Bakkerinnen of St-Lucia.

Gildepenning "Bakkerinnen of St-Lucia".

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 48 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Zierikzee.

Datering: z.j. Ca. eind 17de eeuw, begin 18de eeuw.

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord en lijncirkel.

Omschrift:

❀ DE . HEER . BVRGEMR . IACOBVS . DE . KANTER . OVER . DEKEN .

Het wapenschild van familie, de Kanter.

Getopt met een toernooihelm, met afhangend helmkleed.

Op de toernooihelm, een helmtooi met wassenaar.

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord en lijncirkel.

Omschrift:

PIETER . KRYNSE . DEKEN . T.V.V.B.B.S. DE . A . OMEGANGERS.

Een schamel gekleede vrouw met loshangend haar.

Steunende op een kruk, op haar linkerhand een plateau met drie broodjes.

Ter weerszijden van de dame.

             S.LV  /  CI.

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Zierikzee, 3. Bakkerinnen of St-Lucia pag.111 nr.3.2.

Dirks, Gildepenningen CXXXIX.1.

Collectie, Nederlandse Bank. Identificatie MA-00782.

Kleermakers 1704

Gildepenning "Kleermakers".

Pengat voor ophanging.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 54 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Zierikzee.

Datering: 1704

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord en lijncirkel.

Omschrift:

. OVERDEK . D.HR. D . BREEИ / DEKEИ . AИT . WARREИ

De heilige St-Anna, met kindje Maria op de linkerschoot.

Haar rechterhand, liggend op een boek. 

Binnen omschrift.

. MARIA .  /  . GEBOORTE . 

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord en lijncirkel.

Omschrift:

I . DECKER. H . CORИELISS . I . F . V.D. BERG . M.V.D. BERG

Een grote gekroonde en geopende kleermakersschaar.

Tussen de schaarmessen een kruismotief 

Ter weerszijden van de schaar het jaartal.

                     AИИO  /  I7O4

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Zierikzee, 7.Kleermakers pag.112 nr.7.1.

Dirks, Gildepenningen LXXXI.4.

Collectie, Nederlandse Bank. Identificatie MA-00783.

Kuipers 1738

Gildepenning "Kuipers".

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 47,8 gram.

Diameter: Ø 52 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Zierikzee.

Datering: 1738

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Een gekroond kuipersaambeeld.

Links drie spijkers, rechts een boor.

Onder het kuipersaambeeld het volgnummer/lidnummer.

     I

Omschrift:

D.H. IOHAN. VAN. DER. SCHATTE.O.B.M. EN. OVER. DKE. V.T.KUIP.G.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Drie kuipers werktuigen.

Bijl, hamer en passer.

Omschrift:

LAMBREGT. FANIUS.DEKE. OM.GAI.L.R.C.V.G.I.VL.P.VR.A.N.O.I738.

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Zierikzee, 8.Kuipers pag.112 nr.8.1.

Dirks, Gildepenningen LXXXI.5.

Minard-Van Hoorebeke, foutief onder Middelburg nr.368.

Kramers 1764 (125)


Gildepenning "Kramers of St-Nicolaas".


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 24 gram.

Diameter: Ø 54 mm.

Aanmaakplaats: Zierikzee.

Datering: 1764


Voorzijde: Binnen twee lijncirkels.

Het omschrift:

DE HEER MR ANTONY VAN ALPHEN OVER DEKEN

De letter H aansluitend op de letter E (Alphen)

Het wapenschild van Zierikzee

Boven het wapen een balans met schalen

en volgnummer/lidnummer.

                   N I25

Ter weerszijden van het wapen het gesplitste jaartal.

                                 I7 / 64

Onder het wapen een maatbeker en meetlat.


Keerzijde: Binnen twee lijncirkels.

Het omschrift:

HENDERICUS VAN HEKKE DEKEN

        VAN T' KRAMERS GILDE

In het veld boven drie gewichtjes, in zeven regels tekst.

                          OMME GANGERS

                        JOHAN DE KANTER

                             IAN HEMERYK

                              IEAN PATOIR

                            IAN DEKRAMER

                            HENDRIK FABER

                          ERASMUS V HEKKE


Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Zierikzee, 9.Kramers pag.113 nr.9.1.

Dirks, Gildepenningen LXXX.2.

Keuzenkamp, 431.


____________________________________________


Kramers 1764 (193)

Gildepenning "Kramers of St-Nicolaas".

