Speciaal type penning/loodje.

In deze topic wordt extra aandacht geschonken aan dit type penningen.

Verdere studie is hierbij verreist.

Extra info of ideeen zijn steeds welkom op:

paul@lodenpenningen-mereaux.be

Datering type schild.

Voorlopig houden we de datering op 16e eeuw.

Aanleiding daarvan, is een gebruikelijk type wapenschild in de 16e eeuw.

De overeenkomsten met deze type renaissanceschilden, zijn sterk gelijkend.

Bij de bodemvondst van Hans Bostelaar, is een duidelijk en identieke vorm van het wapenschild teruggevonden, het tinnen voorwerp dateerd uit de tijd van Karel V.  En toont een dubbelkoppige adelaar van het keizerschap, ook de twee zuilen van Hercules die in zee staan. Op de banderol staat de Latijnse lijfspreuk van keizer Karel. PLVS OVTER (steeds verder)                                       Aan de hand van deze vondst kunnen we het type penning op basis van het wapenschild dateren rond de periode 1516-1630.

Beschrijving v.d. penning.

Beschrijving penning/loodje.

De materiaal-legering, bestaat uit lood,

En meet gemiddeld 23 mm. bij 25 mm. en is doorgaans 2,3 mm dik.

Gegoten in een gietmal, waarbij de achterzijde glad is uitgevoerd.

De vorm van deze penning/loodje is naar model van een ingedeukt renaissance wapenschild.

En kan worden gedateerd naar de periode 1516-1630

De contouren van het wapen zijn voorzien van een gladde boord, 

al dan niet gearceerd weergegeven.

Er lopen drie verticale balken over het middenveld.

In de linker bovenhoek, de hoofdletter

                            D

In de rechter bovenhoek, de hoofdletter

                            T

Centraal, een klop/bijmerk met gotische letter 𝖉 binnen een wapenschildje.

                          𝖉

Er zijn ondertussen diverse varianten gekend, wat erop wijst dat deze in meerdere jaren zijn vervaardigd en centraal geklopt met diverse verschillen.

Ze zijn gekend onder type A en type B

Herkomst wapenschild.

 De herkomst van het wapen, is zonder enige vorm van kleur moeilijk te benaderen.                                                                                                     Mogelijks betreft dit het wapenschild van de stad Dordrecht.                               Een veld van keel, beladen met een pal van zilver.                                                 De drie vertikale lijnen zouden kunnen verwijzen naar de pal/paal.                De letters D en T kunnen verwijzen naar de oude plaatsnaam DorTrecht.           De gotische letter 𝖉 eveneens naar Dordrecht.                                                  Of de eerste en laatste letter van de stad DordrechT.

Nr° 01 (Type A)

Bodemvondst, Piet Louws.

Eenzijdige penning/loodje.

Centrale klop/bijmerk, letter d.

De juiste functie van deze penning/loodje is niet gekend.

Type A (gotische letter d)

Vindplaats:  Veere (NL)

Materiaal: Lood.

Massa: 7,37 gram.

Afmetingen: 23 mm. x 23 mm.

Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.

Aanmaakplaats: Onbekend (Dordrecht ?).

Voorzijde: Ingedeukt wapenschild.

Drie verticale lijnen, midden het veld.

De rechtse lijn loopt ononderbroken door.

Centraal, een klop/bijmerk met identiek wapenschild.

Waarin de gotische letter. 

                𝖉

In de linker bovenhoek de letter 

                    D

In de rechter bovenhoek de letter 

                    T

Keerzijde: Blanco.

 

Nr°02 (Type A)

Bodemvondst, Piet Louws.

Eenzijdige penning/loodje.

Deels gefragmenteerd.

Centrale klop/bijmerk, letter d.

De juiste functie van deze penning/loodje is niet gekend.

Type A (gotische letter d)

Vindplaats:  Veere (NL)

Materiaal: Lood.

