Timmerlieden.

Gildepenning, Timmerlieden.

De juiste functie, van deze penning is niet gekend.

Volgnummer/lidnummer gegraveerd.

Draagoog nog aanwezig.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, diep gesneden.

Massa: 41,86 gram.

Diameter: Ø 63 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Rotterdam.

Datering: z.j. Ca. begin 18de eeuw.

Voorzijde: Binnen een ovalen boord.

Een naar links lopende timmerman met hoed.

In de linkerhand, een meetstok.

Met de rechterhand, houd hij een grote zaag over de schouder.

Aan de zaagblad, een gevlochten rieten mand waarin een winkelhaak.

In het veld de initialen, ter weerszijden van de persoon.

GC / GP

 II / DM

CH / FI

Rechts boven de meetstok, het volgnummer/lidnummer.

96

Keerzijde: Binnen een ovalen boord.

Twee gekruiste bijlen, boven een armstoel.

Boven de bijlen een blokschaaf.

Links een grote schaaf.

Rechts een scheepsblok.

Op de rechtse bijl, het gildenummer

80 over 6 of 60 (?)

Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlanse ambachtsgilden, Rotterdam 5.Timmerlieden. pag. 130 nr.5.1.

Dirks, XLIX.1.

Keuzenkamp, 334-335.

Scheepstimmerlui of St-Noach  1734


Gildepenning, Scheeptimmerslui of Sint Noach.

Op naam van Gerrit van Staveren.


De juiste functie van deze penning is niet gekend.


Materiaal: Zilver (Ag).

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 38 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Rotterdam.
Datering: 1734


Voorzijde: Binnen een kabelrand/boord.

De ark Noach in aanbouw op de top van de berg Ararat.

Rechts van de ark, een woonhuis/schuur.

Op het achtersteven, de Hollandse vlag naar links.

Boven de ark, in een stralenbundel.

Een cherubijn naar rechts met banderol waarop de tekst.

                            Noachs gild

Links boven het cherubijntje, een vredesduis met olijftakje.


Keerzijde: Binnen een kabelrand/boord,

en versierde binnencirkel.

In een versierde cartouche, het gildelid en datering in vijf regels.

                                   GERRiT

                                   ✽ VAN

                                  Staveren

                            Den : I2 : Octob.

                                      I734


Lit.: Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlanse

ambachtsgilden, Rotterdam 2.Scheepstimmerlieden. pag.129 nr.2.2.

Museum Rotterdam, Objectnummer 82784.


__________________________________________________