Pengat voor ophanging.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 23,79 gram.

Diameter: Ø 54 mm.

Aanmaakplaats: Zierikzee.

Datering: 1764

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels.

Het omschrift:

DE HEER MR ANTONY VAN ALPHEN OVERDEKEN

Het wapenschild van Zierikzee 

Boven het wapen een balans met schalen en volgnummer/lidnummer.

                    N I93

Ter weerszijden van het wapen het gesplitste jaartal.

                  I7  /  64

Onder het wapen een maatbeker en meetlat.

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels.

Het omschrift:

HENDERICUS VAN HEKKE DEKEN VAN T' KRAMERS GILDE

In het veld boven drie gewichtjes, in zeven regels tekst.

                OMME GANGERS

              JOHAN DE KANTER

                 IAN HEMERYK

                 IEAN PATOIR

                IAN DEKRAMER

               HENDRIK FABER

              ERASMUS V HEKKE

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Zierikzee, 9.Kramers pag.113 nr.9.1.

Dirks, Gildepenningen LXXX.2.

Keuzenkamp, 431.

Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-7-581-B.

Metselaars.

Gildepenning "Metselaars".

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 59 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Zierikzee.

Datering: z.j. Ca. Begin 18de eeuw.

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Het wapenschild van Zierikzee, in een cartouche.

Het wapen getopt met een kruisroede.

Omschrift.

HET METZELAARS AMBACHT

Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

Een opstaande troffel.

Onder de truweel, het volgnummer/lidnummer.

                   N 2

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Zierikzee, 10. Metselaars pag.113 nr.10.1.

Dirks, Gildepenningen LXXX.3.

Collectie, Nederlandse Bank. Identificatie MA-00785. 

Sint-Jans 1695 (53)

Gildepenning "St-Jans".

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 30,79 gram.

Diameter: Ø 55 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Zierikzee.

Datering: 1695

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels.

Omschrift.

✶ DE HR MR IACOBUS DE KLERCK OVERDEK VAN S. IANS GIL

Een wapenschild met drie kelken/bekers.

Getopt met en toernooihelm met afhangend helmkleed.

Op de helm een helmtooi, met kelk/beker in de hand.

Centraal, een passer punt.

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels.

Omschrift.

✶ DEKEN , LEEND , AND , IIK , IIVDH, AIB , GIP , IWB , ILKS , OMME

Enige werkmannen met hoed , spelen een dobbelspel met twee stenen.

De rechtse persoon draagt een zak over de schouder.

Onderaan het gesplitst jaartal tussen het volgnummer/lidnummer.

           I6  53  95

Centraal, een passer punt.

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Zierikzee, 4.St-Jans pag.112 nr.4.1.

Timmerlieden.

Gildepenning "Timmerlieden of St-Joseph".

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 59 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Zierikzee.

Datering: z.j. 1650-1750

Voorzijde: Binnen een lijncirkel, het omschrift.

SINT IOSEPH OF TIMMERLIEDEN GILDEN .

Een timmerman staande naar rechts.

In de linkerhand een geopende passer.

In de linkerhand, een tekenbord.

Rechts, onder het raam een winkelhaak en meetstok.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

Timmermansgereedschap en het volgnummer/lidnummer.

Verstekhaak, beitels, passer boren, hamers en een schaaf.

Onder de schaaf het volgnummer/lidnummer.

                             N° 17

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Zierikzee, 2.Timmerlieden pag.111 variant op nr.2.1.

Timmerlieden 1679 (41)

Gildepenning "Timmerlieden of St-Joseph".

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 51,64 gram.

Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Zierikzee.

Datering: 1679

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord en lijncirkel.

Sint-Joseph staande op een voetstuk, in de linkerhand een maatstok.

In de rechterhand, een geopende passer.

Omschrift binnenbaan.

TIMMERMANS  /  AMBACHT

Het omschrift.

I. IANSE - DE IONGE : DEEKEN ❀ K: ISERKORF ❀ I679

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord en lijncirkel.

Timmermansgereedschap, waaronder een open passer.

Bijl, winkelhaak, zaag boor en hamer.

Ter weerszijden van de hamer het lidnummer/volgnummer.

                   4  /  I

Omschrift:

I. ROELANTSEN. L. DANIELSEN. G. IANSEN wapenschildje ❀

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Zierikzee, 2.Timmerlieden pag.111 nr.2.1.

Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-7-583.