Massa: 4,75 gram.

Afmetingen: 19 mm. x 18 mm.

Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.

Aanmaakplaats: Onbekend (Dordrecht ?).

Voorzijde: Ingedeukt wapenschild.

Drie verticale lijnen, midden het veld.

Centraal, een klop/bijmerk met identiek wapenschild.

Waarin de gotische letter. 

                𝖉

In de linker bovenhoek de letter 

                    D

In de rechter bovenhoek de letter 

                    T

Keerzijde: Blanco.

 

 

Nr° 03 (Type A)

Bodemvondst, Piet Louws.

Eenzijdige penning/loodje.

Centrale klop/bijmerk, letter d.

De juiste functie van deze penning/loodje is niet gekend.

Type A (gotische letter d)

Vindplaats:  Veere (NL)

Materiaal: Lood.

Massa: 8,07 gram.

Afmetingen: 23 mm. x 23 mm.

Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.

Aanmaakplaats: Onbekend (Dordrecht ?).

Voorzijde: Ingedeukt wapenschild.

Drie verticale lijnen, midden het veld.

Centraal, een klop/bijmerk met identiek wapenschild.

Waarin de gotische letter. 

                𝖉

In de linker bovenhoek de letter 

                    D

In de rechter bovenhoek de letter 

                    T

Keerzijde: Blanco.

Nr° 04 (Type A)

Bodemvondst, Adriaan Wagemakers.

Eenzijdige penning/loodje.

Centrale klop/bijmerk, letter d.

De juiste functie van deze penning/loodje is niet gekend.

Type A (gotische letter d)

Vindplaats:  Zevenhuizen (NL)

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 23 mm. x 23 mm.

Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.

Aanmaakplaats: Onbekend (Dordrecht ?).

Voorzijde: Ingedeukt wapenschild.

Drie verticale lijnen, midden het veld.

Centraal, een klop/bijmerk met identiek wapenschild.

Waarin de gotische letter. 

                𝖉

In de linker bovenhoek de letter 

                    D

In de rechter bovenhoek de letter 

                    T

Keerzijde: Blanco.

Nr° 05 (Type A)

Bodemvondst, Tom van den Berg.

Eenzijdige penning/loodje.

Gefragmenteerd aan de rand.

Centrale klop/bijmerk, letter d.

De juiste functie van deze penning/loodje is niet gekend.

Type A (gotische letter d)

Vindplaats:  Veere (NL)

Materiaal: Lood.

Massa: 5,23 gram.

Afmetingen: 21 mm. x 21 mm.

Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.

Aanmaakplaats: Onbekend (Dordrecht ?).

Voorzijde: Ingedeukt wapenschild.

Drie verticale lijnen, midden het veld.

Centraal, een klop/bijmerk met identiek wapenschild.

Waarin de gotische kleine letter 

                          𝖉

In de linker bovenhoek de letter 

                         D

In de rechter bovenhoek de letter 

                         T

Keerzijde: Blanco.

 

Nr°6 (Type A)

Bodemvondst, Hans Bostelaar.

Eenzijdige penning/loodje.

Centrale klop/bijmerk, letter d.

De juiste functie van deze penning/loodje is niet gekend.

Type A (gotische letter d)

Vindplaats:  Middelburg (NL)

Materiaal: Lood.

Massa: 8 gram.

Afmetingen: 22 mm. x 24 mm.

Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.

Aanmaakplaats: Onbekend (Dordrecht ?).

Voorzijde: Ingedeukt wapenschild.

Drie verticale lijnen, midden het veld.

Centraal, een klop/bijmerk met identiek wapenschild.

Waarin de gotische letter. 

 𝖉

In de linker bovenhoek de letter 

                   D

In de rechter bovenhoek de letter 

                  T

Keerzijde: Blanco.

Nr° 7 (Type A)

Uit de collectie, Allex Kussendrager.

