrecht.

Gehouden door twee staande leeuwen op sokkel, als schildhouders.

Aan de sokkel, een ere bladerkrans.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een open zegekrans, onderaan dichtgebonden met een strik.

In vier regels tekst.

SCHIETWEDSTRIJD

          DEN

  BESCHERMHEER

         1869 .

Wijnpenning Schutterij 1599

Wijn penning Schutterij Utrecht.

Materiaal: Zilver (Ag).

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø  20 mm.

Aanmaakplaats:  Utrecht.

Datering: 1599


Voorzijde: Binnen een parelrand.

Het wapenschild van Utrecht, gehouden door twee klimmende leeuwen.

De leeuwen hangen boven het stadswapen een erepalm.

Omschrift:

CIVITATIS . TRAIEC . TENSIS

De gemeente Utrecht.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

VINVM x HONORARIVM . 15 wapenschildje 99 .

Vergoeding in wijn. 

Centraal een grote druiventros, aan een gebladerde tak.

Lit.: Van Orden VII.6.

Wijnpenning 1599 (Variant)

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

Wijn penning Schutterij Utrecht.

Materiaal: Zilver (Ag).

Massa: 3,60 gram.

Diameter: Ø  25,2 mm.

Aanmaakplaats:  Utrecht.

Datering: 1599


Voorzijde: Binnen een parelrand.

Het wapenschild van Utrecht, gehouden door twee klimmende leeuwen.

De leeuwen hangen boven het stadswapen een erepalm.

Omschrift:

❀ CIVITATI / S . TRAIEC . / . TENSIS

De gemeente Utrecht.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

VINVM x HONORARIVM . 15 wapenschildje 99 .

Vergoeding in wijn. 

Centraal een grote druiventros, aan een gebladerde tak.

Lit.: Van Orden VII.6. 

Variant met letter S van CIVITATIS in  de afsnede.

Wijnpenning kruisboog en buksschutters 1619

Wijn penning Kruisboogschutters & Buksschutters Utrecht.

Materiaal: Zilver (Ag).

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø  21 mm.

Aanmaakplaats:  Utrecht.

Datering: 1619


Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Een staande ongespannen kruisboog.

Geeflankeerd met twee gekruiste pijlen.

Omschrift:

 VINVM  HONORARIVM 

Vergoeding in wijn

Keerzijde: Binnen een parelrand.

Gekroond klein wapenschild van de stad Utrecht.

Onder het schild, twee gekruiste buksen.

Ter weerszijden de tekst:

TRA IEC

Utrecht

Omschrift:

 MILITIÆ ❀ CIVITATIS . 1619 .

Gaststad Utrecht

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag. 235 nr. 441.

Wijnpenning schutterij 1661

Wijn penning schutterij Utrecht.

Materiaal: Zilver (Ag).

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø  30 mm.

Aanmaakplaats:  Utrecht.

Datering: 1661


Voorzijde: Binnen een parelrand.

Het gekroond wapenschild van de stad Utrecht.

Gegouden door twee klimmende leeuwen.

Onder en boven een banderol met de tekst.

VIN . HON

ERB . TRA

Voluit: Vinum Honorarium Urbis Trajecti.

Wijn als verdienste, van de stad Utrecht.

Keerzijde: Binnen een parelrand.

Gebladerde druiventrossen,

met daaronder schutterij-attributen.

Onderaan het jaartal.

           1661

Lit.: van Orden 7.8.

Deel deze pagina