Brouwers of St-Maarten (z.j.)

Gildepenning "Brouwers of Sint-Maarten".

Decentrisch gegoten.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Haarlem.

Datering: z.j. Ca. 1740-1750

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het gekroond wapenschild van de stad Haarlem.

Het wapen getopt met een hertengewei (?)

Keerzijde: Binnen een niet meer leesbaar omschrift, met parel en lijncirkel.

✥ HAERLEM ? GILT: ✥

Centraal het wapenvan de stad Haarlem.

Lit. Collectie, Nederlandse Bank. Identificatie 1994-3306.

Brouwersgilde of St-Maarten 1749

Gildepenning "Brouwers of Sint-Maarten".

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 38 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Haarlem.

Datering: 1749

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Hangend aan een geknoopt lint.

Het wapenschild van de stad Haarlem.

Boven het wapen, de letters/initialen 

                    I / A

Ter weerszijden van het wapen, het gesplitste jaartal.

                I7  /  49

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

Onder een kroon, kruiselings geplaatst.

Een mouthaak en een roervork.

Onderaan een bierton met tap.

Ter weerszijden van het gereedschap,

het volgnummer/lidnummer.

             N°  /  22

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Haarlem, 5.St-Maarten- of Brouwersgilde  pag.121 nr.5.1.

Collectie Nederlandse Bank, Identificatie GP-00231.

Metselaars 1748 (18)

Gildepenning "Metselaars".

Pengat voor ophanging.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 8,49 gram.

Diameter: Ø 38 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Haarlem.

Datering: 1748

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Hangend aan een geknoopt lint.

Het wapenschild van de stad Haarlem.

Ter weerszijden van het wapen, het gesplitste jaartal.

                I7  /  48

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

Onder een kroon, met afhangende linten.

Een metselaars-truweel.

Ter weerszijden van de tuweel het volgnummer/lidnummer.

                         N°  /  18

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Haarlem, 4.Metselaarsgilde  pag.121 nr.4.1.

Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-7-387.

Smidsgilde 1726

Gildepenning "Smeden".

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 37,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Haarlem.

Datering: 1726

Voorzijde: Binnen een versierde boord.

Hangend aan een geknoopt lint.

Een ingedeukt wapenschild,

in het veld een hamer met twee gesmeede nagels/spijkers.

Rechts naast het lint, het volgnummer/lidnummer.

I7I

Keerzijde: Binnen een versierde boord.

In vier regels:

     Pieter

   MastWijk

Den 2 Novemb

      1726

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Haarlem, 3 Smidsgilde pag.121 nr.3.1.

Dit exemplaar.

Turfdragersgilde (7)

Uit de collectie, Nederlandse Bank.

Gildepenning "Turfdragers".

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 40 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Haarlem.

Datering: z.j. Ca. 17de eeuw.

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Gelegen in een gecisileerd veld.

Een beladen turfdrager naar links. 

Op de banderol de tekst.

    GILDE PENNING

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

Gelegen in een gecisileerd veld.

Het wapen van de stad Haarlem, in een versierde cartouche.

Onder het wapen een kleine cartouche,

met het volgnummer/lidnummer.

           N 7

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Haarlem, 8.Turfdragersgilde pag.122 nr.8.1.

Keuzenkamp, 298-299.

Sypestein, 448.

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie. Identificatie 1919-0050

Deel deze pagina