Eenzijdige penning/loodje.

Centrale klop/bijmerk, letter d.

De juiste functie van deze penning/loodje is niet gekend.

Type A (gotische letter d)

Vindplaats: Gouda.

Materiaal: Lood.

Massa: 7,3 gram.

Afmetingen: 23 mm. x 24 mm.

Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.

Aanmaakplaats: Onbekend (Dordrecht ?).

Voorzijde: Ingedeukt wapenschild.

Drie verticale lijnen, midden het veld.

Centraal, een klop/bijmerk met identiek wapenschild.

Waarin de gotische letter 

                  𝖉

In de linker bovenhoek de letter 

                  D

In de rechter bovenhoek de letter 

                  T

Keerzijde: Blanco.

Nr°8 (Type A)

Bodemvondst, via website Allex Kussendrager.

Eenzijdige penning/loodje.

Centrale klop/bijmerk, letter d.

De juiste functie van deze penning/loodje is niet gekend.

Type A (gotische letter d)

Vindplaats: Middelburg.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 23 mm. x 25 mm.

Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.

Aanmaakplaats: Onbekend (Dordrecht ?).

Voorzijde: Ingedeukt wapenschild.

Drie verticale lijnen, midden het veld.

Centraal, een klop/bijmerk met identiek wapenschild.

Waarin de gotische letter. 

 𝖉

In de linker bovenhoek de letter 

                  D

In de rechter bovenhoek de letter 

                  T

Keerzijde: Blanco.

Nr° 9 (Type A)

Bodemvondst, Wouter van den Bos.

Eenzijdige penning/loodje.

Centrale klop/bijmerk, letter d.

De juiste functie van deze penning/loodje is niet gekend.

Type A (gotische kleine letter d)

Vindplaats: Zoetermeer.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 23 mm. x 25 mm.

Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.

Aanmaakplaats: Onbekend (Dordrecht ?).

Voorzijde: Ingedeukt wapenschild.

Drie verticale lijnen, midden het veld.

Centraal, een klop met wapenschild.

Waarin de gotische letter 

            𝖉

De klop/bijmerk licht schuin naar links geslagen.

In de linker bovenhoek de letter 

                   D

In de rechter bovenhoek de letter 

                  T

Keerzijde: Blanco.

Nr° 10 (Type A)

Bodemvondst, Adriaan Wagemakers.

Diagonale lijn op voor-, en keerzijde.

Eenzijdige penning/loodje.

Centrale klop/bijmerk, letter d.

De juiste functie van deze penning/loodje is niet gekend.

Type A (gotische letter d)

Vindplaats: Onbekend.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 22 mm. x 24 mm.

Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.

Aanmaakplaats: Onbekend (Dordrecht ?).

Voorzijde: Ingedeukt wapenschild.

Drie verticale lijnen, midden het veld.

Centraal, een klop/bijmerk met identiek wapenschild.

Waarin de gotische letter. 

                𝖉

In de linker bovenhoek de letter 

                    D

In de rechter bovenhoek de letter 

                    T

Keerzijde: Blanco.

Nr° 01 (Type B)

Bodemvondst, Maikel van der Ben.

Eenzijdige penning/loodje.

Centrale klop/bijmerk, letter d.

De juiste functie van deze penning/loodje is niet gekend.

Type B (gotische kleine letter d)

Vindplaats: Utrecht.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 23 mm. x 25 mm.

Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.

Aanmaakplaats: Onbekend (Dordrecht ?).

Voorzijde: Ingedeukt wapenschild.

Drie verticale lijnen, midden het veld.

Centraal, een klop/bijmerk met identiek verkleind wapenschild.

Waarin de gotische kleine letter 

             𝖉

de gotische letter 𝖉 is met een krul naar links.

In de linker bovenhoek de letter 

                   D

In de rechter bovenhoek de letter 

                   T

Keerzijde: Blanco.

Deel deze pagina